Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

7 articles on this Page

) -ARWYIMIN

'??.'.. PSALM XXIII. .

! dT GYIIOED])WR 3r:REI- 60-IIEllt.…

AT GYIIOEDDWR SEREN COJ7S7Z.

! CARDIAU. I

AT OrlIO.EDÍJTVR SEREN GO,lER.…

MARCHNADOEDD. t

Detailed Lists, Results and Guides
Cite
Share

MARCHNADOEDD. t CVFNEWIDF"4 YD, HEOLAN j1JJRC, Gorp,1¡. 25. Nid oedd ond ychydig o Wemth Lfoegr yn y tltchnalt ? y bore hwn, gwerthmd mai-waidJ am brisuedd dydd L!uu diweddaf. Yr oedd vi- Haidd o ddci.tu 28. v grynog yn ddrntach. Bt'ag,gwerthiadparod. Yroedd Pys at fo'wt a'r itnu HwydLon yn thatach. Fe gyll, tnowyd ymaith y Ceirch gbrcn nm brtsoedd dvdd (jwencr diweddaf, und y ))'ae yr edion yn sefyU ar iav Rhyg a Ffa heb ddtm gwahanfaeth. Petitiaid a)n bri" L cc(!d dydd Hun diweddnt. Y mae yi- Hadau yn .Lrvn r ?-MoeaM ?. ? Mff;py ?r Kt/, y G/-Mo?-. 71 Prisoedd de,r'['nad¡c!i yr Yd, Grynog. Gwcnith coch 5Gs i 725 nwet)ithgwyn-H:.is i Hhyg- :325 i ,3[15 Br;¡g-gwelw ( Pate.) 6<.)s i 79s Ct-trc:) e- -18s 24s Potauds- S'2s i ?&) Ffaceffylau new. 38s i 4q$ Hpni!;t 'ccMyhiu-—t; _q 469 He n mt c¡;)o¡¡¡cnod —s -9 ¡ 6(i i Pys llwydion 23 i BU3 Prili cyfartal yr Yd yn NÖ"h<)m r!t G/'Jlnog (Eight fviiiches- te,' iJu;tels). I Gwen. Rhyg:. H:udd Ceu-ch ¡ s. d. s. d. s. d. s. <t. he wyd,d jt FO rgan\vg: 73 8 0 0 <Jo' li.) 25 4 0 0 4t 2 15] ——— Benrro 57 9 oo 3b B H 0 ———A!)(-Tt-iti 71 2 Oo 400 ?t? ———— Frechc-ih:?- ()81)) 480 HSe! ? ? ———— Fa?yi'cd- Gt ()j 0 U'? &t?'o (t Fynwy. 72 5 00 0 0? ()' ————Drpfaidwyn- I (?4 ? 5 4:! ? ;i5 ? ?———Meii-ion 77 8 ?0 44 h) ?? -———FdiMt 700 00 4:3 4 0 0 ——— DdhnbRch I 7.5 2 0 0 Af, 10 27 ———CacrtKM'fon 754 00 I 39 4 -)2 0 ——— Fon- I 00 00 I ?'< P?M? (Finur), ? .?,vc/.Y<i? o 280 /;ti-?. ? Peiliiaid te/?; 60< i 65s j-.i]ion, K.<, cna i P,'lIl1:J UII"J'lCa, y t.a.it Os i 0. t Pd'J BaraJj;¡,LlwiI!ain. j Dydd Mawrt!) d¡ wcf.,lat' g'orc!iynynodrl yr A r1. Maer i'r I di)rtiihedwaran (quartern) wenit:l i barlíilu am U ;l. Pris cyfarlal Si wgl' (; Ii¡ incu ( { Yn 01 y cyf) if a wnawd yr wythnos a dofyHodd Gar. 2,r), yw £2 13 11 y canto t!.2pwys, 1 HcbtawyrA)drpti!adahvyd,n''u?yddi'ttti)a!uarc;[ i dross.iwy'?i'?'iiUrydaiuF::?)-. t Pris y Cig, heblal(' y Y Mae¡; 1) 8 11 CigEid:on-4sMiasM Utg Ma!t:L)-en 5s0dt6ti0d Ci; Lto [; Od i 7, ad C)gTyrc!)\n 7sUdiSs4d i CigueH 0:' Od t 7s. It," jP/M?r7/?? (n'?s)?,?K/KMr/ ? CYDAU (BAGS). Kent 6t'Usi 8i (js Sussex -610st7i7s Essex-6tOst8iUs HANNK? SACtttu ()'OfKETs). Kt-tit -7tOsiJU! U9 Suss<\?-6t0si <i) ? ra.rnham-101 t?il;)[()s. I ,P,-is y Liedi, gn Lea(Icr,11,211. 1, t CrwynGwadn?r (B:??? 50 i 55 pwys "vr un ?td i 9-j Eretf' ?d i ?L ? Gwir()ù-ytreithrwyn ( JJlucluwls' Rach), 2!d i 22d. Crwyn /7 ide:»,2û\ri i il M!. h Cert)yd-,?;)'wyHtt;g, 2: i z 2 j i' i ( ? Crwyn Lloi,:30 i 40 ))wys, J4,1 i ? Ereill, 5L) ) 70 pwys, '3bd i .1In. Lrpm,7t)t80pwys, 3M i4Ud. Crwyt) M6t'l<n bychain, (Seatli Greentarltt).. S4;! i '3;-d. Crwy: /Cetfylau e.Ytliit(lieclil?; (tamwd) 24d i '27d. Ilris y ) s. d. Marchn!tdWhitechapeI5 0 ————— St. James 4 !Jt ————— Clare 00 9 ? Cyfarta.Iwch 4 s. 1' lOwer y dref y cant :3 (; j——metyi) Russia ?40 8L) 0 —— H t'hon S')<' t.)efnyddt<M)dcdi?- 7?0 j ———— garw 4? ? G<-e?tjeff ?8? I Rhytionda?J?-??, 12 J Scbon(?)if:nn—- ISOO' 1:h-y(hlyd ] 16 0' ————Aleiyn lot (} t PrisCanwyHau—Mnldimj. 15.: 6<i "d(IWs,in.f'' Ej-t-iii. ll&Odyddw.siM. J CYFNEWIDFA YD, LERPWL, Gon. 16. k Gwentth. 7s Od  l2s0d70pwvs.. )? Ii.)idd.?sM 5s Ud 60;!wys. ?? ?sUd i Hs?d 9gatwyn. (?irc?. 2s9d ;!s3d 4.)j)wys. Pys gwymou.6t.)sUd 7()st.kty?ryi).:)?. ( —-Jiwydion SUsOd i ;3'2s0d y?rytM.?. Ff:t 38s Ud 44s Od y gryno. Peilliailt têg .Ms M i 61,)s a(, )SLI Eiituu .jjs Ud i 52s Od 280 pwys. ABEftTAWE: A r¡!;raphwyd a Chyhopddwyd gan I). 1 J EN KIN, yn itMOt,-v-<ASTF.LL, i'rhwn ydyumnir i hob Hysbysiapth gnet ei dunfon, yn dd'tdt'aut. DerbYlli¡' Jl..lJsb.IJiarlall ac EnWfllt g-<!H NEWTON & CC. (,gynt TAr LOR NEWTON), No. b, WARWICK S(;rJAn¡;; i ¡VEWGAl'E-S1'REE7': 1Ur. J. Wlf/TE,3S, F'LEET-S1'REF.1'; t a Mr. hI. JON ES, 5, NEWGATr;-STIWET, LLUNDAIN.. SWANSEA: Printpd and PuMishfd,by D. JENTON"1 CASTLE-STREET, in whom Communications, post-paid, afC requpstfd to bf addressed. Orders and Advertisements úy lJlessrs. NEWTOrt' and CO. ( late 7,4 V LOH and NEWTON), Ac. h, J¥.ÁllWIC". I .S?n?RR, ?VR?c?rE-sfRRKT': /).fr..7. ?F?7/7'E, 33, /?E<?? t syKEET; ? Mr. M.?O?V??', 5, :\Etro<<rE-? &?t:y, LeA'?o?' t ?? ? ? ? —. ? ? )