Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

9 articles on this Page

CAN, AR YR HEDDWCH PRESENNOL.

CLADDWAWD!

I AT GYllOEDDJVR SEREN GOMER.…

.At G Y110 EDD WR SER EX GOMER.-I

AT GYIIOEDDWR SEREN GOMER.

ACHVVYXIAD Y BIBL. '

[No title]

News
Cite
Share

Y mae't babes canlynol am Esg-ob Harrington, yh an- I rhvdeddu ei Jiaelionamvydd a'i ffyddloudeb i raddau heiaetb :~Yr oedd ub b bcrthynasau Mrs; .Banngtbn hiewn ailigylchiadciii cyfyng, o achos rhvW siomedig- aethah a gafoddj a chweniiychai i wella ei sefyllfa (swyddog hdlwiaidd ydocdd) trwy geisio Uc i wei- nidogaetbti Vn yr egluys, gan dybicd y Esgob yn hehietli ar ei fedr. Pan gcismdd y gym- mwvnas gan ei bei'thynas, gofynwyd iddo, pa fath get- yllfa a fhaSai Vrt ei foddloni ? A'btef atcbodd yn rhwyddj y buasai ynghylch 500b N-ti y flwyddyn yn ddigon i'w wncnthur yn ddyn (ledtvydd1 Chivi cewch, (ebe'r Esgob), ond nid 0 feddiantyr eglwys; 11 i bydd i mi ddifuddio Duwinydd teilwng a rheobiidd er mwyn pertfiynas anghemiS) Chwi a gcwdi y swm a grybwyllasoeh o'm llogell fy hun;' Tra yr fcedd Arglwydd Thiulofr yh v ocddyn fynych yn caiiiatati gormod 0 rvddilf clafod ac nnwaitii pan yr oedd meWil dadl a swyddog amserol vn yr athrofa, gofynwyd iddo gan ei wrthwynebwr, a wyddai etc ei fod N ti siarad a'r l)con?' (.wii Mr. Deon (ebe Thurlow), a phb!> amser y gWclai efe ef wedi hyn, efe a waeddai, Mr, Deon, Ilk. Deon,' yr hyn a'u gwnaeth yn wrthwynebwyr i'w gilydd. Wedi dyfod o Mr. Thurlow yn ddirprwywr cyffredin y deyrnas, hwy a gyfarfuasant trwy ddamwain, ac efe a gyfarchodd hen gyfaill, yn lhvyr ddifeddwl, Pa fodd yr Deon r' \r hyn a ddoluriodd gymmaint av yr ben Ddcon, fel yr aetli allan o'r ystafcll, heb voddi ateb. Pan wnaed Thurlow yn Arglwydd CangbcViwr, efe a geisiodd gyfle draclici'n i weled ei ht;n gyfaill tram- gwyddedig, ac a'i cyfarchodd I-,aciiefii a Pa fodd yr ydych, Mr. TJconP' Fy Arglwydd, (ebe'r Hall mown niodd di^i'tDu) nid wf Vjdeon yn aAvr, ac am hyny nid wy f hneddu "r Ofd yr ydych yn Ddeon, (eb «*( Ai glwy tidraoth); ac i roddi boddlonrwydd i chwi eich bod felly, dai llenwcii y papur hWlI, wrth yr hv.11 y gvve!- well eich bod yn Ddeon ac yr wyf yn credu mor gadarn y bydd i chwi anrhydcrldu'r swydd, fel y mae yn ddrwg gennyf i un rlian o'm hymddygiad roddi tram- gwydtl i ddyn mor dda.' Pe byddai pawb ag ydynt barod i roddi tramgwydd i'w cymdeitbaswyr mor barod ag Argl. Thurlow i roddi iawu, hyd y lilac ynddynt, am hyny, bvddai y byd yn llawer gwagach o dramgvvydd- iadan nag yw yn bresenol. Areh-esgob iViliuim-—Dy wedodd y gwr urddasol hwn | unwaith wrlb gjfaill, Vrwyi wedi myned trwy lawer o lcoedd 0 aurhydedd ac ymddiried yn yr eglwys a'r wladwriaeth, yn fwy nag un arall o'm gradd yn Liocgi-, y 70ain mlfliedd hut; etto pe sicr fyddwn fy mod, wi th bregethn, wedi dychwelyd un enaid at Dduw; byddai hyny yn t'wy o lawenyiid ysbry dol a diddanweh i mi na'r tioll swyddau a'r aKrhydedd a roddwyd i lui. Wele wr, mewn parch a derchafiad o'r mwyaf, yn cMio am y petit rhcitaf i'w alwad. Dywcdir am yr Arcb-esgob Mathews, fod ganddo ddoniau neiliduol i bregethil, y rhai na oddefai efe fvth fod yn segur; eithr orferai fyned o un dref i'r llall, gan bregcthu i liaws 0 wrandawyr. Wedi ei dslercjmfiad, efe a gadwod' gyfrif manwl o'r prcgethau a draethodd; wrth yr hyn yniddengys iddo bregethn pan oedd yn Dd{u Durham 721 o bregcthau; pan oedd yn Esgob yr csgobaeth hono, tracthodd 550; a phan oedd yn Areh-csgob Caerefroc, pregelhodd 721 0 bregetbau, y cwbl -v I I I ;o, nad oedd derchafiad yn niweidiol iddo cf. Yr Hungariad diohhgar.~Vlg\on 0 lythyr oddiwrth Athraw y ddysgeidiaeth Schlafouaidd, yn Hungary, at wr bonlicddig yn E, in Hnss ni (Dr. John Hllss, v Diwviriwr a'r Merthyr), oedd ddyscybl tfydd- c ton, a chanlynwr parhaus i'ch gwladwr chwi Wickliffe, (gYII Peryglor Lulti-i-woi-,tli, swydd Caerbier, Leicester) oddi wrthycb chwi y trcuddiodd y pelydr cyntaf oleuni yr ysgrythurau sanctaidd byd atom ni; ac yn awr wedi mlynedd, yr ydych chwi (y Brytaniaid) yji parotoi drachefji i roddi i ni y rhodd hon, a gosod eir. diolcligarwcb dan rwymau newyddion, Yr wyf yn dywedyd y pethau hyn dan deimlad dwys 0 rw3lratl diolcligarv. ch, a bydd i'm holl wladwyr ddahgos yr un eydnaby ddiaeth."—D. S. Gelwid y Dr. Joha Wickliffe yn Sercu Ddydd y diwygiad. Fel oedd Mr. C- yn myncd i bregethn i I, cyfarfu â llawer iawij o Wrthwynebiadaiij yn neiliduol oddi wrth un Brown, hwsmon, o'r ai-dai hyny, yr hwn a benderfynodd dyvvallt ei ddialedd ar y ffyddlon wasun- aethwr hwnw i Iesn Grist; ac er mwyn dwyn ei amcan annwwiol i jicn ymrodtlodd i wylied y fforddar hyd yr lion yr oedd Mr. C. i ddychwelyd adref o bregethn, parotodd i3angcli mcawr fel oiTe?-ya c? ddta:cdd. Yng- parotedd ffi-,ip7 ? ;t hyldii yr ariis'cr \¡'¡gocld Mr. C. yn arfcrol o fy ncd beib« 1 dygwyddodd dyn ag oedd ryw beth yn debvg id ddyfod y ffordd honno, tybiodd Brown mai Mr. C. oedd a ffyrnigrwydd mwyaf dechreuodd ddefnydt)11 ei fflangell, gan waeddi allan, Mi a'i rhoddaf i ti, a1 ddyfod i L—7 i bregethu, mi Wnaf i ti gofio, dy ft < ywa yn pregethu:" y dieithr a ddnvg-drimvyd yn modd byn a attebodd, Ni phrcgethais i erioed J jjiifii,. pud mi ddof yn fuan ac a bregethaf i ti:" tiv" wyddodd i'r gwr fod yn gyfreitlax,r cyfrifol o Andover ac a fu cystal a'i air, canys efe a ddaeth ag a bi-e g(.tli odd y lath bregeth i'r bwsmon Brown, yr hon awnaedi y fatti argratfariio fel y talodd gryn ssvin am y gwavt* a feddyliodd a wnaeth, ac felly dacth ei hun yn wawiB ereill. CafarWyddid i wella'r Gymmahvst (Rheumatism).1 Dau eWyn garlleg, yr wythfed ran 0 wns Trby o Gui? Amhionia, briwer hwy ynghyd, a gwnew ch hwynt y41 beleiiau a dwfr; llyncwch uu 0 honynt nos a bon'1 Tra fydddch yn eu cymmeiyd, yfwch dea Tor-niaenwy dden (Sasicfias) yn gryf iawn. Y mae hyn yn gyft'i'C*^ din yn alltudio y gymmalwst ond ei gymmeryd bump °, weithiau. Cynnygir y cyfarwyddid tatilVIabi i yftyriaetb y (-4 redin, fel incddyginiaeth lied rad i'r Ciefri poelb (Scurvy) Cymnierwch lysiau dant y lie-,v brig a gWreiddiau ucrw'r llwfr (water cresses) a I)rigiiti teg ffy rinidwydd (fir neu deed) dau bWyi; o bob nri> ( berwch hwy meWIl pum chWarto ddwfr, ues byddo JI1 dri chWartj dihidlwch y (Iwfl- o'r llysiau, a gosodwehj mewn costrelatij a chyminerVVch banner pint bob bore, I ynghylch aWr cyn torympryd; ac iach fydUwch mew» ychydiganiscr. Cymmerodd dall le yr wythnos ddiweddaf, yn Lehhy rhwiig Swyddog milwraidd a morwr a berthynal i till o'r llongau rhyfel yrio) cafodd y morwr archoll a chle- ddyf yu yr ymdrech, ac a fu farw yn ebrwydd wedi hyn. Y mae'r Swyddog mewn dalfa;

MAllCIINADOEDIX l - I I

Advertising