Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

9 articles on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

o L1 Y'j) G lil1?EPl PIt Y DN AWN DYDDJ\IERCHER, j MEUEFIN'89. ? YRHAEDDWYD y Cyfandir mpwn d!oge! ??wchganFt-ctiui Prussia prydnawn ddop.a ch?t Ymetawdr Russia y bcrehwn. ? DerbyuMsom bapurau 'EiImynaidd ybore hwn ? ??'? ??' ""? P?seno!. Cyhoeddwyd yr i.y.dnihadcaniyno! yn ddi?eddar yn ?mster- ,d!tr))— Hysbysir ?an yr eisteddfod fasnachol 1 ??? y p-Prtiiyitaiiddynt, fod Ys?-tf Rag!aw y .?'y'?'odraeth mewn achosion tramor, yno; gorchymyn o eiddo'r Tywysog Penaduroj, a alJlserwyd y lofed o'r mis hwn, nabyddo iun fyiied o Tipb o borthladdoedd yr Uao! Daleitiluu, irryrchu caethion o Airrica, nac o U!t 0" J'nysoedd y Cyfaudu- hwnw, neu ynysoedd -te, ii,,t b%-dflo t neb Uct'gau o'r fathgaei clerbVilitld mewn un drefedigaeth) &c. ar oror GUirN1..H ———— hir yn mlialiuraii PanS) y r1}aiadderhynwy1 i'l' 273-in, tgytiawnhau ym- I ÙdY¡;:d Dre:I:n FfCn¡''la'Hl :( :di lad 1 Spai)). l\lyncga fed y Ffurf-Iywodraeth. Tlewydd wed; cae! ei gwueuthur gan ddynlou dibrofiäd, y rhat a aberthent Ips y cyffreclin pr e;1- hudd en hunaill-ei bod yn fwy beius nag e'tdoyFf.arjcndyn 179l-.acmai dymumady Dob a'r fyddm oedd i'w Fawrhydi be'dio "fuddiiau i drefniadauy Cortes—fclprawf o ? hyu, ych\vanegir na d(hngoswyd v gwrthwyneb- rwydd Ileinf (end goTfoiedd)' pan ddiddymwyd Cymmerodd Dug 'V elington ei !e yn Nhy yr rglwyddí ddoe. Wed: hyny buwyd yn ymdrin a r <'ytundeb IIpddwch yn yTy hWl1w; a bu )'rnddiddan o'r newydd yn Nhy y Cylri,ediii ynghyleh y fasuach mewn caethion. 11Ù5 Daq is PaMished, price Qs.. £}rnLL!SIiED WITII A PLATE OF A MACMt\E FOR SOWt\G TUR- .NIP-i, GRASS SEEDS, &c.. The Agric?dturai Magazme; The A(',r i eit l f,.tzia l ia l,,twaz i t i e THE FA1U.IER' MONTHLY JOURNAL OF HUSBANDRY ? RURAL AFFAIRS, ?OR MAT, 18! 4. ? ?'inSNumbe:- contains, bPsIdpsavanGty of? -It "?'???'<tcr,aDescnpd<mnfM)-.?)n)ct''s! A??.f ?"' ?w"'S Turnips and other Seeds—Oupr:<? r<-ia- ti U"??F?r"\ ?'ccs of C<MH, and Hcmarks on T<-?nr? at "ill-On 'f ?"'?"? ?? ?''eep-Mr. Huhiitch on Ma- ? ?? ? f.. ?""? ?<' ?'? ?.-?<?h"'e-0n the! ??.?? ?-i ?? ?'? ??????? <'?< C'<?-0. Ma?- i ? ? ?, P ? two ?''? '??s-<.)n Fir.- W.,od-()n tiaflferOl.h Plants '"P?? Lands-0..the Rot in S?.?p- ? ?'? CatH—On Co]eworts and Ra?c-Ti,e ? ?unng ? t,,nn<-r s V ade ?ecumfor Ju.?—On th? Corn Laws n¡l tile present ''?'? <? ?'? Cro),s-Gencra) Report of tne  l)f ? Country-The Kad of Lauderd.)<? L<.tteron '? (? I ,3WS ?'M:?—C<)ns)d<'ratu)ns on titc ittu?rta-  ti.)Jt. ,f /r'? ?' ?M?<-?—A n.ont!<iv Account of 1??.-?'?????? ? ?? ?-? ? Acc,)tit)t ot  ??"? ??"? '? ?'?'T?, No. 1, Paternoster I''{?<)?;an?[? is()!d bya)Jb.uok?.'H(- fi YSBYSIAI), BYDD C'yttnorthwyol Gymdeidms Getiliadol ?e/?a?, a D?6M?/? C?/?M, ? Sy arfod yn Abpftatve y Dydd Mawrth, Metcher,a'r lau CyntaFoMisAw.-t. -??. RAddonad ar bob Dydd i ddechrcu t?r Jl, Id(' o?r Ioch ?,n y [)ore, yo mha. ie y dysg-wiJir y .??? it tr yi, aclilys ur T YN SAsvE(, "? ? ? ??? 0 Frysto. 1\11'. TRACEY, 0 Lundahl. Mr.lHonpE,oFtysfo. ?r.LuKE,oHw]abrdd. ?? nYMRAEG, V ?fT' archi- .M?* ot!HAN.foNEs,oDrN?ach. I C.H!MtTHJit?nES,oG)-o?wen. ?BKKEZERJo?ES,o B()n<y'pw!. ?Es,oSa,dis. ?? dy?-o-wv?r v t?',t4?"??? L:u)w)-tyd. Cvmraf-e?. Ad).> 1') 111' Y bydd alUl'yw er{'iJJ i brpo'ethu vn Gvmràf'g'. ? Lu.dnaeu ??r??d'? ??' y ?? ??- ?d.if. Ill' Y d? vvSy ? d? 'K? ''?''? M??? ??LKs, ?"yh?,.{J'?'? ?"E??JAMiN LvA?fs,oDrewcB, 1H't!iy lilBBYSlB CYPFJ.tl)lN, POD GAN DAVID REES, o TRF.WYI>UI'A, ('rllaw TJ'('forri: yn agos AbertaWe 1;'EDDYGINIAETH ANFFAELEDIG '?????? ???? ? A,ceredi j wetia Ctefydau ar GcH-yfau P'VY bvna? a ewyHysio?cl tvstio!aeth 0 ? P!!ctth!o)apth sx'ry ri?ddywcdcdis Ft-ddvs-inupt!?,. ??fyncd M,. ?M. THOMA?, piwyr L?a.?cf??M?.1 "?' Goruci)W))iwr Syr Jon? MoR?is, o'r CJasmnnt.' ?ri W. ???? Castetf-D-.vch-.vr; a Mr. TnoMAs Joke?s i,r ietfailk-?l ?''?' ? F?rchnadf?, Attertawe. D iL id o,-s "?' ??y'?? y" '"oddu'r Mcddy?tn- Methaunehod ?) J '?????'??-R?- 6?'f.an?d f?3- Gan fod ?' MeddyginiaethauHehod wpdi cu proH mnr ?Hei?io!, ?Mt,?'??' ?d arda! yn anadnahyddus o honynt; a y a4? Y mae D. ltees '?' y C?redm, yn f.,ddion <!y?" pwy hyna<r?dd ?.? ? <?'"eu?ury cyfryw Feddyg- ?n?u am ?hydig (.welhl'YGy'n('dareddyneffeithiolpan fyddo'r tafod wed. dp?J???? ? ?J ??chyd?iiynyddauynol, ??n N-Itii-in pan ? ?""y?? y" hoitot?y? yn Nghw-n Ta.? ?C?" nj? ''y" P?" P<-dair awr o a?er ?edi rr Medd?y.?, ].-I eI "l cY" e!l pe(l?i-ir a,,vr o aiiiser 't'v?e.dli i'l- Aledd ? ej I I(f(lfl]Yddio -I ac y mae'r ]\1("ddY;?;ll1Iaeth yrun mor rhinwed(h)l a? elf?ithiol yn mhc ?Y'- ?ynedd we?hX ????? ?? ??????? Y" ?"'? M cd.i u ??yf?)?S ?? .? A? ???? "?? ? yw yn .nhf-n awl' wed,i ti gyfalsoddiad. Ac nid ?'' ?''??ur, o'r crf- Y?? ?'?' K'?Tu?chpo ?d??n '?? ???t ?? ?'??r?id, a'r uad yw Illve(,. dol il?v i.ich?lu. ? ??? ??? PR yF '-Jt J Olt/f,,lll-EJJ/CIYE) ?r. WAITE, M- dduUCnau J\1 el m, yd (GdlgerÚt:cad IYuts) ?' sefyH y prawf ? ?ainmhneddac?ht?? !???''?''???'S'??ys?yw'" :Pryf, y?hyd :Tu mewn pel'souau 0 Lob ocdran, y maent ? ?'swydus, mp?n persou&u o llph (,)edran, Y, maen ? ?? y??'? y" cac! cu cyfiwyno i ylw'r CylTret1l,lI. ,Y n}fer faWry "?'' y ??"?th ??n wedt eu hLn-?, a'r ? cv,??y Y mae.wedl ?..?t, sydd ? ci ?-?utehi ???'? ?'??,? ?y ?m'?ae '?w?cdi ???id? nidocs nchos ei 9;aQ'%iOi Yn fwy na hyn, o? hdd ???i na cbymmerasant c???"-??'? ?"' ? ?Y? .S?n „ i.ar.yhoeddi o? efrS??????????? I S?" ????'?? at h???? ??' ?- ?? ? ?.T'??.? '??''? ? ?"? y" ? s?-y? ,t a"g"}'mf) ? ?"'? ? ,eir ?' fod y" ''vnod fuddi?. ?'??" ?? .???" pecynau, amis. l?d. yr an, gan y Per- i {l'cg. ? ??'"s' ?. Lot.?Lane/W?A8mitt.tie!d, ??ta? ellir ei gael 4aii 1). Jenkin,. Argrajt'vdd ija.in+ ? ? ?' ?' ??? ?" ?- Jenkin, Ar?r?tydd a al'l.Jr hWA ? ?' Jenkins, Abertawe; J. Evans. S. Tar. ert rNV?i?,? Caeri'yrdd:n; a chan y rhan atniaf o ??''th?y'" "?????thautrwy'rDeyrnas.—Syiwch, ntd y?yw Y b fydd Y .mflau cau- l 'n t 11 "?'' fc ya ddtgymmysc, cnt fydd y ?Giria? can. J 0 0 <i.nlO' 'I I "jT. ??:?, K?M' ?. Afo?ar?, S.'7:?/i/?????'? f{? ?' JE?/? A?. 42, .L?-J?Me, 1,;vons, Ao. 42, g-larle, Smitl!dd" e¡ qn, 'I GRAND STATE LOTTERY BEGINS DRAWING 1st of SE.l flE If I, B.ER 181.4. Price of a Ticket X19 19 0 Hä1f.£lO 7 Oj }':ig-hth.£213 6 Quarter. 5 5 0) Sixteenth. 1 7 U SCHEME. 2 of £20,000 are.. £40,000 't 10,000. 2Ü,lJJO 2. 5,000. 10,000 2 2,OD;J. 4,000 4. 1,UJO. 4,UJj 5. 500. 2,500 JO 200. 2,003 15 100. 1,500 20. 50 1,000 2,750 '20. 55,000 It.OOOTickcts. £l-W,JOJ NO FIXED PRIZES. .J),1YS OF DRAWING. 1st Day, 1st September. 2d J.)Hy, 13thS<?j)tf)nher. 3d Day, 17thSeptem!)pr. Tickets and Shares a:'esc'!In)!; in great variety by SWIFT & Co. the Contractors,! At their LOD(lon Ofhets, No. 11, Poetry; I 12, Charing Cross; I No; 31, A l¡fate High 11 Street, ANDBYT!{EtRAfiE?fTS, J. D N H;I., Bookseller, CA RTHEN, THOMAS & MAHON, do. SWANSI':A, E. BLATHWA YT,Surg(,oll, (. LEWIS, Booksdler, CARDtnAN. DAEARYDDIAETH. C, hoe(ldii, GOll/llen/wf 1, yr 4il Ran o' P. DAEARYDMAETH, YR hwti sydd yn rl)odd! Hanp.s hpiaeth am .ML amrywiol Wtcdydd y Dda.e.ir; yn":h\d a": Arwemiad 1 Wybodapth o Seryddial'th, &r. Gim R.ROBERTS, I"sgol-Athmw yn NghaaglJhi. Cynnwysir y Gwaith mcwnChwech Rhifvn W\thp!v. fHrinnerCornnyRhifv)); a bydd DariuIIiad hardd () ryw Gyif:ui<)'rDd:u'a.rynnt!)obRh)t'yn. RiwddiJ; y Cyn!)un vnJH"J¡u>thachyn S rei) no;,i(,r wrtli Y] toe(] d i y Drydedd Ha,<) yn Hydrcfnpu Tachwcdft npsaf. i HYSBYSIAK" '??' M?C P<?/-C/t???0?-/OH ,S'A??? ?'??J'R !/?t /ty.?M '/M O.S??'ed?- t'iP r«!?<'A? !/i<-y)- ?M.s(? ??? yr oddi <(?' ddech,, eitad Pitl)ui- Afr?: ii-i,tliteifytt?i, ar ivaith O'r fath /;yK ?/ bwy,ig dros ben, gobeitJâunt Ma tlt?-(t)jz- gwydda CM ti,,z y ileisyfir arnynt foel cyn garediced <t titalu i')- y;t eu g-<CM/ta);0< gymmydogaethau, < /t?/K afyddo (lilytt,dits t<M</M< «)' yr HMser ?ichod.

' IAT EIN GOHEBWYR.I

CYMDEITHAS GENHADAWL Y BEDYDDWYR.…

*1 ?I ?? , - :- - ?., , ..…

AT G YIIOEDDWR SEREN GOJIER.

-IHAFLIONI AC lILNAcYl'nVADr.

Family Notices

: .-I , -. I -,, .I LLO-NG-NEWYDI)IO-N..*-1

MARCHNADOEDU CARTREFOL.