Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

5 articles on this Page

)!.'L-...1 LLUis DAIN, SABWEN,…

■ . - ... ' ' LI.ux, .4- ;…

Detailed Lists, Results and Guides
Cite
Share

■ LI.ux, .4- I 1,  YSGAEAELIAD Y FFREIGAt) AMERICAibib: j ESSEX. 1 Adysgrif o lythyr oddiwrth Mr. Thomas Biowri, Goruchwiiiwf i Lloyd yn Guernsey,- yrJ hwn a ddanfonwyd i Mr. John iiennett, yr leu- angaf: SyR-,—Y llong dau-hwylbren Mary. A. Blandell, Llywydd, s-ydd newydd ddyfod o Buenos Ayres, mewn deg wythnos; myuega y Llywydd i mi iddo dderbyn llythyr y dydd.cyn iddo hwylio, o'r hwn y.mae yr hyn a gaulyn yn tdysgrif..• 44 Ydwyf, syr, yr eiddochj cfeiGl" uTiios. ]Juo>v.v. (ADYSGRIF). Yr ydym newydd dderbyn yr; hysbysiaetli dymunol am ysgafaeliad y fh elgad Atnericaidd Essex, gan y Phebe a'r Cherub, ar yr 28ain 0 rawrth, ynghylch chweoh milldir oddiwrth>Val- 1)ayraiso (Americ), wedi brwydr o ddwy awr end pum munud. CoIled) r Essex yvr 1.53 o wyr a 4 swyddog, yn eu mysg y.mae'r Isgadpcn blaenaf, yr hwn a dybiroedd wr o Loegr, o her- Vydd iddo nt idio i'r mor. Colled y, Phebe yw 7 wedi eu lladd, a 4 w-edi eu clwyfo, ynmhlith y biaenaf y mae ei Isgadpen blaenaf. Colled y Cherlib sydd lymdost. Y mae y brys'-ncgeseu* ydd (express) newydd ddyfod a'r Ivysbysiaetlv yma; yr oedd y frtvydr yn weledig oddiaj uch- eideraa Valpayraiso.11 + Derbynwyd hanes swyddol am yr ymbsodiad- Jiwyddiannus diweddar'ar y gwarchgla'wdd Ame. Ticaidd Oswego, gan y I,ly wodraet^i neilhiwyr; ac yn ebrwyddwedi ei (lytodiad cyhoeddfwyd yr. hysbysiaeth canlytiol. c Y dydd hwn derbynwyd" Cenadiaethau oddi- wrth y Cadfridog Syr G. Prevost, y rhai a am- terwyd Montreal (Canada) Mai 18, yn mynegii vmosodiad llwyddiannus gan gorff o filwyr dan y Cadfridog Drummond, ar longborfh a kw a .r-ch. glawdd Oswego, ar lyn Ontario, eiddo yr Ame- riciaid, am yr hwn yr ymddangosodd hanes ei. soes ynmhapurau yr -AnLeric- -Canlyitiad-,Ys' ra- faeliad y borth yma oedd dinystr cryn lawer o drysorau a Huniaeth, cymmerwyd ynghylch QO o garcharorion. Ein colied ni oedd, 114ekdwyd 18, a chlwyfwyd 73. y -rini'lilith y blaenaf y mae y Canwriad Holtaway o'r Mor-filwyr Bre-" niuol; ac ynmhlith yr ola{-j-mae'CäiIpen Mul- raster, o'r L'ynges, yn beryglus; Cadpen Pap- ham, o'r Llyuges, yn llymdost; Isgadpen Griffin, or Llynges, yn llymdost5 Mr. Richard- son (Meistr), wedi colli ei fraich Cadpen P. I.pgendern, yn llymdost; Isgadpen Victor, yn jlymdost (nedi marw o'i glwyfau). I ^lytl^rg^V.l^^Tinnaidd a ddaelh i'r "ddin"S.s y bore hwn, a phapurau i'r Sydd o'r mis prcaenol. Figienohonyntaganlyn:— ■ CopenhagenxMeh. 13.—Pan ddelo Mr. Ad- dington, bydd. yr htsll Ddirprwywyr wedi ym- g),iinull -j:y rhai a-a.nt i Cottenburgh, ai, oddi yno i Christiana. Yr hysbysiaeth ddiweddaf o Nor- way a fynrga-fod y Tywysog Christian (er gwy- bod o hoiJaw amy gwarchae Brytanaidd ar yr l-peg),wedi• cymmery<1 j r'Utddas Freninol ar y 17eg, ac ar y 19eg aeth mêwn modd rhwyscfawr i Christiana trwy ganol blceddiadau goffoleddus If bobl/ Y mae1 digcrn o yd yn Norway dros c, y I flwyddyn, a chawsarit swm lieiaeth o arian mewn llong wertlifawr a gymrnerasant oddiar y Swedes. ?l, y ni e "Ceddefodd tair jffrcigad Frytanaidd i 43ain o j lengau fyned heibio iddynt hpb eu drygu. Y mae llongau rhyfel Norway, .yn dra di^vyd, dygasant rai ttongau prisfaw r i meXvn i'w gwiad. Y fyddia sydd o 35 i 40,GOO dan lv wyddiaeth y lrenin., :'bif Alexander wrth gytundeb Abo; a chyhoeddwy d g'vvaharddiad caeth yma i bob math ovgyfriiriach a Norway. f' YY oeiid Ym-e^awdr Alex'aiider yn Antwerp ar y 29airho Mehefin, ac yr deddid yn el ddysgwy 1 Iyuyr Uaguear.yçYI)at'o'r mis hwit. 'Cawsofti ^bapurfiu rfiis- Wn\ Mynegaht fod Bripnin SardinFa wèd-i airilygu ei I l^ n-fwfiadi-beidto mynedfy'th drosy bont ar- ddercheg a atleiFadwytt yn-ddi^dttei-ar ^-Po, o herwydd y calpdi a odch.odd ei ddeiliaicl anned- wydd j>an gafodd ei hadeiladu. • Yr oedd medd- iatiau y diwe'ddar Ymerodres Josephine (gwraig gyntaf Bonaparte) ill werth 14,000.000 0 francs- CyViYiygodd Mr. Rurbach, yn Eisteddfod y Dirprwy^yr, lieu Gynyrchiolwyr y bob. ar fod i anfhrhiad-gael ei ddanfon i'r jBi-eiiini I ymbil ar ei Fawrhydi i berffeithio y deddfau perthynol t ryddid yr ATgraff-wasc, a dwyn i mewn gyf- faith i wneuthui awdwyr ac argradwyr yn atebol am eu cyhoeddiadau, fel y byddai y wasc yn i'h.ydd oddiwrth bob caethiwed blaenorol a tlifavVs awdurdod y Llywodraeth. Gohirwyd y cynnyg gan y rhan amlaf o lawer o lcisiau. Yr oedd Brenin Prwssia yn gyru mor gyf- lym tua Pilaris trwy Ffrainc, fel y torodd ei ger- byd ar y tiprdd. Aeth ei Fawrhydi i l'aiis mewn cNbyd a gymmerod d yn St. Dcrns. M?- negir mewii Hythyro Calais, fodyr Ymcrawdr Alexander a Duges Oidenburgh wedi dy rod yno aryr 28ain o'r mis diweddaf. Aeth yr Yixier- awdr tuag Ostend, a'i chwaer tua St. Omer. Yrydym wedi derbyn Llys-argraffau o Cara- cas (parth o Terra Firma, yfi yr Americ Ys- paenaidd) hyd ddechreu Mai diweddaf; rhodd- ant ddarluniad erchyli o'r rhyfel cartrefol di- dosturi ag sydd yn awr yn anrheithio taJeithau Venezuela. Ymtfrostia y Cadftidog Boliva, ei fod wcdi maeddu y Cadfridog Yspaenaidd Boyes, gdrllaw Valeucia, yngbylch,deciii,eu'r mis Ebrill. I:' Bore ddpe ymadawodd Tywysog Coronog Ip.. 'I' }f d' 'I' Pru'sia, y Tywysog Ffre d enc, a'r. Tywysog Ifenry, o Lys St. Jamesy i gychwyn tua Dover, ac oddi yno i'w gwlad eu hunain: Dysgwylir y bydd y Tywysog Wiliam 1 adael Llundain y dydd hwn. Dydd Sadarn ymwe?odd Dug Welmg<on ?r %?,3-(id B??et? yn L?s St; James. Yn eb-I Irw}{]d wtd?hyn aeth YùdriU'ryfehn enwog a?la?n(, gan r?dio braich yn mraich; eithr ym- gasglodd y fatii (loi-f o bobl o'u hamgylch, fel a l prin y gallaseat symud o'r fan, hyd oni ddaeth-rhyw ddyn go nerihol i'w piith yr hwn, trwy fawr ymdrech, a aeth o'u blaen, gan agor ffoidd ynghylch dwy droedfedd o led iddynt. Yr oedd y gwaeddu a'r bloeddio Huzza tu hwnt II i fesur a tiierfyti- ac ymddangosai y Dug Dy- ledog ei fod yn mwynhau yr Olygfa i'r graddau mwyaf. Methodd Ariandy Malone (Iwerddon) i dalu ddoe; acy mae Ty Americaidd tra chyfrifol wedi methu yn Dublin; ac nid oes duedd i dderbyn ysgrifau neb o'r Ariandai yn y ddi- nas honno, 25 ond Ariandy yr Iwerddon; ond cyhoeddwyd hysbysiad gan Dy Ffrench, Taafe, a'u Cymdeithaswyr, i fynegu y gallant hwy dalu. ———— TYWYSOGES CYMRU. I Y papuran a osododd Arglvvydd Castlereagh ger broil y Ty Cytfiedin, dydd Maw rth diwe- ddaf, yngiiylcli-Tywysoges Cymru, oeddynt bed- war mewu lhifedi. Y eyiitif 3-w cynnyg, a at*. wyddwyd gan yTywysog Hlmgla w, aca gymerad- wywyd gah y Dywysoges, y-r hon a oapdodd ei henw wrtho, trwy yr hwn; y mae y, Tywysog yn cymmeryd arno ei hun i dalu 49,0001. o ddy- led y Dy wysoges, ac i ychwanegu ei. thai bly- nyddol o 12,000, i 17,0001. Y r, oedd yn am- mod anhepgorol o'r weithred hon, wedi i'r ddy- led gael ei thalu, na by.ddai i'r Dy wysoges' fy w yn uwch nâ'j thai Ijlynyddol. Yr ail, a ddengysfod ei Fawrhydi wedi ar- wyddo y yeithred; a'i fod yn ysrtyried y cytun- deb rhagvddy wededig yn rhesymol, ac os byddai i'r Dy wysoges fyned i ddyled drachefft, trwy dreulio yChwaneg n1 17,0001. yn y llwyddyn, a "cheisio gan y Tywysog i dalu! y cyfryw'ddyled, y gosodid cynnyg ger bron y Seneddr, i wneu- thur gweitbred i ddiogelu y Tywysog rhag bod yn atebol am ddyled y Dywysoges rhagllaw. (Arwyddwyd) Fi.no v, CAMDEV, GEORGE R. CAROLINE P. I Portland, SP. PERCETAI,. Y trydycld yw yr awtfurcJocl a roddodd y ])ywysoges i Anthony St. Ledger, ei Rhag- ystalellydd, i dderbyn y rhag-ddywededig dal drosti hi. A'r pedwar) ddyw yr awdurdod a roddodd Tywysog "Cymru i'r Cadfridog Hulse, ei Drysorwr, i dalu y ta.1 'chwauegol uchod t Drysdrwr y Dywysoges. Ddoe cyhoeddwyd yr Hysbysiaeth canlyndl am iechyd y Brenin yn Llys St. James:— Cast ell Windsor; Gtnphenqf 2. Y mae ei Fawrhydi yaparlian yn wych mewn ieéh- yd, ac wedi bod mewn ansawdd nieddwl tawel a siriol trwy y mis diwddaf." (A,-zi-yddanjd gan y pum klfeddyc). 5. I Papilrau Paris am ddydd Sadwrfi diweddaf a ddaethant i law y bore- hwn. Cynnwysir Gor- chymmyn milwraidd yn y Moniteur, yr hivn (wedi sylwi at- symudiadau byddinoedd ynmhob parth o Ffrainc, y cyfnewidiadau a gymrneras- ant le yn gaiii yitol 111rhooli ii newyddion a fab- wyswyd yn y deyrnas, a dvfoAli.L(i parhaus. v niilwyr Ffrengig o'r amrywwl-edydd He buoiu garcharorion, yr hyn sydd yn peri. nad yw yn Ifosibl gwybod rhifedi y gwyr sydd yn awr dan arfau yn y deyrnas) sydd yn gorchymmyn i ad. olygiad cyflredinol o'r lluoedd gytnmeryd lie ar y lofvd o'r mis hwn ynmhob purth o Ffrainc, pa un at mewn amddiffyufeydd, lluestai, ysbytai. neu ar eu cychwytiiad. Dichyn fod hyu hefyd yn fath o ragbarotoad i dTefnu'r rhifedt o wyr sydd i fod dan arfau yn amser heddweh. My- negrr tflewn erthygl, a amsfrwyd Vtenna, Me- hefin 8, mai un o'r prif bynciau a, drinir gan Wahanol Al hi oedd Ewrop, yn y gymmanfa a gymraer le yn Germany:, fydd trefni a phenodi^r rhiledi o .wyr arfog a ganiatair i bob gvvlad ^adw yn amsel- heddweh.. Cyanwygir rhai sylv^adau yri y Gaze!te de yn y Gazette de France, ar y gynnadlcdd fas- nachol ddysgwy liadwy rhkng y wlad hon a Flrainc, tuedd y rhai y w dangos "Iílal'r gyn- nadledd fasnachol oreu fyddaidim oil." Yna y rnae yn myned .rhagdddy'gan ddywedy'd. a gadaei fody cyfiy w gynadledd yn anochfeladwy, diammau yr edrydhirar ein gweithiau edttwn yn wrthddryclfauteihvlIg 0 oféiltadol ein Llywod- raeth, y rhaiydynt y mvVyaf mantesiol o bob masnach, ar gy frit yr elw mawr a geir trwyddynt, a'r rhifedi lielaeth o ddynion sydd yn cael eu cynnal Avrthynt. Y ma cynnydd y gweithiau hyn yn FfraiIic wedi bod yn gyfryw, yn yr ugain mlynedd a aethant heihio, fel ymaent wedi gwasanaethu yn lle'r holl gottwri a ddygid evil hyny o Switzerland, India, a Phryflain, yn gystal a diwallu'r holl Gyfatidir o'r mllr Adrial hyd y Baltic-gellai un linell o'r gyisnvdledd fasnachol ddifotli'r lioll fatiteision hyn, « gyru 600,000 o weithwyr trwy amryw bartliau Ffrainc i gyf- yngder, ac i amgylchiad cai-dt)!.ai, a'it gwneuthar yn rhwymedig i estroniaid am y peth mwyaf buddiol a ddefnyddir genym." Mewn erthygl a amserwyd Madrid, Mc- hetin 19, cynnwysir achwyniad am y modd yr halogir y Sabbath yno gan grefftwyr a gweith- wyr, a gorckymyn oddiwrth swyddogion y ddi- nas ar fod i'!r Sabbath a'r gwyliau gael eu cadw yn fanwI. Tiiiodd Madame Moreau a'i merch 12 mlwydd oed, yn Calais ar y 29ain o'r mis diweddaf, o Loegr, ae/.hant rhagddynt tua Paris. Drg- .wy lir i'r gymmanfa yn Germany ddechreu ar y jlafo Awst. Y mae'r gyfiinach trwy ly thy ran rhwng Naples a Sicily wedi cael ei hadsefydlu. ttiu cryn derfysc yn mhrif ddiuas Turkey, Con- stantinople, yn y mis Mai, yr hyna gadwyd gan y Janisariaid, y rhai a gly wsent fbd amryw o'u cyfeillion wedi cael eu rlibddi t farwolaeth yn Widen; ymgyunullasant b gylch y seraglio gan geisio iawn m«ewn modd-bygu thiol: cArli., (jar. osfyngwyd- bwy'yn lied-ebrwydd; gan y Visier Mawyddig. 3,n O(Iiw- Ymap'y haoeslon a gymmerasom yn ddiw- eddar o'r papm-au Ffrengi?mpwn ppr<hynas i Spain, yn dances yn cglar'gyil?rgrpsynol y wlad hono. Ni ddaethneb Hyt?yrau oddi yno gyda'r )!ythyr-godau a gawsom ddoe o St. Seb- astian a Ffrainc; ganfod y me^arau mwyaf: gormesol a chaeth Avodi eu trefnu i gadw gwyh- odaeth o'i sefyllfa rliag ymdaenu ar led. Pa fodd bynag mynega Papur boreol fed dau gonad wedi dianc i Lundain, a bod yr, hiiies a roddant am yr erledigaethau a'r dyoddefiadau yr aethant dctnynt yn dra arswydus; er eu bod eill dau w€di bod yn dra diwyd Hwyddianus yn achns wedi bod yn dra diwyd a. llwyddianus yn achos eu gwlad yn erbyn estrdn-deyin, yn neillduol Don lstruria. Ymddengys wrth yr hancs a Y S Wl'th yr ]I-,Illes I gawsom oddi wrth yr Yspaeniaid a libisarit i Paris, y rhai ydynt yn clywed mewn modd dir- gel, pa fodd y niae pethau yn rriyned rliagddynt yn eu wlad enedigol, mai o achos taerineb y bobl, j y gyrodd Fferdiiiaiid allaii ct,cllvmvn l)cri i'r holl Yspaeniaid a safasant 0 du Joseph Bona- ¡ parte, i ymadael o'r df'yrnas. Bod yr Oiiemaid yn pregethu ynmhob mati yn erbyn y Cortes, yr hyn a barodd i'r lliaws anwybodus godi terfysc mewn uianau, a llosgi llylr gelloedd, ac ysgrif- lyfrau (manuscripts) Y mae'r pIn yn parhau yn Constantinople, cnd) nid gyda ffyrnigrwydd mawr; ond yn Smyrna! dywedir fod o 200 i 250 yii ITJarW bob dydd o It oiia-Ar. Mynegir gan y Frankfort Journal, fod Bona- parte yn ymdrechu gwerthts penaduriaeth Elba (i Lywodraeth Tuscany ysgatfydd) a'i fod yn ceisio caniatad i fyned i Loefrr. Ifysbysir mewn llythyrau o Bourdeaux fod y milwyr Brytanaidd diweddaf ag oedd i fynpd i'r Americ, wedi hwylio oddi yno, a bod y lleill yn dychwelyd i Frydain, a'r Iwerddon, gydâ. phob ile us. ,Dygivyd yti. ys yr Esgob yn y brif ddiiias, gan Janjila Heyn, yn erbyn ei gwr, William Heyn, gan ymbil am ysgariaeth rhyng- ddynt, o achos ereulondeb a godinel). Profwyd ei fod yn oditiebus. o herwydd i'w wasanaeth- yddes ymddwyn ac esgor ar fab iddo; ond ni ddygwyd prawf digonol o greulondeb, er hyny cauiataodd y Llys ei dymuniad i'r wraig, a hwy a ysgarwyd. Yn Mrawdlys Bombay (India Ddwyreiniol), euogfarnwyd William Bland am ladd Robert K. Case mewn ornest a William Raiidill am fod yn gefnogwr iddo, y naill i gael ei all- y iiaill i gael ei all- tudiodros saith, a'r-llall dros wyth mlynedd. Daliwyd mintai o YspeiUvyr llogellau (Pick pockets) o Lundain, yn Portsmouth, pan oedd yr ymwelwyr Breninol yno. Daliwvd un James Woodman wrthei orchwyl o yspeilio Offciriad, a chafwyd yn ei feddiant Oriatvr arian a chad- wyn aur wrthi, ac ysgrifau ariandai o weith agos i 3001. and ni ellasai ddytvedyd yn mha le y cafedd yr un o honynt*

i. SENEDD Y^rERobRbju I!

I" MYNEGIAD LLAFURWRIAETHOL…

.... ÓLYSGR][JFEN...\ 1; -