Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

7 articles on this Page

RHAN 0 AWDL, %?'WEI-Nl,'XU…

t'R HEDDWCH PRESENMOL* J

AT GYUOEDDlVll SluIiBN GO…

! AT -GYHOE-DDWR SEllEN GOMER,I

AT GYIIOEDDfVR SEREN GOfcEii.1

[No title]

News
Cite
Share

Yn ddiweddar, cymmerwyd Wiliam Henry Holins i Bowstreet, yn Llundain, dan y cyiiuddiad o saethu Eli. zabeth Pilcher ft llaw-ddryll, gydfi bwriad i'w lIadd. Ymddangor.ai foci y careharor ynghylch 45 mlwydd o i oc*;an, ac wcdi bod yn gyllidydd (exciseman), end i wedi catl ei droi o i swydd yn ddiweddar. Yr ocdd I efe wedibod yn gyfrinachol a thad Elíz, Pilcher, yr hwn a fuasai unwaith yngwasanaeth y Gyllidfa, bud a t'n tatw, gan adael teulu ar ei ol, am yr hwn yr addaw- odd y careharor i ofalu gvnimaint ag y gallasai. Cym- I nwmi arno i foft YII earn Eliz. Pilcher yn fawr, yr hon sydd wasanaethyddes i Mr. Cartwright, yn heol Gros- I venor isaf; ac yn ol ei (lystiolactil ef, nid oedd ganddi ddhn gwrlhwynebiad i'w gynnygion, hyd oni ddeallodd ei fod yn wr priod, er el fod wedi ymadael a I wrmg er ys amser niaith. Pa un ai deall hyn, neu beth sydd fwy tebyg, na bu gandfli sereh cywir ato erioed, cr caniatau o honi iddo ddyfod ati dros amser, ar gyfiif yr hen gyfrinacb rhynddo a'i thad, hi a warafunodd i iddo ymweled a hi rhagllaw eitbr pan ddeallodd yr adyn nad oedd mewn parch gyda hi, efe a li'urliodd yr amcan i'w dinystrio hi yn gyntaf, ac wedi hyny i ladd ei hunan, heb gcisio dianc. Efe a gynnygoild gyHawni y bwriad dieflig hwn yn y modd canlynol:—Nos Lull diweddaf ond un, ynghylch 15muuud wedi 10 o'r gloch, iefe a safodd wrth ddrws Mr. Cartwright, a gofynodtl a oedd Elizabeth gartref; atebodd y gwas ei bod, ik gal- i wodd tuni ddyfod i wared o'r lIofii, Hi aeth i'r tu ailan i'r drws ato, a thynodd y drws ar ei hoi. Cymnierodd rhyw ymddiddanion le rhyngddynt, efe yn taer geisio eicbydsyntad,fet y tybir, a hithau yn pallu, ond ni pharhaodd y gyfrinacb fwy na dsvy funud; pan glyw- odcJ y gwas swn llaw-ddryll, a dynes yn gwaeddu yn dra uchel. Rhedodd yn gytlym at ddrws yr heol, a chanfu tod Eliz. Pilcher wedicael ei saethu o dan ei bron ddean,a"i bod yn gwaedu yn helaeth. Y carch- aror yr hwn oedd o'r tu 01 iddi, a gymmerwyd i gadwr: i iaeth gan Mr. Cartwright, ac wedi myned ag ef i NN-ii- ¡ dy St. George, holwyd efgan Syr John Hippesley, i'r hWlI y cyfaddefodd iddo saethu Eliz, Pilcher; ei fod ef -hu Eliz. Pil(?ller; ei fud ef- I wedi bod gyda hi y prydnawn o'r blaen, ac iddo gael ci I gynhyrfn i gyHawni'r weithred angbeuol, o herwydd gwrthod o honi gydsynio a'i ddymuniad éf. Ceisiwyd ganddo i egluro beth oedd y dymuniad hyny—pa nn a cheisio cusan, ac felly-oud efe a ballodd ateli.—Proff- esai ei fod mewn cariad & hi. Y fath oedd ei lawnfwr- iad i ddinystrio gwrthddrych ei sei-ch beius, tel yroedd wedi llwytho'r ilaw-ddryll hyd y genau; ac felly pan oHyneodd yr ergyd, holltodd y faril, a phrin y diangodd ei law J'bag cael ei diylho. Yr oedd Llaw-ddryll arall ganddo. Dywedodd efe eu bod gynt yn perthyn i dad y fercb, ac iddp ef-en pryuu gan y weddw, dan y ffu., i'w cadw er mwyn ei gyfuill; ond yn fwy tebyg, i'r dy- bvn echryslon o saethu'r ferch Aetli yn glaf iawn yn y nos yi) y g-vyl-Liy, ac ytbdd o dri i bedwar chwar; o ddwfr; ar y cyntaf tybiai y rhai oedd a gofal y gwyi- arnynt, mai cyt'yngdra'r lie oedd yr achos o'i an. bwyldeb, a cliytfroadait ei feddwl, etto meddyliasaut o'r diwedd fod rhywbeth yn ei ymddygiad ag oedd yn arwydda ciefyd anglivffredin, yr hvyn a barodd iddynt ei hub ef am yr acbos, pryd y cyfatldefodd iddynt iddo gytnmeryd gwenwvn; end t'oel yr hyn a cyn leied, fel nad oedd ond digon i'w yru yn glaf; yf achos o hyn oedd i'r llaw-ddryll bollti, a tharo'i' \Vyd' ryn a'r gwenwyn o'i law. Ond tra': oeddtd yn ei boll yn Swyddfa heol y bwa, yr oedd yn ytuddangos tneWII | iecbyd dh Wedi ysgi-ifenn yr banes uelmd clywsom fbd Eliii S Pilcher wedi marw, a'r llofrudd Wedi cael ei d iahfoii' garchar, i gael ei broii mown brawdlys aiii y weitlii-ed-, Pel yr oedd T. Welsh, Yswain, a'i Fonectdii»e?, Heol Grovesnor, yn myned ar hyd Heol Bond, yn dain, wedi estyniad awyr-god (balloon) Mr. Sadlert j'l mewn ceVbyd bychan, Hychrynodd y ceírlal1, a gyf* | asa-ht ymairii yn flyrmg a'r eerbyd, tathvyd y gwr botJl | etid-ig u'i fanc,(Icliges allan o'r eerbyd, a bnwyd hwy st | 1 ddychrynllyd; torodd braieh y foneddiges, nChlw)'t:' wyd hi yn llymdost ar ei pheu gan y cwymp, ac iii(i ydys yn dysgwyi iddi Wclla. Dryllwyd y eerbyd vs chwrlfriw. Tra yr oedd Mr. Dupont, o Sudbury, dydd IJul1 wytImos i'r diwcddaf, gydi\'i gyfaili y Mfcddyg i,alies o Ijlackheath, mewn cerbydyn, ar daith, cwympodd y ceffyl, a bwriwyd y M'eddvg allan o'r ccrbyd, acacth blaen y pren ag oedd yn ei t,-aw trwy ei lygad, afi y iiiag efe yu awr yu gorwedd yu dra phoenus bcb obaith ul$ • ei (ywyd" p — I:

MARCHNADOEDD. 1