Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

10 articles on this Page

I t"[ "y I .

CYLCHUEITIIIAU Y BARN WYR.

Advertising

; — ... Dydd 5 " oi-pit e…

.. , ' -"''6bRUCHW?'LWYR.…

GYliOEDtiWR SqREN GOMER.I

BARLUNIAD BYR 0 GYNFIGEN.

News
Cite
Share

BARLUNIAD BYR 0 GYNFIGEN. 1. Natnr cynngeh. Y mae yn wahanol oddiwrth ei-i ddigedd yn erbyn bai, oherwydd nid yw eiddigend yn" erbyn pechod yn cynhyrfu digter at y person, ond ate/1 drosedd; ond am gynfigenwr, fe ddrgia wrth y person, dan rith eiddigedd at ei- bechod, a'r cy nfigefi v,-r -ei bun. | ySg.irtfydd, yn euog o'r nn drv.-g: yMuheUach, y timel cynfigerrwr yn dig?o yn ddiy?yr, Re wrth h?'v v?? gwneuthur e;_hun j'n euogo.iurN. -0 gynf?en chtodd Jospph ct garchai n yn ddigon-diystyi: gah el f?str?s, smi.; <? dd?uout nc tnd am ei ddrygi?m.D)'?chefn, tud yw ¡ddigedd at ddrwg yn ymbleseru me? ?-hosi ddig?o, Ond y mae y cyn?genwr ypjc?echweun o lawenydd pan ga?b .?stua. i ddigio wrth ei.. lrawd neu.ei gynxniydog gwirion. 2. Achosi&n cynfiàeml: Mpdd?'I mawr y cyuf] ?'n- Avr am dano ei bun, a meddwl baeli ani danom eiii liu- nain a'n ccidw rhag cynfigenii. a. Anghariad sydd- gynnortlnvy mawr i genl;edlti eynfigen, ni all cynfrgen fod yn wrol yn y fynwes lie byddo.cariad, canys carlad ni feddwl ddnvg. 3. AnVslynaeth 0 fed cyiifigen yn angnymffiwyso ei pliereliciiog l'iviied ili, Ile ag y n)ae y rhan fwyaf or byd .am wjadycliu ynddo y tu draw, i angeivyr hwn sydd ål Hawn 0 gariad, a gael i'r fynwes i ru cynfigen fiwrdd cyn myned yno. Heblaw ei bod yn anghymrnwyso i'r nefoedd, y nwe vn addasu ei pherchenog i'r lie ag y mae pa wb ag svdd yn credu ei fod am ti ocheiyd. sef uffern; dyn a chvinTgen yn Hawn yn (H g?ion sydd fwyaf tebyg i'r u'ffernolion pe byddai y cyn?gcnwr yn ystyried hyny, ni bvddai aruo cisiau genfa mor ?re f i att? ei -iryiif,?gentd d ei gynmiydog. I 3. <Cyn?gen ynei hc?elthi'HU. Pan fvddo nn yn <('y hoeddi y?wi" yn ei bhodoH;? nr ara!i,os bvddy ?w?r hwnw a thneddiad ynddo 1 ?.eH.au enw y evftv?-, y mae yn th?d mai cynfigen a una hyny, ac nid <:al'lč.Íd j. iia dun sian; nid and v mae y cyn?gciiwr yn y-nfodd loni ar hyny, oud ? ymdrecha, yn 01 ei ddawn, i osod v gvvirar y iliw gwaethaf, i aiacana dwyn e'i gyrnmydo}^ ..1 <> oJ b .1' i'r dim &ran ci enw; ac os na wasauaetha byny ei am can n?'etnoi, fe h yumheliach ar ddelw ei feistr, sAi* ta » y. ctlwydd.lb ddywed yn ddigon eoivb^iiau M fy"dd-' aut win?jiedd. ant wi'nonedd. 1 4. h\r!Jmiad 'ha!.C'siôl '0 g'ÚtÎg('í:L L E't?dd'ad. 2. Ei hymosodiadi 3. Ei hamcan. 4. Ei di'?dd. YjI iiiaey t-tz ti:(Id ti o \n vmosod ?u erbvn da, bi hamcan fyiYlaf yw na.dl) ,a ;í.dnvedd sydd'sicr 0 ffyiyn ddrwg. Gweiwu y pedwar petli mewn ai ■- -gylchiada.u; t; yuuingylchiad Cain a'c.Abel: o <t; hnnan-barch y tat-ddodd odd Cain wrih Abel, map yn amlwg, oddiar fod Abel yn fwv parchus* gan ei feistr nag. ef. Ei ymosodiad yn erbyn y cia, Pwy ddaioni oedd yn Abel? Atteb. Ydatomgoteu a ail y bydei ddewis na'i gael, sef fod Duw yn edrych arno ac ar ei-aberth. Beih yw amcancenfigeu ? Lladd- odd Abel. Beth yw diwedd cynfigen? 'Mwy yw fy mhechod nag allaf ei ddioddef.' 2. Pharao ac Israel. Gweled oedd Pharao fod yrlsraeliaid yn debygs fyned yn amlaeh Aiphtiaid, am hyny niagodd cyriffgen yn eigalon; ymosododd yn erbyn y da oedd ynddyiit, sefnfllddhau i ahvad Dmy. Gwelir hefyd eiliamcau, 'sef Uadd pobl Israel; a'i tliwedd dr-wg-cal'odd y cyn- figenwr eifoddi yn ymdr coch. 3. Saul a Dafydd. O'r un lie y tarddodd cynfigen yno; sef tir hunan- barcli; Clywodd Saul y gwragedd yh gwaeddi, ^Surii a'i filoedd, Dafydd a'i fyrddiwn;' yna yr vmddangos- cdd et gynHgen yn dra buan. Pe buasai y gwragfedd yn dywedyd, I Saul a'i fyrddiwn,' o bosibly buasai Da- fydd yn aros mewn parch eyda Saul, ond gan i Dafydd. gael ei gyfodi yn uwch i'r lan nag ef. Fe ymosododd cynfigen Saul yn erbyn nob daioni ag oedd yn Nafydd: y da wnath Dafydd, fe ymladdodd, fe fuddugoliaeth- odd ar Goliath, gelyn Israel. Amcanodd cynfigen ladd Dafydd laWer gwaith: diHedd drwg y Cynfigenwr, bu farw yn archolledig ar fynydd Giiboa." 4. Hamim a Mordee.ai: am na plilygodd Mol-decai, cynfigfenodd- Haman. Dyn da oedd Mordecai; etto nid iliy dda i gynfigen i ymosod .vn ei erbyn amcanodd mor greu- Ion a chrogi Mordecai ar grog-bren o 50 cufydd 0 neh- der; ond diwedd mor ddrwg i'r cynfigenwr oedd cael ei grogi ar y crogbren agododd ei hunan; 5. Mac pedwar pcth yn vmddangos yn amgylcliiad Daniel a'i eiviiion. Ofn colli eu parch gat'odd celvnion Daniel. Ymosododd cynfigen yn erbyn ei ddaioni-j seip f ei onestrWydd yn ei waith, a'i ddiwydrwydd mewn ( duwioldeb yn gweddio dair gwaith yn y dydd ar ei 1 Dduw. Amcanodd cynfigen larpio Daniel rhwng 'iiani nedd y llewod: ond os gofalodd Daniel am Waitli ei Dduw; gofalodd Duw am dano yntef-yn nghahol y tfau oud cafodd y cyntigenwyr eu tahi un mesur a ddarfu iddynt hwy fetiro i Daniel. Gwelir yr un petliau yu amgytchiad y tn Hanc. C. Achos gelvnion Crist Pilat a wvddai mai b "gyn- figen ytraddodasant ef. A dyniii Ile gwelir y gynfigen greulonaf, ar ben y bryn wrth ladd y MeSsia; o du- hrinan barch y tarddodd; yr Oeddyht yn dysgwyl am dano yn fwv at-ddereliog ei wedd, na bod yn dlawd lteb le i roddi ei ben i lawr. A dyma lie ymosodbdd cyn- figen yn erbyn y daibni gbreu erioed daeth Crist i^chub y pechadurifiid penaf; amcanodd cynfigen ladd, a cliyf. la'wuodd ei hamcan yn hyny. Ond cofiwch ddl\'VeJd drWg ei phercheng, 1 Bydded ei waed et* arnolii ni ac ar ein plant.' Felly mae hyd y dydd hwn; maent dan y fain o anghrediniaeth. Gvveddied pob cristiou aiii eU dychweliad. 7. Gwelir yr un pcthau vh bailiaiis; ititli sylwi ar elynion achos Crist; er t'bd Cain, a Pharao,Saul a Hitman, ac ereill, wedi marw y hiae cynfigen vn fyW; etto, ac yn cadw llaWer rhag bod yn gristiano'noh J iiiae'l, efeiig y yn gaiw i h^banymwadiad, ar pechadiir' yn uêhel ei tfroen; ni chins Dduwy am hyny y fuae gylv figen yn ynftt»sod y 11 erbyn yr achos mwyafda iiiac-Ir efengyl yn achos iiibr dda, a chario bywvd i'r peehadur dua, rhydd-did i'r rhai a garchanvyd yn uvfiawn; ond nul rhy dda i gynfigen i ymosod yn ei e, byh; ae y mae cynfigen wedi amcanu liadd yr achos hwn lawer gWaith; pob gaii-rvmharchus am achos Crist, pÓb gw^wd a dir- pdb g%i-;Iw a dir- mig, l'oddir i'r achos; y mat- hyny ag aincan i'w "ddifodi o'r byd. Ond syhvn etto y diw edd dnvg;- niae thai yn llefam fod yr haf Wedi darfod, ar eyùhaüafwed mvned iieibio, a hwythau heb fod yn gauwedig; beth yvv hyny Olid diwedd drwg y cyhfigeuwyr yu erbyn yr achos gorein Y mae cynfigen yn glefyd distrywgar o'r fath waethaf. Cenngcn a bydra'r esgyrn.' Bydded i'r í syiwadau uchod fod yn foddlon i ladd C)"nhgn mewn rhai ojm cyd-deithwyr, u lOAN GXAXTJ^IFI. < ¡ '1 :Dyfeiswyd cardiaa ^yntuf yn niieyrriailad Siak V? Brenin Ffrainc, i'w ddifyru ef yn yr :1I1.ls!'ran %4 y cat ychydig esmwythder bddiwrth y clef yd a'idygudd rw tsdc. Ni bil.asai y byd ??srat- ei goHed pe ?..r?asld ,i'*w fawrhydi farw mewn hed(i»chlieb,v.<idviais hyn. 1? fodd by?a? y mae rlu.n p,\xr o d'dynofry.wj le, v riuu a br'?csant eu bod y? fe&Ikuibl a? <My o wyùudacft a synwyr na'r cy?rc<]iu, "Ú trcuho Ua\vo <u iiamser yn I y fiO. dd udiducfni'dd ? dy^tiywiol bwár"e cardiau.

Family Notices

- .-LLOXG- ; WYDDIO..I

MARCHNADOEDD CAltTREFOL.