Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

9 articles on this Page

Advertising

' IAT EIN GOHEBWYR.I

CYMDEITHAS GENHADAWL Y BEDYDDWYR.…

News
Cite
Share

CYMDEITHAS GENHADAWL Y BEDYDDWYR. J LL?THYR ODDIWRTH MH. JOHNS, RHAGF?R 1.?, 181 J. Yu gynar yn Hcphren y fiwyddyn bresenhol, daeth y brodyr yn Serampore yn gydnabyddus arhai gwtadwyr ag oeddynt yn byw o ajl<-h deuddfg naUdir oddi wrth- ynt. ])a(th un ueu ragor i dy y Cenhadat), ac ag'y-m- deithiasodd a Mr. Ward am Grist!anbgrwydd. Yr hancs a roddasantoedd hyn—ddart'od i amryw ohonynt I er ys ann-yw nynyddau yn oi, ddeGinen cynnysgaeddt' a'nndieuaeth am Gyfllndraith (Syslem):.yr Hmdoos am g'-cfydd, end am ryw resymau abarhattsant i gyGawni y seremuniau chmcdtg wrthi. Yrammheuaet)) hyny a ddechrcnodd yn nheuiu Ysgiifenydd eu defodauaca dynodd syiw amrywioi o'r aetodan. 0 aytc!t biwyddyn cyn iddynt gaet nn t.:yfnnaci)a'r CenhadHu, cwrddasant & Tttestamcnt Newydd, yr hwn a dda<i:enasant I'w mawr foddtonrwydd a'u cystn-; yt):ddar;gpsttsant eu bod wcdi en hynod barotot e! byn y goleugwawl'lol hyn. 1, Fst y]-oeddynt yn ngwasanaeth yt'Ewropiatd,gaH- ascnt ddea!) y Testament Saesneg i'w mantais; ond wrth gyfart'od a TItc.stamcnt Bengatee, y)' )i-,vii a )-ndd- wyd ymaith ar grwydrad tctthioi y htawd Chambeiiain, fe gýfododdyl' hatd at- cu medttyhau yn ei gydawh ddysgtaei-deb. y iiyf)-au hyny, a )'hai ttaethiadau, vn enwedig bywyd a tuarwolaeth Futtick, un o'u haetodan gw!adot gynt, cedd eu huuig, neu foddion penaf cu hyffimldiaJ. Nid yw yn;ymddang<'s iddynt gact un gyt,c.illaclt ag- Ewropiaid cfefyddt!), etto hwy a ymad. awsantyniiwyrag arfenon yt-Hindoos, ac vrngyfar- fyddcnt er gwasanacth grefyddot yn ei.t pHth eu hunain ar ddydd yr Arg!wydd, i ddar!!en yr yssrythvrat), a clianti, &-c. Yn deaH t-a(f Ci,istianogilon dan i-wyinaii i uf')ddhan i ryw Ordinhadau, hwy a ymosodasant :at Ottpiriad pabaidd yn y dref nesafatyut, gan ddvmunD arno en bedyddio hwy. Yutefa roddes tddynt Weddi yr Argtwydd, t'w dysgu fet cymmwysder; end fe Ym- ddengys ibd yr Hindoos diystyrHyd hyHy yn gwybod mwy ain Gristianogrwydd nas gattasai etc ei ddysgu iddynt. Peth sydd hynod, fe .iiiodd wrthynt am y Cenhadan yn Serampot-e, gyda digiionrwydd, o bosibi amygaitasentadt&ddGweddt yrA)i;twydd, \r hona d¡lysg-asanto'r ysgrythyran, (-yn ymosod o lionytit at y Paderwr hwn. Byddcd hyny M y byddo. nis cawsant toudion! wydd oddi wrtho ef. Ac am y Cenhadau, er na(! yw y peUder ond bychan, nis gwyddent ddim am daitynt. E't hymosodiad nesaf oedd at Mr. Forsyth, o Chin' snrah, yr invn, am nad ocdd yn ddigon CYt'a)w\dd Yt: iaith y wtad, a'i cynghorodd i fyned i Seralllporl'. Hwy a ddactiiant yma, ac er Hawcnydd en t-atonau a'u syn- dod mawr, cwrddasant a brodyr, Ewropiaid a chYd- w!a'!wyr, yn barod i'w dcrbyn, yn enw cyfeill pech. adt'nnid. Yn cbtwydd ar eu gwaith yn <yfartbd a dycliwetfi-digion y wtad, tanasantifynu cuhengrcfvdd ganddywedydcnbodyn Grist'nogion, gan wadn pob gwahaniapthan ereiU, acthant adref, gydft'r brod\r eistedda.sant ynghyd, a gymmerasant tnniaet!t, ac a dreuiiasent gryn amser mown cymdeithas ac vmarfcr- iadau crefyddo!. y)- oedd hyn yn fuddugoHacth o'r fantais a')' pwys mwyaf i grocs y I'ryniawdwr. Kyw bryd arol hyn, rhoddodd un o honynt ci brofiad t mcwn i'r J.g!vys yn .Se: ampere; ere awisgodd yr 'At glwydd Icsu yn gyhopddus mown bedydd. Ar ddvdd v'Arghvyddyngnn!yno),bedyddiwy'dbrawdoedd! ietmngach hefyd. Yn ebrwydd arwaithycvntafynt proifesn Crist'nogrwydd, cwrddasant a gwrthwynebiad od<)iwrth rieni a chyreiHion, ond nis Hwfrhawyd gan ddim, yt ait fc! y crybwyHwyd uchod a ddaeth yu mtaen; gort'n arnynt adael eu perthynasan. Llangc icnangnch etto o't- un teutu a ddywedodd y m\-nai &:m- !yn en ftodyr. Eu tad, hen ddyn, a yrnddangosaiyn athtist h)wn, ond y.piant gostYllgcdig Lyny aroisant ran o'n bywoi:aeth i'w gy])nai er iddynt gad cu hM-Ud ymaith o dan ci gronglwydcr mwyn yr Efengyl. Y thawd hynaf,. yr hwn, er y dcchrenad, oetid ar- wemydd y cwmp'ni byclian hwn, a fedyddtwyd hc(yd. Yr ordinhad hon a we:nyddwyd yn Chihsnrah, mewn pyI!)fafawr,pe!thyno!iMr.ForsyU). Yr hwn a gyf- ranogod(l o'rplese1' a gyfbdai oddiwrth )'1' olygt:l IIOU, ar fuddu.aoliaethau y Pryniawdwr. Y maent cisoes VH dcchreucryfhau, acyndymuno trcu).oeu dyddiau yn Myriad y.) miaenies gox:ucn cyd.w!adwy)\ Cyftt<ir fod o 5.0 i 100 yn perthyn i'r Gymdeithas hon, y rilal a saf'ant yn mhcr) oddiwrth ffieidd-di-a chwedt-ddy.sg yr Htndoos. Ac y jnae y tro manteisiot hwn v') nnig, yn ddigonoI i ateb no!t gyfrwysdra, y riiai hvny sydd ág altwedd gwybodaeth ganddynr, ac nad aut i mewn eu lttliiain, ac nis go(!dcfant i e! ciU wneud ftd)y. Yr oedd annyw ci eiit yn caei eu dysgwyl ynmtaen cyn i mi adaei Hengat, ond pe byddat yr eifeithiau nnion-gyrchol i ddarfod yma; nid oes neb all ddirnad y manteisicn ddichon gyfodi oddiwrth hyn yn nthen amscr etto. Mor be)Ied a hyn y mae yn cefnogt calonan a dwylo y rhai hynysyddynyfan,acyn'aeynanmhosibtnaddy)m hyn atw al;aii w.eti(liati, diolchgarwch, ac ymdrechiad- an pawb yn mhob rhano'i- byd, i gyd-weithio Yn y gwaith hwn yn ein hamserau. lIanes Eustace C«)'f// t 7t-aith Cenliadwl' India, !Jll Northampton, LUllawl' 18U, Wcdi canu, Mr. munde)!, gweinidog Eghvvs y Bed- yddwy!-ynNo)thH)n{'ton,add:))!!enodd)'ant)'rvstir\- th)u-, ac a wcddiodd; Mr. WHIiumJuhns, yr 1mn a ddychweiodd yn ddh'.cddar o Bens.:)!, a ganhnodd mcwu gweddi. Yna Bh'. Pniict- a os<)<'ndd:d!an \n fyr ddyben y cyfartod, nad \dopdd ddim cymmamt at brp- gdhll a,: ydoedd at: gynmipraduyo ein bt-avvd i Dduw trwy weddi a !c)sottiati dw\!o; a hyn nid i gyfrann :n\ durdod iddo, ond i osod aUan pin cyximetadwyafth ddtddanus o lioiio, airt hundeb ag efyn yt- hyn y maeyn gymmeryd arno, achyf.uwyddo et syiw at awdurdod C)'ist, yr hwn a. osodo(l(i at'oiddysgybHon i fyncd a dy.sgu yr !toH genhcd!oedd, gyda yr ad(leivid o lod gyd& hwy yu wastadol hyd ddnvedd y byd. Yna dymnn- wyd M- Mr. Carey i roddi hanes fcr a)n Ct annogaethau t gymmcryd aruo waith.y wcinidogacth, ae .yn enwedig i fyued yn Genad, yr hyn a wnaeth t foddionrwydd ma\;V" ei ,vranda w}'r; Yna Mr. SuteHti' a weddlodd ac a osododd ddwvto anin, yn yr hyn'yr mtodd y brodyr presennot. Ar 0} hy)), Mr,. HaU a rcddcs gynghor iddo ar natnr a phwn:s yr hyn oedd yn gymiJIeryd auM), gyda chefhog- rwydd a ddeUr a1.£an iddo yhgatr Duw. Yt!.yp)ydnhawn, pregethodd Mr.Funer oddlwrth Dentl xxxiií. 1:3-i 6. ynghytchbendith Joseph; Gobeithir y bydd i bt'egeDi Mr; Hall ymddangos yn argraJ1"edig, fet y dYUHIIlWyd yn netihhioi gan Mr. Ca- rcy a'r gweiMtdcigionoeddyht f.tuf¡senn-ol, ac aiH!ygOdd Mr; H. ei foddloumydd i gydsynio. Ta!('lriad o I:yt"YI'o,lÙi/(lt 1JIt. Lairson at llfr. 7ru?!e!/ o Lundain, q. amseI('!ld erfnllpo;'e, G<H-p/t(%'{/'so 1813. Yr ydyn)oH. I y gallern ddysgwy! etM bod yn y wtad hon. Cyn y dplo hWI1 i'ch I dwylo, t-ewch glywed urn y gwithwynebiad a brofwyd yn ddiweddargan yGenhdJacth h6n. Nid vdwyf yn adnabyddns a iiii'Aver 6 nig "allaf I anfon dim, oddieithrfodsmr Dnw yt, I *n ytie( I vil ei flaen yn gydym- Y: wyfyn cael fy ng-oSO'd ar Maith t wnenthm- tyHiedyddion (Jlllllt:hes) at Fibt v Matav; y Hythytenauydyntythai ydym Mt yaatfer yn y iaith Sacs,le,, and yn caei cu cyssytitu H'n necenu mor hYnbd fe! Yr wyf yn cael fy nsosod ar waith, yn benaf, fc-1 ceifyddydwr, cr pan da:ethHlll i lndi,a..YmacDuw,)l1' codi llawer i fynili bregèthu o fysg y gwtadwyt-; ac ei- iia4-l ot-a' pys- tn) cymBiet-iad i bregethwy) y iv]zz(i ag-sydft.: i breeth- wyr etto. y mae ganddynt t-wyddineb ymad- t-udd, a dehemwydd )um!ygH 6:) meddylian1 0'1' fath nas gall yr Ewropiatd fythei gyrhaedd. Y'' wyf N-n ysgrtfehu yn fnanat Gymdeithas y yn Eagle-street; 'da mapnt yn gwneuthnr, I nemdnot dda Geitweh ddywcdyd wrthynt fod t'u Hafm' yh Uuwenhau Ctiionan Carpy, MarshiaaH, a Ward. y tiuu ydynt oit wedi andynu cii i,wcli,a Ili hnn- t'odidd a chynnydd y fnt!t Gymdeithas. Dto!ch t ch\\t atn.eich hanes o'r .ylllddifatlbaeh,.tlawd, bydded iddo ) gae} (-a)e(tigtwydd yn Nuwfe! y cafodd lawct-.yn mysg ei bqbi. Yr wyfyn gosod hwn !:at darnaH o bapu)' ac argran5adan o a!nrywio{ (etthoedd n dorwvd ntewu coed; y maent.i ymddnngbs yn y-tn-daienau cyntaf oli- amiywM) ietthoedd; fei y mae y geiriati.Bibi SwwlaÙld ynei!} ysgrythuí'<ln ni. ¡, I Ntd wyt'yn gwnenth))r dim yn awr yn.y Chinaeg. Bli ddysgais dda)! o boht y wta(t t dtei'nu y Mythyrenau ac j ymnehtynawtatwaitbynyr!mnt!vnv.. Yt-wyfyndysgu tynuIhmiaH yu.yr ysgo!, a rlmi t!'n ¡ honedd.gcsan teuainc a a!)ant ddangos siampiah o goy,\};, j nydd nas dygai <)nair i ysgo] wastadol yH Lioegr. Mae y uiad hOH yn cytuno yn rhagorol a m!; mae fynghorph yn tewych)); dymunwn pe gaMwn chWaneglt fod fy en- aid yn biodeuo. Yt- wyf yn pregethu yn Saesneg yn fynych. Cynnygwyd i nu he<)dyw 100 o rupees am dynn copi o hen baent-watth annrddedig: Jim) pen gwr I cyntaf i hen foneddiges o'r Portuguese ydyw, ae!od o egtwys Catcntta. We!, fe fydd y 100 rupçe8 hyny yn hatting, yr hyn a bicseraf en tann at drysor y Genad- ¡ iacth. Yr cidtloc:li, &C. ) I.. JOHJ<LAWSOK.

*1 ?I ?? , - :- - ?., , ..…

AT G YIIOEDDWR SEREN GOJIER.

-IHAFLIONI AC lILNAcYl'nVADr.

Family Notices

: .-I , -. I -,, .I LLO-NG-NEWYDI)IO-N..*-1

MARCHNADOEDU CARTREFOL.