Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

5 articles on this Page

)!.'L-...1 LLUis DAIN, SABWEN,…

■ . - ... ' ' LI.ux, .4- ;…

i. SENEDD Y^rERobRbju I!

I" MYNEGIAD LLAFURWRIAETHOL…

.... ÓLYSGR][JFEN...\ 1; -

News
Cite
Share

ÓLYSGR][JFEN. 1; PR YDN AWN DYDD MERCHER/ CORPHENHAF6. BERBYNIASOM bapurau Ellmynaldd ? bore liwi). Iviynoglr o dan y pen Adt- wvrp, y ,Wain, fod rhy son y rhoddir Belgium, i Frenines Etiuria. 1 Yr ydys wedi cyhoeddi gorchymyn yrtghylclt cótli toll yn rheolaidd ar amryw fath Gffntyddau* yn Brabant, hyd orii therfyner yn i bwy y bydd y vvlad hotl:u yn pO,rtby-it. j ITysbysir yir IjlyFsirgraff ncith?Wyr fad Du: I I Welington wedi ci drefiru i fod yn Genadwx- yn llys Ffrainc dros y wlad hcii a bod Arglwvdd Fitzray Somerset i fod yn ;¥ sgrif-rgla W¡'r. gcn.(, y y Cynnwysir llytbyr oddiwrth y Rhaglyngfl^ ydd Arg. Exmouth" i John Wilsoi Crok^K Y's- i"f Wain, yn y LFysnrgralt* hefyd, yn darlariio y modd y cymmerwyd amddiftynfa y k- nc( d γ- i n-o 1',bi.ill g,,Ili, y ychydig longau dan Cadpen Grant o'r A>mada, Pallodd y blaenor Ffrengig roddi y He i f nit nes parhauwyd i saethu dros awr ar yr abiddifT- ynfa; yna rhoddwyd hi i fynu ar amniodau, a. chafwyd ynddi 1100 fangnelau. Rhoddir hanes swyddol oddiwrth Syr George"' Prcvost ? Syr James (10, yn.y Lr.vsargi a'tf, yng' hykh y brwydrau a'r Cadfridog Americaidd VVilliinson, yn1 Lncole 2C ysgafaeliad gwarchglawdd Oswego end gan fod swm V gweithrodiadau hyn wediymd(-L-i;iyaos eisoes, iiia oes raid yn awr ond mynegi fod yr hysbysiaeth am ddymchweliad yr Americaid yn y brwydralJ" hyny yn swyddol. Ar y 4ydd o'r mis hwii cyflavfnwyd y ddifoif.. o syhbeddi hcddwch yu Windsor, ac am un o'r gioch eisteddodd ychvvanog nil dwy iil (T drigolicn j' Uodion y dref a'r gymmydogatdh i ginio rhagorol>, a barotolsid iddynt ar draul y Frenines; ac yr) yr hwyr goleuwyd trefi Windsor ac Eton y 11 y 4 modd dyscleiriaf. Banfonwyd gorchymyn orldiwrth Ysgrtfrag" law y Llywodraeth at siryddod Llundain, i bp'f iddynt <wod cosp y rhigod (piitlory) ar Arglwydd Cochrane, ac ereill a fuant eiiog o dwyllo'r wlad' I yn ddiweddar, trwy daenu newyddion anghy wiiy i'r dyben i godi prisoedd y trysorfeydd, pan oedd gan^dynt lavrer i werthu eu hunain. Ar ol hir ymresymu yn Nhy y Cyffredin ne»thiw;yr, cytunwyd vnr fod i, Arg,. Cochrane, a Cochrane Johnston gael ett troi allan o'r Ty, 0 herwydd eu cael yn euog o*r twyll a grjbwyll- wyd uchod; a gyrwyd allan y^fifau ntnv/yddiort ord?'mmynaj fed i Ae4bdku crcn:gál e^- ??fon'yn eu ?e. ^r;" ?, Darlienodd y. RhaglafatWr lythyr I By,wysoges Cymru yn Nhy y Cyfffediii netth" w>f j Yn yr hwn yr liysbysa ei Ittichdor Brenitlfr jei bod wedi derbyn llythyr oO,di, Ar-lwvda < Castlereagh, yn cyijflwys ^grif uv hyn a gv* tunwyd arno y dydd o'r bUen,:ttiewn eist-eddi;o4 Wr hollDy, se{ ^od i'r swm flyhydjdpl o (),.oOOl gael ci rhoddi iddi tuag at gynnali^etk ci theulu; dyinunai ei I|uch<r Prcuipdl i'r Rhags lafarwr amlygu ^'r Ty, ei diplchgarw^h didwyll hi am yr aTwydd rhyicddo; hyn o'i haelder. Dyigunai'r Dy wysoges v, yr un prydïlr Rhag", lafarwr hyflqrddi y Ty ei bod yn ilin o achos fod yr amgylchiadau yny rhai yr oedd hi wedi cael ei gosod, yn gahy am ychwanegu beichiay'r bobV, 1 ac na ellasai hi gydsynio ag un ychwanegiad at y beichiau hyn ynmhellach nag yr ymddangosai fed e: sefyllfa yn gofyn. Ac am hyny, yr' oedd yn gobeithjo yr "il ystyriai y Ty eu cytuqdeb, a Hdhau'r swnt o 50,0001.-i 35,0001. ynllynyddol^ yr hyn a fyddai yir ddigon iddi hi, ac a dd'e^ bynid .uyd«Vr qtoichgHi wcJi gwresoqaf,.