Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

4 articles on this Page

: ^ LLUNHAIN. I .:-

[No title]

[No title]

News
Cite
Share

Dydd Sul, wythnos i'r diweddaf aeth dyn iewanc o'r enw Rodgers i ymolchi yn Belfast, aeth allan ynmhenach na'i gyfeillion, a syrthiodd i bydeiv lleidiog. Am na a]iasai,nofio, yr oedd mewn ymddango?iad yn boddi, eithr rhuthrodd ei gyfail1, Sam. Lenfair, i'r. fan i'w gynnorthwyo; ymallodd Rodgers yn awyddus yn ei gyfailiy ac aethaut i'r gwaelod eiil dau: wedi hYIIY rm- aetliaut r v,,te l i ddaiigosa^'uit ar wJlIby dwfr drachefn, ll'ej buont yn ymd'echu yn galed dros amser, eitl1r II ?ivedi ymorchestu yn efer, soddoda y ddau, a? threllgaant yn y dJfroedd cyn i gy nnorÙ w)' I gael ei roddi iddynt. Nid yw gwaith dymou yn antu)!o myned i berygion diraid, yn amgen na chwarae ac angau gwell cellwair &■ Hew, Brenin j bwystfilod, nag ag angau, Brenin y dychrpliadatf. f DaHnniad o'r gad-long newydd, a elwir Net-I SOli; uchder y prif-hwylbrcu y w 142 o latiteiiati, un droedfedd a dwy f?dfedd a haner; y pnf- hwyl-lath (yard) 109 troedfedd, tair modfedd j o hyd; yr hwylbren gogwyddedig ('?0:?/2'?. 75 troedfedd, un fodfedd; hyd y llong ei flun yw 244 troedfecld Yr yd* s yn eyfrif y ty cyfarfod a fyddo o 48 i 50 troedfedd o hyd yn dy lied fawr mewn amryw bartliau, eithr y mae'r Nelson gyhyd a phump ty o'r fath. Archesgob Caergaint yw lilywydd y nibl Gymdeithas Eyngesol a Mihvraidd, ac Esgobion I Eiundain a Durham ydynt rai o'r Rhaly,vydd- c ion. Rhoddodd ei Uchder Breninol Dug Caer- lrtyw, fel Rhag-noddwr { Vice-patron) 20 guinea arunwaith i'r Gymdeitlias hen, rhoddodd r:sgob Llundain 10 guinea, ac y mae Esgob Durham yn rhoddi pum guinea yn flynyddol i'w chyunal. i Os yw y Gymdeithas hon wedi Vlicddi ymaith gynnifer o Dostamentau a- a roddodd o Fiblau, y mae wedi rhoddi eisoes ychwaneg na chan mil o Fiblau a Thestamentau i'n milwyr a'n morwyr; i'w haddysgu mewn pc-tiiau a berthyuant i'W dedwyddweh a'u gogoniant parlsaus. L Y mae Cymdeithas Genadol Eglwys Loegr yn my-ned rhagddi yn dra llwyddiannus. Ei phrif wrthddrych yw go!euo a drchwelyd pHun-add- ol wyr a Mahometaniaid yn AflVica ac Asia. Y:gri- fena adolygwr crefyddol, yr hwn oedd bie;euol a,,Iol?;vr li%vi) (,.e(](] bl,e::ei,,ol hon, yn y modd hyn,—" Nl welsom erioed gyn- h lleidfa mvVy (IN-muiiol 1 phwysfawr na hon yr ydym yn casglu fod agos i'r banner yn gyn- nvv}>ed!g mewn boneddigesau, ac yroedd yr holl ,es?lu, ac y r oedd .3 ,r hol I randy wedi ei berlj'aith lellwi a. dynion o'r cyf- rifoldeb mwyaf."—Derbyniedd y gymdeitlias hon y llwyddyn ddiweddaf ynghyich 11,0001. yn y chwaneg nag a dderbyniodd mewn un tlwy- ddyn o'r blaen oddiar ei dechreoad, i ddwyn yn i mlaen ei hachosion. Rhoddodd Cymdeithas Ysgoi Sabbathbl Llun- (Jain (yr hon a ddechreuwyd yn y flwyddyn 1785), lyfrau i 264 o ysgolion newyddiou, y llwyddyn ddiweddaf, a chynnorthwyodd 61 o ysgolion creill ag oeddynt wedi eu sefydln cyn hyny. Oddiar ddechreuad y Gymdeithas hon, rhoddodd 8,139 o Fiblau—79,362 o Destamen^; ati-38 6,960 o lyfrau silliadol (spelling-books) i 4247 o ysgolion, yu cynuwys 350^000 o ysgol- Dywedodd y Parch. Dr. Thorpe, Offeiriad hyglod yn Dublin, ynghylclnvyl diweddaf Bib! Gymdeithas Llundain, fod yr Offeiiiaid yn yr Iwerddon yn gytlln ar y pwnc, ac nad cedd eu hymdrechiadau mewn enw, a bod y Pabyddion mewn amryw fanau yn ewyllysio cfiel eu cyn- northwyo genym. Fod Offeiriad o Eg/zcjjs Rhufatn ynmysc y blaenaf o aelodau un eist- eddfod perthynol i rin o ganghenau y Bibl Gvin- deithas. Bod Arehesgob Armagh (lie y bu y duwiol a'r hyglod Dr. James unwaith), wedi danfon i'r Gymdeithas Wyddelig, trwy amryw ifyrdd, gymmalnt a 3001. Bod yr Archesgob yn ddadleuwr gwresog dros y rhagddywededig Gymdeithas. Na oddefai efe i achos y Gym- deithas gael el sibrwd ymaith mewn model ang- hyocdd: ac os baeddai rhyw un i lefdi u yn an- mharchus am y Bibl Gymdeithas, efe a geryddid yn y modd mwyaf llym ganddo. Yn yr un cy- farfod dywedodd Esgob Norwich ei fod ef yn hollol gredu fod mwy o fudd crefyddol wedi tarddu o'r sefydliad hyn, i ran annysgedig dyn- olryw, nac o un arall oddiar gyhoeildiad cyntaf yr efengyl hyd y dydd hwn;

Advertising