Skip to main content
Hide Articles List

7 articles on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

L YS v. ij }if' œ PRYDNAWN DYDD MERCÚETI., d GORPHENHAF27. I BYÙD ¡r pistrddfod.hon 0 eicldo y ;d:>1 ei therfynu dydd S'üJwrr¡ nc<:af, a hyny, JlI ddigofl reby g, ball Y Tywy:,bg ithag!awej hun. ? Dicnou ei Uc; ,(lei, yiiidclangos yn sir- ? iol get- bron cjouyrc!;lol wyr':y bidbi, wpdi cyu- ? inter o fuddugoiiaathan gnwyen, a heddwch cYffrecIiii Ewrop goroht yr hoii ymdrechiadau. ,lV.th b1urau Pans am ddydd SuI diwcddaf, I fed yr oneiri'lid l'abai'd'n prcgetim yn Ifyrnig ? yn e:byn y Cortes yn Spa'n, ac hysbystf mewn erthy?t 0 ?':uch, i'< d yr infant D?.-n Antonio, Wedi cyiiopddi fed Ft?r?inaud yn anaddas i r lywodrH'tnu, o a dys- gwylir i gyfuewidin(hu m:tWribÜ î gymmeryd lie yn y wIad annedw yddhrno. Yr ydym wedi durbyn hysbys!aeth o Cudix t Madrid: fod y Dy'cdraeth Ys- paenaidd wedi gosc<i hptblo ybwriàd b ddanfon t ilucedd i'r Arneric ar hyu o bryd i y gwrthryfelYll ci thrcfedigaethau yno 0 her" wydd fed a¡wyddion gwrthryfel vredi yiiiUd'án. gcs irewit rliai o'i t-iii,iteitliati Cawsomiythyrc Gibraitar, yn hybysu fod yr A!gpr!nes wedi ysgyfae!u un o {ongau Hussia, ac ychwaneg [.a. 12 o lnr'gau Sivedeii, Denmark, alldand, ac yn ymro dd'i rhyfela n'r hoU Aiiu- II Inir fe l ,,t L"r lio l ? l A'L l ii- oeddGog!eddo{. Mynegir gan jn o'r pap- ii h;ryrot, fod am- !'yw gatrndau LhwyHoo'r?tad hon yn c'rbyn Uuot Dste'thauyr A-ileri(-, Ituoe,,4d a gychwynasant o Fframc yno yn ddiwpddar. TUiTiON.. ? ?HE INnABITANTS of the Town of S CO.WRRK)G! and its VICINITY, arc respect fui)yt.nf<trmed,thatnn J ./lcq(leJl,Y has been 01.)citcd BY t Mr.W.C.HOWELL, AT TÍH: EAS'ER"nLI,AGE, W!Tt!rN THH SAH) TOWN, ";Iwl'('; <lfC taught Rfidi¡1! 'VritilJ, En¡:;ti"h Grammar, Ai-ttitnicUt', ac'cordhtg to the ItaHau method, 'tud TERaiS.  oanlíug ailtl .? pt'rAmmm 2 0niueas. TOoard'n? an? Tuit.if?, ppr Annum 23 Cnlncas. < E?tratKe. Iditto. EiHi'nnee. 2s. 6d. 1V. B. Ail Mr. II. hopps, by dup n.ttentif)n and asstduity to his undcr- MK<(? ? mcnt ?'('ir patronage and su?ptH't. ii?' A qu;n'tF]'s tmt'cc must be given when anyone in. teiids?ui'.nn?UieSctKX'L 'l f¡:1'" J! yshvsir yn !'nrc!!us t Trcfy Bontfapn, a'i 7a-th, fod A throat wed: c;tet pi !)as:o!; yt! y ti.el ),n y W. C. UNWELL, He yradd\'sstr '!);)rnc)), Ysn'rif<'[n), fpit.:i- ) adur ltiiifyldi;?,eti), Cyt'riftu) yn 0} y drcfn tkdaidd, ?. Meauriaetu yn M gangilenau, ?fMOBAfJ.. ? ByrJd:6;a.Dysgptd?aeti),dtos'iwyddyn. 20P!!f)i. J{iIH¡¡;-dål :¡. GfuL l?yxldiol, dros dri mis. 78. H.iag-dal. 2s.6d. b D.& Cefi'K'?' t'sno?/jf'?t'RO?. YtTtae Mr. H. yn gohetthio, trtvy ystyriafth d<!y!advvy a <Iyt.Uw<:u, i ()ft)vi)!;(t ett nym?t?edd A'u cynnorthwy. t! )t**?h?d-rh6dditrtm{s<)r?d)uJdpanf-y' dd<)m'n tn<-ddw!s;??!yrYsg<)!. Cowbridgc,Jutyl8,I8!i. i CAERPHiLLY. GROCEIZY, J. THOMAS ?)?G??r????????oH?I??M??sof! J&J? ('AERparLLY, and tts N''i?i)b()u)'ho')d, for their hberal support ?ince he has commenced t.hf above \vcH known S.iop "f fJ)e late Mr. VADG-?AN's;—and !)('a:s to acqnaint tht*m, ite ha> laid in an pntira NEW STOCK of Fashionahle UKA. j PLRV, GROCER! '-S, &r. which he is determtned to sctt as tow as uos'-thtc for rpady Atonfy; &nd trusts, by astrict attention to businoM, to mf'rit their future favors. B. Ah tad o!' E:ood connect'ons, who can, speak the Wetsh and Eng'tish lan- g:ag'-s; he win he treated as one of the family; a. smaU p'-cnumn \YtH be expected. (¡:1r Crenr c\!11<Hi, ga,Q J. TsowAs i ddyèhwelyd iliolcli i Dngolion n r :nn eu cynriorthwv haetionus, oddi ar pan ddechreuodd pfe yn Y Masnachdy Umvn adna:}ydùlS \(cht)(l, t-iddo ydtwpddar Mr. au¡;!tan; j nc y map Yi) crefu centiad i hy-hy-iu iddynt, fo(! s;an()do hc- o'r newvdd o Licinian n. P))er)ysia,n Gweddaidd- 111,N,s, y rtsa.1 y )ftn<" efe wodi penderfynn eu ¡¡;Wer(lIu am cyn leicd prh a <t tyddo Jell <J.llIwd¡g, aln nj-ian piu-od, gan obci- t)uo, trwy dd\t';t.!wch manwt wrth e: atwad, i hn-eddu cu ?cddrh.?Haw. D. s.. Y, Ilat' e.¡sieu Prentis,. a'c1];f'nY!l {) rlylwytl,1 oa. yr kwil a dd'c',)Oll Starad yn y ()TlJlnes a ).nddy",u' tuag ato fef un o'r teuiu; dis,-irylir gwolJrwy byeilWI. ) I:> ¡ Caerphilly, July 16, lR14. (O¡¡( ro7:Cf)'M.) CO,,L, "RENFA'it WLZKD A DDECHRE.o:R DYNU 3" Dydd cyntaj'o 1814. CyNLLUN. yw.f40,000 2. I d,üJO 2l), 0 l!l]' i 2. 5,000. 10,000 4,000 ? r.. 4 1,000. 4,000. DOy 2,500 1 200. 2,000 (,S 100. 1,500 90 50 1,000 2, J'J 20 5?,000 ??. 14,0000 A rwydd-nodau.£14d,OÖÔ .A.HL1NDLYSAU SEFYDLEDIG. Y D ydd Cvntaf, Medt I, -V r An Ddydd, < lHedl 1.3, Y Trydydd Dydd, Medll7, I Pris Arwydcl",nocl £! 19 0 I,lanner :Ell) 7 0 Wythfcd .62 13 6 Ctuvarter 5 5 OJUnffdarbymtheg- t 7 0 Ymae AnwYDR-NonAO a RHANAuarTi'prthgan DA VID .) ENKIN, Argrailydd, A BERTAWE, J AS. GRt FFJTttS, Gtverthwr-pan ur, H WLFFQRDD ? \VM, MORRIS, Per.1vsJeuwr, CHEPSTOW, ? J. TREBLE, a r PENFRO, ROBERf JONES, RUTHUN. UN, .RICH.I1RIJSON, Co. 4.M AIO P W yR aai y GQclrenf Uuudaia. L .ES JONES,< Dealer lit (ind BJ'dl.sfl 8piJ'lt UDWi I Liquors, CASTLE-STREET, SWANSEA, R ETUrlNShis sincere thanks to the PubUe for p:i,st t'1wors,nd hf's to i'.f't''m !ht'fII ti'at. he has just receiwd a hu'ge SUPPLY'.of th<- B'P.ST SPllUTS, which he cafl render at th'e following reduced prici's:— Co:;H3.cB)'a.t]dy. '2os.' Ht)')a.Hds'nptt?va.' ..279. Oid Jammer Rum..?9s. Ehtish Brandy.Us. Br!t';shHm.l3=. & Hs. Rmn Shrub. lis. U tqucbal'gh 19s. AHdolnRrCordtaisequaUy cheap. I R '?V'?9' ?' T4MQ i3. tViLti?&Ai.?i?). 'S'??"'?'CO/? CAe???, ?.'? -M??K-?'f:'?'? SWANSEA, ?. .?. P,BTURNS h!s grateful -,Lcl,-Tiom-iedgeniinis to -@L ? taf Innahitnnís of Swans!'a, and its Vi?!!)ity. for )ib"al eiif'Rur??ntfnt since he h? connnenced }.!u'incss;— I and hopps, h.y dii??nt.attcnt.i.in to every branch of the Pro- fession, t&m?'-it <.heir future countenance and support. (?' Pt;ysicians' and Ftiu:ity j?rescriptions prepaid to the utmost mi!Utds of the Prescriber" with ¡?,'pnulne l)rÜg\ I an? as mofiprate as any Chemist or Druggist in the Prmci- HYSBYSIAD. 1\IR \i "Ll U G II i\ N; L -L I IV -1 !E -1) D.Y G, ?c. YD D y!< ceisio CÚII nd i hysbysu yn barc.Ms t v a'' Chymmyr,logaef.h, ei fof! ef wcdi iX-.CHREU ymai-fct-yd a'r A. LAVA D uchod. yn a'nryw g-¡nglenau yr hon y mae yn gobeithnj) y teiiynga eu "Cas'newydJ, Mynwy, Gorph; 20, 1814. STATE LOTTERY .KGt'VSDRA\V!Krc- lst of SEi'llEJIBER:, i.8i.4. .SCHEME. ? ? 2.hf.. ?0,0')0..3re.. ?0.00d 2. 10,<KM. 20,OJO ?.),<):)!). 10,?)0.- 2 2.000. 4,OiM 4 1,Un 5. '50J. 2,5;0 10 600 2,000 !5 100. I,M<) 2?. ?0.?. l?M 2,7.M. 20 5,),?'J 20 14,000 Tickets. £HÜÔO[) NO FIXED t>RIZES 1st Day, S-.I)tcmber. M Da v, 13th ;ep t('mhT. 3d Day, I7K:Scptember. Pi-i-.e of a Ticket. J-]. 9 19 0 I It-Llf .X. I.J 7 0 I EiÎlth -P2 1.9 6 Qùarter 5 5 O I Sixteetith. 1 7 0 TtCKETs and Sharps arc Selling AT SWANSEA, By D. JEN&!N, Pr;nte.-offbisrappr, HA VRRFORDWHST, JAMns GRUHTHs, Stationer, CHEPSTOW, W. MQRRIS, ,Grocer, PI,MBRiOKK, J. TREBLE, Stationer, HUTiiYN, RpEER'rJoKEs, For RiCHARDSON, GOODLUCK, & CO. I CONTR¿\C.;()ry, Lond()u.

AT EIN GOHEBWYR.I

AT GI"lJOEDD¡YR SEllEN GOJIER.…

[No title]

Family Notices

. ' LLOX,;-.\ E W Y DOlO\'…

IMARCHNAD(jELD CARTREFOL.