Skip to main content
Hide Articles List

4 articles on this Page

L-LUNDAI-N, 11

[No title]

News
Cite
Share

GWENER, 22, ??ff Cawsom bapurau ycR?'anpgol o Paris i'r 19ng o'r mis hwn. Mynegirgau Lys-a.rgraif Vienna? syiwedd yr hwn a gyhoaddwjd }rn y papurau Ffrengig, na bydd i'r gymmarifa yrngynnull yn Germany cyn y tafo Hydref, megysydywed- odd Arg. Castlereagh yn Nny y Cyiffediii dydd Mercher. Y rhcFrn a roddir am y gohiriad hyny yn y Llys-argrafF uchod yw, ei bod yn all-- alluog i'w Arglwyddiaeth (Castlereagh) yrnad- ael o Frydaiit cyn terfyniad feisteddfod y Se- neddr, a'i bod yn angenrheidiol i'r Ymerawd r Alexander fyned i St. Peterborough yii gyntaf, o'r hwn nis g'ellir ei ddysgwyl yn ol cyn diwedd Medi.-Y mae Brenin Ffrainc yn parhau yn afiach.—Cynnwysir rhai achwyniadau yn y Jour- nal des Debats, ar y CoHI Deddfroddol yn Paris; oddiwrth yr achwyniadau hyn yr ydym yn cisglu bod yn mryd y Llywodraeth i gyfyngu ychydig ar eu dadleuaeth. Achwynir fit neili- duol ar ymdd^giadau y Dirprwyw-yr neu Gyn- nyrchiolvv r y bobl, eisteddfodau y rhai, medd yr y&grifenydd, a ystyrir gan y Cyifredin yu oestadol, mewn gobaith i glywed rhyw bet'i, heblaw cyanygidii gweigion, disylwedd ac nigono!; mewn gair, y fath y mreymiidau ag a fyddent yn cydfynCd a golygiadau tadol Pen- adur, yr hwn nad oes ynddi un uchel-gais, ond diogelu dedwyddwch ei ddeiliaid, trwy iachau y clwyfau asymud y drygau; y rhai nid ydynt yn deillio o honaw ef.-Pti beth a wnaeth ystafeli y Oirprwywyr mewil nais a hanner ag y buont yn eistedd? A ydynt wedi cytuno ar un llawu- fwriad o fudd cyffredin ? Pa gynnifer o dybiau damweiniol a amlygwyd yn euplith, yn neill- duol ynghylch trethi, y rhai am na ystyrwyd hwy yn drwyadl, a gam-ddehonglwyd, ac a 1 ddygasant effeith ddrwg? Pa faint o amser a gollwyd ynghylch rheoleiddiad tufewnol y deyr- nas, yr hyn nid yw o'r budd llelaf i'r genedl? I Pa ymresymiadau newyddioa ydynt etto yn nghylch cymmeryd lie ar bynciau cyfartalwch, ac urddasoldeb rlnrng y ddwy ystafeli (Ty yr Arglwyddi a'r Cytrredin) a phob un o'r ddwy yn yrhwrthod mewn modd cyndyn, a'r hyn y cytunir amo yn v Hall? Fel meddyginiaeth i'r drwg hwn fe ar fod i'r awdurdod B e^- ninoj, yr hwu a grt odd y ddwy ystafeli, i droi y pwnc ag sydd yn ddadl rhyngddynt i ddeddf Freninol, ac yna rhaid i bob dadlu a'r y testuu beidvo; canys nid oes un awdurdod gan y ddau Dy ond i wneuthur cyfreithiau. Y mae pump o ddynion enwog wedi dyfod i'r j wlad hon o Norway, yn genadon oddiwrth y rFywysog Christian i Lys Prydain, daethant i Leith o Christiánsand yughylch wythnos yn ol, a danfonasant i'r ddinas yn ddioed am drwy- ddedi. Ond gwrthodwyd eu cais ar y cyn..f gan Lywodraeth ei Fawrhydi, a necawyd yn bendant eu derbyn yn eu henwau swyddol. Pa fodd byriag, daniatavvyd tr'tvyddedi iddynt ddy- fod i Lundain, ar yr ammod iddyut ymddangos yno fel boneddig)on anghj-oervl, ac yr ydys yn eu dysgwyl bob awr i'r Brif-ddinas. Deallir rhai gwrthddrych eu hanfoniad yw cynnyg fod i Norway gael bod yn ddinas anym- adibynol clan ymgeledd Prydain, yn gyrnmaint a hod Denmark wedi ei rhoddi i fynu. Yi- ydym yn ciywed fod gweinidogion y Brenin wedi lla wn-fwriadu na bydd iddynt gyniiyg cy n.-ad- leddu mewn un modd a Norwa v, hyd oni ther- fyner y gyramanfa yn Vienna. Rhoddwyd gwledd ardderchog gan ei Uchder Fjreuinoi y Ty wysog Rhaglaw, nelUiixvvr, ya Nhv Carlton, er anrhydedd i W ron yr Orynys (Peninsula) ac adferiad heddwch. Yr oedd lliaws tnawr o Urddasolrwydd yn wyddfodol (present, Ffr.) Tywysogion, Tywysogesauj Pen- defigion, a Pheodefigesau; liawer o ddarluniad- au tryloyw ardderchog a thrudfawr, a phawb yn ymddangos am y mwyaf awyrldus i andygu eu gorfoledd am ddychweliad Dug buddugol Welington i'w wlad enedigol, ac heddwch gyd ef. Ddoe cyflawnwyd y ddefod o osod sylfaen yr ysgoldy rhad ag sydd i'w adeiiadu yn Westmin- ster, y,r hwn a gynnwys fil o blant, sef 600 o fechgyn a 400 o ferched, gan Ddug Caercfroe, yr hwn a gymmerodd lwyarn saer meiui, a chym- mrwd (mortar) ac a'i lledoddar y lie yr oedd ygareg i'w rhoddi. Yr oedd Archesgob Caer- gaint, Pendefigion a Boneddigion lawer yn wyddfodol; darllenwyd gweddi gan y Parchedig Wm. Grove, a thraethwyd araeth gan Arglwydci Sidmouth, ar ddefnyddioldeb y sefydliad.

[No title]

Advertising