Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

9 articles on this Page

Advertising

'-... - " 1, .? ? AT I;N GHEB'VY.:…

Detailed Lists, Results and Guides
Cite
Share

1, .? ? AT I;N GHEB'VY.: 1 -1 1. ? i, ?r?a.g-Atebiadnc ."V R. 0 Lange1er.J:m:' ddaagos yo y n?f ???? ?- ?- o L? ?er ym- IW ddanos yn'Y,llesaf. Dathsylwàda.u Ancurin i Inw yn na\11Sfol;aneihod ???g nad opdd efe wedi- darUcn ein ??'?Panysgnfenoddyttylbyt hwn.  TradelbÝ.niolywgwa¡th iiObcr WiIiam. Nid 0 edd bosi?j ??g raffu 1 li??. P.1 yehan De-tv-i i l drIt?. FYQhan,yrwythnos hon," ebuawm ble idgar, ui JU1 asai achos i Dewi ysgrifenu. Diaturgeu rnai del-I)YI)iol gaI-er on darllenw34 fYdd cYfansddiadJ, flowell.  <*y?N?J".?!'?'???M y dcrbynir hanpslo? l'Yfarfodydd trirniso[ °, ? allan, ?n ein bod yn dea!! fod Yn evvyllyl,,io ?"y ?- Dy'r"? ?r '?? y bj¡Htg..fh,wennyellO i'r(ifryw hanesiOlli gaeI cn  ?ddi, cu S?:? ?——n ?1 en -cy. itf'aag. a eu danfo^n A?,U fh'-f'•i'» 1",uch ?-ydd lial?,I?iOn gii.,b ]-aid. yff %yM m, 4di?ngo.? Y" fyn3?iiich na'r)Ia I) e?inbal ni 'f'?vdd 5M7 ,w y vVrt fSvuvV*w?i ? K ,Ilid einbai ni h?,n Y, 94I 4 -? yhoeddir'eidd,i po-b ija"id 'yn ddiwahan- '*??<??%?- I aORVCnWYLYR. r ?SS,?'? Siopwr P"rphilly Dvid 'J.'b01paS, Siop'Wt' ?,enybont ar n Ogwt p, B. Jones  ?"? Walter Morgan Caern Th4i, Li?welyn, Pbst??.,ter ca 'er??d » Post?OEce I%IeltikY"'TYdAl W, M, Davis, Postmaster -Alerd fire John Byno)t, Postmaster L?S? J, E')i, Argmydd,&c. Li,?,?ly John Roberts. Siopwr CasteU? ??''? yn Emlyn Timothy Thomas MaacUu Evans illa, diio I Frederick Ev.ins i??BY?tt? ? D.R??S?Issa Llctngadoc « Thomas-Thomss • 1 Abcrhonddu, G. North Cryghywel John Price, Postmaster Hwlttoi-dd Jahies Thomas •Trefdraeth David Thomas AbeiigwauB Henry Evans ,Art)ertit Parch. William Thomas Abeirysiwith Parch. John James nl' Abenafi- Caleb Lewis < Llanbedr pont Stephen Hugh Jancsv Post-master Gl,in,yi,,eiii-Ystr.td David Ricliarits Khaiadr Edward Jones, Postmaster -Amlwch. Parch. John Evans Bodedern. Owen Williams, Postmaster Caergyhi » Benjamin Jones Llanerehymedd -• w- Evaii Thomas, Postmaster Brynyengcyn W. Roberts Llangefni Richard Jones Ban-or Parch. Arthur Jones PvvlliieJy- Parch. Benjamin Jones Caernarfon Rice Jones Tremadot William Williams Dimbych Thos. Gee, Argraffydd, See. Wrex-ham J. Painter, Llyfrwerthwr Llanrwst William Davies im alJ[1 Phillips, Llyfrwerlhwr HaugoUen John Edwards B.ila Sanderson, Argraffydd I.,)olgellati. Richard Jones, Argratl'ydd Newtown. «. -v Parch. Jolm Jone? A-Iaciiynileth Richard Jones i i LlanfylJin- Edward Price Llanidloes Abel Jones Casnewyddar W ysc E^an lie\vis,Llyfrwertliwr  John Tibbins, ? pgraitydd ''V" ?'-?.??n?erjone.? Llundain ?j??on & Co. Warwic?- ? Square; J. White, Fieet- ;• NewgaterStreet.. ?i'? L ?   < & ?i  IC<roe:JIIWC'. 'ii;,d¡Ylaii yh y _?ra gynnaiwyd yh y di?ef dydd Sadwrn di? I Tltldaf; eitlir n id nemor a werthwyd; fi'r rhai a gawsant Lvrvmvyr a gvmmerwyd ymaith am bris Iselach nag ar-  oedd Sn:edbiad y gw?an yn Uedfrwaidd. Trefmvyd y ''?"'? ??'?' Yswain, mab Syr W. Mansel, Bainwig o ???'' Su ydd Gaerfyrddin i fod yn Feisty ao. yn Ftaenbr yn y Uynges Frenino!. f:y"nalwyd y cyftnfod blynyddol, pertliynol i Athro- (fa'r,Hé,neiriàdyddion (Presbyterian.) yo Nghaerfyrddin dydd Merehcr wytlinos i'r diweddaf; traethwyd amryw j bregethau lhagorol ar yr achos, gan ein gwladvvr Dr Kfees, o Lubdairt, ac ereill. Cytnnwyd yn nnfryd gan gyfa, fed cvfrifol o drigolion nHwlutirordd yr wytbnos ddiweddaf, ar fod i drleisyfiad gael ei ddanfon l'r Beneddr, i ymbil am ddilead y fas. nach mewn caethion. Yr ydys xvedi ffurfto Ysgol Sabbathnl, Cymraeg a ftaesneg, yn ddiweddar yngweithian haiarn Blaenafon, ysgir y plant gan yr hyffcrddwyr yn ddiwobr. > Colhvyd y Commerce, Cadpen Miller, o Sunderland, yr honoedd yn myned o Blymouth i Gaerdydd, ar y Manacles ar yr 28ain o'r mis diweddaf-Acliubwvd y .jwyr a'r def'nyddiau. Gwnaed deddfau yn ddiweddar gan Seneddwyr v wiad hon i rwymo Swyddogion Plwyfol i roddi ycl.ydi^ anantrauiiwragedd mihvyr a fyddai yn dychwelyd rvv gwlad oddrwrth eu gwyr; eitbr gweddtis fyddai i'r cyfryw Swyddogion fod yn ocheliadol ynghylch gwrth- ddrychau r .hagddywedig ddeddfan-Gahvod? d? ,wra-igaj'yr 211lin o'r ? diweddaf, ar or Y-?" ?nAberhonddn,adang?a.santen trwyddedi, (Posset) gefn y rhai ymedd y symau a dderbyniascnt ar en eithiau, yn ysgrifenedig; dywedasant nad oeddynt wed. cael dun eynnorthwy y„ y Fenni, o herwydd pa ham honent hawl i'w gael yn Aberhonddn; ond wedi tremio n fanylach ar eu trwyddedi canfuwyd Ilaiti o topurwedi sytiuanu rpasted) ar y lie y rhoddwyd y sWm a gawsent yn y Fenni, gydh bwriad i dwylloli- :Syddogyo Abèhondd. Ryw bryd gwedi hyncyn diwedd y dydd, cyfarfu'r Ynad a'r gwragedd, y rhai a geisiasant ?.en ganddo, gan haeru nad oeddynt wedi ?g?1 dim numacth y dydd h.n?, a'u bod meJn ang?n mawr, er eu bod wedi cael ? rhan yn A bcrhonddlf a'r icnm.—Dayw eiusengarwch, a p?arodrwydd i gyf- i-anti i angent-heidiati,lr,anglietiiis, ond blin yw fod y yIii dèfnyddio iaitli y newynog, ac felly mewn eftaith yn ei yspeHio o'r hyn a ddylai gael. Dyben yr Ysgrif newydd ynghylch y tlodion, yr hon a ddiwygiwyd yn Nhy y Cyffredin, yw lleihau tranl y plvvyfaH, ac i ddiogelu y tiodion rhag y caiedi ag y maedt ya agored idi-'c,.yu 01 y modd ag ymae y gyfi aith yn awr. Yr Ysgrif lion a ddarpara i'r tlodion a fydd- ont yn cynnal tai, yn byw yn yr un lie dros ?Qith miyn- edd, heb symnd oddiyno yn hyny o amser, ac hcbt.der- byn cynnorthwy plwylol, gael bod yn blwyfol yn plwyf hwnw ar ddiwedd y rhagddywededig amser. Dichon dau hedd-ynad (justices) orchymyn i swm wytb- nosofgael ei dalu i dlodion a fyddont yn byw allan o'u plwyf eti hunain, heb beri iddynt gael eu symud iddo. Gelhi enniTl plwyf t?y???yn,,nig,heb??- ? (fr0! flwyddyn ?- y cyntaf). 0 hYl allan meinr nniU f fyd^]tl:ld n?n piwyt? trwy gyHo? ? a thir ar- dri-tethi ol cddre!thr i hyny fod dros flwyddyn am ?r ardicth flynyddol o 20!.mewnnncytundcb. A bod i, bob He o addoliad a ddefnyddir i'r perwyl hyny yn unig, aei J'odùi dysgeidiaeth yn rhad i'r tlodion, gael bod yn rliyd4d iod|\ diwrth ,d!reth y tlodion. I Wythuos i ddoe daeth Argi. Hill i Hawkstone; hys. hyswyd y newydd da gan dwrf mangnelau, y rhai a £ sodwyd ar le uchel i'r dyben i'w gyfarcb. Anabuwyd èi,Arglwydtliàéthár ei v.aith ?a "?"?? trwf Newport; y?eddwYd ? ddyfodiad yn ebrwydd gan sain y c!y?an,?dyrodd y tr golioii i) Llew, 5,ftlaU Tr ei • AArglwyddiaetli, pob un yn awyddus i ne.? oe.M ? Argt?yddMetb, pob On yn awyddus I SflC aenon ar y HaH mewH-awyddibn 0 barch i'r gwron Uwyddianus; ,ynodd ti-i,,oli.on, asgellog wrth y bonRefa? a.ddarchafwyd gan ymaws; iiusgwyd cerbyd ? Arglwyddiaeth o'r dref, gan ddynion yn lie ceffyltu taneran a pheroriaeth ynmyned o'i Haen, ac am fod llawer yn ewyllysio yn fawr i gael ysgwyd dwyiaw a'r gwrion enwog a fuasai mor llwyddiarius mewn Ilawer o fiwydfatt yn achosei wlad, Mea ddjscyhodd o'i gevbyd ae,a'u,tyoddh a* ",yll,hyny; a ar ei ymadawiid rhwyg-1 wi Jr aw,yr drachefn .gan floaddiadaa gorfoledd y dvrfa.i Goleiuyyd trcf Gwreesam,.prifdrefGog!edd Cymru; ar :Lun, Meltefin 20, tnwn xnodd. tla rhagorol a haidd,t Ofer fyJdai i ni geisio lhoddi. darlnniad o'r modd!y goleuwyd yr holl dref, Canys yi- oc<ld pob tj, o'r iselaf liyd at yr adeiladau newyiidion, cryfion a gvrychioij, a adwaenir wrth yr enw Bank Btiildings/yn Heo^^baith, ya perthyn i James Kenrick, Yswain, Arianwr, wedt eu goleuo yn y modd mWyaf dysglaer. X mae. Dr. Murxay, un o iirif Offeiriaid Pabaidd Dubliiij pewydtf fyned trwy Gaergybi, ar ei daith i RnfaiRy i ymbil ar ei Sancteid^rwydd y Pab na chyd- synio a'uXlywo^taeth & gylch' iynllun y Veto* Y catrodau caftivnol o'r Mei\vyr a orchymynwyd eu gollwng yn rhyddiosft ar y 24ain or mis diweddaf; sef, Meiwyr Mon, Aberteifi, Caernarfoii, Fiittt, Morganwg, Meirionydd, Trefaldwyn^ Penfro, a Maesyfed. Ar ddyfodiad Meiwyr swydd Mon i'w hynyS enedigol, IIlonwyd.hvvy,.w,-t-h Drigfa John Griffith, Yswain, o Lan- faw, h bwydidd oMon, ac helaetkrtfydd o gw^ rhagorol, Yr oedd y plufyn a wiigapr Iketmhn Platoff yn ei gap pan aetb i Lysdy LUmdaiii^wedi ei addurw) it tlilysau o werth 10,0001,

-1 ",..,,I-1.,I r AT GYIIOEDDWR…

tlANES Y GYMMANFA I

[No title]

[No title]

Family Notices

- iII . LLONG-NEWYDDION.

II AIARCHiNAD.OEDD- CARtREFOL,I