Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

4 articles on this Page

L-LUNDAI-N, 11

[No title]

[No title]

News
Cite
Share

DIHANGFA RYFEBD,—Cymimercdd amgylch- iad tra hynod le, yn melin Candor gerllavy y Maendy (Stonehouse) swydd Caercludcoy (Lin- coin) dydd Hun diweddaf. Fel yr oedd plen- tyn ynghylch tair blwydd oed yn chwarae ar lan llyn y felin uchod, efe a syrthiodd i'r dwfr, a dygwyd ef ymaith mewn modd buddugol gyda'r iFrwd heibio i'r rhod ddwfr, ac oddi tani, yr hon oedd Y11 troi o fewn dwy forlfedd at y graigoddi tanodd. Oad dygwyddodd fod un o Iwyerlu y rhod wedi tori, a threfnodd Rhagluhiaeth ijr i man hyny fod yn barbd i'w dderbyn pah ddaeth gyda'r dwfr, ac yn y lloches hobo y tr<)clp nes jiiia wyd ei ya ddiogel islaw y rhod, heb fwy o niwed na brivyo ychydig ar un fraich. LLOFKUDDIAETfci-.—Ar y lOfed o'r mis hwn, •ynghylch 10 o'r gloch yn yr hwyr, llofruddwyd gvviaig oedranus, yn y Goedwig uewydd, swydd Hamp, gerllaw ei thrigfa ei hun, yn Fawley. Yr oedd y trengedig yn cadw roasnachdy can- hwyilau, yn w,aig weddw, a chanddi un mab, ynghylch 20 oed, yr hwn oedd wedi myned oddi gartref, a hithau a adawodd ei thy i fyned i'w geisio; ac am na ddychweloddyn fuan heth rhai o'r cymmydogioii i chwilio a-n dani, ac am ddau o'r glofch yn y bore, cawsant hi mecn cae yn ymyly llordd ar hyd yr hon y gwyddent yr oedd i ddychwelyd, mewn ymddangosiad yn ddi- fywyd, a'i phen wedi ei friwo yn echryslon hi barhaodd mewn cytlwr dify wyd dros gryn amser, a phan ddaeth ychydig ati ei hun, hi a ddarluu- iodd yr ymosodiad a wnaed arni fel hyn daetb dyn o'r tu ol iddi pan oedd ar y Hordd/a rhodd- odd idui rai ergydion ffyrnig a chwlbren ar barth ûl ei phen, ac wedi hyny llusgodd hi i'r cae, end ni "welodd hi y dyn, ac o gabiyniad nis gall- asai ei udarlunio. Bu farw wedihyny o'i chlwy- fau, adygodd Rheitluvyr Ynad Llofruddiaeth y farn o lyfrudtiiuelh gwirfodd yn crhyn ci mllb mddangosai ger bron y rheithwyr fod y mab yn c'ru, ac ynghylch priodi a merch ieuanc, yn erbyn yr hon yr oedd gan y fain lawer o WrUI- wynehrwydd. ond yr oedd efe yn ymroddi ym- weled a hi, i'r dyben i'w chael yn wraig. Ar y nos pan gyflawawyd y weith red ercliyll profwyd cifod wedi bod gydá'r ddynes ieuanc a gwelwyd el yn dyfod o'r cae yn yr-hwn y cafwyd ei fam ynghylch pum munud wedi iddi hi fyned o'i thy. Y r achos fel y dywedir i'r weithred freulon gael ei chyflawni oedd, bod y fam wedi rhoddi ei holl feddiant yn ei hewyl'ys i'r mab ond yr oedd yn dywedytl y cymmerai hi y cwbl oddi wrtho os priodai y ddynes ntgddywededig ac i'r dybcn i gael y ddynes a garai a chyfoeth ei fam, efe a ymroddodd ladd yr hon a'i hymddng cyii y gallai gyfnewid ei he'.vyHys! Ar yr 20fed o'r mis hwn euogfarnwyd Tho- mas Whyte, Canol-hngydd, i gael ei alUudio dros y mür, dros 14 blynedd, ,äm ladd Wiliam Jones, morwr yngwasauaeth ei Fawrhydi. Prof- wyd fod Jones yn gorwedd ar fur yn ymyl y Inôr tra yr oedd bad y Brenin isod. Gorchym- ytiodd Whyte i Jones 'fyned i'r bad, dyivedodd yntef, Na, yr wyf yn myned i'jroddi'r cawell i'r ddy nes, ac wedi hyny my (i a af." Ar hyn j dywedodd y darcharor, 44 a ewch clnvi ddim, ISyr, tra Iyr wyf yn peri chwi." Ni chafodd I Jones amser i ateb, nes tarawyd ef ddwy waith ar ei ben a'r cleddyf, ac wedi hyny yn agos Pw fogan, aC aeth y cleddyf i'w ymysgaroedd cod- odd Jones ar,ol y clwyf, athongianbdcl wrth y mur gerfydd ei ddwylaw, a'r carcharbr a sathrodd eiddwylaw a'i draed, neS cwympodd; a bu farvt 0'1 glwyfau yn ebrwydd. Mytiai y carclsaror haeru fod Jones am encilio, ac nad oedd f yn meddwl ei ladd, ond yn unig ei daro. Y gyfraith ynghylch gwrthbdiad Aelod yn Seneddr Prydain s, dd fel y canlyn :—• Y mie gaii Dy y Cy 11 red in haw] ddiamhfeuol it i gauad allan o'i mysc un dyn a fyddo wedi ei gael yn euog o ryw fai g'hradwyädns, ned ym- ddygiad llygredig, ac felly wedi gwneuthur ei hun yii auheilwng o eistbddle yn y Seneddr. Lithr y mrié wedi bod yn beth amheus pa un a yw y cyfryw wrthodiad gan y Seneddr yn anghym- hwyso y dyn hwnw i gael ei ddewis drachefn. Vn achos Middlesex, yn y flwyddyn 1769, cau- wyd Mr. AVlikes oli, Ty ar y 3ydd o Chwefior, am gyhoeddj o honaw gabldraith yn yr Etholiad a gymmerodd le i lanw ei swydd, devviswyd ef gan yr Etholyddion eilwaith, ar yr 17eg o Chwefror. Ar ei ddychweliad, cytunodd y Tý, ei fod ef yn anghyrnwys i gael bod yno, ac yntef wedi cael ei gauad allan yr eistedd hyny, a bod ci Etholiad yn ddirym, agorchymynwyd i Rthol- iad a rail gymmeryd He. Dewiswyd Mr. Wilkes drachefn, a gwrthodwyd ef gan y Ty drachefn, a gorchymynasant i Etholidd o'r newydd gael ei wneuthur; dewiswyd Wilkes y drydydd waith, ar hyn cytunodd y Ty fod ei Etholiad yn ofer a dirym; a pharasant i Mr. Luttrell, yr hwn oedd yn wrthwynebwr i Wilkes ar amser yr Etholiad diweddjaf i gael ei dderbyn, (er nad oedd ond ychydig or Etholwyr, mewn cymhariaeth, o'i blaid ef), yn lie Wilkes. I CyflwyRwyd deisyfiad gan rai o rydd^ddeil- iai(L Middlesex yn erbyn y cytundeb uchod; end gwedi gwrando y Deisyfiad penderfynodd y Ty fod Mr. Luttrell wedi. cael ei ethol yn ddyladwy. W edi hyn ail-ystyriodd y Ty Y penderfyniad a'wnaetfceRt &r y lTego Chwefror, a cbytunas- ant nad oedd yn beth gwed(lus i aros ar eu dydd- lyfrau, a thrwy beuderfyniad ar y drydedd o Fai, 1782, gorchymmyuHsant ei ddilel1, "fel peth ag oedd yn tueddu i ddymchwelyd hlwnderau holl etholyddion ddanfon yr Un gwr i'w cyn- nyrchioli ag a drowyd allan or Seneddr gan yr aelodau, os tybiant ei fod yn deilwng o'u dewisiad." tra. gan lawer o Weinidogion yn eu piegethau, yw darlunio De- mas fel gwrthgiitwr oddiwrth trydd yr efengyl, o herwydd dywedyd o Paul, "Demas a'm gadaw- odd gan garu y byd prese^l." Ond gan fod yr Apostol Pttul wedi cycluabod Demas fd eyd- 1 -T weithiwiy trosedd amlwg ar y Cariad ag sydd yn gobeithio pob dim," fyddai ei euogfarnu, heb gy(lawn biawf o'i euogrw ydd, ac yn neiliduol lieb ddim prawf oil o' i wrthgiliad. Gwir yw fod Paul yn achwyn, fod Demas wedi ei adae! ef, o I aciios cariad at bethau y byd hwn; end ym- ¡ ddengys rn,egys pe byddai Crescens a I-iittis hefyd yn gynnwy-edig yngherydd P.aul (2Tim. iv. 10.) fel yn dditfygiol o'r gradd hyny o ddiy s- gogi-wydd ag a ddymunai yr Apostol yn awyddus iddynt feddiannu ac amlygu yn yr armor pro- fedigaethus hyny. Ond er.ua amlygodd Demas, II Crescens, na I hltuS yr un diysgogrwydd gwron- aidd a'r Apostol, etto mewn amser erledigaeth I os byddcytle, y mae, gan Gristianogion gyfar- wyddid Crist ei hun i ffoi o ddinas i ddinas;" ac o'n gwlad hi, flodd liawer o dduwinyddion i'r Cyfaudir, yn nheyrnasiad Mair waediyd, ac ni feiir ar eu hymddygiad hyd y dydd'hwn. Hefyd teilwng o sjlw yw, fod Paul wrth ys- grifen. at y Philipiaid Jyr llyn a wtiaeth fel y mae yn amlwg ynghylch yr un amser ag yr ys- grifenodd ei ail Epistol at Timotheus) gan gyf- eirio at ynsddygiad rhai b't gydla'furwyr, (Denias, Crescens, ac ei-oill, ysgitfydd) yIidefnyddio yr iaith gadarn hyn, calYS pawb sjr yn ceisio yr eiddynt eu hunain, ac njd yr eiddo Crist lesu," Phil. ii. 21. ac etto lIidoes un esboniwr yn ys- tyried y rhai hyn fel gwrthgHwyr colledig. Yo mhellach y mae Paul yn achwyn, Vn yr un benod, yn fy ateb cyntaf ni safodd neb gyd a. mi, eithr pawb a'tn gadawsant: mi a archaf Dduw nas cyfrifer iddynt." ado. 16. At hvn y gellir ychwanegu, mai pan ddaliwyd y Messiah, ei ddyscyblion a tfoisant, ac a'i gadaw'ant. Oddlwrth y cwbl eglur yw nas gellir proli o'r ysgrythur fod Demas yn gwrthgiliwr; end yn unig iddo beidio glynu \irth Pauh. o achos es- mwytliyd bydoi, ond i ba raddau, nis gwytldom eithr sicr yw 'fod y 1 lei 11 o'r Cristianogion wedi/ ei adael iiefyd, er mit'yn cyfleusderau bydol: ni ardclelodd neb ef yn ei 4tcb cyntaf ger br°ti Ce- sar, etto'r oedd Crist'nogton yn bod y prydhyny. 'j"IRléNDEB lyRTH famAu.—Dal sylw ar yr iar yna, ebe tad wrth ei fab anwyl. Y fath ofa pry-derus y inae yn gymmeryd i ahf ei hiliogacth yiighyd, a'u cuddio dan ei hadenydd! Y miie'r barcut yn gwib-hedeg yn yr awyr, wedi ei siomi ysglyfaeth, ef allai y syrthia ar yr iar e; Iibn, a'i chl vVyfo am ei rwystro i gael ei amcam Onid yw hyn ?il d%?Yti i't?. gof serch a thynetweh dy fam tuag atat! Ei go fai gWlhadwrus a th ddl- ogelodd yn amser digymmorth dy fabandod" prYŒ y'th feHhrmodd a'l llaeth, y dysgodd dy aelodau i syrftud, a'th dafod i floesgu Rllan ei sain anhrefnus. Yn dy febyd hi a alarodd o achos dy ofidiau bychaiii a lawenyShodd yn dy bleserau dsddrwg; a iachusol i ti mewn Clefyd; ac a ddihidlodd i'tb I fedtwl tyner garijid at irionedd, rhinwedd, a doeftiineb. O Meithrina bob egwyddor p barch am y fath fam. Y mae yn haeddu y ddiolch- garwch, a'r parch fwyaf gwresog oddi wrthyt. Y chydig beth au neillduol pel,thynol i tienil Jtigi,,iiiiat'lia, yn Orissa, a ddanfonwyd mewn llythyr oddiwrth gyf- aill, i Mr. John Peter, un o'r Ccnadon yn yr India Ddwyreiniol, vr hwn a anwvd vno. I u Caniatair i bob Dunduvut fakeer (dyn a whelo linyn mesur o'i gorph, trwy syrthio yn I ei hyd ar y ddaear bob cam o'i drigfa hyd at y deml) fyned i'r v'jml, ac addoli y ddelw, yn ddidraul, a chaniatair i ddyscybl ddwisol, neu gyfaili, i fyned gydag ef. Goddefir hefyd i'r rhai hyny a ddygant ddyfroedd santaidd n'r Ganges^ r rhai a elwir gunga-julanees, i olchi y ddel w a, hwy, i fyned heibio heb dalu y wobr arierol. Cyn gynted ag y cyfiawnir y defodau arferol, cymmerir y llestri a gynnwysent y dyfr. oedd santaidd oddi arnynt, a hwy a droir allaii o'r deml gan y gosgorddiori a osodir yno i'r dy- ben hyuy, y rhai ydynt bump o swyddogion o'r wlad honoj o wahanol raddau, a deugain o'i- Sepoys, y rhai a ddewisir o'r rhan-gatrod ag sydd sefydlog yn Cuttack. Arferir y rhag-och- eJiad hyn i'r dyben j'w lluddias i dwylIo y Lly- wodraeth, trwy roddi y llestri i'w cyfeillion oddi allan, y rhai yn y modd hyny a elent i mewn heb dalu y dreth. Rhaid i bob pererin arall brynu trwydded (passport) i fyned i'r deml: efe a dil am hyn yn gyfatefcol i rifedi y dvddiau a ch wennyCha aros yn Pooree. Pe ew- yllysai aros yn hwy nâ'r amser a gofFheir yn y drwydded, rhaid iddo gael un newydd a thalu gwobr ychwanegol. Sefydlir casglwr Ewropaidd yno a chyn- northwywr o'r brodorion, ac un arall o'r l'or- tuguese; a ehaniateir tri Offeiriad at wasanaeth yr eilun, heblaw y gosgorddion mewn gwahanol setyllfaoedd. 1 Gosodir enwau yr amryw bere- rinioti ar lyfrau gan y cynllorthvywyr, yn gys- tal a Miifedi y dyddiau am y rhai y cawsant drwyddedi. Nl oddefir i un Mahometwr fyned trwy borth y deml. Mae llyn helaeth ynghylch deg llath ar hugain oddiwrth y deml, yn yr hWll mae y pererinion YI1 ymolchi ac yn puro eu hun- ain cyn myned i'r deml. Rhaid i bob pererin wrth ymadael, brynu rhyw beth gan yr offeiriaid er cof am Jugunnat'ha, ac fel prawf iddo fod ya ymweled a'r ddelw. Mae gan yr eilun Elephant- iaid, ychen, a gwartheg, i wasanaethu arno. Yr Elephantiaid a dynant ei gerbyd ar y gwyliau blynyddol, a'r gwartheg a roddant laeth iddo. Cedwir dawns-wragedd hefyd er dywenydd a phleser i'r "arglwydd liwn ar v byd,"

Advertising