Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

7 articles on this Page

) -ARWYIMIN

'??.'.. PSALM XXIII. .

! dT GYIIOED])WR 3r:REI- 60-IIEllt.…

AT GYIIOEDDWR SEREN COJ7S7Z.

News
Cite
Share

AT GYIIOEDDWR SEREN COJ7S7Z. Ma< CvHOEnown,—Os bcmwch yr. hvsbvsiaet!) cywir caniynot yn deiiwng o te yn eich papur g-.verth- fnwr, myfl a ystyriwn fy hun dan rwymedigacth nei!t- <!uo!i chwiam ei gyfi.eithu i'r Gvn.raeg, a rhoddi !!e iddo yn pich rhifyn JJcsaf. Er fy mod wedi ry ngeni a'm magn yn Gymro, drwg genyf fynegn, nad wyf aHuog i ddanfbn yr banes byr caniyno! atoch, yn iaith fymam; ondymae.Sercn Gamer wedi gweithio cyn- hyrfiad ne.wydd ynof fi (mpgys 11awr ereii!) i geis;f) bod yn hyddy.sc y"<!di, a boed idd: barhax vn filr i iewyf-chu ar hiitiogaeth <jf0me!yw dynumiad etch Co- heb'.vr E. W. Heol Swydd Devon, Llundain, Gorph. 21, l:il4. DarUenatsymadrodd I yn eich papur am yr wythnos ddiweddaf, Y1' hwn a gymmera,50ch o'r p:!pur Sijesneg Ob.verver, perthync! i I)lenlyii a gafwyd ynghendod (neu .ny!'a) bachgenyn; ac ntewn un rhan o hono yr oedd carn.-fyiiegiad gwarthns. 0 herwydd..y medraf ('oddi ar s;yfa)chwy!iad, ncu sylw personot ar y g\vaith 'hyl:' eddot hyn o eiddo natur) roddi rhyw hysbysiaedt pe!i- ach i'ia cyfeiHion Gomo'aidd ar y pwnc hwo, !n\iH a't gwnafs;Ydagewy!tyss;arv.ch trwy gyft-wng eich new- yddiadttr tra badd!oi,ac i ddiwygio camsyntcd o bwys yn y mynegiud oybwyHedig; sef, "fod y baban yn fyw ychydig ddyddian cyn marwoiaeth y bachgen," \r hyn a s;)-Hdwch nad oedd yn aUu&dig i fod, oddi Wtth yr aqi-odcliad cywir cantynol:— Yhachgea,yrhwnoeddyn jj6eg oed pan fu farw, oedd yn bernaith dianaf ynmhob ystyhaeth, ac yit parhatt dyiyn ei a!wad, sefgweithiwi', hyd o fe'vn ych- yJig wythnosau i'w t'arwolaeth, pryd y dechiTuodd achwyn ar deimiadau poenus yn ei yntysga:ocdd, yr hyn, yn eysta! a'i wynebpryd me!yn-!as a'i yntddangos- iad anach a briodoitd t'r Hyngyr; end ni t'Hasai gne! fsmwythder oddi wrth un meddyginiaeth, hy(< oni chat'odd hyny yn angau. Agorwyd ei gorti' wedt iddo farw,ganMr.Highinan,.L!awfeddyg o Sherborne, yn swydd Do) set (!!e yr anneddai y bachgen) a charbdd chwydd mawr mevvn rn o'i ymysgaroedd, yr hyn a drodd ai'an wedi ei chwitio i fod yn blentyn benyw, wedi e: amgylchn gan fath o god; yr oedd wcdt ci íl'lIrfio yn ddigonoi i wybod pa beth ydoedd, ond wedt ei tethu a'i miafu a'i wneuthur yn anmhernaith, trwy gact ei gaethiwo a'i wasgn yr.ghendod yr 'yll1ysgal'oedrl. Yr oedd y pen yn eisie!), yr hwn a dybh' a synmdwyd gan rym meddygiaethau, ond yr oedd yno ryw syiwedd ))e dytasai y pen fod, ac wrth yr hwn yr oedd rhyw gyn)maintowaUt,apheth o honaw )'1 12 modtedd o hyd, Yr oedd yr ystten (sex) yn eitbaf umiwg, yr oedd nn o'r breichiau a'r Haw yn berffaith, heb un o'r byscddnn'rcwinedd yn eisien; ond nfd oedd y i!aw arati wedi ei n'urno mor bernaith yr oedd un o'r traed het'yd yn berfTaith, ond yr oedd yf esgyrn mewn rhai manau heh groen oa gewynion, yr hyn a achtysm wyd gan rigiiad pa) bans, a chytyugiad y rhanau. Dengys y sytwadau uchcd nad oes cisteu un rheswm i bron nad oedd y pit-ntyn yn i'yw ychydtg cyn mar- wolacth y bachgen, ac y mae pob rhcswnt i feddwi na bu eriocd yn y cytiwr hwnw, ond i'r gwrthwyncb mat tyrant dtfywyd ydoedd yr bwn a gynnyddodd gy'n- maintu'r djwedd ag i rwystro, mewn mcs<;r heiaeth, fyncdiad yr ymborth trwy y camlas yinysgaroi, ac hei'yd i wasgu Destri y gwaed, i'r t'ath radd ag i acaiys- uru dryii.adrhaiohonynt.ac yn ganiynoi y gwaediif anghcuol o't- hwo bu y baehgen farw. w .jM DaHgoswyJ y v<-c!eJ!cacih aKarfetj! hyn dros ra: dydtJiall yng,olygfa jHr Brookes y Dlfymn (AnatomiSt) !ie y cefais i gyHc i'w chw.ho. V mae yn awrynmh!ith parotoadn.u Mr. Carpue, yn heoi Deon, end y mac i g'aet ei symud oddi yno i Gronfa Frenino) pethau hyn- odion y Hawfeddygon. Y mae y r!ian fwyaf o Fon- eddigion meddyol y ddinas wedi 'jod yn edrych m'no, ac o ganlyniarl, iiawef ac amrywiot yw y dvwcdiadau yn ei gyich ynmhiith y dyscedm, ond n'd wyf wedi çL wed am un n fedro roddi ritesuin dariuhiadol bodd- hao) yn €t gylcb. Dichou ei fud o rhwng tab' i bedan- pwys. Cyhoeddwd achos cyfTeh'b i hwn o'r bläen \-n y l'IC(lico Chiu:gi¡:al Taíisactians, Vi' llyn (Hvwv(HodtÍ o dan sy!w y Dr. Young; ond y pryd hynv trw-twvd chwydd yn.a:hendod vi- vii el)llwvd,l wed: I yr es:ormd,)'I' hwn a gyuDyrlr10tld yn raddol dros 11 nen 12 m.s, pan ft) farw y ac y mae v dd:) yn (y barhgen a'r p]üntyn) mown evfiwr rvffetthiot l (presen;ed) ynmhlith evnrmlJiar!<.¡u y Di-. Yonns; ond nid yw !n'n mor anhnwdd i'w d t.hiad a')- achos svdd (faii ein hystvriapth; g:allaaj mas cfeiniaid oeddvnt, ac 'i un Hiht-o g-f.udod boi y t'.aU ti'a'r oeddvnt yn v groth, <-yn bod y t!wc¡!;anol ranau wedi eu pcrtfa:t') 'ac arcs yno. Y H)ac yh eglnr, \'11 vr ai-h&s hwn fbd y ptentynweji bod yii caei ei Surfo arvn amspr, n'ddi" wrth \¡¡rdel' y gtV,,illt; af yn fx,, itaf deOvgol iddo tocl y?io oti(ii ai- yno oddi a)- a-nser ('I!ecLQeth y bach2<'n. Ond v ddadiywpa.foddygaiiitsm fyned i gcudod yr ymys- garoeddr' Yt- ydym yn dd!o!ch.?a!- i'n Cchcbwr nchnd am yr hysbystaeth ychwanegot hwn, a phm-od fyddwn bo! amser i d(\¡wyglo yr hyn a yn ein datcnan. Pob peth hynod a Khwom, yr ydym yn ystyried niai em dyiedswydd yw ei fyneeu, ond pan fyddo y yn a.nheus y)' ydvm fvnychaf yn ein hawdurdod i'w gyhocddi. Pan gtywsom tod rhiu i), ii dari!enwyr yn ammau bed Cciliogwydd Nel DafyddoswyddAbo'tein yn80 miwydd Jcd, amh'.S- asom ein rneddwl ar y pwnc, ond wedi hynv ciywsont fbd ein gm-nchwiiiwr yr hwn a ddantbnodd yr hanes atom, wedi ymholi a. ?wpinido?fC!) ac et'eiH o'r ?ymmY. dogaeti}, y j-hai a dysttuat mat fwir opdd vt- hancs dpfL reuot. :'i l C-YHOEUtJWR.

! CARDIAU. I

AT OrlIO.EDÍJTVR SEREN GO,lER.…

MARCHNADOEDD. t