Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

6 articles on this Page

III ; . - BARDDONIA E T tl.…

ATEB I LYTHYR MYRDDIN,j RUIFVN…

I -JIT GYHOEDDIVR SERrS GOMER.

AT GYIIOEDDWR SEREN GOMER.I

News
Cite
Share

AT GYIIOEDDWR SEREN GOMER. I ATTEB I IT. DAFYDD 0 LANGELER, I Gap I mi gael fy moddloni yng nghyleh arwyddocad y geiriau a ddarfu i chwi gyhoeddi yn y Seren Omeraidd, a chan i mi ganfod nad oedd yn debyg yr ymddangosra un main o atteb -ch ymofyniad yn ei llcwyi-ch, pender. fynais roddi i chwi eglurhad o ystyr y geiriau, neu yn hytrach fy meddyliau i am danynt. Nid oedd llawer o'r hen Gymry (fcl y mae yn bosibl y gwyddoch) gwedi cyrhaeddyd i lawero wybodaeth yn y celiyddydau o gerho ac ysgrifennu; a chan fod amryw o'r Rhiifeaiiaid yn preswylio yngNghymru yn j-r amser- oedd gynt, y rhai mae'n debygol oeddent yn hyddysg yn y celfyddydau a ragenwyd ucliocl, nid yw yn an- hebygoi niae arfer y Cymry oedd ymofyn am Rufeiu- iwr i gerfio iddynt yr hyn fyddent yn ddodi ar gerrig cu beddau, ac felly mae'n bcsibl mai ilefaru yr oedd. cut wrth y Rhufeiniaid yr hyn fyJdent am iddynt gerfio; ac nid rhoddi J¡ynT'' ya j'sgnfennedig: Ac y IT'ac yn bur dcbygo! ym n:bei!ach oddi wrth yr ysgiif- enadau pa rai a 'eh'Yd i)yd yn hyn ar gNrig a glOc!(I-¡ hvyd i fynu o'r ddaear, tad y Kimfchiiaid yn yspeJw y gcn-ian a fyddai y Cymry yn Iefaw wrthynt yn ci yduH o ys-'pelio eu hiaith eu hnnain, ac felly byddent yn fvn- yeli yn ncwid y llythreunan er y byddai y swn yr un i glustiau y Cymry; gan hynny nid yAv yn anmhosibl i'r fath ddamwain ddigwydd i'r geiriau sydd dan ein syl- wiad, ac felly meddyliaf mai ystyr y gair Dcca, yw Dewi, neu o leiaf inae hynny. feddylier "vrtho yn y lie yma, ac y nizie yn debygol mai Dewi oedd pan gerhwyd ar y garreg ar ba un y gwelusoch chwi ef, o blegid gall fod erbyn hyn wedi ei drcuLo i'r rftdd, fel ua's gdhr mor amlwg ganfod y llythyrennau ac y galiasid ar y cyntaf. Tebygaf hefyd mae ystyr y gair barbahm yw ba jiom, o herwydd fod v i liari gyiltaf o hono yu ded'io oddiwrth y gasr LlaJiu j)urbay hynny yw barf Deli fmaf yn yr iaith Gymraeg ac am fed y rhan oiaf o bono, set' Urn, yn cael ei arfer feily yn y Gymraeg, pan y byddir yn ysgrifennu geiriau o'r rhyw fenywaidd, megis, G'iiiuU-lom, Tuf-loia, &c. Fiuve hefyd sydd yn fynych mewn hen ysgrifenriiadau yn cael ei arfer yn lie y gair Lladiu.ft litis, sei'mab yn y Gymraeg. Brocaen eiiwaith a ellirj mae yn debygol, alw yn Brochwen, o blegid y mae JkLociaeen yn Enw ag ocdd yn cael ei fynych arfer gan yr hen Gymry, ag yna tebyuf mae bai y Rhufeiu- iaut oedd ci ysgnleiuiu yn B.ocacn Decabarbalom filius Brocaen; hyny yw, Dewi Farflom mab Brochwen: neu, Hic jacct Dcca Barbalo/n iflms Brocaen; Yma v gurwcdd Dewi Fartiom mab Brochwcn. Felly gobeithiaf y bydd i chwi ynghyd a holl ddar- llenwyr Seren Gomer, fadden i mi, os na fyddwch yn cael eich boddioni yn y deonghad uchod. Ond medd- yliaf yn sicr mae Erav a arferasfd gan yr hen Gymry gynt yw Brochwen, ac mae llygriad o'r gair Dmi yw Deca; ond md yw o fawr bwys os nad yw wedi cael ci briodol ddeonghad yn y luneliau bUeuoroi. I Glanbfirgod D., P., I

[No title]

-...:.'. ———.- .—.—.............—.?.......i.......…