Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

7 articles on this Page

RHAN 0 AWDL, %?'WEI-Nl,'XU…

t'R HEDDWCH PRESENMOL* J

AT GYUOEDDlVll SluIiBN GO…

! AT -GYHOE-DDWR SEllEN GOMER,I

AT GYIIOEDDfVR SEREN GOfcEii.1

[No title]

MARCHNADOEDD. 1

Detailed Lists, Results and Guides
Cite
Share

MARCHNADOEDD. 1 I VYFSETviDFJt Yn, JIEOLAX MJRC, Gorph. IB. Yr'oedd yma ychydig o'r newydd o Wenith Lloegr f j bore hwn, fe'i prynWyd yn ebrwydd gan y melimvv# < am ynghylch 2s. y grynog yn ddrntach na dydd LluO 1 diweddaf. Am nad oedd ond ychydig o Fe. dd Uoeg yn y farchnad, fe'i gwerthwyd aiii ynghylch is. y gryuogj o godiad. Fta ychydig yn is. Pys at ferwi am bris-• oedd yr wythnos ddiweddaf, ond Pys Lhvydion yng- hylch 5s. y grynog yu ddrntach. Yr oedd yma giyftr lawer o Genlch Lioegr, ac amryw long-lwytha'u o Geirch Tramor, yr hyn a barodd i'r gwerthiad fod ,1t"'¡ farwauid am ynghylch Is. y grynog yn is. GronynaA ereul lieb gyfuewidiad. Peilliaid am bnsoedd yr i,% till;' nos ddiweddaf. Hadau Llin ac Erbn gwylitkut-i rhatach, heb nemor o bryuwyr. [ Prisoedd derbynadtey yr Yd, y Grynog. It Gwpnithcoch-Ms i 74s Gwiuntti gwyn 6.'js 82s G'm'i))tttgwyn-6.s 8?s R h y  S ?s ??s HaÜtd (?<!?)- 28s i (i5 Br;i £ £ \velw ( Pale ) (i(»s i 7lb C'eireu 18s i 21s Pokuids iis i Ffa ceifylau new. 38s j 46 Hen Ha celfylau- -—s -? I I'f,t xier-. 4Js i 4ti* Hen llii colomcnod —s i -4 Pysatft-r?t-(t? 7? Fys !lMydton ? 3? ? ,) 1 Pris cyfartalyr Ydyn Ng/npnru y Grynog (Eigiat ffincl4eOI teg- Bushels). I Cill Co. Rhy. I llaidd Oirch si d. s. d. s. d, s. d> SwyddForean? 71 Ii 0 0 ¡ 36 2 ?3? Ganfyrddin 71 1 0 0 ? Ð 1-3 —i—1- Ben t ro A7 9 ¡ 0 0 8 H A berteifi 71 ? 0 0 40 0 ?? ?* Frcchci.iio? f ?810 48 ? ? 1 ?} 0 ——— Faesyfed 65 8 0 0 58 8 3'2 Fyfnvy 72 5 0 0 o L, o Drct'afdwyn I 9 S8 5 43 ? S5 -? —-r Meirion 76 0 48 0 H 4 P? ——— Flliiit 7tj 4 0 0 4:J 4 2LJ 10 ———- Ddiinbech j 710 0 0 38 3 g; 2 -———. Caernarfon I 7ti 0 0 0 S9 4 23 II ——— Foil 0 0 j 0 0 0 0 17 0 I Pris Peilliaid (I1 lotlr), y Sachaid 0280 pwys. i PelUiasd teg, 60s i135 Kilion, 55s i 60s ) Peilliaid America, y faril Os i Os ——.—————————————————?  Prisy ??-«t/H /Ji<??M. I Dydd M awrth diwedd?F?orchytnynodd yr Ar?L Maer i?r I dorth bt'dw?ran (?M?'<M-? wciu?t i barhau amU d. J  I Pris C?/hr/a? Siwgr Gtcincu (Brown), Yn 01 y cyfrif a wnawd yr wythnos a derfynodd Gor. 13, yw X2 14 Ii Y cant 0.1b2 pwys Heblaw yr Ardreth a dalwyd, neu sydd i'n thalu ar ei drosglwyddiad i Brydain FaWf, Pris y Cig, htjlaw y B y Maen o S pwys. 11 J Cig Eidion bi 0d i (is 4d f Cig Maiiaren 5s 0d i 6s 6d I Cig f.lo ifs Od i 7s Of! ■ I Cig Tyrcliyn 7s Od i 8= Id I n Cig v/eu is Od i fas. I Pris yr Hopys (Hops), yn Southuark. C YD AU ^AGS). Kent 7 1 1 ")s i Ilo, ? Su.?px ,1 lûs i 91 13s Lssex-8t0s)10tl? IIAWER 9ACHAU (POCKPTS l, j Kent 51 las i 81 ¡.I:I Sussex 51 5s i 71 7s I Faruham 111 Os i HI Os Pris y Llcdr yn Leadcnhall. Crwyn Gwadnau ( BuLts) 50 i 56 pwys yr ttn, 21d i 25iri Ereill, 2tid i li«d. Gwirod-gyti'cithgrwyn ( Merchants Backs), 21d i 2'2<1. Crwyn lichafcd (Dressing Hides), 21..1 i 2rl. Cerbyd-gnvy« tC'g, 22d i yjid. Cm yn tlloi, 3'0 i 10 pwys,. i :)t:l. Ereill, 50 i 70 pwys, 3Rt! i lid. Ereill, 70 i 80 twys, 3(itt i lutf. Crwyn Morloi bychain, (Seals Grscntund).. aid i 3Sd. I Ereill, mawrion, y dwsill, 130s i 180s. Cr?vynC"ti'y?nucy??e?th?p??i?(??!nf(/? Md:?7d, ■ a. j i.I .I »-. ili-is_u Givei-.yit Llii,,tLtaiii. I [ s. d. jMarchnadWhitechapel 5 2 i St. James 5 0 Clitre 0 0 i I Cyfartalwch 5 1 So 4, i j Gwer y dref y cant 87 6 melyn I'ussia 87 0 I gwyn Russia 81 0 Scbon &:t & I>efnydd toddedig « 73 t* ———— garw 43 0 Greaves 28 0, Riiytion da (Dregs), 12 0 Scbon Colfran 1'2Q <) — Brveldyd llfi. O ——— Melyn 104 43 I PnsCanwynaa—M<?dhtu.l656dyddwsin- | EreiH. 15s0dyddwsm. t?r CVFNEJRIDFA YD, Lczprri, Cron. 9. Gwenith .A. 6s Od i lis 6d 70 pwyn. j llaidd Ss 6d i 5s Od 60 jm-ys. Brag. Ss Od i Us 2d t) gii,iii,yvi. Ceireh. 2s 6d i Ss 3d 45 pwys. i P?s ?wynion ,50s Od i 65s Od y grynog. )!wydton '«)s Od i 32s M y gqnog. Ffa ilwydioii A),. t?s Od y grynog, ;j FN, 3?? 0(i i :1'2s Od ?7 gryti4)g, jj Peilli?tl( '52-, Od i 60f; ()(I ?is I pwyt?. Lilion 48s oil i 52, od 28,0 ABERTAAVE: Argrtphwyd a CtiybocAdlvyd gan I JENKIN, yn Hjeoi.-y-Castf.ll, i'r hwn y dymunir i be liysbysiaeth gael ei danfon, yn ddidraul. Derbynir fiysbysiadau ac Enteau gan NEWTON$$ (gynt TAVLOR § NEWTON), No. £1, Warwick Squar? ( NEfTGATE-STREET Mr. J. W"JlJl'E, FlEVTiSrREEl i a Mr. M. J ON EH, 5, Newgate-StreeTi ,14f11(ijL(lN. SWANSEA Printed and Published by I>. JE.VK13 Castle-street, to Wliol,, Communications, post-paid.; aj requested to be addressed. Orders and Advertisements received by Messrs. NEWTOl and CO. (late TAYLOR and NnrrToiv), No. 5, IV inn ic SQUANB, NEffGATE-sTRKET; r.,I. WillTE, 33, tTREUT;