Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

5 articles on this Page

i":.""l""_kíj¡",.,¿,.. - ,"""J.",,,.4I!.…

-LLYS-ARGRAFF LL UN DA IN.

[No title]

[No title]

I .. SENEOD YMERODROt.

News
Cite
Share

I SENEOD YMERODROt. ——— jr TY YR Á-¡¡VYDDI. "1 D?M ?-cA?', /aM, d GK'?er, ?0,21, 'Z.-Cytm{{v;d I arf?.j i 3,000,000:. gaef ?ben?ycaigynnalacho.?'t *j?? y Llywodraoth;  *■ Cyf!wyHwyd Hawpr o'dde?sy?adau o amryw barthan « yn eibvn y fa?nach mewn caethion, gan wahaHoi BeU- M det?ton. • 1? Cytunwyd -4r anno^aeth lar!! Stanhope, ar fod i 'I ddf-isy?ad o ga"rchar èaerloyw, gael ei ?yn?neryd i '?- « tyl?i"4etli' yn Iled fnan, yr-hwa ddeisvifad a acWynaiar ymddygiad ceidwad y carchar, yr hwn a sgo'rai Jvth. yrau y carcharorion, ac a-u rhwysirali sy^inachu cyfreithwyr, o herwydd pa hmu, nidoedd gan lawef ¡ gwr diniweid un fford'd wedi ei gadael i arnddHfyn ei hun; dywedai yr larll dyngfar," fod rhyw wr ieuanc a gaethiwid yno, wedi ysgrifeaa at ei gariad, agorwvd y llythyr, yr hyn a wnaetli lawer o niweid i'r y.s2rifcr;' 1 ydd.~Hysbvsod'd' Isrll Stanhope ynmhellach, fod cyf- letthiwr cyfrifol ó Gaerlovw yn barod i ddyiod gel' bron Tý j g yr liaeriadau uchod trwy Iti-, ae hefyd, fody fccidwad' wedi dywedyd nad oedd ele yn pnsio am Sidmoofh, yr A "g. CafÍgiidlwr,TW¡; un Argiwydd arail, ond y gwnal efe meiryj y gwelatiod e?ZY9 y gv?vidi ?'O yn dda. j DarlleiWyd yr YsgVif i gynnat hedebveh yn v)- I wcr. ddonyrail waith. O" .achos anhvvyirleb' 1>«K Sussex, gohiriivyd ei gynnyg ef ynghyich y nywysoys lotto o Gymry, (am yr hwn y cryh^ylia^nr vn 01- ysgnfen ddiweddiSf) byd ddydti MaWnh' neh ddvdd Mercher n6sa £ i j. l D'ng l>delsyfia«f yn erbyn y fasnach mewn caethion, o Weiinaton.' Cyllwynwyd rhifedi hcfaeth o Ddeisvfiadajj i'l fill pcrwyl, 6 sAnryw fauau ereiii, gan !><},? CaerlovW, larll Staiihope, larll Clarendon, a Tarll ]vaiiderrlaioj a'r Ar dwydd; Holaud ac Erskme.Parwvd en &wosod oil arybwrdi.. Cynnygodd laril Stanhope ar fod i'r trethi ar arddwr- I iaeth nert h'wsmonaeth gael e» 'cymiiieryd ymaith^ fol v galhii llafiijw-yr 5'd dalu en ffo/dd, er bod yt Cwyni-po eyni'mair.t'mewn pris. r oedd larll hatdwieke yn cytnno &;g ewyddor *y cynnyg uchod, ond gan na ellasai nn lies'ganlyn cyfiui- deb ar hyny ar yr eisteddfod hon, aj oedfd ar ddarfod, ac am fod eisieri amsev i ystyried y pwne yn fanvlac-h, I efe a wrthwynebai y cynnyg yi- eisteddfod iron.-Gwrth-' odwyd y cyanyg heb ymraniad. TY Y CVFFREDW. :1 ?M-;?, 19.—Ileiaeihodd Arglwydd gbringtonJ g¡'y'& l ¡awer ar was,laeth L!yngest)IAr? Cochrane, eiwi?t" deb mewn brwydran, a'i wasanaethne¡¡¡dl101 ;'w wiad, ac heb ystyried yn awi- pa un 21i eiioa, ai dicuog oedd, gan fod y Ty wedi amlygu en meddyKait ar y pen hwi eisoes, cynnygodd ar forti amierchiad gostyngedrg gael ei gyflwyno i'r Ty wysog Khaglaw i ymbilnil byddai i'r rhan iiyny olt, ddedfryd a berthynai i sefyll yn y rhiuod gael ei gosod mewn yinarferiad. Cynhyrfodd y cynnyg hwn gryn lawer o d'dadhv i dros ac yn-erbyn y P'A n(-, yir yr iiya y cyfranogod I y < 'Dirprwywr Cyffredin, Argfwyddi Nugent, a IVÜ, Barbara, Mr. Wrottesley, Mr. M. A. Taylor, a Mr. Whifbread. Pa fodd bynag, terfynwyd y ddadl gar* Arglwydd Castlereagh, yr hwn a ddywedodd fod v Ty wysog Rhaglaw wedi gwele.l yn addas i fyned heibio y ri?,an hyny 0" gosp; nid yn unig gyda golwg ar Arg. Coehrant, ond Mr. Butt, a De Berenger lie Ond nid oeddid yn estyn y d'rugaredd hyn o achos uu <t amheuaetb ynghyich eu henngrwydd, nea addasrwydd y ddedfryd, ofld yn unig o herwydd nad oedd y bai yn gyffredin, ac nad oedd un tebygolrwydd iddo gad ei j gyHawni etto. Dywedodd Arg. Ebrington, pe buasai'r Is-iaril Dy!ed- og (Castlereagh) ond hysbysu hyny yn gynt, y IJlla-aL lhnvcr o drafferth ac amser yr aeiodau yn cael eu liar- bed. Dywedodd Syr Francis Burdett, pe. nuynegasai efe fod twyll ynghyfnewidfa y Trysorfeydd yn oetb anarferol y chwarddasaipob nn vn ei wyneb. Yr oedd yn dda ganddo ef fod y rhan hyny o'r gosp yn cael ei hesgeulnso, ond nid er mvryn Arg. Cochrane, eanys yr oedd efe yn mcdru dirmygu y fath ddedfryd, ond er rawyn -.ilr teini!ad,aa y riwi ceddynt i yn glwyfas ar yr achos. ji Mercher, Iau, a GMetier, <20, 21, 2i~Cytamvyd ar foa I i 3,00,0001. gael eu benthyca, megys ag yn Nhjr yr Ar- glwyddi, igynnal aehosion y Lly ,;Ott )a I Ilen- I wyd Ysgrif Cyfarfodydd terfysciyd y. Gwyaticloo y di-ydedd waith. Rawer q Bdeisyfiadau, gan J Mr. Canning ac ereill, yn erbyn y fasnach raewn gwaed. ? Rhoddodd y Cadfridog Thornton rybudd y eynnygai » efe am gc?ad y c:atedd?)d nesaft ddwyn Ys?rifi'r T^ i ddiwygio y 13,eg a'r l-Jeg o Siarl II. mewn perthyuas i weddi gyhoeddns. Dywcdod M! ?yhitbredd iddo ?eled mewn rhai o'r papurau, fod rhai b wyr Norway, y rhai a ddaethent y» tidiweddar yma a chynnygion i'r Llywodraeth, wedi J cap! eu gyru o'r wlad, yn ol deddf yr estromaid, Chwen?ychai wybod os oedd hyny gwir ai peidio I Dywedodd Mr. H. Admgtou, eu bod wedi eu gym. nij ?, o'r wlad,'ond o Lundain, am bad oedd ganddynt aw- durdod reciaidd; a'u bod wedi eu gyru ymaith yn oj deddf yr estroniaid, yr hon sydd mewn ?rymbydyma. Ystyriai Mr. Wtutbread hyn fel engraff ychwanc?ot o'r camarfer g w?cir o'? gyfVaitli pertliyaol j — *1 a