Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

4 articles on this Page

: ^ LLUNHAIN. I .:-

[No title]

News
Cite
Share

gwener, 8. I Daeth y llythyt-long Express mown i Fal- mouth, o Halifax, wedi mordaith o SOain o ddyddiau. Nid yw y papunm a ddcrbyn!asom yn cynnwys dim hysbysiaeth o sefyUfa y rhyfel, I yn ddiweddarach n?'r hyn a gafwyd ynghenad- iaethau Syr George Prevost, y rhai ? gyhoedd-m wyd yn Llys-argrall'dydd Mawrth diweddaf. Y mae cynnadleddwyr yr Americ wedi dyfod i Ghent; gan nad pwy fydd y cynnadiedd?r Brytanaidd, yr ydys yn gqbeithio na fedrant eL ddena ef, i gredii ei bod yn angenrheidiol i'r Americ hcfyd ddwyn ynmlaen y fasuach mewn caethion. I Sylwi r mewn llythyr o Munich, fel amgylch- iad tra hynod, mai er holl fanteision mawrion a gafodd Awstria trwy yr heddweh, fod arian paptir Vienna yn gostwng yu barhaus, tra y mae y Trysorfeydd Ffrengig yn codi yn t'eu;ny^L<^l. Pigion 6 lythyr a amserwyd Miii-area, Mai 29, 1814: Y mae Bonaparte yri Elba, ac yu dra charedig with ein holl gadpeniaid. Yr wyf yn gobeithio y gwelaf ef cyn yr elwyff. Y /1 mae y Cadpen Usher, Cadpen Tower, l<, ai er- eill yn c/uiiawa gydag ef y n feunyddiol, at y mae yn siarad am y dygwyddiadau d'iweddar gyda llayver o gyfeillgai vvch, ac nid yw yn aucbeithio oil. Dywed efe ei fod yn gwybod na ddichon y Bourbons fyth deyrnasu yn hiry ac y mae efe yn < dysgwyl cael ei alw yn ol mewn ychydig flyny- ddau i orsedd Ffrainc." j Rhoddir darluniad helaeth yn mhapur Am- sterdam o'r derbyniad croesawus a gorfoleddus a gafodd yr Ymerawdr Alexander ynmhob parth o Holand ag y bu ynddo; ac o'i hynaws- edd, ei ostyngeiddiwydd, a'i sirioldeb ylitef, mewn cylTelyb fodd ag yn Lloegr. Yr ydym yn deall fod y dyngarydd adnaby- ddus, James Webb, Yswain, wedi bod yn ddi- weddar yn teithio ar hyd gwledydd Cent, Sus- sex, Surrey, &c. yn gystal a pharthau mwy |ollenig Ivioegr, gan gyfranu at angeniheidiau y t'hal opdd mewn cyfyngdar yn hen ac ieuainc. Cyfranogodd y weddw a'r ymddifad o'i haelioni yumhoh lie ag yr ymwelodd ag ef, y rhai addy- munasant ar fod i gawodydd bendith heb rif i ddiscyn ar ei ben, ac ynwir nid heb achos, am na wyr hanesyddiaeth am un dyn ulligol mor I haelioiius yu gylfl,c(liilol. Yn y gauaf gerwin diweddaf efe a gyfranodd ¡ fwy nag 20,0001. i wed Jwon ac ymddifaid pin mil wyr a'n morwyr dewrion, y rhai a syrtniasant mewn ymdrech yn achos eu gwlad. Ni oddefai elussngarweh ei galon dosturiol iddo ymfodd- loiJi hyli, canys y mae wedi dilladu, talu am dtlysgeidiaeth, a phrentiso mwy na 600 o blatit amddifaid yn ytah' blynedd a aethant heibio ac yri y mis diweddaf cyfranodd at angellion mwy na 3,000 o ddynion mewn cyfyngder, y rhai a'i canlynent o dref i dref. Dyma y Ifordd oreu yu ci feddvvl dyngar ef i osod ei fwnws ar log. — Yn Llys Archau yr wythnos ddiVveddaf, di- ddymwyd y briodas a gymmerodd Ie yn lonawr, 1810, rhwng is-gadpen Strong, o'r Trompeuse, ) ag un Miss Potter, ar gyfrlf anfoddlonrwydd Tad y gwr'ieuanc, yr hwii a ddygodd y c> ng- haws ger bron y Elys, o herwydd eu bod wedi priodi trwy ysgrif-oddef (liccncc) tra yr oedd y gwr ieuanc dan oedran. Yr achos penaf o anfoddlonrwydd y tad oedd, nad oedd Miss Potter o gymmeriad da yr oedd cadpen Doling wedi bod yn ei chadw fel putain, i'r L wn yr es- gorodd ar bleiiti,-tj; a'r'petti hynotaf oedd, mai tra yr ocdd yn cael ei chadw gan Doling, yr ymhyfrydbdd Strong ynddi, ac a ymroddodd i'w phriodi; hyn fel peth gwarthus i'r teulu, a'r hyn a allaSai fod yn rhwystr i dder- chafiad y gwr ieiianc yngwasanaeth ei Fawr- hydi; ac am nad yw y gyfraith yn caniatau i neb briodi a fyddont dan oedran heb foddlon- rwydd eu cyfeillion o'r ddau tu, dirymwyd y biiodas. Danfonodd Alexander M'Rabj uh o'r rhdi a euogfarnwyd am y twyll diweddar ar drysor- feydd JJuudsiin, ddcisyliad i'r Ty Cylfredin, yn yr hwn y mae yn ymbil ar yr Aelodau i ystyried achos Arglwydd Cochrane, yr hwn a euogfarn- wyd am yr un peth, tra yr oedd, yn ol tystiol- aeth y Deisyfwr, yn hollol (Myeitbr i holl ranad aeti I ?- Deisilf%N-r, M?Rae yn fcddlon proft dimw- y tw?'ll. '?7 irite eidrwydd ArgL Cochranc trwy dystion d!fpth, ac os metha efe yn hyny, y mae yn foddlon ymostwng i'r gosp ychwanegol a welo'r Ty yn addas i roddl arno am geisio eu twyllo. Cynnaliwyd cyfarfod tra clyfi-ifol It) Arian- wyr a Maliervvyr yn Ngwesly newydd Eiundain, heddyw, i'r dyben i ystyried ar ryw fodd i am- lygu eu diolciigarwch i Ddug Welington^ am y gwasanaeth neillduol a g), flftivnodd d ros ei wlad a threfnwyd eisteddfod o wyr cyfrifol i gyf- Iwyno eu luuierchiad i'w Arglwyddiaeth. Cytunwyd mewn cyfarfod cyfrifol o Ethol- yddion Westminster, ynmhlith y rhai yr oedd Syr Francis Burdett, Ilenaduriad Wood, &c. pi bod yn ymddangbs i'r cyfarfod foddigon o brawf wedi ei gael o ddiniweidrwydd Arglvvvdd Coch- rane, ynghyich y twyll diweddar ar y Trysor- feydd yn y brif ddinas, ac am hyny cytunwyd i'w enwi ef fel ymgeisydd (candidate) i fod yn Aelod o'r Senedd dros Westminster drachefn; a phenderfytfwyd i'r Ethoiiad gymmeryd lie y foru, gan annog yr Etholyddion ddyfod ynghyd yn iliosog, fel nd chaftai gwrthwynebiad gylle i ymddangoss

[No title]

Advertising