Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

7 articles on this Page

RH AN 0 AWDL, .0 DDAMWEINLYU…

I'R HEDDWCH PRESENNOL. !

AT GyjIOEDDfVR SUJIEN GO31…

[AT GYHOBDDWR SEllEN GOMER.…

AT GYIIQEDDWR SEREN GOSIER.

[No title]

News
Cite
Share

Yn ddiweddar, cymmerwyd Wiliain Henry Holins i Bowstrcct, yn Llmidain, dan y cyhuddiad o saethu Eli. zabeth Pilcher a llaw-ddryll, gydri bwriad i'w lladd. 'Ymddangosai fod y careharor ynghyich 45 mlwydd o oe*;an, ae wcdi bod yn gylltdydd (exciseman), end ¡ wedi cael ei droi o'i swydd yn ddiweddar. Yr oedd ¡ efe wedi bod yn gyfrilladlOl a thad Eliz, Pilcher, yr hwn a fuasai unwaith yngwasauaeth y Gylhdfa, ond a fu farvv, gan adael tculu ar ei of, am yr hwn yr addaw- odd y carcharoi- i ofalu gymmaint ag y gallasai. Cyni- merai arno i fod yn cam Eliz, Pilclier yn fawr, yr hon sydd wasanaethyddes i Mr. Cartwright, yn heol Gros- venor isaf; ac yn ol ei dystiolaeth ef, nid oedd ganddi ddim gwrthwynebiad i'w gynnygion^ byd oni ddcallodd ei fod yn wr priod, er ei fod wedi ymadael a'i wraig er ys iiiiisei- maith. Pa un ai deall hyn, neu beth sydd fwy tebvg, na bu ganddi screh cywir ato erioed, cr eaniatau o honi iddo ddyfod ati tiros amser, ar gyfrif yr hen gyfrinach rliynddo a'i thad, hi a warafiiuodd icillo ymweled a hi rhagllaw eithr pan ddeallodd yr adyn tii(I oedd mewn parch gyda hi, efe a fi'iirikuld yr aincan i'w dinystrio hi yn gyntaf, ac wed: hyny i ladd ei hunan, heb geisio dianc. Efe a gvnnygodd gyliawni y bwriad dieflig hwn yn y modd canlynol:—Nos Lun diweddaf ond un, ynghyich 15 munud wedi 10 efe a safodd wrth ddrws Mr. Cartwright, a gofyuoùtl a oedd Elizabeth gartref; atebodd y gwas ei bod, a gal- wodtl ami ddyfod i wared o'r llolit. Hi aeth i'r tu ailan i'r drws ato, a thynodd y drws ar ei hot. Cymnierodd rhyw yinddiddanion le rhyngddynt, efe yn taer geisio ei chydsyniad, fel y tybir, a hithau yn pallu, ond ni pharhaodd k gyfi-iiiat!fi fwy na dwy funud; pan glyw- odd y gwas swn llaw-ddryll, a dynes yn gwaeddu yn dra uchel. Hhedodd yn gyflym at ddrws yr heol, a. clianfu fod Eliz. Pilcher wedi cael ei saethu o dan ei broil ddeau, a^i bod yn gwaedu yn helaeth. Y carch- aror yr hwn oedd o'r tu 01 Iddi, a gymmerwyd i gadwr iaeth gan Mr. Cartwright, ac wedi myned ag ef i wyl- dy St. George, holwyd efgan Syr John Hippesley, Pr hwn y cyfaddefodd iddo saethu Eliz. Pilcher; ci fod ef wedi bod gyda hi y prydnawn o'r blaen, ac iddo gael ei gynhyrfn i gyttawm'r weithred angheuol, o herwydd gwrthod o honi gydsynio a'i ddymuniad ef. Ceisivvyd ganddo i egluro beth oedd y dymuniad hyny-pa nn a cbeisio cusan, ac felty-ond efe a ballodd ate-b.—Pioff- esui ci fod mewn cariad fit hi.—Y fath oedd ei lawnfwr- iad i ddinystrio gwithddrych ei serch beius, fel yr oedd wedi llwytho'r ilaw-ddryd hyd y genau; ac felly pan «.lyn £ odd yr ergyd, holltodd y faril, a phrin y diangodd ei law i-bag cael ei drylho. Yr oedd Llaw-ddryll arall ganddo. Dywedodd efe eu bod gynt yn perthyn i dad y ferch, ae iddo et* eu prynu gan y weddw, dan y tlh. ilw cadw er mwyn ei gyfaill; ond yn fwy tebyg, i'r dy- bvii echryslon o saethu'r ferch —Aeth yn glaf iawn yn y noa yi) y gwyl-Liy, ac yfodd o di i i bedwar chwar; o ddwfr; ar y cyntaf tybiai y rhai oedd a gofal y gwyi- .<.1y arnynt, mai cyfyngdra'r lie oedd yr achos o'i an- liwyldeb, a ciiyffi-oatiatt ei feddwl, etto meddyliasant j o'r dtwedd fod rhywbelli yn ei ymddygiad ag oedd yn arwydd¡) etefyd anghytfJ'cdll1, yr hwn a bzr.J'o:ld iddynt ei hull cf ui £ t yr achos, pry(I y cyfuddetbdd iddynt iddo V*! gymmcryd gwcnwyn; ond ?od vt hyn a gymrnYóttä": cyn Icied, fel nad oedd ond digon i'w yru yn glaf; ? ?l aches o hyn oedd i'r Haw-ddtyi! bollti, a tharo'V g??? rvn a'r gwenwyn o'i law. Ond tra'r oeddid yh ci t?' yn Swydtlfa heol y bwa, yr oedd yn yuiddangos men" iechyd (Ia. Wedi ysgrifenu yr hanes HChod clywsom fod Elit: Pilcher wedi marw, a'r Mohudd Wedi cael ei d ianfoii1 garchar, i gael ei broli mcwu brawdlys am Y wClthrcd) I 0, J ;,J Fel yr oedd T. Welsh, Yswain, a'i Fone?,diiw l Heol <?rovcsnor, yn mplcd ar hyd Heol Bond, yn Li'? i dain, wedi escyniad awyr-god (?a?'Mt) Mr. Sadtc? mewn cei^byd bychan, dyehrynodd y ceffylan, a yl- asatlt ymaitii yn ffyrmg a'r eerbyd, tatlwyd y gwr 1), it eiidig a'i foneddiges alten o'r eerbyd, a briwyd hwy ddychrynliyd; torodd braich y foneddiges, a chhvy'' j wyd hi yn llymdost ar ei pheu gan y cwynip, ac ydys yn dysgwyl iddi Wclla. Dryliwyd y eerbyd YO chwrlfriw. ( Tra yr oedd Mr. Dupont, o Sudbury, dydd IJUP 'wythnos i'r diweddaf, gyda'i gyfaill y Mteddyg Lalle, o lilackhe-ath, mewn cerbydyn, ir daitli, cu-N-iiipo(itt Y j, ceffyl, a bwriwyd y M'cddyg allan o'r ccrbyd, ac aeth blaen y pren ag ocdd ytt c law tnvy ei lygad, ac y 11138 efe yu awr yn gorwedd yu dra pbocnus heb cibaith WIA f ei fywyiK j

MARCIiNADOEDD. ;i|