Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

5 articles on this Page

■-LLUNDAIN, SadwrNj-'GOB.…

[No title]

News
Cite
Share

I MA WRTH, 1Q. 1 I Papufau Paris ir 17eg b'r mis hwn a ddaeth- ant ilr ddinas y borfi hwn. Mynegant ftJd y Breninwedi gwella o i Anhwyideb diweddar. —Pr'm, meddant, y mae hahner cymntahtt oj sidAn Yl1 yr Eidal y flwyddyn hon a- arferol.- Yrydys wedi linnio cof-ddryll hanesibl o ddych* weliad dedwydd y Brenin i Fframe &r y iiaill wyneby mae llun y Penadur, ac ar y llall ddar. htnia.d o Ffrainc, yn cael ei bywiocati gan obaithj ac yn estyn ei breichiau tuag kt long dan. lawn hwyitaM.—Dysgwyi!d Ymc!!mdr ac Ymerodres Rwssia yn Frankfot ary 3eg. Derbynwyd papbrau Canada i'r 12fed, a phapurau yr Americ i'r bedwarydd o'r mis di- weddaf ddoe. Crybwyllant ddiffyg llwyddiant annedwydd ychydig o ivyr Pi-ydaiiii mewn bad- au y llynges sydd ar lyn Ontario yn eu hymos- odtad at Sandy Creek, lIey tirjodd y nghylch 2CO on morwyr a*n morfilwyr ni, eithr am. gylchwyd hwy gan rifedi lawer, lliosocach o'r gelynion, a gorfuarnynt roddi eu harfau i lawr, a myned y,.1 garcharovion. Ein colled ar yr acho3 hyn ocdtl, lladdwyd H), a chlwyfwyd 50. Syrthiodd y badan hefyd rùdwylaw y gelynion. Gyrwyd y Ilytbyr-Lon, Halifax, cadpen Rich- ards, a'r.Iloi),an ereill perthynol i'r llynges ag | oedd yn mynedi Halifax, i angojfa Bantry, ar yr Sfed, gaii wyntoedd gwrthwynebus. Gwas- garwyd y llynges a hwyliodd ar y cy-titaf orr mis hwn o Cork tua Newfoundland a Quebec, gan dywydd garw y tnaeamryw o honyut wedi myned i Beerhaven, Creokhaven, a Baiiimore. Cyhoeddwyd ordinhad o bwys gan Dywysog Goruchaf Ilohind ar y Died o'r mis hwn, mcwu, perthynas i adnewyddiad cyfrinach rlnyng Uliol Daleithau llolaud hen diefedigsethau nies) a'a taetldiannaa yn yr India Orlleuinol.— Mynega'r Ordinhad, mai hyd oniiddel yr amser ¡ pan adferir y Trefedigaeth-au Ellmymaidd i'w hen berchenogion, y dichon y bobi fasnachu aThref- edigaethau Surinam, Besfeice, DeESCtary, Esse- quibo, Curaçoa, St. ^»Ht»tiu3, Sa>lba, a Sr. Martin, ar yr ammodau canlynol-l. Rhaid i bob Hong J'Hlmynaidd a chwennycho a'r dywed- edio iVefedigaetliau, gael Ysgrif-od^ef (iJcc/icc) cr-Ap y Cenadwr Brytanaidd yn yr lla-guev 2. Rhaiå i'r g\f.vr blOfi eu bod yti ^deiliasid irF Unol Dalt.fhau, I bed y 110,19 yn perthyn i'n a bo(I tri o Lec l %ar f#.Ii wlad hono neu Prydain, .a bod tri oedwar °1 wyr y llong yn ^Umyniaid. 3. Ilhaid talu un I uilder (darn o aria».N gweith o Is. öd. i 2s.) > dunell o doll, &c. I Y mae ychwaneg na 4000 o wvr a clieffylau y marchluoedd Brytanaidd ivedi tii,t, vtl Dover 0 Ffrainc yn yr wyth diwrnod diweddaf, Ddoe ychydig cyn dau o'r gloch, ymadaW^ y Dywysoges Charlotte o Gyraru, a'r boneddig- esau oedd n weini iddi, a Mrs. Lewis ei gwisc- wraig, o Dy Carlton, gan gychwyu tua Cran- bouru Lodge) mewn dau o gerbydau y Tywysog Rhaglaw. I Derbynwyd cyfarwyddiadau gan gynnullwyr y trethi, o'r Trysorlys, i beidio codi trethi am dai a ffencstri ar yr am y flwyddyn 1813, yr lion aderfynai ar y Suigwyn, 1814, hyd oni chatrent h gyfarwyddiadau ychwanegol.— Kdinbvrs'h Courant. Ysgrifenodd Arglwydd Cochrane yn y modd mwyaf cadarn at Arglwydd Ebiington, i ymbil arno beidio gwneuthur y cynnyg bwriadol yn y Seneddr, sef ar fod i anerchiad gostyngedig gael ei gyihvyno i'r Tywysog Rhaglaw i ddeisyf arno beidio rheddi y rhan hyny o ddedfryd y Barnwr a berthynai i sefyll yn y rhigod (pillory) mewn grym, yr hyn a gyfrifai efe yn ychwanegiad at y dirmyg a roddwyd eisoes iddo.—Atebodd Argl. Ebrington fod ei Arglwyddiaeth (Cochrane) yn gwybod ei feddwl ef eisoes ynghylch ei ddiniw- eidrwydd, wrth y modd y rhoddodd ei lais o du hyny yn Nhy'r Cyffredin, ac nad oedd d;m a wybu efe am dano wedi hyny, wedi ysgogi ei feddwl ar y pen hwnw, gan sicrhau i'w Ar- glwyddiaeth, mai ystyriaeth o ddyledswydd gy- hoedd yn unig oedd yn ei gymhell i wneuthur y dywededig gyunyg. Tystiodd Argl. Cochrane ymhellach, mai mwy dewisol ganddo aberthu ei fywyd i ddedfryd y gyfraith na cheisio i.iaddeu- ant am drosedd na chyflawuodd efe mo houaw erioed. RhodJwyd cit).oai,ddereliotr gan Swyddogion y fyddin i Dug Welington ddoe yn Nhy Bur- lington pob Cadfrideg a dalai 25 guinea i ddwyu ynmlaen y draul; yr oedd y tywysog Rhaglaw a Uawer o Bcndetigion a Phendcitgesau yn y wledd addurnwyd yr ystafell a. banerau, ac a'r Eryrod a gymmerodd Dug Welington oddi ar fyddin Bonaparte, mewn gwahanol frwydrau; yn gystall ag a'r arwyddion buddugoliaethau a ennillodd y wlad hon mewn amry w oesoedd.

ISENEDD YMERGDROL. [

[No title]

....... ::? in LII.;'-''I/1"171')Jl,-7-iC'-'\.7\…