Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

10 articles on this Page

I t"[ "y I .

CYLCHUEITIIIAU Y BARN WYR.

Advertising

; — ... Dydd 5 " oi-pit e…

.. , ' -"''6bRUCHW?'LWYR.…

Detailed Lists, Results and Guides
Cite
Share

 -6bRUCHW?'LWYR.  I FE'ORUCHW'YLWYR. I Castell Nedd David Thomas, Siopwr "Caerphilly Parch. J. Edmonds ;Penyboi)t arOgvvr D. I Jantrisseiit v. Walter Morgan )POiJtÜWH Thus. IJevveiyn, Postmaster Caerdydd Post-Office .r Mertliyr-Tydtil Ay,, M. Davis, Postmaster -1%1. I)avis ) Abeniare John Byrion, Postmaster Caerfyrddin J. Evans, Argraftydd, &c. Lianejly Johii Roberts, Siopwr Qastellnewydd yn Emlyn timothy Thomas iJandilo i ,re,dcrick Evans Lianymddyfri DI fr, Rees, Siop Issa Thomas Aberiioiiddu, (J. North Crygbywjsl John Pi-ice, Postnlastà Hwlllbrdd James Thomas Trefdnieth David Thomas A.bergwailn Henry Evans A: berth Parch. William Thomas Aberystwith Parch. John James Aberteln Caleb Lewis Llanbedr pont, Stephen Hn^h Jones, Post-master GkinyMcrtt-Ysirad- David Richards Rhaiadr Edward JcnPs,Post)nastpr Amlwch Parch; John Evans Bodedern r Owen Williams, Postmaster Caergybi Benjamin Joiies. Llahercbymedd Evan Thomls, Postmaster Brynsiengeyn ,0:- W. Roberts Llangefni •* t Richard Jones Parch. Artiinr Jonés Pwllliely Parch. Bf;nja,iniu JoneS Caernarfon- • Ripe Jones Tremadoc William Williams l>imUycb Tlios. ,Idd, &r c. Wrexhani «•-«*. J. Painter, LtyfrwertÍlwr Llanrwst WillialllDavic$ Ruthin John .Phillips, LlyfrwerthWi* IJaiigonen *■ «■ Jchfi Edwards, BaJa- R' Sandehsoh, Argrafrvdd Dolgelili au «. i Richard Jones, Argrallydd Newtown Parth; John Juzics Machynlleth Richard Jones Tdanfvllin Edward Price Llanidloes Abel Jones Casaevvydd ar Wysc Eviiii John Tibbins, Argraffydd Polity pool Parch. Ebeiiezer Jones Llundum ^vwton & Co. Wir-.vi(! Square} J. White, Fleet- street; a M. Jones, Nok 5, < Newgate-Street.  ????? Arwyddwvd y beisy?adau a (Idantonwyd o'? d'reF hon i't ddan Sonedd-d^, yn erb?n y fasnacli mewu caethion, ?u agos i 2,000 o ddynmn. Gyrwyd I>eisyf-: tadnu i'r un dyben o HwIfFordd, Cuerfyrddin, Casten nedd, a ?heh y bont ar Ogw?r; at wfth ?Sty)-ted y creulondeb ant'ad, a'r anghy?awnder er?!?t) c?dfvn< tdol a r fath orbhwy} diras: pa?ymro, p?G)istton/na I eliwemiychai gefn'ogi'r Oywodraeth yn' i'i chynuvg i ddifodrrt'asnachmewngwaed dynwn. Rhifedi'r UongaH a hwyHasaM ooetta,ve yn y tri ¡ uusdiweddafyw,802; at o'V rhai hyh yr-dedd 161 yn pertliyn i wledydd tramor. Gocheliadi Brtntisimd—-Gypwyd Wiliftin Adlirh i weith-dy cosp y Bontfaen, i gael ei aareliarn dros fis, a,i am adael gwasanaeth ei feisty Mr. Flraa- cis, gwnenthnrwr Ccrbydau, Abertawe. I Dirwywyd Edw. Holaway a Johh Pilglil, gweision Hr. M'iliams, olr Hope, Swydd Drefaldwyn, o dair lrtmtv gan Swyddbgion Poole, am frad-golledu tollbyrth (tyriqrike gates) Buttiqjgtdn. Yn ffair Mynwy, yr wythnos ddiweddaf, yr oedd y gwlan tecaf yno yn gwerthu am o 26s. i 30s. y maen j a phetli o natnr gwlan Yspaenaidd yn cyraedd 32s. v maen; nid ljawer o alw oedd am yr eilion a'r fath ar-" waf; yi- occid y cwbl, un gyda'r llall, ynghylch 4s. y maen yn is nag <K>dd y flwyddyn ddiweddaf Anifeil- iaM ioi-alog k efteilVlatt, yn.gwerthii yn farw^idd, am bris isel ich nag arferol. Yn ffair Henffordd, yr oedd y gwlaii ■gf.neu o natur Yspaenaidd yn gwerthu o 36s, i 42s. y maen; gwlan teg arall o 30s. i 34s. GwInn Cym- reig o 12s. i 18$. y niaeu. Anifeilaid corniog, ceffylan a defaiid-, yft dra tn'arwaidd. Mmwolaeth ddisymiuth.-——1)ydd ilcrchcr diweddaf syrthiodd ,wr o'i- eiiw Henry Wiiialn, saer nicini, yng- weithiau copr Birmingham, wi th y bre-f"oris, g'crllaw Abertawe, nieitii lietvvg, yn ddisymwth, ac a fix farw yn ddiattreg, gan Adael gvvraig ac amryw blantbychain ynlarns ar ei of. Y inae amryw lybnddidn o'r fath hyfl* yn ddigon i ddangos er boddionrwydd i bob prchen synwyr, ag sydd yii credu mewn cyihvr rddy- fod ,mai trefn beryglusyw dysgwyrrhybudd o Idyfodiad angau; gwell yw bod yn btu???n, mh'nedd yn rhy gynnar, (pe byddai !iyny yn bostbt)cabodm?nd yn rbyddtwedd?.  ?'R ibDiSlA 'U.' I i RKYBUDD I VNFYOION Y PJUODASAC. Mydd Mercber y 22ain o MebeDn, ba ?u-w, nn mewn canlyniad i godwm erchylJ yn y fath achos. Talfyriad o'r trio blin a'i amgytchiadau sydd feI y canlyn: Yr ytloedd mab ienanc ol, enw John Daviesj yn corti alIFmo Ie a elwir Blaen-y-piwyf, yh mhlwyf Llanbedr- I pont-Stephen, swydd Aberteiti, i fyned i bviodi i Tre- garon, lie o gylch 11 neu 12 milldir o bellder, ac a gasg- lodd- amrvwiol o'i gyfeillion gydag ef, yn ol arfer y wiad" y 1fordd hono. Ac yn mhlith ereill, nn John Rees, ditian, mab i John Peesi a le a elwir LlWynieir, yn y plwyf rhagddywededig, yr liwn, ar ei ddychweliad adref gyda'r cwmpeini, yn agos i Lanfair Ctydogau, cafddd godwm mai-woh Syrthiodd y celfyl dano, yr byn a wriaeth idtto yiitef fyned i laWr, a threiglodd y ceffy] drosto, pryd y cafodd y loes angeuoi. Codwyd ef i'r tý nesaf, a bu farW o gylch machludiad haul-—felly machhidodd ei hahl yntef. Ei oedran oo dd un ar, liugain, gadawodd dad a mam gadawod(I (lad a main dyner i ^laiu ar ei ol, brodyr a chwiorydd serchog he- fyd,heblaw efeill. Claddwyd efy SadWrn canlynol yn Nghellan, wrtb y ty plwyt: Cadwyd yinofyniad Ynad floiruddiaeth ar ei gorfF boreu dydd yrangladd cyn y bregeth, a barnwyd yn ddi aros a di ble mai ei godwm a aehlysiirodd ei farwolaetli. Yi" oedd Ilawer o bobL ynghyd yn y gladdedigaetli, gan hyny gosodwyd y corff i aros ychydig yn y drws ar yr eior, a phregethodd y Parch. D. Saunders i'r bywion yn briodol a deffrons, oddiwrtii Psal. cii. 23..—" Gos- tyngbdd efe fy nerth ar y ffordd, byrhaodd fy nydd- iau." Dymunol fyddai i feibion a sierclied .a phawb gym- m'crvd rkybudd wrtl). y dygwydd 131m. I a mor ddrwg [ ac anhardd yw gyrn yn i'r anifail, dt ivg trwy bechu yn erbyn Creawdwr yr anifaif, & Bni-g i'r dyn ei hiin; bit mor ddrwg i hwn drnan, ag yr bolltodd ei benglog ef!! Amddrygedd y gwaith, dell L pvvy all ddwend digoll? hefyd, onid yw gyra yn ynfyd, yn an- hardd, ac anferth hynod ? Fob dyn call a syml a ddyr wed neu a feddwl am y gyrwr ynfyd, mai digob, ïe; mai gormod & ffol yw. Ojinnygiad sobr.—Fel y niae cyfteithiati da,.ontiq ein gwlad yn peri na chafto neb en priodi cyn wyth, na ch?edi deuddeg o'r glocb, a hyny y mae yn ddiau tuag rgflaenn twyll yn mherthynas H'cddtannau. Oni fyddai yn hynod dda, fod hefyd attalfa i gyf- lawni'nmdcb, oni ddeuir yn drefnus ac yn bwyHog tua y He, ae at y gwaith? er mwyn rhagHaenind peiyglon i y Ile, ae at,y gwa ,itti, er iiiviyu ritagflaciiiad pexyglon i Gyrodd, a chwympodd yn chwyrn, Gwasgwyd ei weigion esgyrri, Khybudd yn ddiarwybod, I bawb; fod pevygl yn bod. .1. .J ■ ■ IIa7tes Cyfmtianta Ddivyrct'niol y 'Bedydllwyr ijn'Nghymru yr hott' a g,yntial-i(.??y'd t yr kona in, Ngl/J'oesjJparc,ttwyW Forganwg, a), V dydd ditvedduf o Fat, a'rcyntaf a'r ail o 1814. ¡. Cyfarfuwyd brydnawn dy^d Mawrth, a dechre.nwyd Y\'ddpHa,dtrwy,welli darllehwyd y llytfiyivau oddi- wrtb yr E^lwysi at y Gyhimanfa, y i-Ifiliji a gyiinwysent hysbysiaeth cysurus, er nad mor lhvyddiarinus ag mewn blynyddait a aethant btibio a phregethodd y brodyr J. Evans, o Benygarn, pddfar Heb. vii. 25. a F. Hiley, b Lanwenartb, o^U ar I Joah ii. 1. a.therfynwyd gwaith y dydd trwy weddi. Dechreuwyd dydd I \c' ci am saith yn y bore, trwy weddi a maVd, gan ui 1 I). Evans, pi-egethodd y 6i.odyr J. Hier o'r Ci ba I oddi ar Mai. iii" Jg, a R. Foulkes, o Dinbych, oddi ar loan i. 11, 12. a therfyn- wyd trwy weddi. Gwedi gorphVvys yciitdig, deciii-eii-- wyd eilWiiitli am 100'1' gjocb, trwy .ddarilen, gweddi, a mawl gan y brawd T. Thbmas, o'r Nantgwyn, a phre- v bi 1 1. getbodd V bi-odyr J, Watkihs, o Gaertyrddin, oddi ar t Psdr ii. 24. a n. Evans, o FaesybedlJ oddi ar Esec., vii. id. a theifynwyd trwy Weddi. Wedi, cymmeryd ycbydig duoiaetb, dechrertWvd I diachefn ynghylch (tau ot' ,(lCl; trwy weddi gn Y brawd J. Davies, pregethodd y brodyr J. Hai-i-ist a Abertawe, oddi ar Phil. ii. 4.21,13.i C. Evans, o Lan- gefni, oddi ar Oat. vi. 2. a tberfynwyd gwaith y dydd hw ilw tiviy weddi. Yr oedd y Ilefarwyv vn y^idrechgar j a bywiog, a'r gwrandawyr vn^astud aVyn barod i ddal ar yr byn a glywent, yn lied a chafvvyd lie i farrni wrtli synwyrokleb y pregetbau, y pleser a gafwyd i wrth en traethu; a'r argratf a yrnddangosai cu bod yn wnenthnr arlawcr oli- gwrandawyr, mai 'da oedd bod yno; ¡ Dydd Iau, cytunwyd ar amryw bethan buddiol i gyn. nal ac helaethn achos gwir Gristianogaeth, ac acth "pawb i'w ffoidd c'ii honain gyda siribldeb meddwl; I

GYliOEDtiWR SqREN GOMER.I

BARLUNIAD BYR 0 GYNFIGEN.

Family Notices

- .-LLOXG- ; WYDDIO..I

MARCHNADOEDD CAltTREFOL.