Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

4 articles on this Page

: ^ LLUNHAIN. I .:-

News
Cite
Share

LLUNHAIN. I I D Y D D J AU, GORPII. 7- EITJTI\VY;R daeth papurau Pa is am NY, dryded'd o'r mis hwn i'r ddinas. G> r; dd y 13remH orchymmyh aHan i scfydiu ar riftdi y lluyddwyr Hy!?- ?o! ar amser heddwch; fel y canlyn sef, 10 !>Piiiaid Hpngau y gadrec; 100 o Gad[>ei>iaid 500 o Ga- no1.Iongwyr. I Yn ystafell y Dirprwywyr, neu Gynnyrcn- Iplwyr y bobl, ar yr ail o'r mis hwn, gordiym- tnynwyd ar fed i gymiyg M. Fame, i ddt'isyf ar ei Fawrhydi i ood cynllun gcreu bronau o gyfniith i gyfyngu afreolusrwydd yr Argraff- ras('"yn ddiüed, ac a1' yr un pryd i reoieiddio ) iawnderau a dyledswyddau awdwyr ac argrafl- Wyri gaelei gyii-Ameiyd i ystyriaeth ar y bed- "^urydd. Yn yr un eisteddfod, gosodwyd deisyfiad ger bron oddiwrth 61 o facliervvyr gwiiod, yn er. byuydreHI a ohvir droits rCltl/its; yr hwn a y^tyrtr gan eisteddfod o'r Ty. A thrinwyd z'('hos yr qolddau hyny ag nad ydynt frodorion y'aiiK", o'rnewydd; cy'tunwyd i dderbvn rhai I." ori v i,, t' a-gwrthcd ereill. Ymddengys i ddadl C|Vn boeth gymmeryd lie yn achos Pictet o Ge- nera. Myncgasid gall Eisteddfod o'r Ty, na cllasai efe yn gyfreithioa eistedd yn ystafell y- Dirpr.vywyr; ac ar ol hir ddadlu, cytunwyd ar -llderbyn JIa wn-fwriad yr Eisteddfod. Prcfwyd blaenoriaid v Ffreigadau Etoile a'r '■ulraiiPj y rhai a gyrnmerasid gan longau Pryd- ani, niewn Llys miHvraidd, a rhyddhawyd hvvy Sydag a-arhydedd. Ar y ^3ain o'r mis diweddaf, dygwyd atnrvw geuadau o'r taifithau at Ymerawdr Awstria, i'r Vmerodro! yn Vienna, pan yr anerchwyd hwy gan ei Fawrhydi, yr hwn a amgrlchid gan ei sWjddtihn, a'r t?uiu Brcnino), M?wn araith y cynuw y  o?u hymddygiad. Y cynuwys eigy mmerad wyaeth o'u hymddygiad. ?-y.'u?ysir yr ymadrodd canlynol yn ei raith: ?? ydym wedi cynnatpwysrhyfetdu'ystriol dres 20 mlynedd, gyda gwroldob diys?cgoL Y lnapnt wedi my nccl hcibio. Difodwyd y drwc y11 ei vvreicldyn." .Derhreuodd y Marchhroedd Brytanaidd y 1 oeddynt mewn lluestai ar y Garonne, groes- deithiorhan helaetti o Ffrainc, ar y 10 o Fehefin, i'r dyben i gymtneiyd Ilongau yn Calais, i hwriio i'w gwlad eu hmiain. Y maent wedi Jmianu yn ddwy rps y mae'r naill wedi cym- rneryd y llordd trwy Angouleme, Poctiers, Tou- rame, &e. a' llail, tl,ivy TOlllose, Cahors, Odeaus &c! .» lagtlaenir pob ,riies gan sw'ydd- oglOn, y rll<u a wnant y parotoadau angen- rheidiol, attialant am bob peth ag ai-iaii battiol. Sicrhair i ni fod y Brif-ddinas (Paris) yn meddianu ar y munudau hyn y ddau Benadur cyfunoi, y rhai fuont ynghyd yn ddiweddar yn JjIundain. Y ddau deithiwr hyglod hyn ydynt Wedi cymmeryd enwau lfugiol. Manheim, Mch. 26.—Cadarnheir fod Diigiaeth .an.fo. t wt-di ei dadglymu. Ilhenir ei gwa- ,hl\ol wledvM yn y Odd catil),iiol :-],,i,ys ùlas, rankfort yn rhyùd ac yn Ymero(!r„{ u.ur Asehatrenhurg â. Breniiiiaetli iMvarw adferir gwltd IIanau i jj,hl)l dd Hesse i^assel lhrddir ditias Wetzlar a'i thiriogaeth i iJdug Hyglod Hesse Darmstadt; cyssylltir gwlad u>da a. tairiogaeth Nassau. Dug Hyglod Frank- fort a barha i fod yn Dywysog Prif-esgob Ger- many efe a drig yu Ratisbon, a chaiirdalatebol i w urdclas.   methiad Anandy Sh«.th, a'r (lysgwjl. lad am 1 anHyw ereill fethu tuIu, wcdi peri cryn  3,-11 (Li?2coll?) Spilsby, Grim- 5by, a p^ harthau ereill 0 swydd Caerduùcoy. bapurau ° ^sJ)°n (Portugal) ond tlld yclYllt Yll cynnwys dim hysbysiaeth o werth ei fynegu l Frytaniaid; oddieitlir hy"n, sef bod masiiacn yn farw iawn ar y Tagus, a'r maelier- 'Wyr mewn pctrusder mawr yn ei gylch. Ddoe rlioddi-,yd y cinio mawr a fu wyd cj Tiyd 1 ei b,,ti,otoi V.,all foileddigioii Cvmdeithas White, Ddug Weli,,Zto, cyfranogodd yngbvich 300 Gadair. eiiwog o,, cinio, Dug Caeref/oc yn y Cvflwynoad yr afon Thames olygfa wylofus o Mrwytiuiu ecluyslon rhyfel, dydd fXun diweddaf- S.ef deuddeg o iadau mawrion ac ynghylch deul ?'? o ?wy:- dwyfus ynmhcb un 0 honynt, yn cael eu ty wys gan fadau ereiU i ysbyty Chelsea. ? ? ?eth smryw longau & mi!?-yr Bry<anaidd o -?'?x, i Blymouth ar y 5ed. Gorchymyru j;? gad'ongNibprnta gael ei thvwys i fynu lrb .J rrth ?????? dysgwylir Pr g^yr gael eu talu )'m h '.l ty y'?a? h ? ??"- Daeth deuddeg o drosgiwydd. lonfTM, ^'r Traedfarchlu Cyflym (Light Dr? .? 0 Boulogne, i Deal, aetbant i Kams- S?e'? Bry??? ? ??y na?20ogatrodau'rMenvyr "?'? ?' Cael eu cadw yn yr Iwerddon c ? ?j %???'?"?mwyth y wtadLono.—( ?.  Y dydd hwn, yn dra bore, cymmerodd yr amryw lihvyr a drefsswyd i gadw trern yn y gvvahanol fyriedfeydd iegiwys gadeiriol St. Paul, (i'r hon yr oedd y llhaglaw amawrion y deyrnas i fyned, i dalu diolch cyhoeddus i'r Hüllaliuog Dduw am yr heddweh dymunol, ag sydd yn awl. wedi ranlyn rhyfel maith a llofruddiog), eu sef- yllfaoedd; rheswyd hwy ar hyd yr amryw heel, ydd, ac yr oedd y ffenestri wedi eu haddurno a. Boneddigesau, ac ereill, yn y cyftelyb fodd ag oeddy n t pan aeth y r Ymerawdr Alexander a Brenin i'russia i',r oiJiio mawr yn y Llysdy, a phob ar- uyddioii gorfoledd yn cat-1 eu hamlygu gan y tngolion ar yr achos. Am naw o'r gloch dech- reuodd Cenadon y Llysoedd tramor gychwyn ffla'regl wys gadeiriol, yn eu cerbydau,a' u gwisc- oedd nYsol; ac ynghyich yr un amser nesaodd yr Argl. Maer a Bwrdeisiaid Llundain i'reglwys, a chVmmerasant yr eisteddleoedd a buotoasid iddynt. Y n ebrwydd wedi naw o'r gloch, cychwynodd ynghylch 300 o Aelodau y Ty Cylfredin, y rhai a ragilaenid gan swyddogion y Ty, ac a ganlynid gan eu Rhagicfarwr, yn ci geibyd, yr hwn a dynid gan ddau geflyl; tywyswyd yr Aelodau hyn t'w lleoedd gan eo swyddogion eu hunain. Aelodau Ty'r Arglwyddi a ddaethant nesaf, y rhai a ganlynid gan yr Arglwydd Canghellwr, yn ei gerbyd; yn y rlian hyn o'r doif drefnus canfuwyd y gwron BKtcher gan y Hiaws, y rhai a ddechreusant dderchafu bonllefau canmoliaeth iddo, fel arferol. Ychydig cyn lleg o'r gloch, cyhoeddwyd gan sain 21aiu o fangnelau fod ei Uchder Breninol y Tywysog Rhaglaw yn cychwyn o Dy Carlton, o'r hwn y cychwynodd y dorf drefnus yn y dull catilyiiol I Dan. o'r Gosgorddion ar gcffylau. Dug Cacrgrawnt, yn ei gerbyd, yr hwn a dynid gan chvrech ceffyl. Dydoliad o'r Gosgordd-foirch. Dug Sussex, yn cgcrbyd, yr hwn a dynid gan clnvcch ceffyl. Dydoliad o'r Gosgordd-feircli. Dug Caint (Kent) yn ei gerbyd, a clnvcch ceffyl. Dydoliad o'r Gosgordd-feircli. Dan o Lasiaid Rhydychen (O.ifol'd Blues.) Dan Gylioeddvvr yn cu gwiscoedd swyddol. Tri chcrbyd, a clnvech ceffyl yn tynu pob un, yn cynuwys tenlu ei Uchder Breninol, y Tywysog Rhaglaw. Dydoliad o'r Glasiaid. Pedwar ar ddeg o wyr traed Bremnol. Deuddeg o Gyfeisteddiwyr (Marshals.) Mintdi o'r Gosgordd-feircli. Ei Uchder Breninol, y Tywysog Rhaglaw, yn ei gerbyd, yr hwn a dynid gan wytii o geffylaii gwycliion o liwli- hufen, ynghyd a dau o'i swyddogion. Ac yn ddiweddaf oil, Mintai o'r Gosgordd. feirch. Ganlynid y dorf-drefnus gan liaws o bobl, y rhai a fioeddient o orfoledd yn fynych ar eu taith. Pan ddabth ei Uchder Breninol i gyntedd yr eg1 wys, ychydig wedi lleg, cyfododd y gyn- nulleidfa ddysclaer-o honynt eu hunain, a phan eisteddodd ef, hwythau oil a eisteddasant. Yr oedd Dug Welington yn y cerbyd gyda'r IUng- law, ac aeth i'r eglwys o'i flaen, a'i gleddyf yn ei law, fel I Maes-lyvydd. Cyn dyfodiad Biu- cher a'r Tywysog Rha glaw, yr oedd gw r yn cerdded ar hyd y llofflydd, gan roddi y goehel- i,i(I Yu awr, Foneddigesau, y mae Blucher yn dyfod, peidiweh gwneuthur stwr, eithr gellwch chwifio'ch llogell-lieinau (pocket handkerchiefs)?' A ehyn dyfodiad y Tywysog. dywedai yr un swytldog, "Yi1 awr Fonedd- igesau,- y mae Dug Welington yn dyfod yn ngherbyd y Tywysog, eithr rhaiif i chwi beidio dangos neb arwyddion cymmCiadwyaetli, ond trwy chwifio eich llogeil lieinau. Cyhoeddwyd mynediad yr Esgob i'r Areithfa (Pulpit) gan dwrf mangnelau y Twr. Yr oedd llawer o Foneddigesau yn yr eglwys, oud nid 11a Wer o Foneddigion. Cyn gynted ag oedd pawb wedi eistedd, dar- llenwyd y gwasanaeth gan y Parch. Dr. Moore, ac yna. traethwyd pregeth ragorol gan Esgob Caeiileon-Gawr (Chester) yr hon oedd dra addas i'r achos presennol. Pan derfynodd yr addoliad am bumtheg munud wadi daii, dych- welodd y Tywysog a'r Dugiaid yn yr un modd rhwyscfawr ag y daethant, ond bod y Tywysog Rhaglaw wrth ddychwelyd yn myiied ynilaeiiaf, ac Hid yn olaf. Yr oeddid yncyfrif bod agos i ddcng mil o ddynion yn yr egl wys ar yr achos.

[No title]

[No title]

Advertising