Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

5 articles on this Page

■-LLUNDAIN, SadwrNj-'GOB.…

[No title]

ISENEDD YMERGDROL. [

News
Cite
Share

SENEDD YMERGDROL. [ TY YR ARGLIVYDDI. I Dydd Mawtha Mercher, tS.—Cyllwynwyd llawcr o Ddeisyfiadau, gan amryw o'r Pendefigion, o ,v-iabaiiol harthaii, yn cvbyn y fitsnach mewn caethion. lau, 14.—Gwrthodwyd Ysgrif Dlfreiniad Etftolyddion Helstone, am iftad oedd digon wedi ei ganiatan i ehwilio i'r holl dystioiaethau angetuheidiol i farnu'r a(ilios, Giten ei,, 1,3.—Owedi durllcn cenadwri y Tywysog lifefiglaw yr hwn a annogai af fod i'r Seneddr roddi cynnorthwy i resynolion Germany, y rhai a odoefasunt gymmaint 0 achos y rhyfel, dy Wedodd Iarll Lerpwl tod can mil o bnnnau wedi eu rhoddi eisoes gan haelioni gwirfoddol pobl y deyrnas hon, ond nad oedd hyny end petli bychan iawh t'w ranu rhwng cynnifer o ddyn- i'on tra ahghenus, ac.am hyny efe a gynnygai ar fod i gan mil ei eill gael eu rhoddi iddynt gan y Seneddr. GwrthWynebwyd y cynnyg gau Arg. Koland, aC Iarll Lauderdale, fel pet b anwedc), iis, o herwydd fod pobl y (wlaå hon wtdi dyoddef cypuisaint en hunain o achos rhyfel hir faith, a bod llawer o resynolion gartref, am- gylchiadan y rhai ydynt yn gaJw yn nchel am gynuorth. wy; ac mai gweddus yw i elusengarweh ddeekrcu gartref." Gwedt rhai sylwadau pellacb gan Iarll Lerpwl ac ereill, y rhai a ddarluniasant gyfyngderau'r Gennan- iaid mewn modd tra chyffrous-—cytunwyd ar y cynnyg heb ymraniad. Llun, IS.Rbo(tdwyd y Cydsyniad lireninol i Ysgrif iiyledswyddau yn India;- Ysgrif imvyhad tal blyaydJol y Rafuwyr yn yr Alban, a'r Iwerddon Ysgrif y dreth ar wydr; Ysgrif ynghylch prentisiaeth, ae amyyw o Ysgrifau anghyocdd. iiyflwynwyd Iliaws o Ddeisyfiadati, oaniryw barthaa, yn Orbyn y fasnaf 't mewn caethion gan Iarll Darnley, ei Uchder Brenino! Dng Caerloy w, yr leirR Percy, War- wick, Harewood, Stanhope, LahdeitJale, Besborough, j Ossory, a Shaftesbury, ac Argl. Holand.-(Tebyg ddi- gon fod y ddatt Senedd-dy yn lied lawnvon yn awr, er nad ydym yn ctywed fod llawet- oddeisyfiadau yn crbyn masnach mewn gwaed Wedi eu daufon o Gymi u). Cyiiwynodd Iarll Stanhope Ddeisyfiad oddiwrth rai dv led wyr yngharehar Ilcftester, yn ymbil am ymgeledd. Dy wedodd Iarll Stanhope fod ganddo dri deisyftad ereill i'w eyflwyno, y thai a burent i'w Harglwydd- iaethau synu. YrOeddyTy yn- cofio iddo ef gyflwyno deisyfiad yn ddiwedc'ar oddivvith ddyn yngharehar Caerloyw, yn achwyn ar yr ymddygiad angtiyfieithL6n o agor llythyran ag oeddyn myned rhwng y carcharsr- ion alu cyfi-eitliwyr; ac yn awr yr oedd ganddo ddeisyf- iad yn achwyn ar y cyflelyb yioat/ilygia(J yngharchar Caerodor, Gosodwyd ilau ddyn mewn dalfkj am dros- cdd yr hwn a fyntgaicfe Vw Harglwy«J«Ss(tthau. Tra yr oedtiy ^Stfoledd diweddar yn cael ei amlygn, am yr heddweh hwnw, ag y bu y Dug Urddasol^ yr hwn oedd ar ei gyfer (Wellington) yn offerynol i'w ddwym otML amgylck, saethodd y ddau ddyn hyn lavv-ddryllmu c pis. tols) air yr achws. Hyrt ellld ystyricd oedd eiifef1 maint eu trosedd, am yr hyn y carcharwydi Invy mown celloe dd tywyll dros fis, alu Hy thy fan yn cael cu hagor; etto dygwyddodd iddö ef wybtX.I.. fod giveision yéhwa. neg nag iiii o'i- E.gouion wedi saethu llaw-ddiylliau ar yr un acho?, ac etto ni chaapwyd hwy, ac nid oedd tnedd ynddo ef i geisio, am y fatS. diesedd, i grogi y gweisioJII .a'u mcistriai(f"- ( Chwei-thi;t, ka fo(id bynaff, pan bi-ofwyd y ddaa: cktyn mewn brawd-lys^ ni chafwvl. hwv yn etit)R o'r troseikt hyuv. N-id el ameaa wedd gwneuthur uu cynnyg 1]: y deisyfiad hmil" ond annogyr islaall dykdog (SidmoMth)> i wnevitliur o:ff'elvb fodd ag y gWI.bt-'th, er nianvr amhydedd-uMa. ei hnn, yn aehos y deisyfiad # Caerioyw, sef daaatfm llythyr ytio suf yr achos.'—Gosodwyrf yr IrM dd'eisy^adaH &r y bwrdd. Dnvedodd Iarll lpip-wlmewft atefoiad » ArglwvcM HoUaad, nad oedd ganddo ef awdurdod i fynegu yn avy p.* fdid yr oedid' y gyni«adle<id yn sefyll ynghvlch rhoddi licp ynysoedrf y DuteS yn ol iddynt, ond bod hyn i'w denfynn gena Hallaad a Fhrydain yn unig,. ac nid yn.y Syinmanfa yn Gerinany- Dy wedodd Iarll Stanljo(¡l"e ei fod yn bwriadtl cynayg wythnos i heddyw, ar fod i'r tuethu ag oetiUyat yo gwasgn ar Hwsmonaeth gaelei d'ilieu; a phaaa wrthwy- lWbwyd efgan Iarll Lei,p,%vl ae IariiLandemiafe, dyw- eiiodd Iarll Stanhope na oddefai efcs L dmbi;tti neb ei rwymo ef, ac am hynyei fod yo ilawn. fwriadu gwneu- fihwr y pynnyg air yriiiisert enwyd, ciuivs ui chaniatai efe tyth iddo ei hnn t todii ym iJJcidiwri unihyw gyfuw- dVmtii newyui-fasnaehoL Darlienwyd Ysgrif Ifcdogedigaeth y GwacIl v di yd- edd wjiith. Gwrthodswyd yr Ysgrif i wneuthur tiroedd rhydd-ddeiliatd yn agorcd i ddylediau anghyoedd, ar eL try dydd darUeniadv I TY I j 31awrth, 12^—Cyfiwynwyd Deisyfiad gan Mr. Wil- j berforcc. oddiwrth Jolin Mitclielly dyn du rhyddfein- i jog, yn Grenada, yn achwyu? mai ef idMb gydtfm?io a ?tK)Ct?''ad v Rhag?aw Ainslie, i?ido gael ci lusge .n' 'i we?f?Y? a'i l?'fgc?n yn gyh?'ddu?arotcht- ?h""aa?'?" '?'?'cyhnivvvd, i srlwad.f aa Y Deis- vmmvn V • (ii cate? oi. aLw, '-oedii> van fod Ainslie wedi cael'«i.alw yt. iad ,• gae*l eu i» ',Vrtli Fael- a(l 1.iiri CvHwvno<ld Mr. oddiwrth Fael- ic?? ? Ananwyr y B. if.?.?' Cl b>" ?'? y Hvthyr.dy; a dy?cdedd ei fod Y" Jr°beitlnd Yi' y?ynd y Deisyfiad mewn Eisteddfod o'r Ty^• .n tia a.asid adeilatUi IJythyr-dy newydd, heb "beri i,1 c).tfl'ediu, dalu yohwaneg na (]00,00ul. ) Cyiflwynodd Mr. Butterworth Ddeisyfiad arall, yr hwn a ysgrif-nodwyd gan 4,000 o Fwllgji^r ac Arian- wyr yn ymbil ar fod i'r Llythyr.d^ gajitei symud; o fierwydd ei fod mewn efyllta anghyfleus ac afiach lie y mae.—Cytunwyd ar fod i'r Deisyfiadau gael eu hys- tyried mewn Eisteddfod. Meixher, 13.-—Cynnygodd y Cadfrkfog Gascoine, ar fod i anerchiad gael ei ddanfon ili* Tywysog Rhaglaw, i gynnyddu tal Is-gadpeniaid y fyddin i 4s. 6d. y dydd, ac ereill i 3s. 6d. y dydd. Gwrthwynebwyd y cynnyg gan yr Arglwyddi Pat- merstou a Castlereagh, er Illwyu cynnildeb, ac o achos nad oedd eistan y fath gyunyg, gan fod annogacth ddi- gonol wedi ei rhoddi eisoes i'r dywededig Swyddogion canys cyn gynted ag y byddai lie tin o honyht yn wag, yr oedd amryw yn chwennych prynu ei swydd.—Rlian- wyd y Ty.—Drosy cynnyg, 28—ynei erbyn,32. lau, 14.—Daillenwyd cenadwri oddi wrth y Tywys- og Rhaglaw, yn annog ar fod i 100,0001. gad eu rhoddi i ddyoddefwyr gresynol Germany. Gwrthwynebwyd y tyunyg gan Mr. Whitebread, ac ereill, fel peth nad oedd fwy o'¡ cisieu n.ag a,v luoedd yn ein gwlad ein hunain, y rhai a goUedwyd yn dirn fawr gvny rhyfel. Dywedwyd gan un o'r aelodau ei liod yn beth tra rhyfedd fod gweiaidogion y Rhaglaw mor haeliomis i pstroniaid,tra yr oeddynt ya gwrthwynebu cvnhyddu tal dynion mor wasanaethgara Swyddogion y tyddia, o gyunildeb. Atebwyd gan y gweinidpgion, fod cyflwr anghenus y | Germaniu.d (y rhai a fuont ofierynol i derfynu'r rhyfel) yn galw yn uchel am dosturi a chydymdeimlad y wlad hon, a'i bod yn amlwg nad oedd amgylchiadau'r Swydd- I- ogion crybWylledig yn galw am ychwaneg o dal,«~Der- bynwyd y cynnyg heb ymraniad, Gitum, 15.—Cynnygodd Canghellwr y 'W fod i 11810)ol. gael en caniatau i ddiivaiidlr lihiaul y Llywodraeth. Sylwodd Mr. Tierney v/rth ymosod ar am au y cyfrifon, fod ymWeliad y PClladtliaid wedi (-ostio lot),Oool. ilrtvlad hidn; a bod 151, eu treulio ar D9 C'arlton yn y 15 mis diwedd* » 200,0001. yn myned yti (lyhyddol i gynnal y ] yn Windsor; pa AteboJd Arg. Castlereagh fod yr holl sylo angenrheidiol i Urddas y PcnmlnriRid bygrilo aC tuuwyd ar y cynnyg heb ymraniad. pai Lllln, 18.—Ar annogaeth Canghellvtr y t ani cydnnwyd ar fod i doll ychwanegol gael ei t l ( lythyrau tramor a drosglwyudir mewn oedd. Ar annogaeth Mr. D. Giddy, vstvi-invvd Vs i lyfrau a gyhoeddir o'r newydd ymhellach; f ^J( ma'r gyfraith yn awr, honir hawl gan 11 • y deyrnas gyfuno) i bob llyfr a gyhoeddir deytnas,paunafyd(toyaUytrnewydd,neug? "L: newyddoheniyfr. ? ? YstynaiMr< Wynne ygyft'aithhonynhoUo!? 4C agorthrymns. i, Wedtmnry? syhvadan vn Crbys a thtosy? cyt?nwydatibdjtddtgaeteidatIieBydryJed? foru. I r j Cyftwyn\vydt!aw?roDdei<.yCadM.yHet? V I nach mewn caethion; I

[No title]

....... ::? in LII.;'-''I/1"171')Jl,-7-iC'-'\.7\…