Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

6 articles on this Page

III ; . - BARDDONIA E T tl.…

News
Cite
Share

III BARDDONIA E T tl. >,);>e« AWDL, IR IAITH GYMRAEG, AR Y PEDWAR KESUR AR HUGAIK. 1. ARDDERCHCG rywiog orcuiaith,-Iozitiif Anwyiaf fanyhaith, Adrlaswych tWyn. weddusiaitb, Awenog, nerthog hen iaith. Anrhydedd a wedd i waith,cin hynaif, A hyn fo'r hytrydwaitti, A gwiu melus wefuswaith, A bar 'n hir yn bar ywn hiaith, Aneurin, Myrddin, mawrddoeth,-ag Emrys, A gymrwys ddysg wiwddoeth, A Dewi ddawn liodenddoeth, ALlywarcbHèn ddieaddoeth. A Thaliesin, win ei \va:th,—a Thndur, A theidiau'r gwastadwaith, A Gronwy wiw gywreinwaith, A fit's tro, wir feistri'r iaith. 2. Bid ein hiaith yn bod, yn hir, Bid un trwy En rep daenir, Bid o fwyn frydo hyd lion, Bid galon byd i geJwir. 3. Cydgelwir yn hir ein hiaith, Cn hllwedd pob eywreinwaith, Cynhalrwn y eyiihlwaitli,ci-ynodeb Cu rvvy'deb cenadwaith. Chwiliwch a gwelweh ei gwaelod,-chwi'n uehel Chwennychwch ei gwvbod, Chwi a gerweii ei gwirod, -chwaetÜw'cb, a ch'tymmwch ei chlod, "Prqfwch, 4. I>aeth iwyr, nid yw iaith wåg, wys ganadwalth ar daith dêg, Daeth, aur drnd, iaith a hir drjg Daeth bu ies, i'r doetb, lie?-. log, I)ysg i ddyn yn dasg a ddug, DYIJ hi a dry o'r dawn drwg, Vawni blaid Dnw Ion hi biyg. A. Dda iaith o nwyf, ddaeth o Neo, Ddisgynodd-rhedcdd t'n rhan, Ddysg mOl" gu, ddwvs Gyanaeg wen, Ddyn y modd ca,-Dduw-'ii y mas.. ô. Ein hiaith, ein nawl, Enrwaith, eirwawl. 7. Ty nghasteu yn fy nghystud fu yr iaith fwyn o faith fudd, Fy nghan yw yn fy nghynnydd, J-'wynes deg, fyw nds a dydd! 8. Tfurfeiddiw.vd ei ffyrf hal" F-fyvf fu lesnawdd o tturf I Wysnef, •flaw Dduwnef i'w hoff ddoinan, *Attrhyilcdd. yet gantwraig a ffwylia. gwyntrcf, ♦Ffilores idales hoyw ddolef, iCryihmraig. ,§Fti,ui- addef ei tffloyw roddan. § Tig. f gloyw. I'fyumant a Uwyddiant, dduUweddog,i'r iaith, SPfynnoiifaith gyfoethog, lYra.'th a fu o'i ftVwyth fywiog, | *Yi'ur yy oes o'i tfiawr yr hawg. flDysgrdig, tjjfqfr. 9. trymraeg wen, i Gymrn 'gvd, G\\V hyfryd hyd gwrr Halrcu, Gwii- d-lit-yr, gnvai'ai(li hef-d, Gwir ddiwyd, wyt, gwraidd awent 10. Uyfi'ydo! wyd i frodfir,I-i-ynawsar, Haswuf, hawddgarafrodd a gerir, Ilyffoi,d(ii.d i wlad a leciti-a bedd, fiofiedd, hyd ')' aunedd, drwyddod 'rennir* n. Iaith y cewri, wyd, eitha cywraint, Iaith o gariad, weithian, i geraint, Iiiith ion fyiyrrron o fawrfraint,-iaitb gcin, 1 ddodi bawddsein i ddedwydd-samt. 12 Xyn hawddns gatv(#o Ian dfhsgeidiacth, Lan-.vai fwrdd in' o ion farddoniacih, XJOVW hin frills hidl win-fiiis odiaetli, Loti nn, a byd o ian wybodaeth, Lcywat' Hen .ein bynajiacth,I iawer, t t!y. tLeuer, a garer, loyw rasonaeth. tgolemi. 13. i Liewvl-cli cesoedd, Liais cain odlau, ccnhedlocdd S?S:,?"' ?L???. Lionder g-!eddocdd, LIon I if ) Liyfnaoh wyd, mwynacb na railj—o kitboedd, Lle<i aetims, lioedd cynfij, Lie, bo galw arn air gdiwtil, Llewcs, lClWYhanes hêll hîl; Llais dig t'erig taran, Llais awyrgri'n torcli! tin, Llals garw y lluaws gerwin, Llais cewri dvaw'n treiddiaw trin, Lia is, hefyd, ci gyd ogán, 1 Lion, y dydd, llawen diddan, Llals adar yn trydar, tro Llwyn dad Ebrvll yn deiiio, Llais ami wefus nielusion, Lia.s llangeee livys u dwys don, LlaiS dilytii, Uais y del it, Liais gtwysgn'n difyrin dyn, Llais melns liys y mohant, L'ais angylion gwynion gar-t, Llais niiiwl Ntr barabl ber byth, Lle'n hw:, liis lion wehelyth, Lion fohant icisiant yn iwys, Lion wiwgiod iiaweii eg lwys. 11. I ?- Morb&raMos, "t Blae'riaithfeius, imêl a yfir, 1. Hiiitwehts, J IVIor siat-aduq, 1 hi*r.frodir. 'Zlojr garia-tis, )4or hyfrydus, J I 1.5. 11 I I*end wyt iaith o hynod deitbsau, JJeitholVir hen wyr-thiol eiriau, Ji, wyf-lwys un a nefol seiniau, fiid un brin,—na ad ein bryniau. I 16. I Ofyddion faeddent, O'i mwyn o mynnent, C t wedd wir wyddent, roddi l'hwyddwawd; cam y canc-nt, O! fydrau fedrent, O! hwy wir garcut, eiriau gwinvawd. 1 prydyddion, Beirddion o bai nrddas, yn -L-'v fa( ] (I,,is, jpob rhyw, ogof faeddyw, yn gvfaddas, ^av b iaith wyddai, pob liovwaith addas, _ki,wi) garai'r iaith pawl) a gw,r eirias, Pob nn gw,w niynnai,-pawb vnia. gyuimwynas, Puiin'r gu mith, per vvii gy weithas. 18 j Ithedoad, hi htodd fal aioii,—noddawi J\ioweddog iaith dirion, j Jvhctd j.fvi dd o wara.dd feirddion, TRin 6 d. if i i'r lawn ddwyfron, }<lioddoda fuddiol rwyddaidd foddion, -r,hoad wiwuawdd rvvydd awenyddion, lil-toci i ruiwsaid'l ry v tauld baliesioi),r--gQlao dtiomauibydd ddjfuiou, I :9. I Swn ar ei geinau sy yn wivgywraint, j Swn hyfryd garer, sain o frawdgeraint. Sain a gar i'ergctyd hyfjyd eu hoy wfraint, Sain gywir hynod, sain a gftr henaint, -1 Sain gwawd a g&r frawd o ragorfraait,—bardd I Sam dawn iawn fi-yd hardd, wnv son dyn uuframt. i I 20. Tegi gor dy gerddoriaeth, Teg a ehysiuwn iiVuythlawn fFraetb, Teg ydwyt, ag hoyw odiaeth, Tid grymusder—Ner a'th wnaetin Teli 'n awr telynoriaeth, Trwy y byd tro wybodaeth, Ti-a ptii- wir, ti-O pet-oi-iactli, Tro feirdd iiil, tro Farddomaeth, Teli fudd tal Ofyddiaeth, Ti iii tir wyt naturiaetli, Ter dy fin, ciii tii- ty fedd, pur, gloytv. v Tro agwedd i'n tmogaeth. I 21* I I Ti r nn svdd a r tinon svvyddaa, Ti 'r tin fwys, alr tij-ion leisiaut 1 Trogair tra geirwir, 1 Tro iaith y treithirf ',Vi gerir, teg eirlau I t 22. 1 tin fron hoen fri, II Un Ion, iawn h', UÙ hOIl, yw llÍi-onhen oes) Un giti,ii'n gid, .Unhinywlad, Uxi fviii, wiw i'ad^—iawn fwyn fo,L:is! I 23. j Wyd iaith rywiog byd athiawon, I Wyrth awdnron, wertJrhyderog, Wyd gyfoetliog, di gaf wc-ith:on, Wen nawdd muon, yn'w»w ddoniog. I '4. Yn y iaithoedd tloywonweithinÜ Yr oedd doiliiiu viiNvi-aidtl daiivii, Yn hen ocsoedd ein hynyxau Yr oedd conglau rhodd eu Englyn, Yn st51a\i Beirdd ddeolau 4 Yn -,iut-(Io'iati, 'tiiwy, 'r delyn, Yn wawd oiau, tn' i'w diiyu. Ar waithaèar iaitli.ac -areitliiaii.docihi A bendithiol deidiau, Ai ferwn yn wir for a si-, Ar bob pryd Toiein bryd brau, &c. I Lianbcdr. E. I

ATEB I LYTHYR MYRDDIN,j RUIFVN…

I -JIT GYHOEDDIVR SERrS GOMER.

AT GYIIOEDDWR SEREN GOMER.I

[No title]

-...:.'. ———.- .—.—.............—.?.......i.......…