Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

5 articles on this Page

' JL LUND A IN-. -.Nocm-

[No title]

Advertising

i IIY:i,tlYStAl). 1

11J..A1:..M O GILEAD SOLOMON.

News
Cite
Share

11J..A1:M O GILEAD SOLOMON. YMae yn amlwg fod amryw anhwylderan'r M. corlf dynol yn cael eu niagu gail -t"rtdioi.i-i% N,(IKI I'll amser ieuenctyn, a thrdscsldiad gvvartiim o'r rlicolau a r v Illt; callineb yn eu nodi allan er diogelwcii iechyd, ac er gopod s> liaen his- a d<fdiVydd, Jdag ansawdd gref a Ciiadarn. Nid yw bendithion ieciivd yn cael eii colli va gyul na$y mae proiiadati poenus yn dangos eu gwcfth; a'r dyoddelydd aruiedwyild yn edrych o'iaujgyich, yu rhy uwi, ,,ii, ii1 yn ofer am f'oddion adwelliant. Y mae'r Dr. Soio;ai)ji, o yn cymmeradwyn ei GOIIDJAL liALM of lULEA D i Ihivvb o'r rhai inae anfeawdd eu cyrii aJfeilio o ac.1OS anghaliineb menu ietienciydj a'r holl rai sydd a'u gewynion \n Hin o actios llavver o fyfyrio, lieu ymaifer gormodd ft s wrrawd (spirit* ) crytlon, tea, neu gojf ce, yn gyslal ag i'r rhai yydd I; ciii ^Waiwii trwy hir breswylio nievvn ardalOedd twyniion at- itiacii; yn mhob un o'r c.yfryw amgylchiadau fe dry allaa yn ieddy j;iiiiaetli mwi;it Clleithiol, gan dyimu y gewyaioa J peda) Lit Wedi Hacs.it, a cUryfau a bvwiocuu aasawdd y corlf. Yr affiil-Wiol anhwylderaii jjertiiynol i'r rh>" w deg (fair sex) a ddeuant yn ddigyfrwng dau ajv iurdod jraiiVrydrt hwn; ac J irtae Ilawer o bendeligesau cvfVifoI rvedi pron ei fod yr ycinViiiicgiad meddygol gorau i'f b«rdd yiadrvisio a g\M-ddasant eruv d ag ei i gyfncrlliu'r ysbrydoedd a:!l>il- iedig, cltwalu dtilKr y pen, karinvydd, a llesgedd; ac « nil greu bywiogrwydd hytryd, ac ynilid ymaitn' drvmi'rvdettdj y mae yn rhoddi cvsur a nerth i'r holl gorltl Y llu o glefydau trynifrydul ag sydd yn cystu.lclk>'r corlf dyih)1, dan yr enw AnhWyldcrau (ieUynol, y w'r achosi;>a penat o rcsynol.leb dynion ag sydd yn auKl.Mraid o ieciiyd. 1 ti N'ti it deilliaW o'r fatli amrywiaeta aniyncgai a ciiyd-blethol o aciiosion fel y bvdd;ii yn an- iniiosibl, pe i hyny yn w:istad yn aii^eiirlieidiwl, i'\V cN i-, ir o honynt. Pa fodd bynag, fe adweinir ac fe dehnitr eii hcifeithiau yn rhy dda, yn mulitii l han fawr » ddynolryW; ac ar ?ytcr y r eil'el tiiiau hyn, ?t i?tr hacru heb fvned y tu draw i'r ii-, na ciiafwyd ii,i iuiaeth criJed y)) rha?on ar, hen yn fwy elodfawr am ei c«c!t!)t<)!dph na <???/?? ??/.Jf o/?7?L?jO v Dr. SOLO?P?i. Y iiiae ei- a,-yiii,.)ierasaitt !e trwyddo wedi eu hargraflu yn mnob papitr newydd ion yn le tri%-yddo -cdi eu liai-g rad*tt .1-a itinob I)al)ttr ii-ft-r o feddy?inu'ft!? yr iiwn )'dd ]??r 'Jig, gweini iachad tr?yad! mewn pob achos o nyciidod. Y mae tyh yn tlynti fod anitwyklerau gewyti.'iwl yn fwy cyttrcdin yn E'wrdp yu awr nag y buont ar u.i amser arall, a piiriodolii hyti yti benaf I'r goriaodu isuaan frtynaadsydd v a liynu yn yraniberoedd gloddcsigar liyn. Y mae yn wiruii:- edd sicr, Iolal pa i;ellaf yr ynutdawom oddiWrth symled-.i a ctiyinhedreWer yn ein llnniaeth, a pita fWYilf a abertiiom o yiuarferiadau iachus i'r anweithgarw cU ag r vtld yn cy ifyned a difyrWfch tetduaidd, mwyaf gyd fydd eiiaith p»>b cyieilse had nteddygol, yn gWanau corif. Y mae anhwyl- fleraU'r gewynau yn ddygwyddiadol i'r ddau ryw (gwrryvv a banyw) gyda'r gwahaniaeta tiyn yn unig, en bod yn r ri!yw fehuivaidd o herwydd tynerwcli ansawdii eu cyrtf iL a unit lynoracii o fyu, yn t-it-y airil a GYrIIlg nag yn y rhyw arali. Achly snrir gwendid yn yr ansawdd ewynav1,1, och yn rhy fynjch gan afreolusru ydd yn y naill i-yv, i a gornmudau Irytiiyll yn y llall. Yr arwydd iiiii cyifreilin o'r an- rnvyMcr hWlI yW ofn angau yn baraus, yr hwn svdd yh cerdded trwy'r holl ziiisaivd(i iiaav I a'i efleitiiiau diny,tr- iot) gan uydd-droi'r galon ag ing aufyne^o!, ac yu cynnyrfu y crybwylliadau mw yaf arawydtis o ridyciiryn HC anobaith i'r dinystrydd h-A ii y mae miloedd 'tvedi sy rtaio yn abertiuiu yn flytnigrwydd ei le,iiiairi yr hyn sydd yn gwncuUiur y dynioti aiuiedvvydd sydd dan ei lywodraeth" vn anyna: ya anWadal, ac yn an imyneddgir, ? n dueddol i redeg uddiwrtti iill meddyg at y llall; a hyn yw'r rheswin pa ham y maent tnur anfynycii yn cad budd oddiWrth ua fi-ddyginiaetii, aia na feddant 1m yrfrydigrwydd digonol i tynu iiz-tli un ties cutib amscr i dd wyn eretlaith priodol. Y Cordial Halm of GHcad anghydmarol hwn y?'r fcddy?? iniaeth fwyaf ccindt?s ac (-Mt'n:)?! a gat'wyd erioed atau? sawdd ?an a ch? i)f'-t?r cortt, g? cnfUa gottV?, ueu v.'emlid cof, isdder ysbryd, cryndfKl a dyc?ryntadau'r meddw!, ??e.tdid ysth'ttatdd (x?f '.?, a phob anhvr ylder araU ag ?I.cvfodi otildiar e ;ttisa?? dd I y rhai yii ami ydvnt yn cantyn a?hy!ttttedr:)tdcr, drwg iueiiedd, a diii)g gofal am angcarht?mau tochyd, ?tudd?t. bywy'd llo« nvdd, eisteddol, a mj'I,>T:&r! y mae'r CM-<?«< 7?a?M hwn wedi ?efyd!u yn ?ytucdtnot ei eitaim aMeriada!, a ?oMn yu ?\?ir ef ?yfrtf ynmhlith y penal" o'r catiaeliadau a gafodd oiriicihiad meddygpl allau criocd, t'ct bfudtthttMt < tKnno? )yw, a gwrtiiweitiivdd i resvnoldeb dynol. Y mac mi/oedd yrawr hOn yu byw yn y t:ur kyrnas, 1 temitthw (' (hdd Y docurct?san?ymmcryd y jneddygiuiaeth rhyfcHidol'hwit^ ac vn inWytimi bcndiiiiion ieciivd, y riiai mewn modd amgea a a"uascnÙ'od wedi svrthio i'r l)¡'dd' y1l all<l.lUsaol,)'ll aberLH? an i anghaHineh bore 4eucnctyd. ttjf* Y mae hanesion o'r I werddon, yr India Ddwvrelniol a (u'nnany, ilambuixh, lierlin, iioliind, .Ja- i maica-, America, Norway, Sweden, a Denmark, y rliai oil a < gyttenant, na ctiafudd uii meddyginiaetn erioed a ddygwyd i'r gwledydd hyny y fath wertiiiad ebrwydd ac anarfeiol^— 11 N It-iiti r Tolfeydd ( Cuilom-Jtowics) yn Llundain a Liverpool fod uiwy o'r meduyginiaeth tm n yn cael ei yru dros y m6r nag o'r holl feddyginiacthau ereili a'u rhoadi ynghyd. styrir y Cordial Jtahn of Qilcad yn awr fel y callaeliad niwyafa gafwydallan yn lIgilOf riyn; y maeyn guUun, yn ddinivvaid, ac yn llasusi y clod buanac ychwanegol aroddir i'w awdur a'i ddyfeiiwr (Dr. Solomon, o Liverpool), "w yr unijr faen-prawf i farnu teilyngdod meddy ginia« tli, y r hwn syud wedi ei roddi i'r gradd a. u ucliclaf a'r isehif o'r bobl, gyrta'r faf.h IwyddiaiU dedwydd a pliaivju-.— -Y mae gwerth- wyr y meddyginiaeth hwn, y rhai ydynt lawer lUasoeach na? a wybuwyd erioed o'r t!h?cn, )U methu yn fynycii a'i gael mor ebrwydd ag y byddo r galw am dano; ac y mae vu deihvng o sulw, fod y costrclaw yn cael eu gwerthu yn agos cyn gynted ag y deiont i law, gan eu bod wedi eu rhug- ei-eiii cyn gyru am dauynt. Ar werth gan D. JENKIN, Argraffydtl y Papur hwn, Ilefyd gan Jenkins, ac Edmond, Abertawe; Daniel, ac Evans, Caerfyrddin; North, Aberhonddu; Paiuter, Wrexham; a phob Gwcrlhydd Meddygiuiaeth arall; foris I Is. y gostrelaid, neu bedair mewn un costrel devillaind am :J3s. vvrth vr hyu if arbedir lis. a'r geiiiau Saml. Solomon, Liverpool," wedi eu certio ar yr argratf (stamp). G':j¡ Y mal"r Dr: S¡¡lmuoll !1 dy sgwyl, pan yingynghorir ag ef trwy Iythyr, i gael ysgrif-arianydd (bank hill ) am un hltnt yn y Ilytiiyr, wedi ei gyfarwyddo fel hyn, Money Letter, Dr. Solomon, Gileml House, near Liverpool.—raid double postage I CjJ'arwyddiadan cjjJfredinol i gi/mmeryd y Cordial Balm vf GilClld. I Ynmhob achos ag y gweinir y Cordial Balm of Gilead, (oddi eiUir pau y gorc.iyinmynir i'r gwrthwyn b gan y Tvwysydd i Iechyd"), cymmerer o ddau lomiid liny de i loil,4i(i Ihvv bwnld ('table spool) yn gyf;itel)oi i oed ac au- sawdd corH v dyoddefydd, banner awr cyn bore-fwyd (Jireal:- font), y ioch, pump yn y prydiuiwn, ac ynghylch awr wedi su per, wrtiioei fuu, neu mewnlldn- j aid gwtil-wydr («»««glass) o dawfr; gwin gwyn. Madeira, niU win ecirioes {starry),