Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

9 articles on this Page

MYFYRDOD AM Y FOIW.-,

AWDL.,

CYFIEITHAD 0 BE?fNILL!ON A.…

ENGLYN j

f ATGY"lIÐDvtV'R M;;1zENGOJi'ER:

-I .dT GYIIOEDDTVI? SE,.I?,EN…

[No title]

Detailed Lists, Results and Guides
Cite
Share

bvdd Sn! y 19eg 6'r mis hwn rttoddodd e: Fawrliydi Ymerawdwr Rwssia, asteg i'r cenadon a ddanfbnwyd ato oddi wrth y Bib] Gymdcithas Frytanaidd a thramdr; y rhat ocddynt Argh Tcignmouth, y Hywydd, Esgob- ion SaHsbtu'y) Norwich, a Ctoync, At-IwNdti Gambicr, CangheUawry Tryso!iys,aWm. WUbertbrce, Yswain, A. S. Isiywyddion; yiiglivd a't- Ysgnf-ragiawtaid; gosododd Arg!. TeignmCnth gyfarchiad ger bron ei Fawrhydf, H thoddodd y Purch. Mr. Owen iddo yr ho!! tyfrau a gyuuwysant hancsion b!ynyddol y gymdeithaS) wcdieitrhwymoy'dra hardd. Ariilyg;d(i et Fawt'- hvdit"od ganddo b'u c'l calonüg i'r s6fydi:ad, bod ganddo g.ft"elyu gynidoithas yn et w!ad Ci hun (yr hon a dardd- asai o'f un yn LluudaiH) o'r hon vk, oedd cfe yn aelod, ei fod efe wedi rhoddi, ac y pp,,rli.-u,,ii i roddt cyn- no) thwy a diogelweh iddi. Wedi hyny cymmcrodd ei Fawrhydi Yntood:'ot bob un o'r cenadau gert'ydd ei taw, ac a'n goJlyngûdd ymaith gan sicrhau y byddai iddo deindo picser dUedt'ith i ddwyn ynm!acn ddyben- ion y Gynideithas hyd cithat'ci aHu. R))oddodd Brenin Prussia ostpg i gl'.nadOIl yr nn nyrndctthas, ac wrth cdt-ychdros yr haucsion biyHydduI y thaiaroddasid iddo cf, fct y gwnaed i'r Yiiiei-aAi-dr, cfe a gant'u lythyr a ysg1'ifemvyd ganddo ci hmt yno, yn anog fflutia¡l y cyiiciy)) Gymdeithas yn Bcr!in yn y riwyddyn 130< trwy ei yn)?e!edd a'i rodd hactionus ci hmi. Dy- w<'dodd ci Fawr!)ydi gydflchryn bwys fod v Gym- dcit!)S uehod ytf tueddn i ddwyn ynndaen brif ddv- bcnion Crist'nogaeth. Fct hyn y cufodd y Penaduriaid cyt'tino! s).)ser a thncdd, ynghanol yr hoit wieddocdd a'r sot i'uiedd cyhocddKs, i sytwi ar achosion Cymdeithas o yr hon a y.stytit' ganddY/Jt yn t:tcd<ht, gyd& bendit); Dnw, i toi} yn gyfrwng i vfnetitiitir gwir tcs i'w tey)'- nasoed< ac t ddynoh'yw yn gyí-I"re({jn. Rhoddodd Mae!icr\vr yn Switzerland mewn tair biyncdd o ag 800 o Fibian, a 3,6CO o Dcst.!i!nen(:!u.—Ancichcdd E.sgob Pabaidd Bido:sc (R\vss;a) ei Offeit-iaid yn ddiv.eddar, gan geisio gan- ddynt nyfr.tnu eu rhodd!on, neu en tansgiinadnn i'r Bibi-Gymdcithas yn y\vtad hono, yn o! yr ErA,i-af f a ro(Idasa i etc o'n biacn!—Dun Ilai na ;)1 o Gymdeithasau BibHaidd a n'urnwyd y Hwyddyn ddiweddat', yn y Hy- wodtaetimu Brytanai1d, ga1'trcfac ar!cd, hebIawCym- dpithasan canghcnoU—Gyrwyd a!ian .')<)/)<)o o Fib!an a ThcstaniGnt.m gan y BibJ-Gymdeithas WyddcHg, yn DubUn. y tlwyddyn a acth hcibio. Bib!an, Tcstamentau, 'L!yfrau y Weddi Gytfredil1 a thracthiadau a ddospa) thwyd gan y Gym- deithas at heiacthu Gwybodacth Gristianogot, o'r st'cd o EbriH, 1813 hyd yr 21ain o EbnH, 1814, ydynt fct y caHiyn:—. I;iMan 95,765 Hyt''auyWcdd[g\ittedm 59,6'13 Liyt'tattcreiiiynrtiwyn) 49,:310 Ttacthiadan bychaio, yn hancr !'hwy!n 488,710 Wrth we!<x! D''g We!ington yn dcnenach a) ei ddych- ",diad, nag oedd pan acth ymaitb, s)'lwai un gwr (ell- gynimautt mown corif; ac yr oedd mewH cifd. Hu r enwog 13]ticher,N,ii yr eisteddfod pe!'t)tyno! i achos dyoddei'wyr Germany, yr wytlmos ddiwedlaf, Hn yn brcscno!; t'fe a l.tan- mo'odd Mr. Wilberforce yn tawr. enw yr hwn, cb ct'e, sydd mot- gloùtà\\T mn wcttiusdoedd da, ar y Cylimdir agyw yn Miydaiu: ac ef'e ii andygudd ei ddtolciigar- w<'h Mn eu hymdtech i gynnal ei wiadwyr t;tcsy<,o!. Ystyrtai efe yr ycltydig wythnosana dt-cuhasai yn i';ry- dain fcl y niwyat'dcdwydd o'¡ hoii t'ywyd; ac on' i)U,¡óai fod ganddo wraig a phtant, cyneusderan a thtK'fhdd< u y rhat y dy!asat etc ystytied, ni bHasat tddu ct'fyt!: y)n..d- ac! a'r wlad fendithtawn !ion. Mechat gael b'irLH i ailliv,,ti teinttadau ei gaton ddtolchgay a:a y!'hu.t igrwydd a ddci-byniodd yma. Y ma" plant Duges Oidenburgh, cliw,,i.i!r yr YMei- awdwr Atecsand'jr, yn caet t;u dysgu gan, Feistnmd Hrytanatdd, i ofal y thai y rhoddwyd hwynt, yr hyn sydd gaiinioliactil npitiduGi i'r wtad. Nh! ydys vn .;wybod yn gySredin ibd Ymetodres Pwssta \vp d (terbyn ei dys(,ci(liactli yii y Nviad lioii.- Tra yi- ucdd yma hi a H\n<.odd gytciUach wrcšo a Pilendefig(;<; :;r hon y niae y" parhau i yfrinachu trwy iytllyrUIJ. Gosododdihaio wyr Lluudai.u yn ddiwcdJ. tra'r oedd Ysgni'i s:yfnewui cyircitttnu'r Yd dan ysi.yj.aHth, htn Syr Henry Parnct i hongian wrth ra<i heo! Ormond, am ddwyn o hcno'r Yscnf gcr brtta y Scneddr; yroedd torttttt'chanotaraarpit ::yfer, t ar- uyddo pa mor gyíyng y hnasai ar wptthwyr pe f-ym- tucrasn)L't' cyfryw syhtewidiad Ie. Danfcnwyd pedwar ohedd-gcidweniatydorfagoedd wcdi ;mgynmtn<n' yr aehos, mcwn tt'eh) i gadw'r heddwc! ac ar ddcisyt:' tad y Swyddogion tynwyd y ddetw i iaw oddi ar y cro<'bren yn ebr\.ydd, e.titr boddhaodd y poM eu hun- atn trwy ci losgi yn y man. Dywedir fod Ftramc wedi cael ei gyru i'r fath res. yno!dcb o achos mcsurau trenlr'awr ac ahadlon y Uywodraeth ddiweddar, fc! y niae'r ddyted ar y goron ag sydd a galw am ei tha!n yH awr, yn ],800/)00,()00 o francs, y hug yu nn'.}, am y thtt) swm sydd "UO,(,,(),000. Ar y lsf'cd o'r mis 1H\"n dirwywyd pobydd o 100?. yt. y Llys-benadur, am gynyscu aiR'm a barn yr h\vn & t roddwydi'rYntgeIedd-d<' Mdwraidd BrcmnoiynChcI- sea; a barnwyd y trsedd"'l' ¡ dùyouJef ch\'tch ojts o I: gat chat hctvd.. Enciuedd boneddiges icnanc, o gy!ch 1teg oed oddt v.rth ci phcrthyrMsan yr wythnos cyh y duvcddaf, ya Padington, !;yda dyh yr a ffugml ei fod y)i èi c)i<'t n yh fi\I', gan chwcnnych Ylubriodi n hi. ddwynosgyda'ugi!ydd ntf'wn Gwestdý yn Heol n!yn) cithr ar y trydydtt dydd etc a'i gadnwodd; g'o) t-h fygwyd hitha't gan ottd a chywilydd, ac am hyuy ac'!< i'r csmlas ac a tbddodd. Dydd Mawrth dtweddafond un, fc! yr oedd fen t Mr. E. Hawkins o Dyddyn Burxted yn dyehwei,\ o Caergaint (Canter-bui-,v, )lie y buasa\ a H'.v\th o g)ed cy<a) fu'r pedrotfenydd, ncu ytw!- y fen, a'i gyuno)(fi' wywr a'r pptchenog, yr hwn a ddaethat t'\v cyfartod) gan ei fod yn ofni fod rhyw betb annymnnoi wcdi dy- wyd, o hcrwydd cu bod yn hwy nag at fcroi hcb we!yd; aphnnddec!n'euoddy)nho!t h. hwy))t deaiiodd fod y gyriedydd yn dt'A )ned<i\v. Ymdrcchodd M)'. PL i'\v <!denH i betdio gyru'r anifci!u:id adr<?f, eittn' dvw- cdodd y mynai en gyrn, ac a dyngodd y gyr:u efe dt'os ei fcisti oni chUiat o'r tFordd, ac yn odd fHangc!!u'r ceílylau, y rhat a t-edasant ymaith yit ffyrnig, a gahu'ns yw adtodd, cyn iddo f'. fted nemor o !athenan o' Me etc a sy! thk)dd, aeth yr o)wyn dros (-i bon, ac efc a taddwyd yn y iijaii!-Yiii(itlan,osod(i tnewn cytlwr ti'agrpsyuus ger b'on brawdtc cl Waeu- thHrwr. Dywedir nad nad cos ond y rhyw wrrywatdd ya m!dithnwythancci!io2;odyr!!edyn yn cann, yr hyn a ach!ysurodd i Xenorchus, y l)rydYllrl digrif, i ofyn, Oni raid fod cèHiood y rhedyn ya ddedwydd, gan iddynt gael gwragedd mudLoa." )

MARCHNADOEDD. 't

Advertising