Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

5 articles on this Page

■-LLUNDAIN, SadwrNj-'GOB.…

News
Cite
Share

■-LLUNDAIN, SadwrNj-'GOB. 16. I CYMMERODD y ddefod i -ethol aelod i wasanaethu yn, y Seneddr dros ddinas "Westminster, ley bore hwn. Ymgyn- nuilodd-tyi-tatoedd lliosog yugardd Covent, lle'r oedd y dewisiM i gael et amlvgu, ynghych wyth o'r gloch, a chynnyddasant fwy fwy hyd 10 o'r gloch. Hysbyswyd dyfodiad Syr Francis Bur- dett, fel arferol, gan fonllefau y lliaws. Wedi i'r tfurfiau defodol wrth ddeehreu etholiad, gael eu cyflawni; ymddangosodd Syr Francis Butdett, nwffii canlyniad i gytundeb unfryd Btholyddion Westminster dydd Llun diweddaf, i etuvi Argi. Cochrane fel gwr addas i'w cynnyrchioli yn y Uonllefau uche'l.) Aeth y Barwnig Anrhydeddus rhagddo mewaJkethlledfâth-J.1 gan gyfeirio at yr amgylchiadau a berthynent i achos Argt. Cochrane, a thystiolaethu eilwyr -greditiiaeth o ddiniweidrwydd yr Arglwydd dy..1 ledog hWiuv. Derbynwyd y cynnyg hwn- gau y werrn gYd&bicGddiadaucymmetadwyp! difesur. Cefndgwyd.y cynnyg gan Mr. Sturch ac am na ■! enwyd un ymgdsydd stall Igynnyrchioli West- minster j. n y Seneddr, hysbyswyd fod Arglwydd "Cochrane wedi ei ddewis, ynmtvlith y boftllefau mwyaf uchér, digon i anesmwy.tho trigoMon as- gellog yr awyr, dros filldifoedd oddi amgj-lch. i Hysbysir gftny papurau Ffrengig,.y rhai ydym newydd dderbyn i'r 13eg olr inis hwti-, fod Je- Tome Bonaparte, dan yf.cn? Count Hartz, a'i wraig, Tywysoges YVirtcmbeig, we&i cyraedd St"ia/ yng!.y)ch cano) y mi? diweddaf, He y mae ?fe yn meddianu Castell Eggenberg? gerUaw Groelz. j Mynegirdan y pen Rhufain, Mehefin, 30, nad y w y Pab yn mwynhau Cystaliechyd ag y gellid dymuiio. Munich, Gorphenaf, 4.— Yr oedd yr Arch- Dduges Maria Louisa (gwraig Bonaparte) yn dra attach aT ei tiiaith trwy Bavaria, i Aix, yn Satoy. Gorfu ami iros lawer gwaith, a gorwedd i tawr. Gorweddodd ddiwrncd cyfan yn y gwely, yn Mildenherm. Hysbysir gan y p'purau Ffrengig fod Ffer- tfinarid ViI. y dallbleidiwr, wpdi gwahardd yr holl swyddflgicn milwi aidd, oddieithr y rhai a a wdurdcdir, i wisgo plu yn eu hetiau, o herwydd, ysywaeth, eu bod yn dreulfawr. Eithr tybir mai y prif ddyben yw gwahaniaethu ynmhellacl. Thwng y Pendofigion aVgwylr dewrion hyny, y Thai a dywalltasant eu gwaed er mwyn ei adfer- iad ef i'r orsedd! Rhoddir awgrymau fod yr Archdduges Maria Louisa ynghylch y mweled ag Elba; eithr prin y credwn y goddef Y merawd r Awstria i Bonaparte gael ei gadwvno w rth dyng- .,e(i Ewi op trwy neb clwmau newyddion. Ilaerir mewn erthygl o Genoa, fod anghydfod o bwys -wedi cymmeryd He rhwng lluoedd Awstria a Phiydain, ond bod trefn wedi ei hadferu; ar i'r i rngilaenu pobymryson rhagllaw eu bod wedi derbyti g rciiymmyn i beidio myned dios vu trrfynau neillduol. Ond nid ydym yn dealf fpd un sylfaen i'r cyfryw hacriad. Mynega'r Milan Courier (Papur o'r Eidal) fod Bonaparte wedi gorphen ei Ffurf-ly wod- ,Taeti'li'r,E.'t)eaid, fod dwy gad-long Frytanaidd vn gwib-hwylio yn agos i'r ynys, a bod 1,500 o tilwrr yn cael eu dysgwyl yn Pcrto Ferrajo /(Llongijorth i'r Kidal, yn agos i Elba) y rhai ydynt wedi ceisio cenad i ddylyn eu Cadfridog. Jysbysa y papur uchod ynn.hellach, fod y Pb wedt ymweled k Shrl IV. Brenin Spain gz, Yiit; ac inaiar ei ymndawiad i'w Santeiddrwydd ym- ,o-tw..g gymma5int a chaniatau Pr holl deulu 13reuinol gael cusunu ei drocd! Y mae'r herw-long Americaidd, yr Hero, wedi ysgafaelu yn: y;cb 18 o'n ilongau ni wedi y mis Ebrill diweddaf. Bu herw-long o'r Am- eric, o 18 mangnel, ac yn llawn o wyr, o fewn dwy filldir i Sicily, ar y 6fed o'r mis hwn, ac Jmofrnodd yn f,,iiwi a gwyr llestr pysgota yng- Jiylch y Hongau oedd yno. Y mae yr arfer angheuol o ornestu (duel) gwedi ei rhoddi heibio gan y mil wyr yn America, x) achos treflliado eiddo y Llywodraeth. Ilys- Tjyswyd o Swyddle y rhyfel yn Washingion, y ty(leiai i bob Swyddog milwraidd, a roddai neu a dderbyniai her i ymladd gornest, neu yr wn a wyd+'lai' fod rhyw Swyddog wedi rhoddi neu dderbyn her, neu ynghylch rhoddi neu dderbyn her i ymladd gornest, ac heb hysbysu hyny yn .d(lioed, fel y dyger y troseddwyr ger broil brawd- lys, gael ei droi o'i swydd yn myddin jr Unol Daicithau yn ebrwydd. Dy wed gwr feoneddig ag sydd newydd dj fod i'r wlad hoit o Cuba, fod pedair o longau caeth- ion yn cael eu parotoi yn yr Havanna an fa- Herau Yspaeuaidd. Och! y gwyr gwaedlyd, ai wrth hyn yr amlygant eu dinlchgarwcb am eu fhyddid co hunain o gaethiwed. Argl. Stewart, brawd Argl. Castlereaghi, sydd i,rod yn Genadwt dros Prydaiu yn Elys. Vienna. Dywed rhat o'r papurau Saesaeg y-n-bendant, nad oedd gan Bonaparte neb ysbytai mifwraidd, oddi ar y flwyddyn 1811. Pan ofynwyd i un O'i w y-ddog,i*o.n, beth a ddaeth o'r cleifion a'r clwyfus, efe a edrychodd, ac a gyfeiriodd a'i fys, i fynu tua'r awyr, ac wedi hyn, i wolred tua'r ddaear—hawdd amgyffred ei feddwl. EgL-ynodd yr awyr-deithydd profedig, Mr. Sadler, ynghyd a'i fab Mr. Windham Sadler, mewo awyr.god (balloon) i'r ucheldpr ddoe, am ugain munud wedi tri o'r "loch, o Piccadilly, Lluudain, yomhlith bloeddiadau y lliaws cyn- auiledig. Am haner awr wedi tri yroedd yr awyr-god yn weledig o Dy Burlington i'r Ily,id noeth, fel bryebieuyn yn y cymmylau ond wedi tri mynyd ar ddeg ar hugain, wedi tri, neu dri mynyd ar dd^g wedi ei hescyniad, nid oedd mwyach yn gaufyddadwy. Ynghylch 10 o'r gloch neithiwyr dychwelodd yr awyr-deithiwr anofnog i Dy Burliugton, ar ol teithio mewn diogelwch y r>ghylch 470 o filidiroedd. Dyscyn- asant mewn cae ynmhlwyf Alley mawr, yn j Essex, ynghylch 18 milldir o'r ddinas, am 35 inynyd wedi pedwtir or gloch. < ? iLtX, 5'8. Dal3Œ papurau Pads i'r 15fed o'r mis hwn i'r ddinas neithiwyr. Cynnwysir mewn un o hon- ynt yr araeth a wnaeth M. JalSfbei t yn istafell y Dirprwywyr, dros anfon anerchiad i?r Brenin, i ymbil tm gyntlan cyfraith i ddileu y trethi a elwir drvits reuflis, a gosod ereill llai gormesoj yn eu lie. Y trethi hyn a gynnwysarit y gyllid.. aeth (excise) ac ereill, y rhai ydynt yn dra gor- mesol, yn neillduol o herwydd yr awdurdod a roddir i'r casglwyr o honynt. Addefodd y Brenin fod y rhai hyn yn orthrymus cyn gyuted ag y dychwelodd iFÙainc, ac feHy nid oes am- heuietli na wna efe eu tyneru mor belled ag y goddefo amgylchiadau. Paris, Gorphenaf; 14.—Cadv/odd y Brenin ei ystafell echdoe trwy'r dydd, ac nis galiodd fyned i wasanaeth y Iferen/cafodd brawf o'r cryd ddoe, ond y mae hwnw wedi ymadael. Cii^s'om bapurau Bllmynaidd i'r 1.1eg o'r flats, hwn. Dywedant ei bod yn debyg, wedi dych- weliafd Arglwydd Lyncdock, y bydd Prydain i gynnorthwyo falu byddin y Dutch, yr hon a gytiunir gyda. llaiver o lwyddianh A bod llu- oedd Prusssia nil, ond y cleifion, wedi myned o'r Netherlands. Constantinople, Mehef. lO.Nld yV rgofidia u yn VViddin wed: darfod hyd yma. Tynodd Ali- Bassa, yr hwn oedd g;^archa6 ar Parga, ei luocdd ymaith, i wrthwynebu Byterby o Itom- cliet) yr hwn oedd yn dynesu -S, 1*2,000 o. wyq aeth y bobl yn 'drecbna."f. arnddHfynfa Ffi-engig fechan, a chodasant fanerau Brytanaidd, gan roddi'r lie i fynu i flreigad Fry tanaidd ag oedd o iiaen y lJongboTth. Dywedir i'r un peth ddyg- wydd yn Prevesa. I Snyt,"ti) Alcheflit, 2.—Y mae'r plyu gwn- puti ur difrod o'r fath na chlywyd erloedamel gyffelyb yma. Yr ydys yn cyfrif fod o 20 i 25,000 wedi marw o honaw eisoes. Yr holl farchnadoedd a'r masnachdai ydynt wedi eu call i fynu, a'r holl ddinasyddion yn agos wedi ifoi. Derbyniasom bapurau o Madrid (Prif-ddinas Spain) i'r 28ain o'r mis diweddaf; cynnwysant yn gyflawn, yr hysbysiaeth a gawsom cyn hyn obarthau ereill, sef fod y brawdlys caddugol, creulon fel uffern, sef y Chwil-lys (Inquisition) wedi ei adosod i fynu yn ei holl rym, a'i awdur- dod dirgel, trwy orchymyn y Brenin. Ym- ddengys megy s pe byildai Ffevdinand VII. yn chwennych suro meddy liau y bob! a'i gorthrymu fwy fwy, canys hysbysir mewn erthy gl a amser- wyd Madrid, yr ail t)'r mis liwn, fod San Carlos wedi ysgrifenu llythyr yn enw ei Fawrhydi, at Genadwr y Pab yn Spain, yr hwn a alltudiwyd gan y Cortes, gandJymuno arno ianghofioyr hyn a aeth hcibio, a dychwelyd i gyflanni ei swydd yn Mhrif-ddtnas ei Fawrhydi Pabaidd. Cydsyniodd y Ccnadwr yn ddioed a'r gwa- hoddiad hyn. A mynega papur Saesneg, 44 fod Brenin Spain yn deall fod ei bechodau yn lliosogi morgynted wedi ei ddychwliad i'w deyrnas, fel y gorfu arno adael heibio pob gOrchwy liou ereill, a danfon llong i gv-rchn mynach, yr hwn :1Jasai yn Dad-cyffeswr iddo-, ac wedi i'r m\ naeh o|y^v>d y modd yr oedd pethau yn myned rhag- dgynt, efe a argyhoeddwyd nad oedd dim amser h dd t 1£1' i LyIiy cychwynodd tua Spain yn ddi- oed-ncdi i'i,),tlio a iraddeuant pechodau!" With lythyrau o'r ?.ric, ymddcngys fod \Vlth ]ytIlyr,n o'r AI1:r>1"i, J'mdd-engys fod 'l ;t ii,itzieth gym- y-mosodiad y fintai Frytanaiu^ a wnaeth gym- maint o ddrwg i'r gelynion, ar afou ^onne^-icut ar y nawfed o EbriH diweddaf, wccu Pi gyn- llunio gan Gadpen Capel o'r La Hogue yr hwn I a osododd y dydoliad dan dywysiad y Cadpen Coote. Yr oedd ganddo ef bedwar o fadau a I J36 o wyr, gyda'r rhai yr aeth efe rai milldir- oedd ar hyd yr afon, i le a elwid Pelit Poque, lie y Ilosgasant ac y dinystiiasant 27 o lotigau, pump o honynt oeddynt herwlongau, ac ereill I yn longau, maelierwyr arfog; oil yn 5,090 o dunelli, a 139 o fangnelau, a'r holl bethau per- thynol iddynt, heb fwy o golled o'n tvi ni na bod dau wedi eu liadd a dau wedi eu clwyfo. Cyn- nullodd y gelviiioi fwy na dwy fil o wyr a mangnelau, mewn trcftt i rwy-tro y dydoliad uchod o ddewrion i ddycli'wclyd i'w Ilongau ar hyd yr afoll; cithr diangodd y Canwriad Coote rhyugddynt yn y tywyllnos a thrwy y gwrth- gychwyniad cywrnin hyn profodd y Canwriad ei fod yn deilwng i lanw un swpld yn y gwas- anaeth. Deallwn feddyliau yr Americiaid yn nghylch y gorchwyi cywrain llwyddiannus uch- od, wrth yr ymadrodd canlynol yn Elysargraff Connecticut am Ebrill 12:—" fel hyn y tq.i'yn- odd yr ymosodiad gyda, golled leiaf allasai fod i'r gelynion (Brytaniaid) a'r niweid mwyaf ei faintioli a ddygwyddodd ar lan mor yr Unol Dileithau, oduiar ddechreu y rhyfel." Hysbysir mewn llythyr o Itilitax, a amser- w5id y drydydd o'r mis diweddaf, lod y llynges oedd dan iuwdd y Spencer, ar y 24aino Fai, yn Iled. 44. 18. Gog. hyd. 50. 50. Gorll. wedi cyfarfod a mwy nag 20 o ynysoedd iâ mawrioii, yr oedd rhai o honynt fwy ni 80 troedfedd yn uwch ni gwyueb y dwfr, ac ynghylch d'wy erw o helaethrwydd; ac ynmhrydnawn yrundydd cyfarfuasant fi- n yr bon a fernid oedd 20 erw o helaethrwy^o, ac ynghyleh 30 troedfedd yn uwch. iii gwfneb y dwfr; ond mewn modd tra dedwydd, cwrddasatit^aV rbai hyn ar ddyddiau eglur, am hyny ni ddygwyddodd niweid i'run o honynt. Yr oedd y niwl mor dewediiairyw ddyddiau cyn, ac wpdi hyn, fel na allasai gwyr un llong weled y Hall, o fewn hanner hyd rhaff angor. Pe cwrddasent i'r ynysoedd in y pryd hyny, ni buasai modd disinc rhag llongddryIliad; oud rhoddodd Awdwr Rhagluniaeth oleuni mewn perygl. Danfonodd Prenin Prussia flwch-trewlwch (,snuff-box) auraidd i'r Llyngesydd Foley; a gadawodd yr Ymerawdr Alexander 10001. i gael eu rhanu rhwng gwasanaethyddion Mr. Feclor yn Dover, yn gydnabyddiaeth am tcttygarwch y Boneddig hwnw tra fu efe yno. Y mae cyiillun i godi addeilad-goffadwriaethol, ddaiigos meddwl gwragedd Prydain Fawr a'r Iwerddon, am wasanaeth Dug Welington i'w wlad, danymgeledj DLiges Cacrefroc, acamryw Bendefigesau creill. 1,700 o wyr a ctielTylau, pertlivnol I'r catrodau lOfed, 15fed, 16eg, a'r 18fod, Traed- farchlu Cyfiym (Light Dragoons), i Dover o Calais a Boulogne, ar yr loeg o'r mis hwn. A rhan o'r lOfed, 13eg, a'r 16eg Marchluoedd, i Ramsgate ar yr un dydd. Yr ydym yn deall i genad fyned oddiwrth Ar- glwJdd Sidmouth at Arglwydd Cochrane, yn y f carchar, no's Sadwrn, i hysbysu iddo fod y Ty- wysog Rhaglaw wedi cymmeryd ei enw ef o blith I y rhai a berthYllant i tJrdd Caertiaddon, a cheisio gan ei Arglw.y ddiaeth i ddychwelyd arwydd y dywededig U^dd. Gwrthododd Argl. Cochrane, fel yr ydym yn deall, a chydfiuriio -I'r gofpiiad ar yr amser hyny-.—Globe. Y mae rliai tai o'r newydd wedi methu talu yn Dublin, ond y mae efeill ag oeddid yn eu hofni, yntajtuynrhwydd. Y mynyd cyn i'r Maeslywydd, y Tywysog B1udr,: adael Hunda!n, rhoddGdd yTywy&og Rhaglaw adar-ddryll iddo: boddhawyd y Gwron ptofedig yn fawr trwy hyn, yr hwn a ddywod- odd? Y mae yn rhbddtra derby Yil wir, o hyrtallan caitf fed yn ddryll dc?isol tHt, a'r uAig un addpfny?dtaf." Dywedir fod yr hen S)wr hyglod y? helwr ac yn adarwr ?M/cr? niiiwn

[No title]

ISENEDD YMERGDROL. [

[No title]

....... ::? in LII.;'-''I/1"171')Jl,-7-iC'-'\.7\…