Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

4 articles on this Page

- NM - -..- -. i "', Ci (,…

[No title]

News
Cite
Share

XLU Nj 11. YSGAFAELTAD V CAtKLONG FECHAN FRV- TANAIDD, Y REINDEER, GAN Y WASP OR AMERIC, W EDI BKWVDR WAEDLVD. G5d theimladau prudc? a go&dus? yryc1yrn Ii yn hy-.by?u a?igytchtadaa ga?ayus y digwyddiad ached, yr hyn agymmercdd i?e ar yr?S?in o'r mis div\eddaf, y.i llrdid.i (latitude) 48. hydedd (longitude.) 11, Yngwyneb amgyl-c-hiadaii, pa fodd bynag, ag ydynt y hytrach yn ycawanegu at ogeniant. llyngescl ein gwlsd nag yn cym- meryd oddi wrtho, Y? y bore y dydd uc?od, canfu'r Reindeer, Cadpe? Manners, long elynol gyferbyn a'r gwyt?, ac ?n dd!oed dechrourdd ei nymlid, yr hyn a barhaodd wuputhn'- hyd o gylv h tri yn y p.ydnawn, pn d y daeth y ddwy ¡ long mci agos i'w gilydd onid oedd eu hwyl- lathau yn brwydr, yr iteit a gadwyd i f vn.u cv(].r ytillroddi,a(l a'r Dyi- nigiwydd niwyaf dros 25 nuuiud. Ar ddiwtdd yr hon, gosoutvyd y Reindeer dan yr angeii- rheidrwydd gofidus o ostw-ngei hanerau ir Wisp. Collodd y Reindeer ei Chadpen dewr,: Mr. Berton y pwrswr, a 17 o wyr, y rhai a laddw^d, a chlwyfivyd 40 o Ironynt, yntnhlith y rhai yr oedd ei hoil swyddegion, oddieitJir yr ail Is-gad- pen a chauol-lajsgv dd, y rhai oeddynt absend!; gwnaetliant ddau gyn-nyg i orcscvn bwrdd y Wasp, oudmethasant yu y ddath Yr oedd cyrnmaint o wahaniaeth rhwng maintioli y dongan, pwysau y nietel, a rl:ifecii y gwyr, fel nad oes achos rhyfeddu i'r ymdrech deriynu yn y mcdd y gwnaeth. Y mac'r '0' dunelli Arne. icaidd, yr hynsydd agos i 600 o rai BrJ tanaidd, 118 froedtec d o hyd, yu fangnelau a da lien t beleni 6 32 pwys yr un, heblaw dau o fangneiau hiri-on o 12 p'.vy«3 pit pe'enau, a 175 o wyr, tra nad oedd y Reindeer fawr yn ycliwaneg rsa 380 o duncUi, a, iiiri end 16 o fangneiau o 24 p,tys 0 ril. lift ion chwe' pwys el pplelll, ac lu b ychwnneg itil.98 o wyr, ac 20 o fechcyn bychain1 ac t> hyny yr cedd dan o'i -swyddegion, niegys y cry. bwyllwyd eisoes, a phump o'i gWJI, yn abse.no!, Collodd y C;\dpen Manners ei fywyd wrth geiwio gorescyu ùwÙd y Wasp, wedi caei o honaw It o. ghv> fan gan y gwyr ag oeddynt yn mrig hwy!- breni'r Wasp, lie y gosodwyd 26 o for-filwy;, i'r I dybcn i bigo ailan y swyddogicn. DjyHiwyd y Wasp yn fmvr yh ei c.-loi-if'a'i a derhyn- iodd belen o 24 pMys yn ei hwyibren blaenaf, uchlaw y bwrdd, yr I hyna': mweidicdd t.iadfIaupeH; aCYl ydy s yn I lybied.ei bod wedi c(-,Ili os rnd ychwaneg mewn ilr.dd a chlwyf; ag a gollodd y Reindeer yr oedd pas ch b'aen y W a: p wedi ei wneutiiur o d(l.kll w -Ckl(l, rn cyfain, ac am hyny ni ctiasat peleni y Reindeer dreiddio trwyddo. Ar y dvdd canlynrl, gwelwyd mai angenrhaid oedd dinystrio y Reindeer, yr hyn a unawd, am pi bod nifivn.C)$w r rhy arci olledig i fyned a hi i longborth, ac felly ni chafodd gvvyr yr Americ end iioeth i 4 stio o'i herwydd. Gwcdt wytn awr a (teugain ar ol y frwydr, cyf. arfu y Wasp a iling dauhw>lbren o Portugal, y Corea de L:sbou, r.r fwidd yr hon y gosododd wyth o'r sw) ddogion, a IS o wyr y Rheindeer, y rhai 11 oeddy nt wedi eu elwyfo yu llymdost, a daethant i Blymbuth prydiiawn dydd lau, ac oddi yno i'r ysbyty Breniuol. s Yiiiddyg(-dtl Cad pen Blakely (blaenor y Wasp) Jii y modd carueiddiaf tuag at y Brytaniaid; and blinyw meddwl iddo ddiraddio ei hun gym- maint yn y frwydr a saethu liaels alarchcd a math arall o o.fferynau annheg mewn gorchestion milwraidd. Cafodd un owyr y Reindeer wialen (I r 11 yn ei ben, yr hyn a ellasai ddygwydd trwy ddamwain. Yr oedd y Wasp wedi cymmeryd chwech o longau, a'r diweddaf ohonynt oedd yr Orange Beven; yr hon oedd werth 30,0001. Wrth bob tebygoliaeth y mae wedi hwylio tun'¡ Americ, lie y goHyugwyd hi I r dwfr ynghylch .1 saith mis yn ol. Aeth y Pheasant, Cadpen Pal- mer, i chwilio am daui dydd Gwener, ac y mae y Scylla wedi hwylio ar yr uu neges. Daeth y Hythyr-long Osborn i mown o Hali- ¡ fax, o'r hwn le yr hwyiiedd ary 22ain o'r mis diweddaf. Dygwyd papurau Caerefroc New- ydd (?N I?r?)i'r8fed, a phapuran Boston, ?r 17eg gauddi: yropdd cyunadtedd pans, _I thaith Buonaparte i Elba yn adnabyddus yno y pryd lhyny, yn gystal ag adferiad y Bourbons i orsedd FfraÍuc. [ Cynnv/ysir pigion o lythyr, a amserwyd Sacket Harbour, Mai 30, yn mhapur BostOfl, Y" I mynegu fod Uchgadpen Apling wedi cymmeryd dydoliad o'r gelynion, sef 2 gadpen, 4 isga^l- pen, a 4 o s^yddogion y morlilwyij ynghyd a 3(50-o -wyT. Ychv.avifgir fed ctwlcd.y-brytan- iaid mcwn lladd a chlwyfo yu.dra. helaeth, ond itttd oedd colled yr Americiaid yu fawr. My- nega-hefyd fod y Brytaniaid yu cael eu blaenori gan Gadpen Pephani, mab Syr Home Poph&m ond y mae -Y CThoedxlwr yti-amniau hyn, gan (iclywedyd fo(I Cad pen Popnam wedi oi glwyfo yn llymdost mewn brwydr ar y & fed. Yr oedd y Dover wedi cyrhaedd goror Quebec ar y 27ain. Kdrychid ai-iii gany Bry taniaid gydi gorfoleod fel rhi, ,gilaeii)7(id y llynges Frytauaidd, a cliyf- nerthiadau i'r fyddin. Derbyniasom yr Hatnbii%h Correspondenten i'r Itaf o'r mis hwn. Nid yw yu cynnwys hys- bysiaeth o barthau Norway, tua'r hon y mae pawb yn trQi-eu Uygaid yo awry." hytTach nag un wfad arall yn y Gogledd. Coroniad Breuill a Brenines Denmark, yr hyii a ohiriwyd cyhyd, a gyminer, Ie ar y 3ydd o'r mis nesaf. Aeth Edward Thornton, Y swain, y Cenad wr Brytan- aidd, i lys Sweden, trwy Hamburgh, ar yr 28ain o'r mis diweddaf, ar ci daiih tua Stockholm. Oddiar pan roddwyd heibio y gwarchae ar fas- nach yn yr Elbe, neu wedi yr lôeg o Fai hyd yr -z1)aiu o Fehclin aeth 300 o longau i Hamburgh; o'r rhai yr oedd 75 o Lundainj 50 o Leith, a 75 o byrtlx ct^ill yn Ijlcegr a'r Alban. W rth bapuratt Påri) y rhai a dderbynwyd i'r 7 fed o'r mis hwn, yr ydym yn dall fed Llyw- od,raeth Yspaeii yn ymroddi ceisio adferiad o'r hoii hethau cytvraifl mewn eelfyddydau a hanes- yddia#th tiaturiol, a dùygwydi Ffrainc yn amser tpyrnadad Joseph Buollaparte. 0 achos bod annhrefn ynghylch talu toll mewn amryw bar- thau o Ffrainc, cynnwysir gorchymyn yn y Mo- niteur i reoleiddio y pethau hyn, fel na. byddo i rai fod heb dalu o hyn allan.

[No title]

f SBNfeDi) YMRRODROL. j