Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

10 articles on this Page

I t"[ "y I .

CYLCHUEITIIIAU Y BARN WYR.

Advertising

; — ... Dydd 5 " oi-pit e…

.. , ' -"''6bRUCHW?'LWYR.…

GYliOEDtiWR SqREN GOMER.I

News
Cite
Share

GYliOEDtiWR SqREN GOMER. I ANWYL GYFAiLt,,—Hyderu yr wyfy bydd i ti roddi lie yn dy bapur I adysgrifen o bregeth yr enwog R. Watson, Esgob L}aridirff,'a hregef't^wyd gantidoger bron J pen-athrofa Caergrawnt, yn y flwyddyn 1773. Y mae, i;iu yb i, y ti dd a rl un ia d tr a egJiii-o'r dymerefengyiiidd j a-chaiiadlon a wdai tod yn uno yn undeb yr vsbrvd a | chwlwin ta.ngnefedd bawb sydd jyxV'proffesutod yn 5- ganlynwyr i'r addtVyn 'C\TAILL. R: WnUoti) Pe- bae ly}ll genhediaethau y i ddaiar wedi eu gWir rldysgyblu i'r grefydd giistfeaogoi,- i a holl bersoiiau y ccnhedlaelhau, ftitl mewn enw, ohd° yn wirgristianogion, fe fyddai yn jholiol anmhosiblf rwysg j rhyfd byth ddcchreu yn eu pl_ith;.ond anned-wydd er rawyn dy noiry w, am-sad oes argoel i'r dedvvydd ddiw- 5 giad yma i gymmeryd Ue yn ekvuydd yn eupllthlJwy, [Y mae y diWygiaci t!e«jwyiid .yin^ Wjedi cynmsei-T-,} iVe I ynmhiith y Koi^fiar^ -a;r ^yfedlion.1 Y mae ci Istian-1 ogrw yca weqi gwpiia ac UFtfdasii btfebeddau ycbj dV o ¡ fiersoxiau nclIlduol, ond a ydyvv cyfne\id yn efl". eithiol g;alonau yJl-Iywysbgion a'r Seiieddviyr 0 ba rai y mae yii dyfod alian heddweh a rhyfel, ,I Mae, cyifghorion Tywysogion yn gyffredin yn cael eu llywodraethn g^a'y Tywysogion cii i-inain, neu vvh- ydig 0 berson"afi oci visia (i. v rban pa rai dd, yn 'y i. f\yyaf o'r gwledydd, yn riiydd oddiwrtii fera ddvnoj ac ofn ygosp, ac yn fy gyffredin y'h tvbied eu bunain i uwchlaw jheolaeth. Dynion -or arglafr yma, M nad ydvnt yn edrych ar ^l-efydd ond mgis dychymmygi6n dynol, a dyfais Seneddwyr i'r dybeh i garlw yr amw. bodus nievui dyebryn; er hyiry, pobl o'r futh v«iu sydd barod r ystyried y gellir gosod terfvi; ar efteithiau cre- fydd atcb dybehion dirgely bywyd yma, a y Llywodraeth; neli yr byn ),ddiin petb, set boddhad I eu hucheldrem, ac i gyfiawi^ rhyw flys yr byn y maent ] yn fedd wly gaJJanWdwyn i bpn, trwv ryw foddiqn A ryddo yh bosibl iddynt, Me#n achosion cyhoeddus 1 y I'1ywodraet!i, nid ydynt yn c^diiabod yr angciirheld- rwydd i ddllyn c^awnder, ynmbeUaoh nag y byddo hyny yn thddiol i ddwyn i ben y iv;esurau hyny a fy¿ll i ont hwy yh amcaijii atynt. Gan hyny, y mae yn dra hysbys am ddybion o'r egwyddorion yma, er y gallant' fod yn Dywysogioh galinog, yn Seheddwyr deallns, ac yn Gaufiidogion (Generals) nerthoi, er liyny nid ydynt glistianogiou; ¡ Y maecrntianogt-wydd, yh e! dwyfol olygiadauj yn llaitiu yn nilieli tu hwnt i derfynau cul, o fod yn. fuddiol i ryw gcnedt neillduol, bndei chwennychiad yw bnddioldeb pawb yh gyftredin ;-ac nid yw yh enilHillOci j I garuein gwlad yn neiikludl, a ltyny ITIeWri gWrthwv- nebiad i hytiawsedd a tbiriondi)b cyffredinoi, fel nad yw hi yn gweithl-edu ynom igahleÍti cehedl eigwertlm ein pm deb a'11 onestrw ydd; ac-ni bddef i ni foddhau citi nwydau er niwe(I i iiloeddi Ohdy mde cristianog-! nvydq yn edrych ai- boll ddyholty w megis plant yr ini | tad fel y mac yn dymnnh, y mac ei bendithion yn gyd- raddj gan orehyniyii i ni wneutbiir daioni, 1 garn fel brodyr, ci faddeu camweddaii. Y mac gwir grefvdd yn liwyr ddiddymii y tsiedd am ogoniant milwraidd, gan ddirymti a dirmygu rhwysg a rbodres rhyfel. "Ai ysbryd c'ristianogrwydd a gymhellodd dri O'r Penaduriaid mwyaf yn Ewi^p i iino a'u gilydd mewn cyngrair antiaturiol, ac a'll hafiiiogodd i lunio a dwyn i ben y gorcbwyl gWaradwyddus, s<if dai nio y Ptvvl (PG* land) r ac ycbydig o Dywysogion gormesol y Gyfandir, pa rai syddyncyfrif eu deilraid n>egis en Pei-elieno9 acth anifcitaidd, a'u teyrnasoedd megis eu lifctifedd- iaeth, a'tt seneddwyr megis en gornchwylwyr, a'u llu- oedd sefydlog o filwvr lùegi's en cjTiiiullwyr tretliau. Fe ddichon y bydd iddynt."gydfty-riada i ddiddymu yr ychydig weddill o ryddkl-sydd yn Ewi'op, at etto i-bar- hall i gynnal cyd-bwys o dra-awdurdod yn eu piitli eu hunaln. At ysbryd erigtianogFWydd a annogodd Dywvsog- ion, nid Africa, ond Ewrop., i.fasii.acliu, mewn gwaed, i wnenthnr ehv iddynt eu linnain thvy ddihenyddio eu (ieiiiaid'. I)diiw. trtigarog. pa wedd y mae dyn, y mwyafardderciiog a gbdMpg o'th waith daiaiol, wedi gollwng dros gof urddasol bdidawgrwydd ei natnr, fel I," i fod mor f'yddar a dideimla^ o ddynoliaeth a gallu niwrddo y cyfryw rai iia' wnaethaht erioed y niwed lleiaf iddo, ac na f-oisant dri ae'nos ti-mngwy rid i'wwlad. tsylwill fod y gwi,tJwog.yri "ystyi'ïed mwrddra yn wn- radwydd i ddynoliaeth, pa faint nitty i gristianogaeth; yr boa ni oddef i ni ymddi'gio, ond i garu ein gelvmon.] Gobeithio na fydd i chwi feddwl ei fod yn amvedd. aidd fy mod yn dywodytrinor rhydd meWri pertliynas i arferiadan Tywysogion, pa rai sydd yn hoilol wrtbwy- riebol i'r efengyl hono, trwy ba lD, a thrwy ba un yn unig, y mae yn rliaid iddynf hwy atiinnau ddysgwyl cael iJicliawdwriattli a bywyd tragywyddol; Fe ddi- chon fod yr avvr yn agos-at rai o honom, ond ni all ei bod ynmhell oddtwrtbym olil pan, y byddd i'r gwirion- edd dychrypllyd i gael el ddeall yn well. Ar yr nn pryd, ein dyledswydd ai-lienig yw arddangos argraff- iadau dynoliaeth, eu bod lawcrgwell, a mwy eu gwerth ¡ nag arferion Tywysogion, a bod cyfreithiaU crisfianog- rvvydd lawcr mwy sanctaidd defuda^ cymdetfhasau moesol. — 1. Cl Chwi a feddybweh fy mod- yn dywcdyd yn nosth; y inae y lie o ,ba un. yr vvyf yn dywedyd yn g(-Wyij dv-.v- ediadau noeth bob amser, ya eriwedig ar ddiwinod o %yswr ymostyngiad am ein pechodau. Jsi ddysgwyl- l iwch cael clywed o'r areithfa ryw egwyddorioh Haes a llnrtiol; och! gadewclj i ni ddyweclyd.mor noeth a^ y medrobi, nid oes gliym till dysgWvliad y cahlDi eiri parchu. Y mae hunan wedi aUtudto one&trwydd a chrtstiano?rwydd, ac am na bae'n ymgrymu í'l nwvdaV a'n hawduidod, y i6ae wedi coHt i>ob gafael^ar eiR cyd- ,t'n littv0du'i-(Iod,'Y l??e wedi c i ob ?a fd el !ar'eiii d-

BARLUNIAD BYR 0 GYNFIGEN.

Family Notices

- .-LLOXG- ; WYDDIO..I

MARCHNADOEDD CAltTREFOL.