Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

4 articles on this Page

ILLUNDAIN..'

[No title]

News
Cite
Share

GWKNER, 1.5. Yr ydym wedi derbyn llythyr-god o Ham- burgh, ag hysbysiaeth i'r yfed o'r mis hwn. Mynegant fod gobaith am drefniadau heddychol mewn perthynas i Norway. Dinfonodd y Ty. wysog Christian drwyddcdi t'r tri swyddwr awduredig. Aeth Mr. Morier, o Frydain i Co. penhagen, yn uniongyrch. Dywcdir ci fod ef yn gynnadleddwr galtnog, a bod llawe- yn cael ei ddysgwyl oddiwrMi ei ymdrechiadau. Y mae blaenoriaid y bobl wedi cael eu galw ynghyd drachefn yn y wlad nchod; yr hyn a ystyrir fel arwydd fod rhyw gynnygion newydd i gael eu gosod ger bron y genedl. Syiwir fod Rhaglaw Norway, mewn llythyr a ddanfonodd yu ddi- eddar at Freniu Denmark, yn galw ei isun, yu Dy wysog Christian fel gynt, ac nid Brenin Nor- way. ai- sail newyddion o Sweden, fod ysgafaeliad amry w yd-longau tvedi peri braw niawr yn Norway. Macddwyd y Swed- iaid mewn Cynnyg i dreiddio i Norway, a cli s-m- mcrwyd cryn laiver o garcharorion oddi amynt, Aeth er.), ri lawer o bylor ar diln yn Dresden, a chollodd llawer 6 ddyüion eu bywydau. Gelwir yr Ymerawdr dracheftj, gan Lys-ar- gralF Vri«nna, yn Francis yr Ail; fei Ymerawdr Awstria gelwid ef Francis y Cyntaf. Y sgrifcnant o Elsineur, fod rhifetK mawr o longau o Lundaill, a pharthau ereill, wedi myned heibio iddynt yn ddiweddar. A bod -gweled cynnifer o gannoedd o longau o amryw wledydd yolwg newydd a hyfryd iddynt hwy wedi cyn- nifer blwyddy 11 o ddyeithrweh. Mo.scoxoy Mat 28.-—Cadwyd gAVyl arbenig yma, yn achos ysgafaeliad Paris gan y Cyng- reirwyr; traethwyd araeth hyawdl gan ei Ur- ddasolrwvdd Augustin, yn yr eglwys gadeiriol, yr hwn a ddywedodd, gan gyfeirio at ^Moscow— u Dy adfail di fydd yn goiTadvVriaeth drngr- wyddQl o nyfeddi3f$a:u daioni a (^iyfiaw nder Duw, y rhai a egliirwyd ynot ti, i Russia a holl a bydd i adlewyrchiad y fllamiau ddinystrasant dy degweh di, ddangos i'r ocsoedd a ddel, mai tydi oedd yr a berth cr gwaredigaeth, nid yn untg ein hanwyl wlad ciii luiuain, otid tio-il Ewrop,j rhag iau haiarnaidd gormeswr uchelfrydig." Norzzay, Mehcjin 28.—Gwarchaeir yn awr ar longbyrth Norway ganNbedair ifreigad R.issaidd, pedair Ssvedaidd, a phedair Frytanaidd. Byddin Norway a gynnwys 32 mil o wyr traed, a 4000 o farchluoedd; ond nid ocs fvvy 5,000 mewn g-.vasaiiaeth gnveithi,edol. PIGlON 0 AUAETlt Jft. DE MONTESQUIEU, YN liliY'u DIR- PltWVWVIi, NEU 6VNNYRCIIIOI.WU POUL FFRAINC, 0 A;R Y, I 2rEt-) Wit 311S Chvvennycha y Brenin, tltr ei waiU1 yn es- cyn gorsedd ei hynafiaid, i hysbysu i'w bobl, y cylbvryn yr hwn y cafodd efe Ffrainc. Ang- enrfiaid yw i'r genedl wybod ffeiaetlirwydd ac I achos eu dyoddeliadatj. Bydd i'w Fawrhydi^ I gan orphwys ar gyd-weithrediad y bobl, iachau y ocdd ,aiiddo ef un llaw yu eu gvvneuthur, 1 Prif achos ein Winderau oedd y rhyfel, Gwchvyd ni gyda syndod yn newid bywyd he- ¡ ddychol gwledydd gwareiddiedig, am fywyd llwythau anwariaidd Y plant a lusgwyd o freichiau eu rhieni a yrwyd i drengu 1,200 mill- I dir o'u gwiad eneiligol. Y milwyr Ffrengig dewrion hyn, diysgogrwydd a ffyddlondeb y rhai sydd y tu hwnt i bob canmoltaeth, a was- garwyd trwy !)oH Ewrop, i erchylldod anfy- negol. Mewn pumthe mis y? oedci uchell'ryd- edd difesur un dyn, wedi tynnu o Ffrainc gym- m?int ag 1,300.000 o ddymon. Er mewn modd dedwydd iii ddygwyd y rhai a god ? yd olaf o I honynt i'r lladdfa mcthodd y rhyfel gael amser i dori ymaitlt yr holl rai ag oeddynt wedi dyfod ) i'r maes eithr dengys y mynegiad eglur hyn am II- y rhifedi a godwyd yn y wlad mewn cyn leied o amser, yr hyn oedd raid fod y goUed mewn 22 .mtynedd. ? Tr\vy v t?'y?-rcsymau mwyaf gwrthun^ mynai awdwr y drefn ddin.ystriol hyn i bro? yn ddiymwad, mai pa fwyaf o w yr a iusgid yn y modd hyn o Ffrainc, mai mwyafgaHnog oedd i j oddef y dinystr dychrynllyd hyn. Nidyn un!g yr ieuenctyd a gymmend ym:utn fel hyn, ond dynion mewn aeddfedach dyddiau, y rhai a chweuu.ychent, diauc rhag drygau nad oeddynt wedi èn rhag,veled, a gynn vgasant eu hunaiti i'r gwasanaeth, ac fel hyu yn barhaus a ymdrechai fyth ag egwyddoro ddinystr bywiol, gan geisio cyfnerthiadau ynddi ei hui? y rhai oeddynt an- nigonol bob amser. [Wedi y llun pruddaidd hwn, a dynwyd a'r r lliwiau y mae y gweinidog (Montesquieu) yn myned rhagddo i sytwi ar sefydliadau teu- luaidd y deyrnas,gan fynegu foid 11 pen y wlad- wriaeth yn dra awyddus i ddarostwng pob peth, hyd y nod, troell naturiaeth ei hun, i'w ucheI- frydedd allonydd, gandrcfnu mesurau chwil- iadol yn Crbyn perchenogion sefydliadau budd- iol, mcgys yr uti a berthynai fagu dcfaid Me- rillo, ac vn gofyn ychwaneg riA 230,000 o gell- ylau oddiar y dydd cyntaf o ionawr, 1812. Pa fodd bynag, ni ddichyn dim ddangos grym r deyrnos yri well na ffyniant ei arddwriaeth o dan y fath lywodraeth onnesol.] Dywedir fod 400,000 o ddynion ar waith yn ein gweilhiau cottwn; y mae y rhai sydd yn Rouen wedi bywiocau cryn Jawer eisoes. Dy- oddefodd gweitldau lliain Laval a Jjretagne lawer o achos y rhyfel a Spain, lie yroedd cu 1 prif farchuad. Dygwyddodd yr un dynged i'r gwcithiau Sidan, y rhai oeddynt yn myned trwy Spaiu i'r Americ a'r Trefrdigaeth.au—eithr cau- wyd y fynedfa hono i fynu yn e!>rvvydd ac nid Qcdd ond yr Eidul yn unig i'w derbyn. Dud beth nas gallwn. ddysgwyl i'w elwa yn awr trwy adnewyddiad ein cyfrinach a, holl Ewrop. Yn 1787, yr oedd gweithiau Lyons yn cyn- nwys 15,000 o wydc y rhai a leihawyùgan y rhyfel divyeddar i 8,000: ond y mae Lyons cis- oes yn addaw adeniiiii ei llwyddiant blaclIorol I Dy oddefodd gweithiau Hedr a gwlaa mewn elyb raddau, o achos e'Jaith angheuol y cyfun- draith 'cyfaifdirol (continental systi'sii), "Pob math o fasnach oedd ddarostyngedig 1 fympwy y Llywodraeth^ ac a gadwynid yn ei holl ganghenau, ac a ddyoddcfodd golledion ariithrol. Dyoddefodd y Trvsorlys Cyffredin yn yr un graddau, a gwaith anhawdd oedd atcb Vt draul, cr yn waethaf i'r tret lit helaeth a go did. GA-atiltawid y llynges yn y t leg mlynedd a aethaht heibio, 'g*fe-ytifo'ddion a arfcrwyd i beri iddi ymddangos yn gadarn. Ystyrld loiti mor- wyrgaAy Llywodraeth, yn unig fel adgyfnerth- oi-,)(Iau i'r milwyr yr hwn gyfundraith sydd wedi ddiboblogi glanaii y mor, a hollol dreulio eiu cad-drysorfeydd. Nid oedd achwjniadau y dynion mwyaf goleu, a'r morwyr mt-yaf profihdot yn medru attal dim at, yr amcanion frolaidti hyn. Fel hyn hysbyswyd mewn modd rhwyscfawr, yn 1801, fod Prydain i gael ei gorescyn. yn y rhai na bu Hong erioed, ond badau pysgota a llythyr^longau, yn drvsor- feydd llyngeiol helaeth dpchrcuvryd gweithiau I' mawrion ar Ian y mor, y rhai a orchuddiai y gwyntoedd a llanw y mor yn ddibàidâ thywod ¡ adeiladw.yd a phrynwyd miloedd t> longau mewn ¡ amryw barthair, heb ystyried eriocd pa fodd y I gallent ddyfod i'r ymgynnullfa; gwelodd Paris ci hun long-gadlas o fewn i',v muriau, a dcfll- ¡ yddwyd y moddion mii-N-af ti-titifit%r i-iigii,iltti.. thuriady llongitu hyn, y i-liai d oeddyfttgym- hwys i'r gVvaith a fwriemd iddynt. I a Yn awr beth sydd yn aros o'r holl baroto- adau hyn? Rhanau drylliog o rtti o'r HÓngau, I ac hanesion y rhai a hrofant fod gwneuthiiriad a dinystr olynol y llynges angeniilaidd a (\iddefni I ydd hon wedi costio dros 1 ijO.OO'O"000 oddi ar y I thvyddyn 1803. Ein holl gad-drysorfeydd yd- ynt weigion, n'r trysorfiu Hyngesol nt-hrot a i gasglwyd gan L0Uis XVr. ydyjit weclieu haf- radloui—-yn y 15 mlynedd diweddaf collodd I Ffrainc 43 o longau y gadres, 82 o ffreigadau, 76 o gad-lougau ysgafnach, a 62 o drosgt\v\'Ad- longau a liythyr-longau c-ol,ed y rhai nis gellir ei wneuthur i tynui llai na 2(X),000,000. Ac, mewn canlyniad i fesui-aup entfol Lly wodracthwr diweddar Ffrainc1, yn y 13eg bVynedd VHw^ddaf, y mac'r Llywodraeth yn fyr o 1,615,109,000 o tfrallcs." Gorchyi^ynwyd gan y SoneAa i'r ifiynegiad uchod gael ei argranb. Gwuaeth M. Bouchard araeth led faith ar yr angenrheidrw.ydd i flaenoriaid y diuasoedd i beri I' y Sabbath a'r gwyliau i gael-cu cadw yn fanwl gan udywedyd ynmhlith pethau ereill fod llawer I o fasnachwyr ac ereill yn achwyn ar y modd y cedwid hwv yn awr. Yr ydym yn (leall fed y gyfraith ynghylch hyn yn dra anmhoblogaidd yn Paris, ac Wedi cynhyrfu llawer o aufoddloiu rwydd. M ynega y papurau hyn yn awr nad oes dim { gwjrionedd N-ii yi- httues a gyhoeddwyd yn ddi- weddar, l'od y Cadfridog Vandamme, wedi ym- grogi. Y mae ei lluchder Breninol y Dvwysoges Ii Charlotte o Gymru, yn aros yn Nhy Carlton, heb fyned allan oddi yno wedi dydd Mawrth, pryd y dygwyd hi yno gyntafk Ddoc tra ,'r oedd ei Uchder Breninol Dug Cent yn myned i borth LIp y Frenines. yn ei gerbyd oel; wech cellyl, dechreuodd v cerddorion chwarae, Duw gadwo'r Brenin," dychrynodd' V ceilylau, a sVvrtlilamasant yn fiyrnig i'r tiaill or hr fel yr acth tl n b olwynion olaf )" cerbyd j yngafael a'r po'"th, drylliwyd yr olwyn yu ddarnau, a thatlw\d y cerbydwr oddi ar ei eisfeddle; pa fodd bynag da genyrn hy sbysu, na chafodd ei Uchder Breninol, na'r Cadfridog Hanson, yr hwn oedd gydÙg cf, ddim niweid.

[No title]

Advertising