Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

6 articles on this Page

III ; . - BARDDONIA E T tl.…

ATEB I LYTHYR MYRDDIN,j RUIFVN…

I -JIT GYHOEDDIVR SERrS GOMER.

News
Cite
Share

I JIT GYHOEDDIVR SERrS GOMER. Syn,Cryo ryfcddod a gawsom ni yn y Gogledd, sef gweied y Seren ddysclaer, yr hon a gyfododd yn y Deaudir; ac mae ei llewyrch yn goleuo Iioii Dywysou- aeth Cymru: a dywenydd i galonau ilawer yn yr oes bresermol, yn gweled ei llewyrch yn dyscleirio i oleu- law llawer un tywyll ac anghyfarwydd, sydd wedi bod I yn hir yn cysgu mewn anwybodaetb a difFi wythder. .j a [ bud y int: thyw fccthan ftnnymwnol^ genyf 6 yn ym ddangos ynddi bob wythnos, y naill yn niarchogaeth y iiall, a pViawb yn trhwennych bod yn oreu mewn am- rywiol oynciau, Vhai am yr iaith, a thai am farddon- iaefii llawer o ddadlcuon yn iighyich llythyreuau, c. JHac yn rhy'fedd genyf i D. amlygu ei an Wybodaeth gymniaint drwy ddWeud na welodd mo a fei rbagenw mewn un Giammadeg, gwell fyddai iduo yn gyntaf, cvn itaej-ti iiaci yw a weithiau yu rhugCTHW, ddarllen y Grammadeg yn tanylach. Yr oeddwn hefyd yn dysgwyl ain ddiwedd i'r ddad- leuasth Omeraidd, ond yn lie byoy gweiais I. Fychau yn ail ennvn ei ddigofamt, ac wellitlyrnigo fel arthes; Y lilac yn wir iddo aros yn hir dan guriadau liaWer, a bnasai gystal iddo uros yn hwy ùrwyiddO aros cyhyd. Wrth ddarllen ei lythyr diweddat, yr oedd yn ym- ddan^os yn euro fwyaf ar y neb a day wed odd leiaf yn ei erbyn. Beth a drlywedolld J. J. yn ei "erbyn? I; hod dwell genad i mi ymddyddaa ychydig ag Idris, cyn y dybenwyf. Yr ydynh mac yn debyg Mr. Idris wedi cymmeryd "mantais ar J. J. o herwydd ei ien- enfctid ganei feio yn afreidiol. Mae ddant onroi cael He i gnoi. Ond fe allai y gelhd eich esgusodi yn hyn er mwyn eich enw, o herwydd pwy ond un fojckdn fel ag yw Idris a h -mor giaidd a diystyin a (hfrio gwr am ei ieuenftid yn lie ymresyniti a dauges: iddo ei gvfeiliornad. na fuascch i gymmeryd cyngor. Panl. Na ddiystyred neb dy ieuenetid di." Ac os nad yw heiratiit yn meddn ar wdl -rhagor-frain-t na bod yn fedrns mewn trin geiriau digHon a chytiVous, da fyddai i wr bidío henciddio byth. Ni ddarfu J. J. ddnn anmharchu Johnsnn ond dwend nad cedd ci angen ar y dcladle.uaeth Cy?te?'. Hid r.id oeIA ei ar y daa,,Iltii,ictli e?, N.;(t Dnd etto, Pa fodd y gwyddoch chwi fod pob un o ddi- 'wvgwyr yr iaith islaw Johnson! Tardd.odd hyn, mae yn (kbyg, oddiwrth jychander eich gwybodaeth. Gal. wasoch Johnson yn gawr o ddysg a dawn, gan ddiys- tyru corffdyn J. J. yn debyg fel gwnaeth brodyr Ðtt. fydd gynt, cyn iddo ymladd d't- cawr Goiiath. Pwy emilIodd y dydù? CorttHyn Dafydd, mae yn debyg. Darllcnais innau waith iESop, ac ystyriais ddeongliad llawer o'i ddammegion, ond ynenwedig am y llyfl'aut a'i cidion. Gvvyr pawb am y llyiiant, mai eveadur byclum yw; ac am mai Hid Hyffant yw yr unig greadur bychan sydd yn chwennych myned yn fawr, fe allai y cawn ddwelld cyn hir 1 I'uicr. Yr oedd ef yn fychan end nnchwyddodd yn fGwr, ac wrth ymchwyddo ac ym- chwyddo torodd ci fol. Pa fodd y gellwch ddweud fod Jlytliyrau J. J. mor faith ag eiddo Aiyrddiu ? Nid ydynt ddim ar yr olwg alianol, ond fe all en bod, os had yn faithach, o ran eu sylwedd. Gobeithiwyf y ccdwch chwi at eicli cnw gan roddi llythyr a fYJuo fychan gan fod hyny yn eich bodd!oni» Gobeiihiw vf etto, na tluamgwyddocb wrth y llythyr bychan hwri, a pile buastii yn ilai, buasai yn jyclum iawn; Mr. G. maddeuweh i mi am roddi yr her fcchan hon i I bychan cyn yr-elo yn I J-awr, ac yna bydd an- hawdd siii-aci end, tra iiiae yn fychan y mae cael gafacl ynddo. Yd wyf eich ewyllysiwr da, Yspytty. 3 II DEW!. I

AT GYIIOEDDWR SEREN GOMER.I

[No title]

-...:.'. ———.- .—.—.............—.?.......i.......…