Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

4 articles on this Page

ILLUNDAIN..'

[No title]

[No title]

Advertising

Advertising
Cite
Share

AR WERTH, o ?? l? U? rB?UN?KLL o?r BAC?VN BELFAST  40 Ti-,ti o'r C I G I" I D 10 -N, corcu. -I lJCBur;!<t'rn:-(?<'M?"?'f- C if zoreti. HM R?rn:)n ( Keg) ° r ? ?K??DAU MOCH soreH. 10 Myd(ii?/?M?/? MO?DJDW? DYDD AlOCH gnreu, Hefydf 80 «aich o'r MOR-FRWYN F.LLMYNA1DD (jorou, addas i N\ ncutliurwyr Ystolau a Barilwyr, ( Coopers.) t Fc'u dodirar fwrdd linns yn Ngliaerodr. Gellir gr-elm siamplau o honynt yn Ahi rtavve. Am hyshyjiaeth yn mheJladi ymnfynpr & Mr, John Williams. College-street, Smmat; os trwy h thyr, riiaid talu*r draul. > | TO 13E SOLD, By private contract, ? A NEW SLOOP, ??S'MC ?n ?e ?/o<;?, kotc on the Stocks, ?(/ rf<M/? to &<;?K??. Containing hy admeasurement 69 Tons. or tliorcr-.bouf?; being the property of IJVVTO .IEXKIVS, TYIl-y-llynnon, in the parreh of Llanddetry-Abenu th, near Aberavron, ia the CÚt1l1ly of Carùi!a,{t, The highest bidder according to tonnage shall be the purchaser-. For further particulars AJMLY to the aforesaid DAVID J EN KINS it by letteri posP-paid. Tv 'n-y-fl'yniioir, July 16, 181-1. HYSBYSIAD. BYDD Cynfiortliwyol Gymdeitlias Genhadol Abortauc, a Dchcubarth Cymrut I gyfarfod yn Abcrtawe y Dydd Mawrth-, Merehw.a'r lart C'ynt;if O -Ilis Awst,  Addoliad ar bob D?dd i ddechreu am -B. dd?</rg:h?ch yn y tmr, yu mha k d\?witir y Cwcuudog?n canlvnol i bre?'thu ar yr achiy?tr hWmv ■— V\ SVESNEG, Y Parch. Mr. WIIXIAMS, \« A. Ofldnsd, o Stroud. -NJ r. I'F, kt, -r Iv t.ull(laifl. MI', THORPE, II Fry>to. Mr. LRS.E,o lJwitiordd. YV CTMRAE8-, Y Parch. MORGAN- JOKES, O Drele^ch. t) I)r(-Icich. } £ h\ r:zrn JOXI ?, o BONTVPFTL. J), Oavtks, O Strife Jh IU.IA>IS, o IJFUJWRTVII. A dys»wylir y bydd amrvw ereill i bregethu YI1 Gvmrac^ Hydd Swpperyr Arghvydd i jpict ei-jweiim ar y dvdd diw. eddaf, lie y dy-vvylir y bvdd y Parcht'dl :\hT!H:\V" ILK! o Luxdain, a'r Parclieo^ BENJAMIN LVANS, o Drcwell, trrth y Inndd, AKGKAFFIAD JsEWYDD. lieddjttv y Cyhoeddifii/tl, tneicn un Lhifr, JVyth-phig, AC AR WCRTIL GAS i), JENKIN, ArgraftVdd y Papur hwn; Jenkifts, Abeitawe; Daniel, Evans, Harris, a Wiiite. Caer- fyrddiiv; Davit's, llwlli'orddt North, Aberifonddn; Wil. ritOt, Penfro; Tudor, a Heath, Fynvvy; a Uicvm, Cacs- neWydd-ar-Wysc, A LLU.% "R AWDWR WEIH EI DYNU YN 1IAUDL), AM IHUS MOR 1SEC A THRI SWLLT, T$itysydd Solomon ? lecltyd, (YN Til. I-\Itn sAESNEG); KEV, Gyfnrwyddyd i'r ddau Ryw (GwrryvV a Ilenyw), MEWN AMRYWIOL AVIIVVVI.I)L:RAL*. 'TR II WIl a amlyga yn gyflawri, mewn modd hyr ac eglur, y modd lurtvdd i yindrin a'r Cletydau canl) nol, vnglivd a'r Meddvgini;tethau mwyaf eft'eitliiol, y rhaia drinir o Jan ell pellau i-rthyiiad, neft lisgorfa Uu- j hymmig l)ilf\g Anadl (Jsthma) Colli Arclnvaetii at Fnyd Diepiliad [Barrenness) t Cletyd-geriaidd (Bilious) V Glcsni iChlarosU) Urtyn Plant i Daifodedi^aeth 1 Clefydau Aletiyxraidd Lleivygon (Fits) i Fluor Albtis (Whiles) (twyntogrwyad (Flatulence) j niferlif-aretioll (Gleets) [ Had-lif (Gonorrti(ea) j Clefyd-y-ddueg (Hypachon»■ í dritt), neu y Dolur prudd Anhwylderau cydfynedol a Beichiogrwydd Diffys traulbvVyd yn y cylla Aniioethder Ieuenctyd I'elder Ysftryd A riloesia(lati mi-xil Clefydau (Yc.rvous) Oiianiaetti, neu Drytlivlhvcft dirgel Ri'iehiogrwydd FesVvch (iev\ y invst ( Rbrumalism} Clefyd-y-brenin (Scrof it la ) Guendidau hatlaSvl Y lefri 1)(-)etli (Scurvjj) Trc ar Fywyd, &c. &c. At yr hiin yr ychwancgir Traethntcd ar y Freeh Ffrcngii"' ( Venereal Disease), Diferlif-eirchotl, a Gwcndidau hadaucL. Gan S. SOLOMON, M.O. Yn y ryhoeddiad defnyddiol hwn y p-wfiir Trnefhawd ar Glefydau Menvwitiddi y Dniuriuu' Uewyuu;, Clefyd-y- ddueg, a'r Darfodedigaeth. Cymmeradvvyir y llvfr hwrri (I (I yttiett ieuainc a bectigyn; t'w irhybuJdio rhajf syrtiiio ar graig angheitoi (ar yr hon v mae niilodd wedi eti evfnjoHi), ac i fod yn foildion i'»v cadw riiag atiechyd, a'u iiollgyn- lieddta.ii rhag dinystr-. Y mae'r jpvaittt tra biiddiol hwn yn (Trwytb llafur llawer o llynyddoad o broltad a tulvv ar ganlyiiiadau niweidiol rhvw tai dirgel a dtnystriol, ac mCwn treVn i gael metldvg- iniaeth i'r hwn y mac'r Meddyg ttchod wedi cyssegra rlian fwyaf ei fNrtN-Vii,_Ni ysiroli^a-cvd- westeiol ( bvarding-sckools ) neu atliroioydd fod helwldo. I Dynoda y llylrvn hwn y modd uniongyrch i iaehau o'r ISlenhorrhagia, neu Jlad*lif, i Siphilis setydlog. At yr livn fe y-chwancg-ir Traetliawd ar JJrythy 11 well dirgel, Yjnad- rodd ar AnalluogrVvydd wrrywaHld, a Diirr,v-,rtlider a Di- I epilaidd-dra pertuynol i w ragedd, &e. ol-ymadrodd ar fai. aitghytioedd a disiyistriol, ac anercliiad i Rieni, ingcledd- yri a'r rhai sl-dif ti gofal dygi;id ieuenctyd fynu arnynt. iiefvd cyngor i N-inolcliwyr (Ilaiicrs) %it iicillduol y rhai a ilinir gan Gletydau Gewynos. Y cwbl wedi ei eglurau, a'i yfrwn-w:tsgarll, á« amrywiaeth o hanesion gw irioneddol, y rhai na chN-1 koo hlnen, ). n y rhai yr eglurir arw ydd'ion, y didl o I a'r meddyginiaethau, vn amrywiol ranAleithiau'r Clefri pocth, Gwahanglw yf, ("lefvd-y-hrenin, v Gyinmalr st, (ic- wyn'Ast, a'r Frech Ffrengig: Rhybuddion i ddynion iea- ainc am y perygl o L-indeitii.IS ac ) mdrintacth anweddiu; a'r gwahaniaeth rhwng arwvddion y Freeh Ffrengig a'r ritai a gamsy nir yn fynycli am danynt. I Y inae achos i bob dyn wrth ryw ran o'r llyfr hwn, yn neillduol ieuenctyd o'r ddau ryw, y rhai mewn modd af- IwyddMunUB a roddtant ttodd i /n! ?t-</Mc?M, <?tf?e<, a dinystriol, gan niweidio cu hiechyd, a avi;tr-,wio eu noU ailuodd hy?io! trwy h:-bydd I'" cyfryw gwrdd a Mt- ddyginineih gys.'ir-laicn'' ;v*i?l-l b ?cdia,rlien y duil.o ymiachaua ddaduntr yn y 7?M?.<M t /tc/?. Aui gj iiimcriad tra rhagorol y Uyfr gWel j r amryw An-oiy?Iadau. I ?< y C?/'t-'f?.—N; ddichon dim fod yn brawf cadarn- ach o 'iN.Idioidel) y n\(T h? n n?r ?weTthtad digyljchb agafodd; dim Ual n:l CHAN MIL 0 GOPIAU a ,37iiiil?-b wyd o honav, mewu ychydig iawn o amser. Pigion o'r Geir It roddvryd i'r Gwaith hum yn y Sun, Star, Courier, Albion, Times. Daily Advertiser, MorningChi-o- nicle, a'r rhan amfrj'o'r Rhcstryddion dytgedigyn Eicrop. Yr ydyin yn tneddu'r iiyfrydivch i amlygn, fed aralr. iad a rail o anghydmarol 1) V \V VSNDD f IBCHYD y Dr. Solomon wedi gyhoeddi; llyfr ag sydd ynsicr wedicael uiwy o werth niig un eyfansoddiad meddygol aglywsom ni son am dano erioed. Wrth ei ddarllen yn fan"1. bydd i'r atiach gyfarfod a llawer o gvnghorion a chyfarwyddiadau baddiol; ac y mae'r meddyginiaetriau gorau a'r mwyaf derby niol yn ddiau vn cael en dyuodi ar gvfer yr amry wiol anhw\ Ideraii a ddarlunir yn neillduol ynddo, vo gystal a chyfarwydd- .-ed wo 17 buddiol oiaywfn i d?va- ".adi.n at gyniial ieehyd yn gyl?redmol, buddtol iawn » ddya- ion yn nitiob sefyllfa." Gellir cael Solomon i Ieehyd" gan bob Gwertlnvr Llytrau trw y T jjeyrna», am 3s. yr im.