Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

9 articles on this Page

MYFYRDOD AM Y FOIW.-,

AWDL.,

CYFIEITHAD 0 BE?fNILL!ON A.…

ENGLYN j

f ATGY"lIÐDvtV'R M;;1zENGOJi'ER:

-I .dT GYIIOEDDTVI? SE,.I?,EN…

News
Cite
Share

.dT GYIIOEDDTVI? SE,.I?,EN GOMER. 'I SYR,Os bprnweh fod yr Ijyn a gnnlyn yn cyn]i\vys nn n}ath ar ddefnydd, bmtdto! ac adeitado!, er hyfibi ddi hi! Garner, set' pteswytwyt' iiawn ddefnyddio eu pum synwy, yn cu Hcfydd priodo!, v mac i chwi roesaw i'w gyhoeddi yn eLch Set eu Omcraidd odKtawgwych. Caerfyrddtn. —— —— AP C—DU LL R. AM WAHANIAETHU Y PUM SYNWYR. HoUAD. Pa saw! synwyr sydd gan ddyn ? ATTER. Pump; yr al'ogliad, y c,!yived, a'r teiiiiiad. H. A fedrwctt chwi ddywpdyd pa wybodacth syd(! yn dyfod i mown trwy berth yUygad neu yr c'hvg? A. Y mae yr o!wg yn rhoddi i ni wybodacth am ncfbedd a'r ddnear, Hyrrsm, ceedydd, meusydd, adeH- adan, anifciUaid gwyllt a gwar, a p!:ethan ereiM heb rifedi. H. Pa fzith s%liiwyi- vdvw yr arebwtetb? A. Trwy yrarchwaeth neu y bias yr ydym yndirnad mc!us a ehwerw, a Hawer o nat:u'iacti: ein hymborth. If. A fedt wch chwt ddywcdyd ynndia !c y mac y synwyr hwn yri benaf yn gyrmwyscdig? A. Yu y gen:\u ncn y safn; yu enwcdigo! yn nhatlod y gcnau, a thethau bychain y tafod. H. Ynmtia Ie y mae y synwyr o arogHad yn gyfleu. edig? A. Yn y trwyn a'r fTropnan. H. Pa wybodacth a dderbynir trwy y synwyr hwn'' A. Yr arogliad sydd yn rhcddi i ni hysbysrwydd cin haro/ g!, i ddmjad gwahamaeUi ihwii?arug} per a drew-, !)yd H. Pa fodd y mae arogi pcthau yn dyfodL mcwn i'r corph? A. Gydar aer i'r iTroenau canys os bydd i un attal ei anatil, iii ati efe arogii. H. Pa faint o wybodacth sydd yn dyfbd trwy borth y igh)st? A. Y gInst yn benaf yw porth gwybodacth. H. Pa fodd y medrv.'ch chwi broU hyny? A. Y mac y clybod yn dwya i ni wybodaeth am Dduw, ac am fcddy!iau ein gi!ydd, a p)tob pcth arati,! trwy swn, !!ais, a chyfryngdod yr awyr. Y llygad yn benaf at bethau natudol, end y glusl at bethan ysbi-lilol hcfyd; canys "-ffydd sydd yn dyfod trwy g!ywed." Y ghtst i Fair, .J' Uygad i Fartha." H. Pa fat!) synwyr yw y tcindad ? A. Y mae y synwyr hwn o <Mau fath: y naiM yw ein I gwaitn yn tomto poen nen esmwythdcr, yr hwn dein!- jad sydd trwy yr holt gorph y !tatt sydd yn ein gwaith ni yn teimto petban oddi auan, megis brwd ac oer, ty. r ner a chated, <!s:c. Y mae y teindad hwn yn tHat'naf yn mhen y bysedd, tor y Haw, blacn y tafbd, y gwefns- aH,&c. H. Weithian, ga<)ewch i mi glywcd am swydd briodol pob un o'r pum synwyr, tnewn byr ciriau ? A. Y Hygad i weted y gcnan i a! chwacthn y trwyn i arog!i; y glust i gtywed a'r teimlad i deimto.—D. S. Ynmhpnach, y mac arfer ddwt iawn genym ni y Cymry yn gyifredin,i ddywedyd mai ctywed yr ydyn) a'n gc- nenau, ae a'n ciMsttaa; fel y dywed y Gwetcd a chtywed y cwbt y niae y Cynuo:" ac, yu sicr, y mae hyny yn rhy wir am danom obtpgid yn 1. OnidydymynarTcr dywcdyd, Yrwyf yn clywed arogt nen wynt drewityd, neii bfr, gan y pcth hyn neu y peth aratt? Nid yw dywedyd felly end yr un peth a phe dywcdt'm pin bod yn gwelcd a'n ciust!an. Ai nid yw yn tfohneb anesgusodot t nob ddywedyd ei tud yn clywed dim a'i drwyn? lie dylid dywcdyd, Yt wyf yn arog!: sawr neu wynt drewUyd a gwynt per gan y naih betharUaH. 2. Yr ydys yn dywedyd, Yr wyf yn clywed bias da ncu fias drwg ar fy mwyd nea fy mod; yn ctywed y Both a all fod yn fwy chwtttng na chtywed un yn dywedyd ei tod Yficlyw.Ld a'i c?MM neu ei stifit? Pe dywedai ei fod yn 1 archwaethu neu yn btasu y p' th hyn ncn y peth araii 1 yn ieius neu chw erw, efe a ddywedat ya uniou. 3. ¡hachern yh arfcr dywedyd, Yr wy't yh c!ywed yr bin neu y tywydd yn oer nen yn wresog, yn ctywed y nai!l beth yn dyner a'r Ha!i yn galed yn ciyva,ed yn y pen, poen yn yr acioda:); Ac. He, dy!id dywcdyd mai teimto y petifau uchod yr ydys,i-c md eu clywed c<n!y3 pe byddai dyn heb glytved dim a.'i glustiau, etto byddai ei deimiad ganddo am hyhy, cunwcit a hyn a!ian \Vncuthnr iawn ddefnydd O'r syn- wyi'm! a roddes Duw t chwi, tt wy fedru gwahamzethu j yn synwyrfd )'i:wng pob wn o honynt. Gobcithiaf y bydd t:yn yn gytarv-yddyd t b!ant a phobi ieuainc i ad- aei yr hen arrer ddisymvyr !tcn ag sydd wedi gt'eddfn f(d ail{lnian yngwaed y Cymry. Osarfenrrhyw acen ddi wg yn i(-uangc, yr un pcth fydd ceisio gcnych <'t gadae) pan eiych yn hen, a phe dywedid wt'tb yr Ethtop au) ne\\td ci green, nen y iicwpald ci frychni; megis y dywcd Solomon, 11 Pun heneiddio hid ymcdy â h: Gan fed yn anhawdd gan taidyn!on roddi cocii ddhn a cr eu haddyxg oddigcrth ci !)roft o'r ysgry- thur, cymmcrwch yr hyn a gan!yn o ymadroddion ys- g)y!;iiurul I gadaruhau yt h).fforddiad uchod:—Y gtuxt a farn ymadroddton, i'et yr archwaetha'r genan fwyd, Job xxxiv. 3. Can archwaeth!! yr archwacthaisych- ydig o fet," 1 Sam. xiv.4S. "Fy nhad utd odid a'm teiwla," ebe Jacob wrth ei fam. Tyred yn nes yn awr, fet y'th deimtwyf, ty mab. Yna y dacth cfe yn nes, a<: a'i cnsanodd ef, ac a arogiodd arog! ei wisgoedd cf; ac a ddywcdodd, We!e, arogi fy mab sydd fet arog! maes, yr hwn a fen(H.:hiodd yr Æl'ghvydd," Gen. xxu. '2,ttl,??. "Teimlweh n, canysmdoes gan ysbryd gna\d ac esgyrn i'et y gwehvch fod genyf D," Luc Yr hyn a gtywsom, yr hyn a welsom a'n Hygatd, yr hyn a edrycitasom arno, ac a deimtodd ein dwytaw, am air y bywyd," t loan i. 1. Y mac hyn o ysgrythurau (heblaw Hawcr ere! a pni(! en dyfynu)) yn ddigonoi i bron mai a'r genatt yr archwaethir, ac a'rnrocnau yr atogHi', at- a'r clustian y f'!ywu-, ac a'r Hygaid y gM-etir, ac a'r dwyitaw y teimtir. HeUach) byddwch yn otalus i ymadroddi yn ol y rheot honi, 1.>

[No title]

MARCHNADOEDD. 't

Advertising