Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

5 articles on this Page

)!.'L-...1 LLUis DAIN, SABWEN,…

■ . - ... ' ' LI.ux, .4- ;…

i. SENEDD Y^rERobRbju I!

News
Cite
Share

i. SENEDD Y^rERobRbju TV YR ARGLWYDDI. I I 1 ■3fworth, M7t. 28.Terfyri6(ld Arg. Xionsdalq arfteth addas, trwy Cynnyg ar fod i anercliiad gostyngedig a diolchgar gael ei ddanfon i'r TywysOg RhaglaN am beri o hon&w i ammodau'r cytundeb Hcddwch gael eu gosod ger bron y Ty—Cefnogwyd y cynnyg gan Arg. De Diin»'taiiville—Dywedodd Aig. Grcrville, fod holl ertliyglau'r cytundeb yn dra chytnmeradwy ganddo, and yr un a berthyuai i fasnachii mewn gwaed a chndvvd dynol, yr hyn a wnaed yn desturi daol nfeilldiibl • acam fod heddweh wedi ei wnenthur a Brenin cyfreithlon Ffrafnc, ymddangosai iddo ef Ci ibU yn fwy tebyg i fed yn barliaus D3wedod(i Jarll Lerpwl, mai dymunol oedd i Heddwch gael ei derfynu tra'r oedd y Cyngreir- wyr mewn meddiant o bi-if (idinas Ffrainc, ac nid ei oedi hyd amser cynnnlliad cymmanfa gyffrediiiol, o herwydd y gellid cael amnxidau uiwy manteisol, ac y gallesid syinud y milwyr yn gynt o'r wlad, yr liyh oedd yn Uwyr angenrheidiol ar la-trer o gyfrifon.Yr oedd Ffrainc wedi derbyn tiiiogaeth ychwanegol ar gýffiniau Germany a'r Netherlands, "mewn trefn i gyssylltti ei hamddiffynfeydd. Yr oedd yr ychwanegiadan hyii yn hoddio'r bobl gorwag ac uclielfiydig byny, gan eti cys- nro am yr amddHiynfcydd a roddasant i fynn al'yRhie. JNid yw rhifedi'r trigolion ychwanegQI dros 700,000 o ein idiau—cytunwyd ar yr anerchiad-heb wrtbwyneb- rwydd.. Mcrcher, 29.Gosodod(l Arg. Hardwicke gytundeb eisteddfod a drcfnwyd i ehwilio i ansawdd cytVeithan'r I Yd, ger bron y Ty, yn achwyu, mai er bod 80 o ddeis- vfiadau wfcdi cael eu danfon ar yr achos, nad oedd un dyn wedi dyfod ynmlaen i brofi'r hyn a gyniiwysid yu. ddynt '"h ,rbyn eytnewid cJft'cithal1'r Yd. '1 lauy 30.Gosodwyd amryw ddeisytiadau yn cryn j fasnach mewn gwaed ger bron—a deisyfiadan oddiwrth Argjraffwyr, gofaint arian, ac amryw grefftwyr ereill yn Llundain, yn erbyn dilead y Med o Elizabeth; ynghylch prentisaeth. A chytunwyd ar annogaeth Arg. Lans- downe, as- fod i anerchiad gad ei ddanfon i'r Rhdglaw i ynibil ai- fod i lipli awdurdod y. JJywodraeth >gael ei d'etilyddio yn y gyinmanfa sydd. yn ucshau, i ddiJeuA- fasnach mewn caethion. Hun, 4.—Gosodwyd amiyw ddcisyfi;an yn erbyn y fasuach mewn caethion, ger bi-Oll y Tý, gan larU Ossory, I Arglwyckl Holand, larll Stanhope, ac Arg. Ba/ingdon —Rhoddwyd ar y bwrdd. Aeth yr Ysgrif i ragflaenu helaethiad y Frdth wen trwy'r Tv, wedi i'r a^Jodau ffurfio eu hunain yj eistedd- fod arni. — ■ TY Y CYFFREMX. I, Murvrth, 23,Dy wedodd Mr. Horner fod JFfrair^, ey» y Chwyldrorad, yn dwyii 40,000 yn flyuyidol o gaetiuon o'r Affric i'w hynysoedd, mewn trefn i gadw i fviiii,r rhiledi o 800,005 o gaethion a osodid ar waith ganddl— ni wydtlai hi ddira am y Trefcdigacthaij dros 20. mlyn- edd, eddigcrtti pan ddanfonwyd blodan byddin gref i drengu yn St. Domingo, o herwydd ei boltyn lioffi, Moreau—efc a derfynotW trwy gynnyg ar fod i adys- grifau o'rgyn-inadi iliwng y Llywodraeth Frytanaidd a'r Cyngreirwyr ar y pen hwn gad en dwyii ger bron y TS-Wedi cryn ckladlu, dywcdodiJ Arg. Castlerca-h bod dwya y papus.au hyuy ger bron yn anghyilens ar yr amser piescnol--—yua gwl-Lkodvvyd y cynnyg lieb wrt-h- [ wyneblad. Mcrcker, 29.Darllenwvd Ysgrif y waitb gyntaf, yr boa sydd yn clarparu na byddo i Olygwr gweithiau fod yu gelfyddvvr proffesedig—ond bod i'w gyfiog fod v ddigon heliietli i'w dtied(iii i ymrcKUli yn holiol i ddyl- edswydduii ei id wad, a bod iddo gael un Hyen. ddau gel, fyddvv r gyaxijortUwyo. Anhpgodd Arg-Laseelles ai-fod i anerchiad cydlaw- I enychiadol i gael ei ddajiton i'r Tywysog Rhaglaw ar desiun v cytundeb Heddweh. Cefnogwyd y cynnyg gan MivGoocii. Cynnygodd Mr. Wilberforcc ddiwygiad,. i ymbil 31; fod i bob ymdrech gael ei wneuthur i ddifodi'r fasnach erchyli mewn gwaed dynion. Beiwyd y Ueg pen o'r cytundeb gan Syr J. Newport, j vr hwn a ganiatai haw! i'r I t'raneod i'r pyscodfevdd ar gyihHiau Newfoundland, St. Lawrence, a Labrador. Tybiai Mr. Peter Grant fod y gynnadlcdd a Ffrainc yn rhy gyn»;,ar; a bod ein gwaith yn rhoddi ein hynys- oedd i fymi i'j- wlad hono yn tueddu i leihau pin haw- durdod yn y Gynimaiifa sydd i fod yn Germany. Amdditfynodd Mr. Caning y cytundeb gyda llawer o hyawdledd, ac amlygodii faddlom wydd ei gflon yn y modd goguneddus y dygwyd ynmlaen ac y tcrfvnwvd y rhyfel. Cymmeradwywyd y cytuiKlcb gan Mr. Whithread a Mr. Ponsonbv, eithr tybient fad eynnorthwy Ffrainc i ddarostwng Norway wedi cael ei brynu gan adferiad Guadaloupe i'r wlad hono a'r hawl i ddwyn vamlacn v fasnach an fad mewn caethion. Wedi thai svlwadau gan Arg. Castlereagh ac creill, cytunwyd ar yr anercliiad. c lav, So .-Gosodwvd Deisyfiad ger bron y Tv* oddi wrth Mrs. MaryAnne Clarke, yn achwyn ar illr. Jone ceidwad ei charchur, yr hwn a'i caethiwaraimewII cJl 0 naw troedfedd bob lfordd, hcb fwy' nag-, un IFenestr. Yn>a yr oedd yn cael ci blino. gan fygdarth ffwgws, ei chau i tvnu am JO o'r gloch, ac ni chaniataisul iddi gael awyr? 0 herwydd pa ham yr oedd wedi myned yn afi; teli. Wedi hyn symudwyd y foned(lige. hon i well ystafell. Gicaner, :31.Dafth Dug Welington i roddi diolch i aelodau'r Ty am eu hynuldygiad tuag ato cf; gwel yr lianes am hyn yn newyddion dydd Gwener, tu dalen cyntaf. Y BOLGAN (Budget) GWYDDEI.IG—Wedi t'r Ty' fyned yn eisteddfod,ar y Ffyrdd a'r Modd, (Ways and Means) gosododd Mr. Fitzgerald y Bolgan Gwyddelig am y flwyddyn bresenot ger bron. Yr holl swm ag oedd eisieu, me-dd^i-ef, o;qdd \8,795^4651. Ynmysc yJ ffyrdd a'r ilocid -i godi* ariax byn, oedd treth ar'ludw coed, a dcfnyddian cI'l at li",io; trcthi newyddion o 31*0,0001. ar wirodaufspirits); treth ychwanegol o 30s. ar argraff-nodau (stamps) ar lythyrau cyfreithwyr am liôl.; yr hyn a ddag 45;0GUl.; treth ychwanegol arwydr yr hyn a ddug 15,000 yn ydiwatMg treth ychwanefol ar lythyrau y rhai a ddygir ar hyd ffyrdd croeson (cross posts) 50001.; yr oedd y tolileydd wedi dwyn (yn He 150,000) 190,0001. a'r tal o 3s. y faril am gwrw a ddug (yn lie 115,000) 69,0001, y tri mis cyntaf; yr oedd arian y tollfeydd wedi evnnyddu i 346,5291.; yr arism ^-win- Ffrengig, gwirod a brag a gynydd^saiAtRgos i 3,335,,000}. -toll aiii drosglwyd(.Io moddion ^kin a chymfycryd un nwyddyn gyda'r Had <tl'-Qs 12 mlynedd cyn 1802, wrth ei gyinliai-u a'r 12 mlynedd cyn hyny^ a gynnydtlodd 12,000,0001. a'r toll ar eu trosglwyddi^d i mewn, 18,000,0001.; yr boll ardreth eyn yr undeb oedd 39,000,00.01. Wedi'r undeb 11(),000,000. .1 1 LlIlP, 4.—:Mewn Eisteddfod o'r T^, cynpygodd Arg- Castlereagh ar fod i'r swmo 40,0001. y llwyddyn gael ei rhoddi i'w Huohder Brenino ) Ty wysoges Cyniru, yn llelr 17,000 a ganiatair iddi yn anvr gan y Tyw)ft Rhaglaw. Y swm. yma 0 50,000 y %,v'r till a fyddai i'w Huchder Brcnininol i gael, pe fyddai ei gwil, y Tyw- ysog Kliagkw i farw; a 0,111 (0,1 ymraniad wrdi cym- fnetyd lie, heb nn argoel am adgymmod, y mae'r eynnvg J yn ei hystyried fel gweddw—cytuti'wyd ya unfryd ar, cyniiyg. Arwyddodd Mr. WhitWead mai addas a thra bodd- haol gan y bobl fyddai hv Huchder Breninol ggel ei lie yn y dorf-drefnus wrth fyned i St. Paill ar y dydd di- olchgarwch, end i hyn ni roddwyd ateb. Aeth yr Ysgrif at gadw yr Heddwch yn well yn yr Iwerddon ti-iiv E- isteddfod o'r Ty. Cynnygodd Mir. Holford, ar fod i'r Ysgrif i wellhau ansawdd cJti charau y Erif-ddinas gael ei darken yr r, waith wedi amfyw sylwadau dros, ac yn erbvyi- N's- grif, ymranodd y T^.—Dros yr Ysgrif, 23~y«i ei iiei- byn, 18—gwahaniaeth, 5.

I" MYNEGIAD LLAFURWRIAETHOL…

.... ÓLYSGR][JFEN...\ 1; -