Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

7 articles on this Page

Advertising

AT EIN GOHEBWYR.I

News
Cite
Share

AT EIN GOHEBWYR. I fh'Í Prin 'V medrwt! mcédwlj CyfaH! II. Sadracit; Did oes arnhpuafth ynom yns;hy!c!) cywirdeh ei a.tncsnnon, a ,wreso-i-v.,y(t(i ei fcdrl\\l dro$ y pyuci.u! <ydd werthtawrusach na..tMysau'ri)o]i ?;readuriaeth; oud nid yw pfe, o ddifiyg yi-i-yboct ychw'\Ut'g o'r hyn a feii"gan ddo, sef ymdrin as ieithy'ddiaetb/yn medru amlygu pi fpddyliau canmoladwy, yn y fath fodd ag i rl,e¡Jyngu ym- ddangos ,er1)ron y w!ad, Er cin bod wedi blino ar y «dadl 11" gryln'l)'lJir gapddo,ac () !\erwydd !Iyny yn ca)M- atau ohctUc byciia.n Fr yn mhoh Pa.p.ur, ctto yr Jdv\n yn)nh<*)t 0 feddwl y geJJiï deal) yr Ysrythyr, iiic un Hyf)' araU, ottd yn gyt'atehoJ )'n hydd- yscrwyddtnewnx'ithyddiapti!; ac am had oes nn. leith* adu!' dwyfol mewn bod, ihaM cýfeirio :it. wa!th dyuton yn hyn o orchMyl. Yr ydym yn ErfyI,,4Ií,ighyJch yr angllysondch a sonia cfc am duno, ac yn npindu:)! tncith- dcr ac anmherthynasoh'wydd. Hawer o bothau yn !iy thy ratt y Betrniaidar yrtaith; acoddi pttt'r rn Gohrhwyrcar- ed i :;rnmt'l jd amsprt yiia;rifenu yn fyr fel y geitir cyn- nwY'-liythyrmPwnun o d'iosiiart.hiad.iu citi, tt, daienan, hR!) aches dywcdyd !'?o barhau, !)i a fyddwn dan yr cnrheidt'wydd i necau )!e )'r rhai a fyddont hciacthach na hyny,hehiawy]'haii<yddjs;ei!ytnt')sces; ac yr ydy]n yn hydfi'us, pe triniat em hewyHyswyrdafwy.arypwic inewn dadl, a Hai. ¡JJ' e¡, gilydd,y hyddai cyn tyred a hyr.y yn aUupdig, ac yn fuddiat Frymofyngar.. GjJ' Derh'y1Íasom nodau Ap Gwilym a'' .esboniad U vw- etyn, ac ameuhott yn fyr, a¡hUlt gael t!e yu Ufd fua.n, cr fod A mddifl'yn Hywetyn genym er ys tro, n' chaFwyd -:rai1r Cwyn y Dyn. Du, a.c Oed y Bardd, yn fuan. Y mae Alyi'yrdod ar Briodas dan )t)riaeth. ?'?@<?? Y Ddoe daeth y dyn-gm'ydd James 'Vehb,YsW. am yr hwn y crybwyHasom yn ddiwedda.)', i'r dret'hon. Dy- wedasom eisioes ei fed yn cael ei gyfi,if y dyn mwyaf haclionus.ac eluse1J;a¡' yn yr hoU fyd, gan beri t galon y weddw/yr yrndditad a'r anghenus !awenhan tfordd yr eio. G\Yllaeth gynlmaint yn tldiweùdar yn -y tl'ord:! hon, fel y mynai rhai ysgrifcnyddion mewn pupnrau new- yddion, os md rhai o Phanseald yr oes het'yd, arwyddo ei tod wedi gwaitgon; ondpe yrnddangosai pethau yn awr i ddynton yc y modd y gwnant yn nydd y cyfrif mawr, odid na byddent o'r farn fod yr einsengar yn hoUot mor galled a'r hwn a dt'ysoro tddo et hun di ysm ar y ddacnn Yr vdyrn wedt cap! tywydd hynOd dda at y Cynhauaf gwair.ond wrU) yr hyn a gtywu o anu'yw barthau, nid yw y cnwd 6:td ysgaf'n iawn. Cyfarfn y Rose in June, Cadpcn Evan Jones, yr hwn a ddaeth a'i long i Abettawe yr wythnos ddfweddaf, ag herw-tong Americaidd, yn agos i Abertein, ar y dvdd S?dwrn cyp hyny, daeth yn Hed agos i'w long ei' fwy nag unwattb, eithr hwyUodd ymattu, Megys pc t wnenthur. Nesaodd at iong y Cadpen Jones drannoeth dracbefn, end r't wnacth ddím nl1ll,eid iJdi, a hwyliodd tua Y J(ogledd- arUewm. Yr oedd -Qi hochpr ddeau wedi ei harHwio yn goeli, a'r ochr aswy yn i'elyn, ac yr &cdd ei hwyaau yn dt'a gwyn'on. Y Gymdeitha!! a n'ur6wyd yn yt- Iwerddci ynghytch wyth mlyncdd yn o), i'r dyben i sefydiu ysgolion, a dosparthn yr Ysgrythnrau, sydd yn awr a 147 o ysgo). ion dun et gci\d, yn cynnwys ynghylch 8,000 0 Ysgoi. t bigop'  f ai-aiii Y'??/?J.—Pas'.Ofdd dyn 'icMnc, ob!u'yfMai'gam yh ngwiad Fo)s;an, yh dychwetyd adrcfc drcf'Abertawe nos Sadwrn dtwcdda? o ddp-atu naw o' g!och yny prydtiawn, fe't s:oddlweddwyd efe:'an ddau dyn ar y tie a elwir Morfa CrnmHn, y thai a'i hyspeHiasunt ef o bump swHt at- hogain, a napcyn a ac ar ot hyny a rwymasant ei draed a'i d(ho¡yl' a rhaff, gan ci adae! yn y Fan ncs dygwyddodd i fach- gcnyn ddyfod hc:b:o y!) dd.ifh'H'einioi y bore JrälJOe¡lJ, yi hw!!ta'i.hyddhaodd. Yrbedd y ddun ddynwcd <!noeu hwynebau, ynai}! yii,,4!iylcli puni tt'oedt'edd a de.a; modfedd o hyd, ac am dane hugan fpt' O'wri /.</e/) o duck a cbins (siit(ill clàlhY's) o -OIWU,' o!l; y HaH ynghyk'b pmn troedf'jdd a saith modfedd o <)yd, mcwn hngan tas I' actdoso glJ' dl!'°Y yr olit- acff dybir nad oeddynt yn byw ynmheli o ?ymmydo?raethAbprtawe. P hybudd t :'iL'y" Llyihyt,- Tlioiiia.; Wihums, gTicdy:dd nH o Lythyr-gerby,tan ei Fawrhydi y Fenni ti Tti' ecastt'H, yn ('nog o goifi amsp)' yn ddla!!gem!)ayd ar'y ?ordd o'r FennH brecastp.n,a dir- wywyd efthf?n 51. n'reostian am y cyfryw drospdd. xvyni-ytl et' irieNVii 51. a'.r costiati aiii y eyfi-,Vw (iro-,ed(l. CofoGapt'fyt'ddtn,drosybadi'ato!iTt)wy, cfe n fu fwyna tOmnnud dan y(!wfi-, cymlnprwyd ef i fynu mcwn mddanp;osiad yn tarw; dt'fayddwyd y moddion I hrferol o ad!'ywi.ad yn ebrwydd ac yn cifetthiol xan j\It-. John WHiams, Haw-feddyg o'i' (Ii-ef ticlii,-di ac y mae y pte'ptynyngweHa. Suddodd y Hong Friend's Good \v: o Lacharn, Haucpck Hywydd; o Gydwe!y i'r i)e ncbod, g-orhv't!lO â glo I'li'agwelodd y?wyi- en perygJ, a Si.' angasant mewn bad bychan i tlir cyn iddi t'yned i'r gwa(;Iod.. Yi' ydym yn c!ywed fod y Frech wpn yn 1Tynn Hawe,r yn, ac oddiamykh i Arberth,yh Dyfed. G'ofidus \-w medd\vl fod yfath g'!pfyd poenusangheno! yn tf:i atdat yn awr gan fod ineddygiiiiaetli effeithto!, (b)Ceh y fnwch,Te! y R'e!w!r),wcdi et c,ae! a!!an. Ni a \vyddom am wrthddadtf'non pobi o ise'! radd yn crb\n Y fi-celi, wydd,tieti,fi-celivfiiweli; "n\i:1 da gnod c)efyd sr iieb, na c]!H' hwyhau emio's—a!; nad yw brçchy tnwch ynèffeithiol'gadw rhag yfrechv.'en," &< I hyn gaHw!! nteb, yW brech y ft'wch, neno!ciaf,tudywond un tra ysgafn,fyr hwn a r.g- 11aena glefyd tra ph\vysig, ac y mae pobmeddyg-:iuacth yn ppr: i'r dyoddefydd t)(l ychyJig yrt;glaf:leh pan ¡ fyddo. yn cffeithiol i M-tmnd yr anhv;y!dpb, and er hynv ntdydysyntybicd fed gwoun yn gosod c!efyd ar neb, cr gyrny(.'laf yl1, gJafachdros amser. Gwyddom na's yr Hollallnog, me,Ú meithdo' na byrdra bywyd, etto ttwy arfer moddion v ti-efriodd efe li'i- livwvd ei hwyhan hyd yr ani,(-Ill terfypedis;. Sicr yw fod brech y fuwch yu fod eife:- I thiot t gafliv y fn;ch wçnanghtl101 0'1 ten! <ystio!apih ) y meddygon enwocaf, a phrotiad bcnnyd(iioI a osodant j hyn yn ddiddadi. Ac am fod poh amKylcntad y!) pron fod y Ddyfdis o free!) y fuv.'ch o dan arddeuad Awd'.u' Nr 'v(lviii ti !.olr fiti-t, ei bod mor rhwym- edig ar riem i'w defnyddio ag sydd arnynt rhwyscro eu p!am: i t'edeg dtGs. y bwU tro angheuöl; a ('ixm- heuo! mat dyiedswydd !weiFJido¡r,ioil, M erctU yw I vnidrec'hn ddeuu -1v- v'cdedtg fcddyghu&etu c?'eidno!, ac fc!!y i efety?hu cu I Rarg!wydd yt'hwnoc.?d'ynmyn?d oddtamgylch gan wncuthiu'daiomi?y.'? aeeneidiandymon. Cyuna!.wyd cyfarfod Htosog gaii tlrigoHon CryghyweJ ar y GOaiu c'f nus diweddaf, a chytunwyd ar fod i t ddeisyfiad gad et ddanfon i'r SeHpdd)' yn crbyn y fas- namt mcwn caethlon. Dymunai hoU r.a!vyr dynoliacth I i'j' cyf''yw ddeisynadau gae! eu iHoscgi fwy fwy.

AT GI"lJOEDD¡YR SEllEN GOJIER.…

[No title]

Family Notices

. ' LLOX,;-.\ E W Y DOlO\'…

IMARCHNAD(jELD CARTREFOL.