Skip to main content
Hide Articles List

7 articles on this Page

Advertising

AT EIN GOHEBWYR.I

AT GI"lJOEDD¡YR SEllEN GOJIER.…

[No title]

Detailed Lists, Results and Guides
Cite
Share

t" Prx/' FHad -n o tythyr a ddanfonodd y PrifYnad hwn at ei wraig, yw yr hyn a ganlY)1 (( Cacl'angon ("M?."?.?;'? Mawrth 1.5. 1757. Rhwng da)i a tli ti ,,Iocii, fel yr oeddytn yn p!'o6 achosiol], ehwythwyd pm'th nel¡;¡.f amryw tyg-dyHau ar ncn y t'han hyny o'r JIClladdyl!e yr occhhvn yn etstedd, a citnr- a.?antynt.nitawr:n'nom; end am fy mod ya eist-edd yh agos i'r mur, diangais heb y ni'.ved Ueiaf. Pan we!- ais y nen yn dechtcu rhoddi trc'rdd ac ymagor, anob- othias am fy mywyd a bywydau pawb ng (K'ddynt dan y)' un no:. Liaddwyd Mr. J. Dawes, a Haddwyd y Dh'pi'wywr ac oedd yn dadtu ar yr a<;hos, ac :)mry\v erent yr wyt'yn ofni; clwyfwyd a bnwyd i!awer yno. Yr olygfa fwyafdychrynliyd a wftais i c:'toed oedd. Yr I oeddwu ynghylc): dechteu swmic y tystioiaethauifynu, gant'wrtadnmynedymaith yin ddioed wedi gorphen: yr oedd y rhan mnhlf 0'1' Dad:i.'llwyl' wedi inyned, ac m ddo!u!'wyd ilawcr ar y i-hai a arosasent yn y Uys. Er CH bod yn y He ag a ymddangosai yn fwyat' pci yg- hts. Os arbedwyd fi fel hyn yu wyrttuol i ryv.' ddybcn da, yr wyf y" Ilawenhau am y digwyddiad; cithr os diangais i gollify unrhydcdd neúfy i-hiti&e(iti,- M.)'fi a dyb- iat, a dytecb chwithan gy(Isvjiio a mt i dyb:ed, fod y ddUiangfn yr in'-vyaf a clJ¡gw¡("odd i Hu eri.ocd: Mcrchcra fan, yi' pofc- a'r Slain o'i' mis hwn, cnd- wyd Cyfu'-fod y'r A¡fymd¡,lib'rlwyr:ifi Hantah'-MuaHt, swydd Frcrheiniog dedJl'etJodd y Cy- fartc)(J dye1,¡ I\:Iercher,bl 6'o'r {;cch \n y prydnawH, trwy wcddi san y bt'awd J. Jones; a y brody!- J. Mo)'ans, I)entre-TygÙiyn, oddtwrth PhiL i:i. 14. a D. cxlvii. )2—l4.; H dii>enwyd th\:Y iveddhi: ntaw!. Am 10 o'r I o 1' (1" 1 'I :loc)] dydtl Ian, (h,hr-e\n\ryil tr:wy <ltladlch, mawl, h it'wcddt gan y brawd D. Powell, Caobach a phrespth- odd y b:'ody!' J. Jories,.Tal,ii-tti, od:Uwrth S.dnt Ixxxix. !). D. Ev::ns, Rhayadp!' od itwrth Rhuf. i. 17. a M. J'jHes, Tx'lcafh, oddtwith Hcb.ix. 8.; a dibcnwvd trwy wpddi a mawt. Cyt'iiit'nwyd am 6 yn y prvdnawn a gweddiodd y b:'awd W.-J ones, a p!n'cs:ettt:)dd v bj'o- dyr D. Davips, A M.'Jones, oddiwrth Ma!. m. iS.— Cawsom Ie i ddweud Da oedd i nl fod yma.' -HaMcs bwli G-yintiza4fit !K I Ci4. I Ar y Mawrth a' Mercht'r o!af o Fehefln y Cynha!wyd vgyntafyn Nolgqllev, swydd Fpiriohvdd, yn yr hon v presethodd brodyr c:m!vnct:—Hpnrv Davids, vrien- fLnsaf',0 Lang]ofTan,ar ancitwitiadwy clad Crist; Timo- thy Thomas, o Aberdnar, ar dvniad pechod N-1 can Oen Dnw; John trwy ?yfiawrder John Davies, L!andvsuL ill' ant pechod vn unigtrwy iawn Cnst; John JonM o't- D)pt'newv(!d, ar wlalf-n herth CrMt; C. Evan, aT- ?v- tfefyb werthfawrftydd; Jo!mHGrrit)c, o Abprtetfi. ar ff' v -(,rte: fi, ai- C)'t N,n i,;iit-o pcchodan ynddo ei hun fe! aberth J.ihi) Davies, QGap&I Sion, !swyûd Myuwy, ar w!yfodiad Crist; Francis Hiley, o Lanwenarth, ai- CN,flog pechod yw ina),Ilolaeth em!: da,fi Dnw yn<w b\wyd tras'y- wyddol;' Thomas Thom&s, I Grist ymddang-ss yrai! i Wt'.ithe:'i"c!!3wdw!'iaet!)€ibcbL' Pregethodd a gweddiodrl v brody!- canh'nol yn Nghymmanfa Çaeryb¡, yh 1\1óo, yr hon a cynha!hvvd at- y Mawrth a'f Met-cher cyutuf o O'phenaf; gweddi- odd Robert Fnint; pregcthodd Jones, o'r ar y cwpan a t'oddesyTad iGri,'yt i'w yfed; John Herring, jOAber- Tho< 'i'h01has,ntw,YI1, ar brgethÚ Crist ac nid ein j liunain..GweddloddJbhn Edwards, G)vnn; preiretli- odd Hein-y Haviss, L!ang!oa'an, ar Hdnabyddineth o hawlmeu'n Prynw!- byw; a John James, o Abervst- wyth.ar y gofyniad mawr, pa fodd y cyHawnheir d-n gyda Duw? Gweddiodd'Thomas Davi'es, o'r -Cefn- bychan, a pli-ege'tiio-d,,l Jcliii Daiies, fspct S:an, yn swydd FyMwy,,ar iii P:f¡)'n:ol Crist; Thomas Jones/o Rhi!hvmril, Rry v.'an'digacth rhai; y dignfaint sy ar ddyfod. Gwcddiodd. C. Evans, a pbreg dhodd Francis Hi!cy. ar Iwyddiant e:yvllys y Tad \n Haw v Cyfrynswr; john Júnes,o. Drefnewvdd, vn Gv).'i!'aex, ar gynhanaf'!nawr yr pfen!y! Gweddtodd S,imon Jamps, a plJregethodd John Morgan, Ta!vrym), vn Saes- lie-, ar nad oes cywitydd o'r cfengyl a ThOliá-s Da'vtes, o Gi!fo\v:r, ar Cnst yn gl'ri;g trech na pnyr!h ut{i>rn. Fe!!v terfynodd y HyrÜt11a!lfahon: bydded tddi fod er i g-i)gOríiant DÚw a 1Jéshad cHeidiau. blolch i Dduw am cl JJaÙiI i ddyuion. Dydd Ma\vrth adydd Mcrche!'(nweddaf,cyHnaIwvd Cvf<irF')d tri-misot gan y Bc(lyddwyt Nei:!duot yn J!:ei'1la\ Pregcthodd y brodyr T. Harris, yn Saesnee', a T Morris, o Penrhn' yn prydnawn dydd Mé"Tth; a. bore dydd Mpi'chor g'eddioddybrawrl D. wmam,(}. Sa- !<;m; pregcthodd y brawd D. Evmrs, o Gacrfyrddin, yn a chodiad Pe.h-, a'r brawd J. Watcins, p Gaerfyrddn!, yn Gymrae'r, ar yt- ans-en ar bnddi.fod.dduDJ.HW. Ychydia: weditri, eynnaiwyd y cyfarfcd yn Mhpndawdd, gY;¡edditH1f y brawd D. Bowen, OLanpU', pregethod<! y brawd o Gaerbdor, yn SaelÍe;2:, ai' y ihwyiTiedis'aeth i y?t\'r:pd Aposto!. sc Archcfjei) iad y cyfammod newydd; a'r Itrawd D. Dafis, o'r Fe.iii-Yi bel, ar yrhuhog;\cth t f\'ned yn hyderns at orsed,d-fJ:inc y gras; a therfynwyd gwhith y Cyfarfod mcwh niawl a gweddi. Cynhalwyd cyfa:fod )!!oscg yn Lerpw! yr wythnos ddiweddaf, yn yr hv, n y t! aethwyd ann'yw o areithtan bywiog yn erbyn y fasnach mewn caethjon, a chytun- wyd ar fod i UdeisyfSad gaet ci ddanfon i'r ddau §e- uedd-dy yn ei herbyn. j 73c.'aM !/H yr A'.dl i'i- la,h Gy'7'afg'. Vu,rlle¡¡-Rûudd cu Eiigly,ii. Yn He—Yn pu stolall Bfirdd ddeobú, Xi-i itirdolit.Li a deINrill Ttt)wawdf<!au)n'iwdityM. DarIIen— Yn en stotau Bcirdri ddpohm, u aurdolau a nwy' de!yn, Yn rhhr,olau rf)elit )'eo!au, Ylllrawdõlall in' i'w dilyn. .BgMM yM C. E. Xli J1e-Adç;vweiriad V IhrHenvrld; l?a\'llen-.AIywejriaä yr Aw<hvr. tnUe Tralii., darilcn tra!ur fFEIRIAU CYMRU YN AWST. ..S'M-M 15; Abet(I at,, ?Ie! cher, 10 Caenlydd Gwener, 26 Caerffi.Ji, lal1, '-?5 CastcHnedd, JJr.i1, 1; Dyff.'y!Gchc)i, !ysfa!r-y-M\nydd;Gwene!36; Llantrisaint, a Ti&i.- SI"ydd Gwenet'a Sadwr:i, 12,13; Ca;;tellnewydd-yn-En}lyn, Sad\\)-n,&0, Cvuvvtt Gaio. Linn, 22; CyduHi, a Llanyniddyft- Linn, t; L!arHlilo-fü\\T, Mawrth, g3 GwcHe:- a Sudw) n, 5, 6 New-Irm, Gweuer, 19. -S?<M/iM B e?if!'().Arhe\'t}¡, Merchc)-, 10; C¡lgerran, LIun;, 22; Dutbych, H'.n, 1, Herbrsnston, Gwene)', 1\ Maenélochog, G\ŒUCr, fJ; T\-Ddewt, Mawrttt, 9. Swyâd Abe¡Úifi.-Abertci1i, Sad%vrn,6; Rhos,Gwe- ner, 5, '26. Hun, 3a; Devynnog-, Merchcr, 10; Gcllt, Gwcller, 1-2; Pontnedd-fechan. Sadwrn,g(); T!-eca.ste!l,L!un, 15. SU'!fdd .&csyfed.-Hawan, Sadwrn, 6; Maesyfed, Llun, 15. 8U'yddrY;n¡;ý.-Ü'erneOn"ar- VI ys, L!un, 1; CastcH- Gwpnt, Gwener, 12; Casnewydd-ar-Wysg, Mawrth, jO Trecastc!)-W6n!iwg, Gwpner, 5. S:u;ydd jDf'c/aM!t'r/—L!anfyIUn, L!un, 15; Machyu- Heth, Hnn, 8; Tt'euewydd, Mawrth, 30. .SH'?iM Fet"M)!.—Bcttws-Gwf-rsyn-goch, Pfestm:o?, a Hariech, Hun, M Hanuerfp), a Penystrxd, Meicbe), 17; Llaildi-illo, Lltiii, 9-9 L!ant'aw!Ian,25. Cwi'dn, L{un, 29; Mint, Met-cher, 10; W\-dd"rng, Mawrd), 2, &'M-dd Sadwrn, 20; Bettws- Abergeteu.,Huu, lo; Cet'rig-y-Drtudion, Me)'chet-,s'i.; EgIwys-fach, aHanut't'dd, Ij;)!n, 1.'S; Gtcsford,Lh)n, 29; -Icn¡¡an, a Hangotten, Ltun, 22; Llandegeleu-yn- hd,Iau,4; Llansauan, Mercher, 17; Llanarmon-Dyff- ryr;-Ccirio, Sadwrn. 1.?; L!anrwst, 1\1 a wrtb a Mcrcher, 9, 10; Ruthm, L!n, 8. Su'ydd a CtynOtr-fawr. lau, 18 Hettws-GarmoH, Mercher, 17 Borth, Gwener, 96 Caernarfol1, Inu, 4; Ncfyn, lau, '1, Penmachno. Mawrth,g3; PeHmot-fa, Sadwrn, .20, PwUhcii, Gwe-i ne!)9;Ta!ybont,Gwcner,12. .SM-v</d FoM.—.LImifechen, Gwener, j Pentraeth, Mawrth,!6: POl'thaethwy-, Gwencr; :!6. gs. vn n nr t C'¡1\;yd1.>1 9s. yn Tral1"'xn.. \I!fl I g-¡n y P:nct). J. II. i.'r dyb(.'n t'w t'ho(!dt t dl,Hljon y p!wyt' y that ydynt yn ihy d!ndiou i bi'yuu Biblnh, fd gaJ!cnt en e\ i'iiaedd y frordd CasgIwyd i ddy()dd("f!cnT'r!n!,yn a bednu' pust ar ddeg n dfugah) a timh' .ceiniog.

Family Notices

. ' LLOX,;-.\ E W Y DOlO\'…

IMARCHNAD(jELD CARTREFOL.