Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

5 articles on this Page

i":.""l""_kíj¡",.,¿,.. - ,"""J.",,,.4I!.…

News
Cite
Share

i "l"kíj¡"¿, ,J.4I!. 21. Wl L1r'1\'l);T'T" ''C' G' çn I LLUND?IN? S?Dwnx, Gor. £ 3. B^RBYNIASOM bapurau :o H?aud i'r D ''?'? o?' mis ?-?"' My?ys't- mewn!  e.thygl a amserwv d Copenhagen (Den-j nar?) ?phef. 20fed, fod Hygaid pa?b wcdi 6u ? sef .dia a'r Norway, oudeu bod yn be, i t ii i o gwiandewai y Ty wysog Christian ar y Dirprw.y- '\lYI' a ddan-fouasid ate, ac arbed gwaed cenedl, £ g sydd a'i lies, medd ele, mor agos -at ei Yn—y cyfamser gwnei-r y parotcadau mwyaf fg lioi gan Dy wysog Coronog Sweden. Khaid ei fnd ef Y" awr yn Gottenburgh, ac felly dys- gwyliwn i dynged Norway gael ei sefydlu yn ■fuan. Holl wyr Denmcik .yn gyflfeediu a ddy- munant at fod i Keiel gad ei gyflawni yn fuqn, gyn gfedu y bydd hyn yn fuddrol i fas- nach y deyroas, aryr li)-i,yryniid:i,)Ina iaot DeB ark yn benat:, ac y mae cisees yn dech- reu adfywio. Y mae eiti L'ys ni ar y telerau goreu â Llyscedd Berlin a St. Petersburgn. Zurich (Szsii-erlad) Gorph. 16.—Yr ydys yn efiii y gwrtfcyd, neu yr oeda am?yw o'r ?t;6ithnu, i gyd-yuio a'r weith red w?d?' ?. thci >1 gy tu'nwyd ami gan y Gymmanfao Ddii prwy- .-i 4ytuti%iyd arii? gaii weithred gan La-'satu?; 'cifhr gwYthodwyd y weitlit-ed g-cin o'r tri clionyn Schw)?; ac h<ipr)ri'odBe.np, So- leure, a Friburg wedi llawnfwriaciu i'w gwrtho-dy Bydd yr angytundeb hyn o fa wrlliwcd i'ligwlad lii, gau y hydd yn rhwystr i ni gael cyimyiclu ioiwr yn y Gymmanfa yn Vienna. Papurau Ffrengig i'r 20fed a ddaethant i law. Ca.lhiwir y. Brenin i'w ystafell hyd yma, ond yr d n aliuog i flaenori mewii cyngq or y Cymfcven-dd dadl. le yn ysfafell y Diprwy wyr ar y U-sI d" y:ghyJci; y drefn a gytlwYllwýd iddynt o du y ilreuist, i leoleiddio y gyfiinac'a rhwng y ddwy y stale!] (Pendefigvon a Chyftredin) a'i F w«i ydi, a i gddynt a'u gilydd. Gwrth- Avvnebwyd yr eiihygl, agoeddyn rhcdd awdur- rlod i'r lirerriti i ddarFoii cynllygiadauynghJkh C) tVeirh;iu j'r ¥ taf ll, gydi'r Gweinidcgion lieu y D pi wv vvyr a Pnwid y:) iseiitdnol i'r-dy- ben hyny. Cynnygwyd divvygiad gan un o'r Ai' dau, sef, ar fed i'r DirpnVywyr ddyfed gyda r Gweinidcgion yn unig, fei na allai yr úlaf dd:anc rhag bod yn atebol am y gorchwyl a [ anriogent; <1C wedi hir ddadlu cvtUnwyd ar fod i anertbiad gael ei ddaufon i'r Brenin, i ynibil ar ti Fawrhydi gytuno a'r d'nvygiad. Y mae Vmerawdr Russia yn dyebwelyd i St. I Petersburg: trwy Leipsic, scf y ddinas a oddef- cdd mor resymus yn achos y rhyfel yn Gernjanv^ a ile iii: ddwj d ma! wol glwyf i awdurdod Bona- parte ar Gyfandir Ewiop. Ni alla?a] y Ch wyltlrouid rhyfedd a,c annys- gwy i tdvvy a gymmerodd le yn ddiweddar yn Ffrainc gael ei effeithio heb ddrygu lhvyddiaat, a gwrthwynebu dymurdadao rhyw fath o bob!. zivrtltw lvnebu d y Trtut- Andygwyd drgllonedc ac anfoddlonrwydd mawr yn y fyddin yn nemduol, a drwg gesiy gttellle ? o/'ysgu cddi'tVrth tythyrau acghyoedd, nad yw y p,-it IP u flyll yn i gael. EA da.rostw]ng yn ebrwvdd iawn. Ynghyich pythefnos yn « l, cvdfwrlHlodd corti o iitwyr, a gymuvysai dnir lhn -gafrod, yn swyddogion PC yn wyr, yn N8- tnours (Ft'va?'.ic) i ddorchafu bausr Bonaparte, a chyohwyii tua Pharis. Y swyddogion, po'dd bynag, a ganfuasa-nt eu carnsyniad yn ebrwydd, a chynnygasant i attal y gwyr, llawer o'r rhai a gpdasant yn eu herbyn, ac aethaiJt rbgddynt cyn belled ag at dywailt gwaed. Cyn gynted ag y c^ywedd y Ma a-lywydd Oudinot, yr hwii oedd y pryd hyny ytl Paris, aril y pethau hyn, cfe a aetb i ?arcd yn dc'ioed? a chrogodd, neu itetli i %iar(,( i ?ii l s?thc.dd d'i o'r biaP'i?'i?d vn y -ydfwriad. Yr oedd y Uren?n yn tueddn i faddeu iddynt, c?d bamodd y Llywydd, ysgatfydd; mai mwy pr;cdol cedd cynguori iddynt gael eu dyenyddio y.: ddiaros.-Globe. Sonnv?d mewn rha! o'r papur?u Saps?pg, fod td gwr uiiwcg o Spain, ? edi tfpi rhas; ?'d Ffer- d'nand VU. i Gfhrai?r am ymge!edd, a bod \)!af¡ol¡a¡d y ?!ad hen wedt pu rh?ddi i fynu i ddwylaw PÙ hymiidwyr; c?d pan cfynwyd yn NH y rendpu?'n:! i larll LNpwl, ai gwir oedd hy?y, efe addywedodd, ci fod yn hoUol anwy- b d?s o'r achos ac os rhoddwyd hwy i fynu, i byny gael ei wnecihur heb wybod i'r Llywcd. ref'h yma. I Daeth y Vl?o d? Paris, o 110 mangnd, Cad- pen Join s, i Bortsmcuth'' o Bourdeaux, (lfy I 22ain, a 1,2CO o wyr 65ain catrod, a'r Cadfrid- ogion z;e a rn1iJ¡, cddhvrth fyddin dde- houol yr O? y n Yi? yti agos Ldi In oedd rrydin a Phorfugal ?pdn?ynpdcddi yno pan jtwyi?dd y Vdie de Paris, ?nn adae1 FL'amc yn hollol rydd r,dôjwrth f)'ddirH'edd trarnor. '1 Dysgwylir j'r Tywpog Rhaglaw, yn ebrwydd wedi i'r Sene dr ymadael o'r ddina<, gymmeryd I taith trw barthau- GorUpwinoi Lloegr, fi arosl ychydig ar ei ddychweiiad, yn ei ba?ell 'yo-) -Brghton. G e?--i'  I Hysbysir mewn llythyr arghyhocdd o Genoa, yr hwn a amserwyd y S?ino'r nii?d(! a f, fod Bonaparte wedi mynfd o honaw i E!ba, yn dywedyd wrth swyddog Brytanaidd, ei fod yn Jstyried Dug We!i''gton y rhyfelwr penaf yn yr oes hon; ei fod o ?a?ypr yn drpch nag un o'i Ga(l fndog¡on ef, ac mai da ganddo pe buasai am- gy1chiadau yn caniatau iddo ym 1add âg. ef e! JH1ll, II (ond beth pe buasai y rhew yn dyfod i g37farf??d âg ef). 1'iynega y Hythyr hwn ynmhdlach. fod y Cadpcn Osher wedi myned i Leghon: (Ita)y) i I gvrct)" yr Ymerodves, fel y tybir, at Napc1eon! Daeth Count Torreno, FendeMg Yspaenaidd, L?))ds!n ddoe. Pan ddyrchafwyd baner A?- ymddibynaeth gyntaf yn nhalaeth Asturias, yr 1 ncdd eff-? "i'r blaenaf i uiio. aches ei wlad ?a'i Frer?: yr hwn oedd y pryd hyny yn gar- I charor yn Ffrainc. Mewn trén i ddwyn yn j m!aen yr aches u.?bc?d efe a ddaeth i Frydain i ?p?Io cynnorth'y, ac wedi hyny bu yn aclod. hyglod c'r Cortes. Pa f?d bynag, yr oedd yr an hydedd o'af hyn yn drosedd aitfacloeuol vitn'.I <?!wg F?'dinand daU-b?edi g, yr hWH sydd wedi dir mn hcl! ?asanaeth yPendeiigenwog uchod: y ntef, mewn trefn i ddianc rhag yr er- ledigaetn fywthedig, a ffodd o Torreno yn gyn- taf i Lisbon, ac oddi yuo i Frydaiu am ddiogelfa. B-veffluau vn y Maesydd XpM-ks).~Vfrt)\' y cywerthiad (estimate) -£ f osocbvydgerbn n y Ty j CytiVedin, ymddengys bydd traul yr adeilad newydd.ynghae ntawr Wit d'sor yn 21,9881. i gweithiau ynghae St. lago a'r. 'cae Gwyicld, I5,3 £ 2l. 19s. gt, heb law gwertft y defnjdd iau, fie ynghyJch, 10001. yn. ychwaneg i berll'eithio y bor.t newydd a adeiladir yno. Y gweltiiiau tan a barotoir yn W noÎ\\ ich::L I ûch Y tan-belau, a gadael y saethir 10,000 o honyVit, 4,0201. Y badaii ar.yr afon yr. y cae, a'r b, nt 5,5t'"Ol. Dy wedir fod y bont i ares er cy fleusdra i'r cyliVediiii Bu y Dywpngces Charlotte o Gymrn yn mar- ehogaeth vghap tnawr "V\ indsor ddoe, gyda'r Cadfridog Gr:irt!i, a Ch ourrtess, Rn slyn a Ch nun- | tess ilehester yn éi ehàn]ynmf>wn cerbyd a p h ed w ar ce Ry 1 y n ei d y nu. W ed i iddi d dy ch welyd, ymwelwyd a. hi gau y Frenines, a rhai o'r Tywysogesau. Yspeilwyd gweithiau llawrle* i Mr gtcn Isaf, ties o werth 1501. c nwyddau, ac ysg.ifaii ariandy, rhwng 5 a 6001. N¡ù ydys wedi cael yr yspeilwyr. Yr ydys wedi cyhoeddi yn Vienna golled byddin-Aws-tria mewn swyddogion yn y rhyfel dymhor diweddaf; fel -y- .-caidyu .••LladdWyd da'u GadiVidoi;; 267 o' sw yddeg-on. Clwyfwyd j 16 Cadfridog; 982 o swyddogion. Cymrnerwyd yn garcharorion, dau Gadfridog,; 267 o swyiu'u cgion. Ar go! 61 o swydd-ogiou. Y cwbl, 1506 o swyddogion. Mewn canlyniad i'ddirdra a yn yr Alban (Scotland), njevvn amryw fanau, gan fitrtai o ddihi; cd y rhai a iefarent y d!ifodiaith Wyddelig, y mae e' Uchder Breninol y Ty wysog Rhaglaw, wedi cyuriyg maddeuant, tnevyu cy- hoediiad, i'r sa wi a hysbysant eu cyd-ddnvg weithred wyr i'r ynadon, ond i'r blaeneriaid- yn yr erchyllwaith ni sonir am faddeuant; ac y mae gwohr o 701. wedi cael ei chynnvg i'.r sa.rl a fy- nego pwv oedd • y -lladrpri a At cfit- bald Browning, o swydd Re^lrew, ar y 19eg o Frenin diweddaf, y vhai hefyd a'i curasant ac a'i gadawsaivt fel marw ar y tiordd fawr. Ysped- iodd yr un fiM;<■ i (fel y tybir) doiidy \Vaterla:id, yn angwyddfod (absence) gwr y ty, gan fyg- wth lladd y wraig air plant, oscadwei.it yr ystwr ) Iteiaf. Yttio--Od wyd ar, clwyfwyd, ac vspeiliwyd arnryw ddynion ar y flordd faivi- Green- cck a Largs, ar y 14.eg o Fehefin. Yrwythnos cyny diweddaf, fel yr oedd Philip Cfonley, liwsn,,on o'g -Ymnivcl-egagtil Tnliamore, yn yr iwerddon, yn.. dychwelyd adref ddau fab, o ffair, yngl-ylch un o'r gloch yn y bo re, A f)iiritii o ddihirod, tarawodd un o henynt cf a charreg ar ei ten, on-i syrthiodd hyd y ddaiar, ac wedi hyny, cynnorthwyodd rhai ohcnynt ef i ymoscd ar y dyn digymmorth, f tray rhuthrodd y lidll ar y ddau wr icmtllc, pi feibion dihangodd un o'i- meibion heb gael llawer o niwed, eithr briwyd y Hall yn resynus, fel nad oes fawr gobaith gan y meddygon am ei fywyd trengodd ei dad, cyn gynted ag y dyg. wyd" ef i dy Uawfecldyg. Nid ydym wedi ciy- wed beth oedd vr acidy?ur a gyiimld y craulon- wyr i gyflawni y fath. ddirda. Cyhwddwyd' Wm. Gill yr wythnos diweddaf yn swyddfa Ileol y Bwa, Xlundain, o ledratta dau wddf-lyain oddi ar Mrs. Clarke o IleoUfawr Russel. Ymddang(!fli fod y carchtHor, dan y ffug o fed yn gasglwr toll, wedi dylyn y wraig i'w HeUy, a mynu chwilio sypyn a (Idygid ganddi yn ei liaw, a chymmerodd y llieiniau uchpd gan- ddo, end wedi hyny efe a'u danfonodd yn cl; eithr o herwydd iddo eu meddianu yn anghyf feithlon efe a ddaliwyd. Dywedodd y carchar r yn ei arr;ddiliyn ei fod ef yn borthw wjJydd (tide xsaifer) ac am hyny ei fod yn deall bod ganddo hawi i attafaelu r.wyddau y rhai a dybiai oodd- ynt heb dalu toll am danynt, ac iddo eu dych- welyd cyn gynted ag y deallodd nad oeddynt anghyfreithloii; eithr dywedodd Syr N. Con- naught nas gallesid ei gyi.« wnliau yn ei ym- ddygiad, gan hyny gorchymniynwyd ,ei garch- aru ynmhellach, hyd oni chaed cviie i derfyrru beth oedd gymhwysaf i wneuthur ar yr achos.

-LLYS-ARGRAFF LL UN DA IN.

[No title]

[No title]

I .. SENEOD YMERODROt.