Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

9 articles on this Page

MYFYRDOD AM Y FOIW.-,

AWDL.,

CYFIEITHAD 0 BE?fNILL!ON A.…

ENGLYN j

f ATGY"lIÐDvtV'R M;;1zENGOJi'ER:

-I .dT GYIIOEDDTVI? SE,.I?,EN…

[No title]

MARCHNADOEDD. 't

Detailed Lists, Results and Guides
Cite
Share

MARCHNADOEDD. t CyrivEwinir,i YD, IIp-oLAN lW.mc, 31ch. 27. Ychydtg o Wentth LIoegr o'r ne\vydd oedd yn y ifm-chHad y bore hwn gwerthwyd y gorcuon am yjt hytiach uwch prisoedd uil dyd<i L.tnn dhveddat, ond ánhawdd oedd crte1 gwerth ar y gwnelion. Haidd a Brag yn gwerUm yh fa.t'waidd, am brisoedd yr \v\t!)nos ddiweddaf. Yrocdd Pysth\ydioH,aP«ysatf(;)wi, \n ddrutach: YrOeddyma gyí!:nHldcl' 0 Geil'ch Lloegr, ac ycbydig o't Iwerddon A gWicdyddtramor; gostyn odd p)-ts y goreuon ynghyich ts. y grynog, ti-n'r ai-osocitt ygwneiionhebeug\ve!ttm. YchyJtgocdd y cyfncw;o idiad me\vn Rhyg a Fin. PeiMtatd a)n bfis yr wythnca dd:\veddaf. Gwcrthi.iLd marwatdd oedd ar Hadau LUt! ae Etthi g-wyUtion, a'r prynwyr yn dra aiiatii. Prisoedd ilCl'óyrulllwy ,Ij" Yd, ,I} Or!Jlw. I Gwcnith coch 5(!s i 70- ? ftttyt:-SistJts Haicht ( Badey) 2s i :{Jii Br:(,gwpiw( ?<?e? 6tJs t 72:. Ceirch -l?si?ts Fut;mds- -?i? Ffa cp<ry!:m uetv. 37s i 4-f.4 I j leit <!a cfttytau- —s t —3 I {cu Œl coJomclIod -'s i —i' I'ys Uwydion 4?s i 4t4 I ?-M c?/??r i?-?M A ?/?,?-M r.<-?? ( /??/? ?t/<c??- Pl"i Cg.FlI'llll!lr Yil !l't Sg/¡,mrtt .9 GrYllog ( li,'iitcli, s,??: lei' JJ usllÛs ). (itvcn. Hhyg. Haidd Coirc? s. d. s. d. s; d. ?.(i. Swydd Fora?nw!; 73 "I 0 0 ?7 0 I ? d t-(id i n 64 8 0 0 SJ4 it t ———Hcntr? ? 2 00)?8 lj ? ———hcr!citi 79 0 0 Oj :,8 t)' If, ? ——— !rpc'.cu)t<)? 7J H 4? 9 ¡ 4J 1 ?2 i ——— Fursyfed H t 0 () () .'?, ] ?) H Fynwy 74 4 0 0 OC 0? ———- D J'I;f:,Li;\Wyn .:J.' I i:J 7 0 014:3 I ? S ———Mpiri<;n' ?- 79 1 0 0 44 0 82?' ———Fiiint 7'21i I 0 01 444 ,1 ?4 1 3?(2 Y li ———— Ddhnbech ? 77 2 00 44 1? ?7 ? ————. e?crnart'on 80 0 0 0 t 4<? Ot '2'? ———— F?n- 0 0 00?? o i ?0 .Pt-M Pcillžaitl I Pei!tiatdtc?,-60si6js !-?n()t),)U3)6C? I rciHiaidAit:<'rica,yF:)rn. Os! Os I Pris!I }Janl!lll Llunt!uin. j I Dydd Mawrth <uwpd<iaf?<)t-t-y<Mynodd yr Ara;i. ]\hicr t'f' t t <!orth bfdwaran ??M'?e<-M? Mcnith i haftiatt am l?d. t I J>ri, cyftii-ttil Siitgi- Gloir/ell (" B,-o,n- I Ya ol y cyfr'fa wuawd yr wytiinos a (ictfy.udd ?!ch. 22, r yw.?'?3.?yc<tntoU?pwys, Hehlaw yr Ardn'th a ()at? yd, nf-n sy(M ;'w thalu ar ei dn)Sj;wyd(iiattiHry(iain 'J':t?t- l I p,.i.5 v y JJrÙe-Jwyd,!J I"cll o 8 Ph'IIS. i I Ci Eidion ?Mif'sO;: Ci};Ai:mar(?n 5s6d'Ss6d I tlig iNjiLiiat-eit I Ci?tJo- 5s .Od"¡ '6 Cd t Cn;Tyr<)\)t 7,i (M i 8s (:d ?[ I Cig Ocii -ds (M t 8'. I- P"¡s Y" llupys (IlOlIS), ,1)11 SOlltltœm: t CYDAU(KASS). Kent 61 "si P) Os Sussex -6) U:t8)(is Essex-9i Os tin Os  HA?BR SACHAU (:'0{'KFT<< ?Cttt-8) 8, i I I I ii j?: Sns.t'x- 8t (.);.tjut<.? F.u?'n-13t Osil?t? I Priv y I. leel" NII Leadenlwll. Crwyn Gwadnau (?K/?? 50 i 56 ;,wys yr un, 5M i 2?. j':n,¡1i, 2j? ? ?" CiwiroJ:l;ylidthgrwyn (JllucIUll1t:¡JJad..), 2111 i 22. (',wyn lidlaft'd (l)rc:>siTlg Jl¡de,'i, 20d ¡<¿Pi!; C?rhyd?m yM tf. <?) j ?, (-1 M yn Hot, ? < '10 pw ys, ?)n ?c.? ?rciH, 30 ) 70 pwys, ?,) i 4Jd. i.rcnt, ?U i 80 pwys, 3? i ?ifL Cnvyn Murtot bychain, (?a? GTfCM?;??.. SSd i .'?? t'.n?tn, tnawrion, y d,sill,. I(h; iJHiJ. C'"wy': C !)\tnucyi!<*tt:!nc'i???<HnM/? ?)(ji?7fj. .P/'M</ Gwei* gis LlullduÙl. k =. d, AIarchnadWhtt€ch:t{)pI 5 5 ————. St. James- 5 5 .————— Ciare 0 0 Io"iJ' 10 10 I Cyfaftalwch 55- s.<!< i C,, ii"c r y drefycttnt 9} 0 '1 I ml'lyn U\l'i!iia !JCt {J —— gWyu 8S C s ——Schott -— {1 1 ———— gartv 4f; C I Greal'es 23 U Rh\t'o"da?DreM), 32 ? ScbonCotftan -120' ———Hrychiyd 1M ? ——— Mt-iyn 100 ? jrrts \;anWYllaU'-lUO!('IlaU. Ws U<t y ddwsin. ErcitL. 14!! CdyddwMU. CYFI'iEWIDF.4 YD, LrRP;Fr,, 3jf?/f. lg. C?pnith. <'s0d HsOd 70t)?-v? ?' Haidd 4s Od i 5s 341 Bn? 9s Co i H,3d ;)?i?y! C<-tr<-h. 2s M .?s3d 4.?uw?s. P?a;wynion.5HsOd 7()s0d Y???? —-HwytHon .3(.) 0d ?&:Cd y?ryno" Ffa.s 0{! -U:!0d yKrynnf, Poith:udtcg .i? M i 58, Od ?upw?. Emon.52s Od o?Cd ?Opwys.

Advertising