Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

5 articles on this Page

' JL LUND A IN-. -.Nocm-

News
Cite
Share

JL LUND A IN-. -.N ocm- YDD IA U, MEIIEFIN SO. P APU-RA U Paris am y 27aiu acldaetfrarit i'r ddinas y bore hwn. M v negirmewn erthygl o Madrid, fed Brenin painyn pariiau dorbyn ceuadau ac anerchradau ci ddeUiaid o bob partln Ynmhlith y rhai hyn crybwyllir un o Sata.mauca, yn yr fnvn ldgofir ei Fa w rhy di am yr afcti 0 waed a lifodd yn y gyrnmydogaeth hono, with mpdinyn ei, iawudeiau ef, a gwaredu y wlad oddmrth oruies I nid oes son di- okhgar yn yr auerchiad hwn, nar. mewn un arall yn Spain, am y wlad ag y cymmysgwyd gwaed eu meibioii yn helaeth yn y 1 lif (sef Prydain). Ac am fod yr Yspaeniaid^yn gosod cymmaint pwys ar y gw.i.ed a lifodd yn eu gwlad, yn aclies cu brenin a'u rhydddid, naturiol fyddai gofyn, gwaed pwy a lifodd ? With ddarlien hanes brwydr lofruddiog Salamanca, yr ydym yn gweled fod dau Yspaeniaid wedi eu lladd, a pliedwar wedi eu clwyfo I Yr ydys yn bwriadu codi adeilad Fonfraff- frigfain (Pyramid) tra uchel yn Rhufain, errof am yr heddwch a gwarediad Ewrop. Ar cibrig oSGdif cerf-Iun (statue). crefydd ynfuddugol. lydd_\y gwaelod yn bedronglog, yr tnvn a flu»■ fir o feiui niarmor (marble). Ar y p if wyneb "ydd-Hun y Pab, ar y ddau ereili bydd lluniau y •^enaduriaid cyfunol; ar y pedwarydd, lluniau y Cadfridogioll t'r Gweinidogion mwvaf elodfaWr, trwy -afrfau a chyngorion y rhai y dygwyd y "waredigaelh i ben. Dy sgjvylir i boll wledydd 3"iWrop danscriiio tuag at draul yr adeilad, a Kwahoddir xlynioa eywrain o bob gwlad i ddau- ^°n dau gynikm i Rhufain, un yn gyfatebol i'r arncan uchod, a'r Hull yn ol eu tucdd a'u dyfais 141VY eu hunain. Ein Cyngreirwf newydd Murat, Brenin Na- ples, yw un o'r rhai tnwyaf dedwydd o lioll gymdeithas Bonaparte, gau ei fodya cael tnedd- imu ei dcyrnns, er gyiu ei feiitr i Elta N.d ydym yn gwybod tynged ein hen gyfatlifachwr d dloii, -v Brenin cyfreithlon, iawnderau yr h J 1 1 hwn a diosghvydHwyd i ddyn dyeitbr. v I'f' t. Y mae amryw o Esgobaetnau Ffratnc wedi Wabwysio yr hen Hol-wytidoriad (Gatechirm). 9fill fod vr hwn a elwid liol-wyddoriad yr Ym- crodiaeth, wedi my tied yn ddibarch. Mynega Llys-argraff Florence, fc, d tin o cltwiorydd Bonaparte, Tywysoges Bd'ghese, Vedi tirio yn ynys Elba ar y 5ed o'r mis Invn. FfranJcffort, Mehef. 21.—Y mae'r Cadfridog Cosciusko yn dvchwelyd i Poland, ynghyd u, lluoedd y wlad hono. DicIIJIl y weithred hon o e.i(ldo dy-n ag sydd wedi aberthu pob peth er budd t'w wlad, feithrin gobaith ynmhreswyhvyr Polanc, yr adfeddianant eu hanfod gwladwr* iaethol, o leiaf, mewn rhan. Erys holl fyddin Russia yn Poland hyd oni therfymr y trefniadau sydd yn awr ar droed yn Germany, ac y cadarn- hair esmwythder Lllkvrop. Gosodwyd yr ysgrifen ganlyribl yn aihHvg yn Kliy Lloyd :— ? SM-??'r ?o/7y.< Afc?/ 28. S YR')-G. an fed Arglwyddi awduredi? y J\" 1 d' Ii- b w l wi jfod Jlot-gau yn parhaii hl} ner! i Fatmouth i uno ?r naMddlongau (?t-f??-?,) sydd yn myned i Spain a mor y Canoidir, Por- tugal, &c. erbod y nawdd-iongau ?ed? èu trefn: i hwylio o Spttt.ead? neu Cork, yn unig: gorch- yroynwyd i mi gan eu ilarghvyddiaethau i ddeisyf flrnoeh hysbrsu i'r maelierwyr y rhai ydynt yn dwyn j,nmia<>n fasnach y ffyrdd hyny, fod i'w t!wynynm!a  afasnac h y ity rdd hyny? fod i'w ongau gael eu danfon, ynmhob acho:- i tin o'r ■h°rn">Vtk a gi-ybwyllw),(! ddiweddaf ac na J)} dd 1 lIawddlO¡lgau Spithcad, we-di y laf o Or- phenaf, alw yn VilirnOut-h am neb llongau a ellai I O' yn He Uno â'r nanvddloiigau niewti He-I oedd prlOdol.- Y dwyf, &c. &c. t) « T WR. AtkJ. Green, Yyram, tthngl&eydd y fasnach ( 1.t;J. Green, l"'Hwain, 1l.1t«gl!llt';Cid Y fdsnacit I yM M?r y Camldirt" ^n-wyd de?sy?adau ir (idau Scnedd-dy f. tsofis o'r Heoedd car?yuo!, i ymbil am ddiddym- ?? ebr?yJd a chyirrfd;nol ar y fasnach mewn ??a ?AshweU Thorpe, Hury St. Edmunds, 's n .1'> ?? 5"'?'?? Braintree, Hoddn? Bishop's StC!?fo!'d, La?'?gbo?rnp, Bromley, Billericay, Kasslngstoke, C."<3nfw"°d5 Chicester, Chatham,' €h!s!tms, Croydon, (?olcl)ester, Coggeslmll, ?plmsfo:d, Canterbury, Cx'-t'? HeJinghm,  ?pham, Dpptford, Dar(f0rd, EnllcUly ??t ?'stcad, F?t Ham, Edmonton, Fcu?mire, ?lham; GoEUfxt, Greenwich, Gravpscnd, Foe? ?? ?osno: ? Greenwh, Cravosend? GuUdford, ()Sj)C?i t' G-recii-*N,oll, Hampstcad, Ier, ?.???"g, Kingston, Ke?'cdon, Le?c.? Lymmg. ?"? ?adeiy, Margate, Mc!borne, Marden, H^Te\vp0rt pagnel!, Northampton, Needham, ool P R 1 O'h P ^Pkham, Ramsgate, Royston, R?e.gh, ??"P? RoweU Rochfod, Southgate,alron: <+ ^?en» Suftowand Stralford, Subury, ?taine?, _toc??? St. Alba:ls, Thames DItton.Tha?d, 'r bnfe Cxbridge, Woborn, Witham, West Mam, Wre?n?ham, Weathers?(-l!<, Wool?tch, ?Whmorp U;? ?V /mQ?dhanr?Woodbrtdge. CAVENEK, GOll. 1. Cawsom bapurau Priris y bore lnvn i'r 28ain o'r mis diweddaf. Cynuwysir rhes hir o enwau Marchogion o (Jrdd St. Louis yn y Moniteur, y rhai a grewyd gan Orchymmyn a osodwyd ar y SZain. Eisteddodd Aelodau 'I y'r Cynnyrchiol- wyr ar y 27iu, nid yw y pyuciau n drinwyd ganddYht 0 rldim pwys. gail erthygl a amserwyd Vienna, Meli. 17eg, fod cryn anesmwytlid^r yn Spain, o achos fod Fferdinand wedi diddymu'r iliirf-ly- wodraet)) a wnaedgan yCortes; ond o herwydd fod 1 laisy bobl yn gyil'redii), a' J' I wYI'O du;ii'!JI'c-! Aiiii., yr ydys yntJIHed y tnwynheir yr holi awdur- uod iireninolgan ei Fawrhydi mewn tawelwcb ar ¡ fyrder. DyWedir fod Ymerawdr Awstria wedi iiychwelyd t'w Biif-ddinas, ar yr 16eg. Yr I oedd ci Fawrhydi Ymeiodrol ar geffyl, mewtt gwisgoedd Maes-lywydd, a'r Tywysogion eti- feddol a'r Arcli-ddugiaid o'i amgylch. | Acth y catrodau Brytanaidd y 35ain a'r I9ain ó Antwerp ar yr 21ain o'r mis dlwcddaf tua Nieuport (H-iland). I Cyh'oeddodd Louis Bonaparte, Brenin diwe- ddar iloland, iythyr a amserwyd Lausanne, Mehef. 18, yn yr hwn y mae yn ynnvrthod drosto ei hUll a'i blant, a'r chweched lrthygl yn y cytusrdeb a Napoleon, yr hwn a ddarparai gynnalia.pth iddo ef a hwynt, yn gystal ag aêl- odau ereili o'r teulu hwnw. Daeth Iiythyr-god o Hamburgh i'r ddinas neithiwy r, a phapurau i'r 25ain o Mehefin. My- negant fod y Cadfridog Ffrengig Vandame wedi ymgrogi, i ocjielyd myned i Siberia, parih oer iawn o Ymerodraeth Russia! Da'r raodd os nad aeth trwy'r wcithred hyn t drigfa ag sydd gym- maint yn rhy boeth ag yw Siberia yn rhy oer. Y mae ein darlfenwyr yn cofio fod Vandame yn blaenori ar fyddin yn Bohemia, yr hon a orchfyg- wyd ac a ddiddymwyd gan yr Awstriaid, ychy- dig cyn brwydr fawr Leipsic, yn yr hon y cym- rnerwy d ef yn gareharor, ac mewn canlYlliad I i'w greulondeb tra fu yn llwyddiannus y'ngwas- auaeth Bonaparte, yr hyn, mcddant, a fwyha- wyd gan y dirinyg a gynnygodd i'r Ymerawdr Alexander, a ddunfonwyd i Moscow, lie yr oedd yn cael, ei ddangos i'r werinos megis pe buasai yn anifail gwyllt. Cytunwyd yn tin fry d ddoe yn Nhy yr Arg- lwyddi, ar fod i ainirchiad gael ei ddanfon i'r Tywysog Rluiglaw, i ymbil ar fod i fesurau gael eu cymirteryd i dueddu'r Llywedraeth Ffrengig i ail-ystymied y fasnach mewn caethion, a bod i holl bwys ac awdurdod y Llywodraeth Frytan- aidd gael eu defnyddio yn y gymanfa sydd i gym- meryd lie yn ebrwydd, i ddiddymu'r fasnach greulon mewn dynion. SylwpI gan Iarll Ler- pwl, er maWr anrhydedd i haeldcr a dynoliaeth Tywysog Goruchaf Holand, fod y rhag-ddywed- edig fasnach wedi ei llwyr ddifodi yn y wlftd hono. CaCtlnvVir TywysOg Corotlog Prussia gad an- il wy Id er, yn Nhy Clarencfe, Llundain. Yspeiliwyd Argraff-Nodfa (Stamp-Office) yn Louth, yr wythnos cyn y tliweddaf, o werth 2,0001. o argraff-nodau o amryw fatlu Nid ydys wedi cael gafael yn yr yspeilwyr. Mewn cyfarfod tyfrifol o drigolion CastelU newydd (Lloegr) ■ cytunwyd y n unjfryd i ddech- rcu-ar tfanscjjiiad er cynnorthwyo y carcharor- ion yn y gymniydogaeth bono, y rhai ydynt ncwydd dychwelyd o Ffrainc, yu lie goleuo y dref drachcfn, gall ddewis yn hytrach ynuldys- cleirio mewn gWeithredocdd da nag mcwn lle\y-». yrchiadau diles, MYNEDIAD DUG WELINGTON I DY Y I CYFFREDINS I Yn ebrwydd wedi pump o'r glbch pryduawn y dy dd hWiii cyfododd Aralw.vdd Castiereagh, a dywedoddj I u Mr. RiiAcr>AFAiiAVK,—Hysbyswyd y llawn- fwriad a gykmwyd arno yn unfryd yn y Ty hwn i ndug Welington; yr ydwyf yn awr yn hysbysu fod ei lias yn dysgwyl am al wad i'r Ty." Rhaglafarwr—u Y gofyniad sydd enyf j'w gynnvg J'w hyn, Bod i'w Ras Dug Welington gael ei alw i mewtt yn awr cynnifer ag sydd tiros byny dywedent {ê (ytna yr oedd y tat-aitau o ic, ic, y mwyaf awdurdodol ag a siglbdd bru- wydydd y Ty erioed) y rhai y dvnt yn groes, dywedeut int.—Vr ie, ie, bia'r oruchatiaetii; gelwch ef i mewn." Yiialr Aelodau o unfryd a dd!orcbuddiasant ou penal1, a thywyswyd Dug \Vrelington, (dy- fodiad yr hwn a gyhoeddwyd gan fonllefau y bobl ar y Uoftydd) ger bron y Ty cyfododd yr holl Aelodau o honynt ett bujiain i'w pnrbyd- eddu, ac yt od y Ty yn olygfa tra chyilYons a serpbiadpl: ygvyc n ellasai edrych ami hebdeimlo wn cyllroad tufewnol, aeMasai ymllrostip yn ni- ysgogrwydd ei ben, ond ni ellasid ei barchu am an. sawdd el galon, Yr oedd ei Urddnsolrwydd mewii trwsiad Mac^ 1 ywydd —^pi a gnddid yu ago gan ysnpdetu (ribbons) y gwihanol ur: ddau ag y mae eft3 yn gyfaill o honynt. Gwcdl dyfod o'i Urddasolfwydd ger bron, ynghanol anercluadau gorfoleddus Aelodau y Ty, eft) a lefarodd i'r perwyl canlynol:—- U MR. d(lus wyf i ym- ddangos gcr bron y Ty hwn, mewn ti-efii iddi Cli. I welyd diolch yn bersonolj am yr anritydedd a wnaethpwyd i mi, wrth d'refni eisteddfod i'm bancrch ar fy nychweliad i wlad fy ngeuedigaetii (Gtyvofli) elyvSck!) ac wedi i'r Ty, ynghanol fy ymdrechiadau, fy nghefnogi a'u canmoljaeth ar bobachlysur aymddangosai yn deihvng o'u eym- I meradwy'tieth, (CtJjwh, clyzi:dt! ).- Y mae'r I Ty, ar annogaeth ei Uchder Breninol y Tywysng Rliaglaw, wedi cyflawni mesur eu caredigrwydd, trwy roddi i rni y ^feodd benaf a dderby iiiodd un Qeiliad ,¡t.n ei g'ya.di1asyddion (ClfJp:i;h, clyxtch!).—Bedwydd wyfi gymmeryd y cylis i hyniarnlygu fy syndod am y gorchestion a wnaed gan y Ty hwn, a clian y wlad, mewn amser o galedi ac anhawsdra digyfielyb?> mpwn trefn i gynnal y cynlluu helaeth o weithre'diada'u, trwy y rhai y terfynWyd yr ymdrech diweddav mewn modd tra dedwydd (Clyxoch, clyxech!).— Trefniadau doeth y Seneddr, diysgogrwydd an- 'orciifygol y bobl, ac ysbryd ymroddgar y Llyw- odraeth, a roddasant fywyd ac effaith i'r gweith- rsdiadau ag oeddynt angenrheidiol ilw dwyn ynmlaen-a chan gael fy ngefnogt gan yr ym- ddiried a roddwyd ynof gall. y Ty ftvvn; gan ewyllys daei I'ciuler Breninol y Ty wyiog Rhag- law; gan tgiu a medrusrwydd fy nghyfeillion j dewr'wych,swyddogion cyfrredin y fyddingan j ddewrder y swyddogion o is gradd; a. chan j ddysgybliaeth a (liofnogrwydd y milwyr, grillu- ogwyd fii ddwyn ynmlaen .weitiirediadau rhyfel hirfaeth, yn y fath fodd ag i dderbyn yr ar. wyddion hyny o gymmeradwyaeth gan y Ty, am y rhai yr wyf yn diolch i chwi yn awr.— (Uclteljloecldiau canmoliacth !)—lY'th llwyr an- wneuthuradwy yw i mi fynegu fy nvolchgarwch mewn iaith atebol i'm teimladau. Nis gallaf ond yn unig sicrhaii i'r Ty, y byddal bob anisci- yn ewyllysgar i wasauaethu ei Fawrhydi, ac it- tegu achos fy ngwlad ynmhob modd Úg y hyddo fy inedrHsrwydd yn fuddiol; ac mai Yllmha lief- yllfa bynag y gosodir ii, byddaf awyddus bob amser i haeddu a derbyn cymmeradwyaeth y 1 gynnulleidfa urddasol hon."—(Canlgnxeyd yr arat'thhon gan leja it can r/t o liact h hirfaith.) Gwedi i drefo gitel ei hadferu trwy lawer o anhawsdra, cyfododd y Rhaglafarwr; a cbyf- archodd wioii lla'Wer b fiiddugoliaethfeu, yn y model hyn:- "Fx AR-,LWYI)r),-Od(li ar pan gefais yr an- rhydedd j'eh anerch o'r man hyn o'r blaen, y maeHawer o. Hynyddhu hynodion wedi myned heibio; ond nidyr un heb ryw arwydd o'ch gogoniant cynn yddol chwi.—(Glyxech, clyicch!) Y buddugoliaethati milwraidd a ennillwyd trwy eich dewrder chwf, ar lanau y Douro a'r Tagus, yr Ebro a'r Garonne, a alwasant allan floeddiadau gorfoledd gwirfoddol gwledydd ag oeddynt mewn syndod.—Clyicch, cJyio h /)— Y goruchatiaethau hyn, afreidiol yw eu hadrifo y dydd luvn. Ysgrifenwy d eu henwau, gan eich cleddyf buddugol, yn hanesion blynyddol- Ew- rop d, Ilyni a'i traddodwn gyda gorfoledd t blant ein pI a tÜ;t Clywch, clyxech!)—Pa fodd bynag, nid Hiwyscfawredd llwyddiant mihvr- aidd yn unig, sydd wedilri meddianu a, syndod, a galw am eih canmoliacth. Ond yrysbryd inaii-r- yddig ac uchel hwnw, a gynnysgaeddodd eich. milwyr ag ymddiried (I i d e. ii, ac a'u d i wybod, fod dydd brwydr bobamscr yn ddydd buddugoliaeth !—(Clyxcch, dyxcch /)--Y dewrder moesol hwnw, a'r gwroldeb aPDifod, yr hwn menvn amseroedd enbyd (pan oedd tywyllwch ac anmheuaeth wedi amgyicl.u meddvliau o wneuthuriad cyflfredin) rt safodd er liyHy yil ddigryn: ac a'ch galluogodd i sefydlu, Y"dh êfch b'cs?y. Hyng?d yinerodrafthau ga! !uog.—(C'??c'/<, &?/?? .?) Am y dio?ch?! ch myttych. a'r syntau a J roddwyd i bhwi g!? y 'i'y h?u, am eich gorch- estion am) a chlodfawr., yr ydych wedi gwe?d yn addas y dydd hwn, i gyxnyg i ni dcll cydnabydd- 1 laeth; eithr y mae y wlad hon yn gwybod y n dda ei bod etto yn ddwfn mewn ti) led i chwi. (Cawnol- iaeth hii-). -Y mae yn ddyledus i cll wi am y boddlonrwydd lichelryw, mai ynmhlith y. tby- felwyr hygiod^ y Thai a ynnvelsaht y n nldiwe ddar gwlad, gallasem ddangos iddlht ilaenor b'r eiddom ein h-unain, t'r hWIl y rhydd pawbj trwy fonllcfau unfryd j y llaenoiuie tli 1 (GYf/a?c/j, clyicch!)—A phan fyddo ewyllysy ncfdedd wedi ysgubo ymaith y genhedlaeth sydd yrawrhoiij bydd i chwi adael inch enw mawt, fel adail ddiddsrfod. i gyuhyrfu ereili i gyf- lawni cyitehb brchestion gogoneddus, a gwas- j nittietliu ir uilivaitli i addurno, amddifryn, a pharhau hanfod y wlad hon, ynmhlith gwled-I ydd galluog y ddaear. (Clyicch^ clyxcch ')— Nid oes i ni yn awr ond cyd-lawenychu a'ch^ Gras ynghylch y cenadwri pwysig ag ydych yn myned gyllawni. Ac nid ydym yn ammau y bydd yr un medrusrwydd hyglod ;ig a ddys- cleiriodd mor hynod mewn rhyfel, i gynnal gydag awdurdod gyfartal, a diy^gogrwy dd, ein hanrhydedd gwladol a'n hacbosmewu heddweb." Y/edi i Ddug Welington i-iiadgol ynghanol boullel'au gorfoledd, cytunwyd, ar annogaeth Arghvydd CastlerfSgh, ar fod i araeth Weling- ton ac eiddo y Hiiaglafarwr gael eu hargraffu.

[No title]

Advertising

i IIY:i,tlYStAl). 1

11J..A1:..M O GILEAD SOLOMON.