Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

7 articles on this Page

RHAN 0 AWDL, %?'WEI-Nl,'XU…

t'R HEDDWCH PRESENMOL* J

AT GYUOEDDlVll SluIiBN GO…

News
Cite
Share

AT GYUOEDDlVll SluIiBN GO ML It. Mb. GoMETV-tVrth It wyrch eicb Seren yr ydwvf er ys ■wytbnosau wcdi sylvii ychyilig ar y ddadl Gym- reig gwela*' yn awr fod eich cohebwyr, wrth hir esgyn a disgyn o Gadair Idns i'r lloer, yn mwyneiddio peth, am hyny yr anttiriats mnau fvucgi ychydig o fy medd- ylian ar yr achos, gan obeithio na fydd i swn eu mang- celan syfrdami Cyniro mwy, ac na we-lir imv\ ach hogi cledd i ladd chwain, gy da pba un yr anafant cu cyf- eiilion cyn y lladdont cbwauen. IVlae yn rbyfedd gcuyf at rai o'ch cohrbwyr deallns, Mr. Gomcr, pa rai, with ddadiwytho yr tailh o lythyr- enaii afrtidtol, y wacnt yrtin pryd yn ei beicbto a rhui craill sydd yu fuy afrywiot;, os nad yn afreidtol, canys an y gvvflir y tatb augrcttftiau a'r rhai hyn, sef, yn lie i ci ibodilaiit.w.<i ei; yn lie o, rlioddant yn rhy anil ate; /fee yn lie h, rhoddaut yn rhy anil 0, Ac. pa rai, wedi y cwbl, na oddefant i fy mam osod allaii ei hegni na'i phwy"; ac creill iia oddefant gytiurdd a dim ag a fyddo er ys lirai ugeiriian o flyuyddau mewn ymarferiad, fel pc buasai y dull hwuw wedi et ffni-flo yr uu dydd a thafod Gonier. Pa beth yw iaith? onid ffrwdanian; aeonidyw dwfr peb rtrwd a rhediad da iddi yn loywacb na'r fwdlyd fai w ? felly yr wyf yn edrych ar bob dnll clogyrnog jet wn iaith, annatnriol i beirianan ymadrodd, fel pe rClthid cronfaau a chloddiau i arwain y ffrwd i wrth- escymad; yr un modd yr wyf yn edryt-h ar yr boll I). thyrenau rjssylltiol yn yr iaith, megis dd^ng^ngkych, &c. fel UI1 yn clndo.cyinaint ddwywaith ag a fyddo'n rhaid i wnetid an pistyll: ac am y Uythyrenaudwyol, megiswrn, M., yr wyf yn nieddwl y byddai yn fuudiol i bob ysgrif- enydd Gymreig fod ya ystyriol o'r hyn a ddywed yr Arfoimr, Rhifyn 17, fel na byddont yn eu gosod i mew-n 1 -nneutbnr tiaul a thraftei-th beh nil ilicswm drostyut. Eithr hyn sydd ddian, fod yn naturiol i bob ftrwd, menu bir rediad ac amser, i newid a symud graddau yn ei throfiiau, o beiwjdd gwlaw a gorlifiant, rbewogydd ac cira, &c. ae oddieithr gwiliadwriaetb a gofal, gall fed yn foddion i symud teifvnau, ac i tagu ymrr-onati a ell: frtitbian iV, a throi rhai manau'n gorsydd ditiaeth. febyg i hyu mewnamryw olygiadan yr wyf yn ystyried iaUb; os ydtw y Gyiinaeg wedi teitbio rhai oesoedd ingry anialwch a niwl, heb iien-iawr o ymgeledd gym- hwvs iddi, pa ryiedd? os yw yn anhawdd yr awr bon i'r Cyniro callaf ddeaH. yr boll derfynau i berfleitb- ywydti: ond fy nymuniad i fydtiai hyn, Mr. G. na bn-dde fdl cohcbwyr synwyrol byth garu ymgyndynn inewn dell cecrus am bethau ag y mae va asibaw-.dd i daro yn Bfioii ar y gwir, megis y gwelir o dtlentu y gair dibeti, dg'T; eiJiI raeddwl tod y synwyr a ar ocbr y dy, Wdiutttr j(Ki jjcitliyijas ikwttg j di jmido Wr ¡W«¡" ond pa fotid byiisg, y mae y salu ar ochr y iti. Ac am gywydd y pen, ni wclais ioleuni drvvyddo ar ben yn y byd, iiamyn pen y gynhen. O nac arweinicr meibion fy mam dros glogwyni clogyrnog i dori eu crimmogcui; ac y mae yu beth anhawdd i uiei gredu afu ein benaf- iaid, mewnunrhyw oes., yn llafaru yn eu dull eyflrcdiD o ymadrodd, yn el fel ag y mae yr amrywiol angraifftiau a welir yn ys^rifenedig o oes i oes. Pa fodd by«ag, y mae yn sicr fod y beirdd yu euog o ddw:yn ystumian lawer i mewn i borthi Cta gwag-orchestion, fel y gellir profi yu liawdd odlliwrtb waith beirdd yr oes bresenol, pa rai sydd yn ymarfer a'r pedwar mesur ar bugain. Rheded athrylith anion fel ffrwd gref, lies y byddo-boll gronfaau a chamdidau gwag-orcbestion yn ebwilfnw o'i blaen; a'r holl aelodau mekvv, aV coesau preaau (y sonia eich cohebwyr -gymmaint am dauynt), na buant erioed yn* ^yfranog o fywyd nac anian fy mam, aent ymaith gyda'i gcrrlifiant. Rhwyddbewch a digaregweb y ffordd, cewch weled yn1 a yn llawer-rk-wyddach a di- gost he 'bddynti llafiwer holl ieithyddionGomcr fl syn- wyr, calltneb, a rhesymoldeb eu mam; byddcd eu ball- egau yn gymhwys, a'u troiadau yn rbe^j mol, ac o eglur angenrhaid, oil yn ymagor ar vleuni a gwybodaeth, nes y byddo y Gymracg a'i rhediad ) n tryloywi rhwng ei cheulenydd ei bun, a'r ohvg ami mor 15n iachus a siriol ag yiiiai-Ilwysiud firydtan yr E-ryri yu Aberglasglyn. Hyn a ysgrifenais er anerch eich ieithyddion, Mr-. Gonier, yn eivwedig pe yr ymgyfarfyddant ar y fath achos ag y sonia y C. G.; ond gwybyddweli mai nid mewn tridiau nen bedwar y gwneir cyiiawnder a theg- wch ag athrylith holl feibion fy mam. Eivi dd. i TAiEIRiAN.

! AT -GYHOE-DDWR SEllEN GOMER,I

AT GYIIOEDDfVR SEREN GOfcEii.1

[No title]

MARCHNADOEDD. 1