Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

4 articles on this Page

- NM - -..- -. i "', Ci (,…

News
Cite
Share

NM  Ci (, j. 9. *fel LYTH VR-GOD Eltrtynaidd a.ddaeth ?r ":dinay i?N% n, -a p?,.apurau 1r 7fecl o'r presenoU Yr oedd Mr. Foster, y i^viad ?T B);ytmt:uddachenadcn cynnad?eddo! y G«iiueed4 (}Íu!101e-re!d; wedi Jmadael 0 XJi peai.agS!. j £ ychv,yu tua Norway, i'r dybeni geisio en ill tiigoiion y wlad bono i gycLynio 4'u htrodeb-a Sweden, ii)sby> r <iau y pen yr Hagoe, Gorph. 6, fod y i> wy>0S i'-«?uadnrvi wedi gym allaH orchymyn ar fod i'r 2G4Vd o Gorphèllaf .gael ei gadw yn -ddyx'd o ddioiehiHrw-ch trwy Hola^.d; a bod Ymerewdr Uussia • wedi cael ei dderbyn ar ei dajiht rwy bo;) paxth O'T wlad bono gyc'a'r gor- •foie. rn*\yaf gwcesog. Efe a gjxiiaeddodd Amsterdam ar y Sydd. Y pethau caidynci ywi uilig nysbysiaethau o bWjS sydd ya y papurau hj n :— 13 ussels, Gorph. 2-1—Bydd Pr gynnadledd ThwlIg Prydaiu ac America ddechrau yn f.tan yn Ghent, dan gyiryngdod Russia. JLL wedlr nad ofs neb lluoedd Brytanaidd i fod pnewn aaiddiff- ynfpydd yno tra parhao'r gYdadledd. Dychwplocld AI gJ. Lydock (yr X. Graham), a'r Cadliid-og iViutiy, yughyd i'n dau gpnadw ni o L'oegr. Dywvdir fed y cyntaf w>jca dwyn go c vmyn ganddo i'r Cadfiidog St. Vincent i bo hau yn ei swydd fel Rharaw Belgium cYll beileu a'r Maesa.—Il-afleni QouranU, Daeth papurau Paris i'r 6fed o'r mis hwn i'r dd ncs neJ\:¡¡Ï\yI'. ({Jnn t:Jsant O.chymyn,yr ]r.va yrwyd a: fait o'r swyddle rb-y fet ar y 4ydd, inewit pertiy-as i'r .carc¡;aröriouf'freng;g, y rhai a garcharau ganyr Leddwc i.. fe-rir iddynt gatl a-riati a gwisc.ood i .n. ru dychweliad a bod i'r rhai anghymwys i'r gwasanaeth gael eu gellwng adref at eu teu- lu -erld. Eithr dywedfr pt bodyn beslbi y <J4cnoi; frd, vr.a!, o achos liir gaethiwed, ac am nad oeddynt dan reolaetli-eti-swyddogio-n yn y carciifcrau lle bnortt, wedi saro yn ru nieddyiiau, fel nad ymo tyngotit yn ddioed" Vr Ltywodiaeth ond yu ddang s o duedd teilysclyt- ac o her- wydd nad ydynt yn berffaith by.sby; o'r am- gyichiadau mawiicn a dednydd a gv mmt-ra ant Ie yn FfVainc, oddivvrfh yr hon y syTnudwyi: hwy yiunhoi', y mae yn bosibl nad ydynt. Wedi eu ilt iiv, i a'r caiiad i-il! ), at, a'r grrtok-dd a a. lygwvd gan yr Loll opyrIHJSOlr ddychweliad y -Bro'tH? a'i d-niu urddasol. Gan hyny awdur- d<(t!?r(f?eiiudogyrhyfclisyhv)'i)n('ittduciat y rha? n: f.<?'C)'t, ar pudychwf?ad, twerth- y rl1a: n,  ai- ('H d.rchw(:iad)'¡ werth- ¡ fawrcgi y ('yf',e?*?dau dedwydf x gyH.m'?— I asa?l te yn eu gwiad, ac iavvnderau yr Vrseddr fainc, ai yr hyn y ?orphw?s ex dtdwyddwch/a p'l.wy by nag a yn>drecho i adieni y peJhaa a pl1\y :ynag, a Y!)IGr<?c j() 1 a(dCLU y pethau £1 d'j m{'hwe wj'd, npwn ipodd dcdwydd, a fydd ag re d i l)indo$tedd y gyfnuthiil?raidd. Yr o c. d cryn iawer yn cael ei ddywe. yd ynghylcii pifidgai wch y cascharorion Ffrengig 3g oeddyal yn y wr hon, cyn eu dychv,eliat. adref, i tklm- P"ite. Den^ys y sylwadau uchod yny papurau iia,-i oedd y son lJyny yri ddisy lfien ac nr d yw peti.au mor esmwyth a'tlia-wel yt1 Fftainc ag y -eiiid (fy,rriiiio eu bod. Pa fodd by nag nis fllwyr Ffrengig uewid eu iticdoyli iu ar unwaith. Cinia world y Count de Ruppin (yr enW with yr i wiv y rnae tSrenm i russsa yu. myned yn -3,' t i- ,? i c ) a'r I 'j ivi soL? ei flb, -fr?i!.c) a'r Tywysoij ei fab, gyda'i Fawrhydi, 1-reuin Ffiainc, yw L'ys y Thuileries ar y'3edd o'r mrs.hy. n." Y mae masnach yn adfywio yh JiarLbmgh, a'r dirasydciion y rhai a Nv.as-gTirasiJ yn achos y gwarchae div/eddar yn dychwtiyd o bob pmth. Ijlosg'.vyd ynghylch 3000 o dai ynd tri parhaodd y gwardme ac y macyn aros yno eno 5,800,0 iihvyr clwyfas Ffrengig. Aeth Duges Oldenburgh i Brusscls ar y oOajn o'r mili diweddaf. Jihiifoin, Mehcfin 10.- Y mae ei Santeidd- Twydd- wrdi bod yn dra dyfal eddi ar amstret, chweliad, yii ad,,3-iveii-io y drygau a tirwyd gan ei absenoldeb, etto nid yw cuechyd yn waeth o achos ei ymdrechiadau dib-a*,ti.; Cf-l!r-- iynireiSantpiddrwydd gan y Rhufeinwyr i ba le bynag yr do, i dderbyn eifendithwl1 1 My- itegir. mewn erthygl arall o Rufain mai un o ddybeuion dyfodiad y Cardinal Gonsalvi at y Tywy sog Rhaglaw oedd cyimadleddu yd achos l FabyÙHohyn yr twerddon. Yr Ndy-iii newydd derbyn papurau Ffrengfg j'ChwatiegfI, i'r 7fed o'r mis hwn. Cytunwyd j n ur.fiyd ysi ystafell y Dirprwywyr ar y 5ed, ar anr.ogieth M. Bouvier, ar gymqftaint a dog o lav. nfwriadau fel sylfaen cyfraith ncwfdd yug- t¡ych cadw'r Sabbath, a gwyliau creill. Wedi fiyyy cyftwymvyd cynllun oyfraith newydt yng- rhyddid yr argraC-wa c,, aroichymyny c iin. Yr 01 yr ysgrif y'rna, yr hou a ddar- Jlrnwyd y waith gyntaf; geiiir a'graffu unrbyw t} fr a fyddo yn cyn wys ychwanog na, 30 o du <lalerau, heb un r wystr. blaenoro1; a phob fhi • Hi o du dalpnau o gyfans^ddiadau yo yr ieithredd mei won nei-i clratnor; ilyfraii gwed-liau cof-!yfrau a arwyddir gan eiriolwr neu ddír. -frrvrywr, oc ha»iesion cy mdeithasau dysgpdig; ond pob Uyfrau eveill a f)ddont yn eynnwys 11ai ra 30 o ow da'enaw, dichon cyfarwyddw.r cyitredincl y ilyfrgeH yn P'ir s, a'r swyddogio» yn. y taleithau orchy niyn iddynt gael eu gpsod 4!1 r eu hrcnauiyn eu cylFeddi., Y Ilyf-au hyn i gael eu ch\ytli~> g;rU1 Hwyddogion a ddewisir gan y B enin. ryhcedda dau o'r swyddogkm kyn fod yew iiiyn gabld: aithu", yn arifoesol, int,u yn beryglgwa^arddir ei gyhoeddiad eith- dewisir tii o'r I'v tide fi gio-ii, tri o Aelodau y Ty CyliVed' a fhr! o Ddirprwy wyr Brenitrol ar ddechreu pob eint^ddfed o piddo y Seneddr, a xl.^ddir id y"t banes gan Gvfu-wyddwr y llyfr- gp-Ic'myr holl lyfran a waharddwyd i'w cy- .hi,t tldi oddi ar yr eistoddfed diweddaf, ynghyd at r am y gwahaiddiad ac os bernir y rhpgymau yn annigo?o! g?nddynt, bydd y wa- harddiad yn ddirym. Ni ellir cyhoeddi dydd- ha:ddt?d yn  Ni ellif eyhceddt dydd- lyfia?? rylchol (periQdicdjournals) heb awdur- clod y Biefcin. Dichon Aw(!wyr ac Argtaifwyr geisio i'w gwaith gael ei chwilio; ac os cymmeradwyir, 'ni by-dd yr Awdwyr na'r Argraffwyr yu atebol am < j !7" r )- T r- ———— ^ano_, oddi eithr I unig^lton y rhai a eu usweidio o'l he' wydd. Gc-fymr yumhel'ach yt: i r viimhel!acil i bob Liy frgellydd (Libruriun) ac Argratfydd gael ei awdttrdodi gan y Breiiiii, a'i dytigu. Pdto argraffdy a fydde heb ei awdurdodi yn tnodd iiyn a ystyrir yiv lledradaidd, ac a ddinystrir, a'r perciienogron a■ddirwyfl1 mewn 10,000 o francs, a'u carcharu dros clt,,vp-' niis. Nid ces tin gwaith i gaol ei gyhocddt ua.'i werthu heb rybudd ijiaen- orol, ac hysbysiad o'r rhifedi a argreffir. Gellir eytnme/yd ymaith pob gwaith a gy- hceddir yn groes i'r rheolau udwd., nea os bydd ei gynhwysiad yn amheus mewn Llys Cyfraith a chospir ynaihellach pwy bynag a gyhoedclo lvfr heb rybudd blaeuorol, trwy ei ddirwyo mewn canmil o 4aics am y trosedd cyntaf, a I dan canmii o francs am.yr ail drosedd o'r fat. i Yr Aigraffydd a roddo enw ffugiol, neu enw lie yn angfcywir a ddirwyir mewn 3,0C0 o francs.j Adferir y Uyfrau a attafoelir o herwydd peidio cN!dyipaa%i. cddu i'r rleola'u pan dilir yddiiwy. Y r hwn a wertho lyfr heb enw yr ArgraUydd i ,dalu dirwy o ddwy III zo francs. Y gyfr rith bresenol ï gilel ei hadolygu wedi'r el tair blynedd heibio. 1 ■ Mynegir o dan y pen Copenliagen, nad oei eisieu lluisiaeth, ond bod ditlyg mwuws, yn Nor. way; hody cael dl rbyniad cyttrpdino), bod ganddynt lynges lied gadarn, a'u bod wedi yi-ngyfoothogi cryii lawer trwy ys- gafaeiu amry w o longau perthyaol i'w gelynion. -y"

[No title]

[No title]

f SBNfeDi) YMRRODROL. j