Skip to main content
Hide Articles List

9 articles on this Page

Advertising

' IAT EIN GOHEBWYR.I

News
Cite
Share

AT EIN GOHEBWYR. I {]::11. Tr,-t.tlieil"-iig o !e yw Gorohian Heddwch Gw;i!chmai ond nid dymunot yr ammttd ar ba mi y.caoiat.ur i ui i gýlw('ddi'l cyfausc;ddiad huddio): htitx/ar ryfel yw vr acho-i pin bod yn chwennych, ns cawn, ar<rraftu r (lorn- hian Upddwch, hch y rhaddywededi ;ijriiiiod. Nis gf'IIiI' cin cyhuddo o no oddefasom ond sen am sen, ac nid dwy am yr un. 0", l Macttt Awenyddiacth loio'r Burdd Glas yn ddiogcl i taw. (? DprhyniasotTi Darddtad Gp:riau C. E.' a Dam- wciniau cin Ceuc>dl,' gun J. R. Nis ga))psid eu cy. hoeddiyrwythnoshyn.. G:1r Ymdrcchi)- cap) lie ) Neotcs yn y nesaf. D"ymunol yw amrywiapth gan y Cyni'ed)!). (J:1'" Tm do-hynio}, dehygY'n.' giii yr annyog;edig;, fvdd Cas,gliad Ltewelyn or Gcinau Cymraeg & a gorlioliv-vd a'rSacsneg. ?????? CynnaHwyd Cyfarfod cyfrifo! o drigolion y th-ef !:on ddoe, i ystytied y j-han hyny o'r cytundeb heddweJt di- wcddar ag syJd yn eaniatat) i Fftainc ddwyn ynrntaen y fasnach atgas mewn caethion, dros bun] mtynedd <!ar!!enwyd, cymmeradwywyd, a mabwysiwyd y tiawn fwi-iadan a gytunwyd arnynt mown cyfai-fod o'ri'ath yu y Buf-ddinas yn ddtweddar—a chytnnwyd yn unf)yd at- fod i'r deisyfiad a dynwyd yn oi cynUnn yr iiwn a ar- wyddwyd gan gynnlfer o filoedd yn Hundain, sae! ei ddanfon t'r ddau Scnedd-dy, i ymbil ar nacnoriaid y deyrnas wneuthnr a aUont i Iwyr ddiddymn y rhag-ddy- wedediganfadfasnach; a bod i Nl'ei))-do)gioi), Boi)e(id- igion ac ereill hysbysu dyben y cyt'.ufod i'w cyteitiion, fetygaUopawb, a (;hwennychont,gae!cyne i vsgrifL nodi y dcisyHad, cyn gyrer cf ymaith. Gobeithiwn v bydd hon dren y Dywysogacth i wnenthnr tnewn ctyb fcdd ar frys. Y mae Cyfarfod o'r ÜJth i ,saci t'i i!;ynnat yn NghastpHnedd yr wythnos nesaf. Nid yw hyn ond cefnogi y Hywodmeth yn yi hyn ag y nine yn dueddol eisoes. Yr ydym yn clywed fod Hawer o wyr LIpn, ac Yfn- netUduwyr yu bwriadu gwnpothn)' casgliada!) Yn en Heodd cyfartbd ar y 7fed, set'dydd lau nesaf, yr hwn a benodwyd i fud yn ddydd o ddiuichgarwch trwy'r deyrnas i'r HuHaHuog a)n adfcrn hcddwch i'n gwtad, tuag at esmwythau ar ddyoddefwyr Gprmany; ac yn y niodd hyn y cent- am y gresynot tra fyddom mewn gweitamgylctuadaueinhunain; ac ydengys na bydd ein tfydd a'n diolcbgarwch fei ffigysbren anifrwythlon. Casgtodd y Trefnyddion Wesleyaidd yn Manchester, y swin o 2431.16s. t ddyoddefwyr Gct-many. Yr ydys wedi gosod tanscrinad ar d)oed yn Nghaer- odr, gan weithwyr, i'r dyben i roddi ncsh-yn anani E. Protheroo, Yswain, A. S. am ei ymddygiad gwrol yn ddiweddar yn .L'ihý'r Cyn'redin, wrth sefyll yn erbyn yr ysghfa fynai gyfnewld eyfiemian yr yd. Yr bedd Hawer o anifeHiaId cortnog a chctfyian vn fFeinan Uandito a'r CastcHnewydd, swydd Gao t\ rddin yr wythnos ddtweddaf; ond o !)erwydd bod dysgwvliad cyifredm rr pris ddytod yn Mat, ychydig iawn a werth- wyd. Ynynatra gynaliwyd yn ddiweddar yn Mynwv yr oedd gwlan teg yn gwerthu am o 26s. i 30s. y macn. Nid oedd fawr gatw am yr cilion a'r gen won; yr ofdd yr hyn oU a werthwyd, y nai!i gyda'r UaH, ynghylch 4s. y maen yn rhatach nag oedd y flwyddyn ddiweddaf. Piis yr anifeHiaid corniog a'r cefrytau yn gostwng. Ar amser y gorfoipdd diweddar am ysgnfhodi'r heddwch dymunot, croesawodd y Milwriad Wiiiams, o Henttys, gerttaw Lianymddyfri,ynghylch cant o'i gym- mydogion, (gweithwyr), a dtgon o gig eidion, poten, a chwrw da. Cytnnwyd gan Swyddogion Meiwyr Pre-ninot swydd Penfro, ar fod i iestryn arian gaet ei roddi ganddynt i'r Mitwriad PhtHp?, btaenor eu Utt, fc! cydnabyddiaetho'n tystiolaeth o addasrwydd ei ymddygiad dros yr !MU amser y buout yu g\vasaaaethu dauo.

CYMDEITHAS GENHADAWL Y BEDYDDWYR.…

*1 ?I ?? , - :- - ?., , ..…

AT G YIIOEDDWR SEREN GOJIER.

-IHAFLIONI AC lILNAcYl'nVADr.

Family Notices

: .-I , -. I -,, .I LLO-NG-NEWYDI)IO-N..*-1

MARCHNADOEDU CARTREFOL.