Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

9 articles on this Page

MYFYRDOD AM Y FOIW.-,

AWDL.,

CYFIEITHAD 0 BE?fNILL!ON A.…

ENGLYN j

f ATGY"lIÐDvtV'R M;;1zENGOJi'ER:

News
Cite
Share

f ATGY"lIÐDvtV'R M;;1zENGOJi'ER: S\R,Gan i chwi, yn ol tystioiacth y brawd Morgan (Rhif.6,) dderbyn fy Hythyr cyntafattoch gydag an- niotchgarwch, a'i atteb a geiriau ymrysengar'a chan nad oedd gennyf,pan ysg:'ifcnais, na bwriad nac ewyllys i godi cythratu ym mynwes neb, mi ddtofrydais ddal ty Uaw ar ty ngenau-- Fei Hwynog npu nl Honydd, Heb scn-'ond gwrando )e' sydd." Wrth wrando a dal syhv, gwelwn morfywipg oedd yr hen Adda.Ttidyn unigi roddi sen am sen, a dant am dd&nt, ond hefyd dwy set), dau ddant, a d\vy Hythyren, am un o bob rhyw ictiy, tu Iiwnt Fm disgwyiiad fc dytbdd y ddadi yn gyniiclv, a'r -gviiiien yn gM Hdiog a ¡ phleidgar. Ond yngbanoi y rhyfd ,eii-iog a Uyth- II yrenog, os nid dysgedig, mi welwn, Mr. G. bod eich Seren yn cnniU disglaerdeb, er gwaetbaf y eymyla.{t duon, a'r tawch caddugoi, a iyddent yn &wr a thracbe6i yn tywy!ht y ff'nrfâfèn. Y iicwych gtoyw ymma a en- tUIwyd trwy eich eydsyniad chwi Mr. G. a chyngor y brawd Get-edig ac ereiH i edfi-vd yn lcd i'w Hecedd priodot a cliyfreitbloir.oc(Itt yn nherfyniad peiriau Hiosog,—ocM yn nherivmad betran,t. i gryfhau sain bei-fau cedyi-ny-n He y gromfach t;eiitljyg, &c. &c.; a thrwy hynny mae eicii SereN fuddfawv yn f*vy lk)T.Iit'-a dea!ia(hvy'i 999 o bob mi! o'ch dafHenyddfon. Mae byn yn ty arwatR, Mr. -G..¡ syiwi ychydig a"r y (tduit o ddadiu sydd gnn bimd y Croesn'unatd yhettgwrtliatteLi-i(qi. Ycyntaf'yw TUilur,(Uhif. 6.)-— Pa beth y mac jM< M" (meddat cfe ) yH ei \vneud i'r A yn y geiriau.i,,yin,(ti(ld, tr1fmder-,mtt.'ynÙint, mwyn(âdd,&c. A wna efe Cl:ll}ysgl'ifèim feLyma-trym7Miidd,t!ym/<der, mwyn/ti&nt, m\"ynkai((l, &c.F" yr hoHad hwn '-l) ddilon o -utteb tddo. Yr oeddwn gwedi holi::a(rf"eria(\'r A i'Tb<yrtau par/tan, trym/tau, &c. tl yr oedd«i:ya<'u sgrffeÐF.tl&C ,j'HE."uscinio pan oedd yr ia:th buraf: sft yn ne y bunt d(-IW-ng oedd dytedus i mi, ac i bob Cymro cywi), mac Tudur ac erain yn'cyn- nyg i ni ysgubcH o weUt. Os yn aTwyddo a ymafaet dy law ynddo i'w wnc,uthnr, gwna a'th lioll egni''—Diammcu bod egni yn fwy anianol i sain -berf-nftc i sain cnw gwan, megts niwyn, ri%vyniidil, No. canys ni e!Ur seicio y geiriau hynny yn rAyyM'yK. Ni a,r b(lI'lUlU, trymaall, neu barÛtt,tl'gmútt,&c-.he-b futtd'} am ddiadeH o fynnod geifr yn bre'tø yn Resg-M- y g}o>vyn yn ot cacnen di-om o e:rs. Nit! wyf y'}) 'Cofio t Dudur, ynci lythyTmaith ,sa\Vlweraidd, gy-ffvvi-,dd ymhellaCih iia hyn a'r pwnc mewn dad!: am hynny mi R't ga(latvaf i nnc yn yr ham/' ac i ynKh's-cIn! a'4- gwr a'r baich d! atn, canys <0nd dytas\vn gctio y gc!- yntapth sytid gan DM(<t<t-, IIynaws, aC enuH, i'r hen fft A/ ceifyddgar a dysgedig, a fucrnt go!oftf.i.u yr iaith ynyr oesau tvwylJ, prydnad oedd ncb araH, na Hcygna Uen, yn ei chleldlJ." Mac toH npu np\vid Hythyren yn y wasg," (medda: Tndur) ? yK ddigonaw! achos er 'ann y gynghancdd t\vya 'i'y\ioghendramwnwgl, na bydd bi wertn ci thodi o'r dom bythn]wyach!—-0 Fei:dd! —0 Fnn:Mo'iaetb'—OSyn\vyt-'—0 Whionedd! Amyncdd i bawb a'ch edwyn 4 nuv o olei:i i'r saw! sydd ddteitbrot i chwi!— Na bydt) hi werth ci chodi o'r dom"vedi colli ncu ncwid nn lIythyren yn y wasg! Felly yn ddiau, fe attai na bydd btant yn yi' ysgol, nac i iawer o hen wrugedd oml i ddyn yn adnabod ba! ddoHiaeth gywh, reo!aidd, nid eUl un anhawsder ddig- wydd os ncwidir rhai Uythyrenau gan ysgrifenydd trwsg! neu gyssodydd anghywrain. Mae awdi gyfiod- edd gaerog yn pmo ei hun fe! dwi'r \\rth ym!ithi'0t Nid yw gem ddim iiai ei gwerth er syrthio hwy ddioiMwch i'r dom ;"—Gem yw hi byth. 0 hyn derbyniwch angraint neu ddwy ym marwnad Syr R. Herbert a ias ym Mambri (1169) o waith lenan Deu!wyn, yn y cy- hoeddtad o Ot chestion, gan Ktiys Jones \tn dai. 105.) mae braich feius t'ei hyn— 1$'j'a wun yw T;'f/<'HKt: fc wna T) efenm y tro i ddarUcnyddion anghyfarwydd i'l' eyfr) w byddaiyn air set'ydkdig mewn Rhy(!dia.tlt nfu C'an fongteratdd; end i un yn dca!I rheolau bar- ddoniaeth mae yn amiwg n'ai— Tyrta wan yw T<€ Fenni, Ond tra fn hwn, nid tref ht '— a ,,grifenodd y Deuiwyn, canys ttn o Feirdd cywrain Morganwg oedd. Etto—yn Scren Comer (Rltif. 3.) mae englynion o waith y Cawr Cwan; ac na argranwyd hwynt yu y ddnii y sgrifenwyd hwynt gan yr Awdwr sydd andwg canys tybiwn fbd y Ca\\r nid yu nmg yn dea!i barddoniaeth, ond hctyd yn cyfansoddi yn drachywrain ar ryw am- serau ilf lieu-,i(l. Y linell ydyw. I Goieuo tyw yHwch !awer."— Golcuo tywyHwg tawer a ysgrifenodd y Cawr; ac o wrthwyneb i amiedd terfyniadau ac i gyfocthogrwydd iaith y triied tywyll/l: y Cawr yn dywyfL'MA y Serene Mac tywyUwch a thywyilwg, tragywyddot a thr.tgy- wyddaw!, y natH mor gymmeradwy ar MaH, yu enwedig mewn barddoniaeth— At wyHon y tytt7ylhe- I oddef fyth ei ddu fwg." GflON. 0\v. Hcddw ch a pharch, gan hynny, i'r hen Feirdd cyw- rain a dysgedig: er bod en cyrph yn iiwc!t, ettp eu gwa'th ce!iyd<<gar a fydd gtodtaw r tra bo ddcaHadwy Frythoneg bur. Dywedtr mai y Parch. E. Evans (y pryd. hir") a sg! ifenodd y rhagymmndrodd Saisneg ym- laen Casgtiad y Gorchestion, &e. gan Hhys Jones gwrandewch arno ef.chwiwradwyddwyr barddoniaeth, ac na )"mgytJClybwch i'r madyn a ddywawd fbd y grawnwin yn surion. The works of the Hards in this Cottecti&n cannot fait of giving satisfaction to those who are versed in British poetry: as for those who arc unacquainted with it, I would advise them not to criticise what they do not understand." Gan pich bod chwi, Mr. G. wedi cyhoeddi eich gwrtbwynebiad i jtythyrau hirion, dylwn da!(y rru ond caniatewch cyn gorphen i mi gyfarch y CroesHurfydd cyndyn hwnnw. Mr. J. J. o'r B.1. Wrw,wlu: Yn Seren Gomer (Rhif. 8.) y ccfais gyd. na6yddiaethicliwigyjitaf. Yn eich iiythyr hw nnw yr ydych yn gatw eich cytbedion, ieuenctyd Cymru, i dybio eu hunain yn ddoethach na'u dysgawdwyr; ac yneu hannog i ddysgu ar dafod yrenwau milwraidd a osodwyd yn rhes yn Geiriadur Byr y Seren. Djammeu eich bod, er ienenged ydych; gwedi ystyried yr encithiau a darddent yn anianoi oddiar y rath athrawiaeth gwerth- fawr i iunto cynneddtau eich cytbedton. Mae'r cyng- iiorion yn datgan eich oed; ac ni buasai achos i chwi gyhoeddi mewn ymtfrost mai her!od oeddych. Oiid y mae eich ammbarch chwi i'r enwog Ddysgawdwr JoA. soK yn eich gwradwyddo chw t yn fwy na dun: gwr oedd Johnson na chafodd annnhurch erioed ond naill gan gennscn neu anwybodaettt. Yr ydych yn dra chtochaidd yn gofyn (Rtuf. tS.) A ydyw pob un o'r diwygwyr presenol ein hiatth yn islaw Johnson ?" Yr atteb ydyw.ydynt yn ddiatt. Ar byn dymma chwi yn taflH eich hun i an pen i'r ctoriau t bwyso eich corphityn yn erbyn y cawr hwnnw o ddysg a dawn. Rhag cyw' vdd, wr ieuaiie, disgynwch ar frys o'r ftorian, cyn i'' neMbren doni y chwysigen sydd ar eich iad. A ddar- tienasoch crtoed ddim o waith y Dr. J. hebtaw tanen neu ddwy o't Etrtyfr ? Rhoddaf gyngor i chwi ddaruen ei Ramadeg ef, t wetcd ei farn efam eicb bath chwi y'° aithitth y SMSOu gynt. DariKowth hefyd tiug-chwedtau ,'Esop ystynwch ddeongHad y dammpgion, yn ellwcgl Hy&'anta'r eidton.y nnd byw a'r )!e\v n)ar\v. y neidr ydfyd a'r dduren a rhyfeddwch pa fbdd y gcHid dych- ymmygchwediau, cynnlferoHwyddauya o!, yu eich daiiiiiiio chwi a'r Dr. J. morgywir. Yt'ydych yn cwyno ar feithder Hythyrau 1Vlyrddill, er bod eich Uythytaa eich hun yn HawH mor teithion, a bynny heiyd heb gyfnewid dun ai- y rhygyng—octM yn He odd.odd yn He oedd a tharmn Lausus, a chwithau 'êich !iun yn Æøcas Ysgwydwyn yn Hadd pawb o'ch b!aen. Gofidtis wyf diosoch na ieddwch nentawr o awdurdoda!' o'ch p!a:d aui cicu myhlpwy, hebtaw y iF Jaw;, a'r ipse dixi.t: ni byddat yr awdtn'dodan hynny yn ddigono! i riej,), t un herlod tt'wy holt fynyddau iCynu'u, ond i Mr. J. J. o'r H—I— yn p.nig. EK-h tra\dd, Sy', yr ydych wedi gwysio D. ab Gwiiym yn ci g¡:n-: Iadan brys dsfyfyr: ond pa beth a wsewch i'w ganiadan .pwyiltfs -a go! citesto! ef— Taro zeiitteth, teriéyn w<M, to-oi y tiI'OClh, &:c. ? PaoE':r'h a wnc;;vch i'r ho!! awdv,-yr gorchcstoJ-TndlIl' Ated, D. ab leuan Du, D. Nanmor, Gut. Owain, luto Croch, W. L!cyn, Gron. Owain, a Hu cadarn na ddeuwu y rhawg i ben a'n rhifb, oH a thysttolaeth yt! eich erbyn agos yn) m!)ob (144en o'u g\vaith. Do-heblaw D. Gwitym dysgasocn Dl'ofiad allan o waith )l' hen S)on Mniip dntan—pa fbdd y VI1 t chwi angftofio CK'h nx)dj yb Lowri Hywel? gan fe aitui e: bod hithnu ar droiau yn prydydtht yn efch dt)H ch\vi; cl' fy mod braidd o't'?m, pe buasai ei<;? modryb honno yn fywyn a?'r, y bi'asai in yn torri gwialen fedw yng?oedd y Fach Ddei)iog i'ch cerydda chwi am Vtrthod eic'h parch., ac am eich nacc&c! o Itono i'ch uwch'i addolion dtammheuo!. Un o'r 'gemman disgleirittf ynghoron icuenctyd yw gweddus. Yr ydych oberchcHdawn; nacharu-arfct'- wch y rhodd, ac na choeliwch gytbcdion o tat dawn tta chwi eich hun, osdyvtdant nad ocs gytlctyb ichwi; canyB y mae't: berygt bod hnHan-dyb a gwehiàith yM decm'eu gwenwyno eich cyiine"f,,tu chwi. Er gwrthddad! Alld?id T'<-e/' Lluiidaiii." (Ilhir. 24\ aid wyf yn gweted bod Myr(ldin yn cyfeniorni wrth gyssyitt:! a am- canwyd ynyLythyreg iCi"i)reig; yroeddynt yngyd- amsero!; ac yr oedd aman Mawerocdd o'r PrydRin- iaid y pryd hynny yn ddigon hypys. Trwy bwy)! yr oedd dirwyn y behen"—" 0 iiewyh i newyn yr oeddid yn bwriadu gwneud y !Iwdn ynHwm"—'<0!wvn o fewn o!wyn"—" Suariter in H:oJo fol'titcl' tMre"—Cy! newid bob yn ychydig, ped fai ond taUiwr i newid ochr y tyHau a'r bog!ynau ar sippog. Fc ertftyiodd y chwyt- droad FfreHgig ar angheniitod erchyU; ac y inae yr pr- thyl Cymreig a'i w!ch yn Hesg dd:obaith: gan hyunv, Mr. J. J. na sig!wch ei gryd yn rhngor, ac na chen\\ch AMt ltcli mwy uwch e: ben. Ar y pynciau mcwn dad!, Mr. Gomcr, sef o<(M, o<M, aM, lulU, dt, dy, alP, all) !In?, yn-, nu ysgrit'enafdro arail os rhoddwch gennad. Ydwyf eic!t ewyHyshvr da, Gotthu- Ystum Anncr. luRtS FYCIIAN.

-I .dT GYIIOEDDTVI? SE,.I?,EN…

[No title]

MARCHNADOEDD. 't

Advertising