Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

7 articles on this Page

RH AN 0 AWDL, .0 DDAMWEINLYU…

I'R HEDDWCH PRESENNOL. !

AT GyjIOEDDfVR SUJIEN GO31…

News
Cite
Share

AT GyjIOEDDfVR SUJIEN GO31 Ell. Mb. Gomer,—Wrth kwyrch eich Seren yr ydwyf er ys ^rvthnosau wedi sylwi ychyJig ar y ddadl Gyn>- reiir; gwelaf yn awr fod cich cuhebwyr, wrth hir esgyn a disgyn o Gadair Idris i'r lloer, yn nnvyneiddio peth, am byny yr antrtriais innati fyuegi yeliydig o fy medd- yiiall ar yr achos, gan obeithio na fydd i swn cu mang- vei-.i-u syfnlalll1 Cyntro mwy, ac na welir uswyach hogi ck-sid i ladd rhwain, gyda pba un yr anafart eu cyf- eiilion cvii y lladdont chwanen. J Mae yn rliyfedu gcuyf at rai o'ch cohebwyr deallns, Mr. Gorrier, pa rai, with ddadiwytho yr latth o lythyr-1 cnai. afreidiol, y maeiit yr un pryd yn ei beicluo a rhai craill sydd yn tw y af'rywioi;, os nad yn atreidiol, canys an 1 y gwdir y tatb augret?tiau a'r Thai byn, set yn Up yn He i ci rboddal.it,wd ei; yn lie o, rlioddant yn rhy anil aw; &c yn lie h, rhoddant yn rhy ami û, &.c. pa rai, wedi y cv bl, nu oddefant i (y mam osod allan ei hcgni na'i phwys; ac ei-eill iia oddefant gyti wrdd a dim ag a fyddo er ys rlrai ugeiiiiau o fiynyddau mewn yniarfet-iad, fel pe buasai y duli hwuw wedt Cl tfurflo yr uu dydd a thafod Gomer. Pa both yw iaith? onid fTrwdanian; aconidyw dwfr pob tfrwd a rbediad da iddi yn loywach na'r t'wdlyd f-,ti ? felly yr wyf yn edrych ar bob dull clogyrnog jpcvrn iaitb, annatnriol i beirianan ymadrodd, fel pe grweithid cronfaau a chloddian i arwainy ffrwd i wrth- escymad; yr un modd yr wyf yn edrych ar yr holl I)- thvrenau c) ssylltiolv. n yr iaith, megis dd,ngl?z.-h,cit,& c. fel na yn cludo.cymaint ddwywaith ag a fyddo'n rhatd » vnend an pistyll: ac an. y llythyrenaudwyol, megis m, ta, vr wyfyn meddwl y byddai yn tutidiot i bob ysgrif- enydd Gymreig fod ya ystyriol o'r hyn a ddywed yr ArVoimr, Rhifyn 17, felna byddont yn eu gosod t mewn i wneuthnr tranl a thrafterth heb nn tlicswrn drostynt. F.ithr hyn sydd ddiau, fod yn natnriol i bob ffrwd, mewn hir rediad ac amser, i newid a symud ^raddaii yn ei throfiiau, o bet w.) (id gwlaw a gorltflant, rhewogydd ac cira, &c. ae oddieithr gwiliadwriaeth a goful, gall fod yn fod(lion i symud terfynau, ac i tagu ymiysonan a ch' frdthhll; iV, a throi rhai manau'n gorsydd dtnacth. febyg i hyn mtwnamryw olygmdan yr wyf yo ystyried iaSth os ydrw y Gymraeg wedi teitbio rhai oesoedd tr«y aniaiweh a Olwl, beb nemawro ynigeledd gym- bwys iddi, pa ryl'edd ? os yw yn anhawdrt yr awt- hon i'r Cymro callaf ddeaH yr holl dertynau i beiffeith- jrwydu end fy nyniuniad i fydttai hyn, Mr. G. na byddo !'(-Ii colaebwyr synwyrol byth garu ynigytidymi mewn dull eecrus am betliaii a, y mae yn anhawdd i daro yn nrion ar y gwir, megis y gwelir o dtleutu y gair âibeu, dy:.r; •_ eiln meddwl fod y synwyr ytlia ar orhr y dy, Wdititui ^cAtliyuas y §air <& ond pa fodd by«S{r, y mac y sain as-oclir y di. Ac am gywydd y pen, ni wclais ioleuni drvvyddo ar ben yn y byd, namyn I;e;z y gy?tkcii. Of nac arweinicr meibion fy mam dros glogwyni clogyrnog i dori eu crimmogau ae ymae yu beth anhawdd i ni ei grcdu a fa ein lienaf- iaid, mewntmrhyw oes, yn Hafaru yn eu dull cyffredin o ymadrodd, yn el fel ag y mae yt amrywiol angraifftiau a welir yn ysgritnedi o oes i oes. -Pa fodd byuag, y mae yn sicr fod y beii dd yn enog o ddwryn ystumiau lawer i mewn i borthi eu gwag-orchestion, fc4 y gellir profi yn hawdd oddiwrth waith beirdd yr oes bresenol, pa rai sydd yn ymarfer a'r pedwar inesur ar hugain. Rheded athryUth anian fel ffrwd gref, aes y byddooU gronfaau a chamdidau gwag-orcl>estion yn chwilfnw o'i blaen; a'r holl aelodau meirw, aV coesau preaau (y sonia eich cohebwyr -gymmaint am danynt), na buant erioed ygyfranog o fywyd nac anian fy mam, aent yniaith gydil'i gorlitiant. Rhwyddhe >vch a digaregweh y flordd,cewcb weled yr a yn lIawer drwyddach a di- y fl*ordd, cewch weled y gost hebddynt lkmwer holl ieithyddion Gomer a syn- wyr, caHmeb, a rhesymoldeb eu mam; bydded eu hall- egau yn gymhwys, a'ti troiadau yn rhesj mol, ac o eglur angenrhaid, oil yn ymagor ar-oleuni a gwybodaeth, nes y byddo y Gymraeg a'i rliediad yn tryloy wi rhwug ei I cheulenydd ei hun, a'r ohvg ami mor lân iachus a siriol ag ymarllwysrad ffryclian yr E-ryri yo Abcrghsglyn. i I Hyn a ysgrifenais er anerch eieh ieithyddion, ll. ¡ Gonter, yn enwedig pe yr ymgyfarfyddant ar y fatb I achos ag y sonia y C. G.; ond gwybyddwcli mai nid mewn tridian nen bedwar y gwneir cyliavvr.dcr a theg- I weh ag athrvlith holl feibion fy mam. I Eivi.dd. I TAtEIRIAN. J I

[AT GYHOBDDWR SEllEN GOMER.…

AT GYIIQEDDWR SEREN GOSIER.

[No title]

MARCIiNADOEDD. ;i|