Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

9 articles on this Page

Advertising

'-... - " 1, .? ? AT I;N GHEB'VY.:…

-1 ",..,,I-1.,I r AT GYIIOEDDWR…

News
Cite
Share

-1 I -1 r AT GYIIOEDDWR SEREN GOMER. I Mn. Go!WER,Dyma' i chwt; yeh^dig io hahes gre- fyddol, os yiv hi yn werth ei cliyhoeddi, byddafddiolch- gai, i chwi am wuend hyny; a tncddwt yr wyf, pe baech chwi yn cyhoieddi ychwaneg.o'r fath haneaion yneich Seren, yn He y ddadl anorphen ryiigbylch yr iaith, .coesau prenaii, a chvvn yn lladd defaid, a'r cyffelyb bethan anfuddiol ac oter, y byddai ei llewyrch yn olen- ach, ei defnydd yn fwy, a'i pliarhad yn hw.y heb fach- llid; y mae y bobt yma yn gwaeddi yn ei herbyn, fel gyda chwithau, Digon o'r fath. Dymunaf i chwi a'ch Seren bob Uwyddiai^t, j Gorphenhal 4. 13hii.gar\di>. BIBL GYMDEITkAS GYMJRAEG DFPTFORD. iwae niter tawr o genedl y Cymry yn preswYHo yn y ilret hbh, Ilawer o honynt er ys blynyddoedd lawer: y nJae y rhan fwyaf o honynt yn dlodion iawii yh y byd, etto mae yr efengyl yn cael ei phregethu iddynt yn ei phnrdeb gan waliahol enwau, a HaWer o honynt yn ei cliredti ac yn ei phrotfesu. Wi th ystyricd y gallai &)d amddifaffrwydd. rtiawr am air Duw ynnihlith ein cydwladwyri c.ytunwyd yn nech- reu yrhaf, 1813, gan yphydig frodyt crefyddol i wneud ymofyniad yn eu plitli pvvv oedd heb Fiblau, a chafwyd yn fuan ttia 6() o deulutjedd heb yBibl mewn un iaitli a phobl ieuainc heb rifedi yr oedd hyn yn. oqdus gan ein meddyliau, obtegid nas gwyddem y pryd byn pa fod(l. ilw diw*alitt.; ond agorodd yr ArglWydd ddrws i hyn yn fuan. Ynghylch yr amser hyn sefydlwyd Cym- Ii deithas yn Llundain gan y. Cymry, ac i'r Cymry yn j benaf, dan yr emv" C.ymdelts Bibl Gynnorthwyol Gymraeg,Î,lundain (London Welsh Auxiliary Bible Soci- ety), a phan ddospartti?yd jLinndain a'i hamgy!choedd, gan weithredyddion (cwKM?e) y Gymdeithas hon, daeth y dref lion-i mevvii yn un o i dosparthiadau, dC ymddiriedwyd yr achos yn ein plith i ychydig o'r l'hai. ,sydd yn preswylio yma. Oblegid ein pellder o Lundain gwelwyd yn angenrheidio) i'r gwaith gael ei ddwyn yn gwaith gael ei d d w3-ii yn mlaen yma dan olygiad a thrwy ynidriqiaeth trysorydd, dau ysgrifenydd, a ° is-weithredyddion (sub-corn- mittee) ac yn nechreu Awst, 1813, ymospdWyd at y gwaith i gasglu arian gan bob ewyllysiwr da, a chyfranu Biblau i bawb ag oedd a'u hangen arnynt. Nos Iau, y 23ain o'r mis diweddaf, y cynhaliwyd ein cytarfod bly- nyddol cyntaf yn y ddosparth hon, wedi bod gyda y gwaith ynghylch deng mis. Trefn y cyfarfod oedd fel y canlyn:— 1. Dechreuwyd yn nghapel yr Anymddihynwyram saith o'r gloch yn yr hwyr, trwy ddarllen rhan o'r gair sanctaidd, caiiii, a gweddio, gan y brawd L. Powell, Mynyddbach, gweinidog y capel uchod. 2. Ar ol gweddio, trwy unol lais y gynnulleidfa gal- wyd y brawd John Lewis, un o lefarvvyr y Trefnyddion Calfiniaidd Cymreig, i'r gadair, yr hwn a agorodd y cyfarfod mewn araith fer, addas a phriodol i'r achlystii- presencl. 3. Galwodd y cadeirwr ar James Hughes, un arall o lefarwyr y Trefnyddion, i ddarllain yr ymroadau a gy- tunwyd arnynt yn nghychwyniad cyntaf y gwaith; ym- tidangosodoi fod 311. 12s. 6d. o arian wedi eu casglu, a 50 o Fiblau Cynrraeg a Saesneg wedi eu cyfi-anu, a chwech o Destamentau. 4. Galwyd y brawd David James i anerch y gynnull- eidfa. Amlygodd ei fawr lawenydd am Íwydd y gwiiith, mawredd ein braiut yn cael bod gyda'r fath waith, pan y mae gwledydd ereill wed-i eu dryllio gan ryfeloedd, a'u dylifo a dynol waed. v ( 5. Cododd y brawd T. Jones, gweinidog yr Anym- ddibynwyr yn Lambeth, a d-ywedodd yn ddifyr, yn serchog, ac yn flasus am ei helynt ef a'i gyfeiyion gyda yr un gwaith yn ei ardal ei hun; annogodd bawl) i ffydd- londeb parhaus, a diweddodd gan ddymuno llwyddiant y Gymdeithas Gymraeg. 6. Cododd y brawd L. Powell, acliyda Ilawer o bwys ac addasrwydd dywedoddam wcrth y Bibl, fel y mac nieddwl Duw er tragywyddoldeb yn ddatgnddiedig yn- ddo; ei berthynas a phechaduriaid fod Ymerawdwyr, B i-ejili iiioedcl, a Brine d(I i gion y ddaear, ynghyd a phawb yn y nef, megis mewn cyngrair i'w anfon trwy yr boll I fyd yn y dyddiau presenol; fod Bibl a gweddi yn ddigon I i ni ynmhol- amgylchiad, fel yr oedd i'r merthyron gynt, ac y par y Bibl ei ddelw fyth ar y saint. 7. Yn olaf, coAiW y brawd J. P. Davies, Bedydd- iwr. Daiigosodd'Wyr.y.gair Bib], Llyfr, mewn ffordd o i-agoriaetli ar bob Hyfr arall; Dnw yw ei Awdwr; I dynion sanctaidd a gynhyrfodd ac a ddefnyddiodd ef i'w ysgrifenu; gwirionedd syhveddol a safadwy byth I yw ei gynhwysiad; y ddau Destamentyn atteb i'w gil- 5*dd, y naill yn dwclld fe ddaw, a'r lIaIl yn dweud fe. l ddueik; y ddau yn debyg i'w gilydd, Dyma y bronau sydd fel dau Iwdn iwrch o efeiliiaid, Can. iv. 5. y ddau yn gyssylltedlg a'u gilydid gan DdIlW, ac na ddylai dyn ion eu hysgar trwy psod yr Apocrypha rhyngddfiit vr hwn nid yw o ddeillia'!i d'vvYfOly naigynhwysiad yn wif- ionedd iachusol. Cytunwyd yn y diwedd i ni hyphen ein blwyddyn yn j y ddosparth hónyn niwedd Chwe^or, fel y caffom am- j ser i anfon eiti cyfrifon imewn i'i- ytldeitas yn Llun- dain mewn pryd, cyn eu hysbysiad blvftyddol hwy. Dewiswyd swyddwyr dros y flwyddyn ganlyrinl, a di- j olehwyd yn scrchog i'r hen rai, ac hefyd i'r cadiSrwr! a'r brodyr a enwyd uchod, am ddyfod atom i'n cynnoi { thwyo yn y cyfai-fol-t lixin. Yr oedd yma arvvyddion amIwg o dri pheth, Mr. Gomer; 1. Defnyddioldeb y fath gyfarfod a hwn, sef i fywhan ac ail-ennyrt y gwaith yn meddyliau y liobi yn gyffredinol; 2. BoddlonrWydd Duw, a'i gynhortlsvvyoi ri'r ateithwyr j 3. Cariad brawd- ol yr oedd yma bob! a Hefarwyro'r tri enw, ond pawb liiegis wedi anghofio ei ersiv, yn. eyduno i garu y Bibl, a'i dderchafn, a'i anfo 6 ar led y byd. Yniadawyd gan ddywedyd, Da oedd i ni fod yma;

tlANES Y GYMMANFA I

[No title]

[No title]

Family Notices

- iII . LLONG-NEWYDDION.

II AIARCHiNAD.OEDD- CARtREFOL,I