Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

4 articles on this Page

- NM - -..- -. i "', Ci (,…

[No title]

[No title]

News
Cite
Share

| ;MAWRTa, Daeth Llythyr-god Ellmynaidd a phapurau i'r 9fed or mis presenel, hyd atom y bore hwu, Mynegant fod yrholj luoedd Brytanaidd ag sydd yu amddill'ynfa Brussels, wedi cael eii liad. olygu gan Arg. hynedoch (Syr T. Graham) ac amryw "Gadfridogidn ererll, ar y ôfd. Yn mhliih y qzyrff arfog Brytanaidd y rhai a ennill- asant syhv neilduol yr etlrychwyr, cymmerad.. wywyd cywreinrwydd y dydoliad a drefnwyd i ditflu tiii-belau Congreve, mewn modd neillditol. Sici-iteir mewn erthygl a amserwyd Vienna, Mehefin 18 y byddai Vmerawdr Rwssia wedi j cyrhaedd cyftiniau Awstiia ar y lOfed o'r mis hwn bod yh evgiyl Brenin Bavaria i ym- we!ed a thateithau un am- ser. Hysbysir ynnvjiellach ytry papurau hyn, eu bod yn dysgwyf rr gymTnanrfa fawr ddech- r*?u yn Viepha yn pechreu'r mis Awst. Derhyniasotri bttpurau Pririsnm y gtecl a'r lOred or mis hwn. Mynegant fod Ymerawdr Awstria wedi cyllvpyno Urdd y Ctili Auraidd j Dywysog Bhaglaw Prydain, ac wedi trefnu el Ijchcler Breninol i fod yn flaenor ar inii o gat- rúdau AW"fr;a,:yrJlon a elwir ^Catrod lywy>eg ¡ Cychwy,.odd Gdunt Roppin (Brenin PrWssja) a)i li.fi,li d-t-ClIL" -0 Pans.ar yr 8fed, • tua Neucha-^ telyy n Switzerland.- • '■'v Ji _1 I I e4l, I i mae i._ x wcupr wwn. my ueii I I Dover mevvri tiefn i hwylio tua'i wlad ei hutv Oaeth liaiver o'-r marchluoedd Brytanaidd o Ca bl 1 Dover ary LOfed mewn trosglwydd-longau by-haru Ddoe cynrialiwyd y Cyfarfod dysgwytiedig gan (Sth"oiyd'dto!i/Westmi!| ter, i'r drhei y Seneddr, gan fod -A^lwydd Cddlrane wJ.c>tii ei gauad allan tftCW!) ca.))h niad S't ddpdfryd a gyhoeddwyd arno yn ddiweddar. Yr oedd rhai o'r Etho'lyddion ceisio gan Mr. Sheridati i sefy 11 i fynu yn Ymgeisydd ar yr achos, eithr efe a ddanfon°dd iytiiyr at y prif Swyddog, yr hwn a ddarlien- wjd i'r Cyfarfod, ac a dderbynwyd gyda bon- llefau cyrntr.eradwyol, yn yr hwn y dywedai ei fod yu dew is gwrthod yr anrhydedd a gynnygid iddo ar gyfrif yr amgylchiadau PreSClkllol.- Gwnaeth Syr Francis Uurdett araeth faith, yr hon a dderbynwyd gyda tharauau o fonllefau cymmeradwyaeth, mewn nrnddiffyniad i Arg. Cochrane, gan eu haiinag i'w ddewis ef drachefn. Y r oedd Sj r Fraticis o'i, farn, mewn canlyniad i'r modd yr eglurai dynion eu meddyliau ar yr achos hwn, fed y-rhai ag oeddynt yn chwen- nych dymchwelyd yr Arg. Dyledog, trwy gos- pedigaeth warthus, mewn gwiiionedd yn dym- chwelyd y rhigod (pillory)yi\ unig, ac os ocddid yn ymroddi dangos Arg. Ccchrane yno, yr oedd efe lSyr F. Burdett) yu ymroddi ei ddylyn yuo {R.'iuudau o gymjncritdizyaeth).— Yr oedd yn aramheus gydilg ef, wedi'r fath ymddangosiad, y byddai i'r rhigod gael ei ystyried yu un math o warth pa bynag. D. wedodd yr Ilenaduriad Wood, fod un o'r Rheith wyr a brcfodd Arglwydd CochraiiP, wedi tystio wrtho ef, pe, lbulsai yr hyn a ddaeth i'r amI wg wedi y < ynghaws yn wybodus "cyn hyriy, y buasai yn anmhosibl iddynt i gyhopddi ei Ar- glwyddiaeth yn enog. Arcithipdd Mr. Wishart a'r Uch-gadpen Cnttwright ar yr acho, y rhai ,l a gyfiawnhaent Arg. Cochrane. Ac wedi i'r llawn-fwriadau canlynolgael eu eynnyg, cytun- wyd arnynt yll Unf I-Ird sef, u Fed y Cyfarfod hwn o'r farn fod Arglwydd Cooliriviel- yn ber,. il-iith ddieuog o'r bai, amyr hwn y dedfrydwyd ef i dderbyn y gosp warthus."—" Mai barn y Cyfarfod hwn yw, fod Arg. Cochrane, yn \yr addas i gynnytchicii dinas Westminster yn y Seneddr, a bod iddo ef gael ei enwj ar amser yr etholiad sydd i ddyfod," &c. Dublin, Gorpkenhaf 9. Y mrrP pob roed^.wl am Gyfarfod CyfTredin (y Pabyddion) wedi oi roddi heibio.—(Dublin Evening Post)t Dywenydd genym ganfod y cvfyngderau yn y M masnachol yn dechreu Ileiiia-it. Y niip y ); yr hwn a grybwyllasom yn cin papur diweddaf, fel yn metliu talu wedi ei agor o'r newydd. Bydd i Ariandy Ffrench :i Gym- deithas adecitreti talu yn fuan. Ac y mae yiriddiried cyffredin yn dechreu dychwelyd i'r

f SBNfeDi) YMRRODROL. j