Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

4 articles on this Page

p&Baamswui&imm*. Af alii ?…

[No title]

News
Cite
Share

LLUN Paptirau Paris i'r 2 lain, a" ddaethant i. law. Dydd Mawrth diweddaf dygw yd yrholl Genad- ■wyr, neu Ddirprwywyr g'wledydd dyekhr ger broil ei Fawrhydi, Louis XVIII. yrhwn arocld- odd csteg i bob un o hf?nynt wrtho ei hun. Nid  Cenadwr o Den- Nid ydym yn Canfod enw un Cenadwr o Den- Ma)l<? Spaii), na'r .Americ, yn y rhes enwau a grybwj llir ganddynf. Wedi hyn ymwelodd y Brenin a, Monsieur, ei frawd, yr hwn sydd etto lieb lwvr wella o'i glefyd diweddar. Yr oedd gwasanaeth angladdol arbenig i gael ei gyllayrui ddoe, i goffadwriaeth y Cadfridogion Moreaa, Pichcgru, Georges, ar licit rai a fuont feirw ar y ddieu-glwyd gyda'r givr olaf. Ar y 15fed o'r mis hwn, cyfiawnwyd y cyfielyb wasanaeth yn Auray, er cofladwriaeth o'r Breninolion (Royalists), y rhai a syrthiasant yn Quiberon, j esgyrn y rlia! a gynntilUvyd vn ofalus, ac a gla- ddwyd yn eglwys Auray. Davoust, yr hWIl a ddygasid i Paris gan fiatai o arfogion, a dder- byniodd orchymmyn, ar ei ddyfodiad, i giiio i'w Dreftadaeth ei hun, yn Saviguy. Yoiddeiigys fod MasseJia yr hwa a ddywedid oedd i gael cyffeJybdriniaeth, mewn mwy parch. Lhfaiir amdauo fel pe b)ddai yn cl,byf,- i gael y ilaenor- iaethyn f.ove-i)ce. Yr ydys wedi parotci i roddi derbyniad i Dduges Oldenburg yn Calais, He yr oeddid yn dysgwyl ei Iluchder Ymerodrol d) dil Gw^iier diweddaf. Dysgwylir Ymerawdr Russia a Bre- nin Prussia yn Munich, Prif-ddinas Bavaria, ynghylch y 5ed o Gorphenaf, ar eu IFordd tua Vienna. Aeth Ymerawdr Awstria i'r ddinas hono mewn modd anghyoedd ar yr IGeg o'r mis hwn. Gohirir pob gr>> Mc<ld cyhoeddyn Vienna hvfl on: tUIycfiuelo'r Tywy'og Sch wai tzenberg, yr hwn a ddarlunir fel ceidwad yr V merodraeth. Fel arwydd o ddiolchgaewch ir Llywydd Wrede, derchafwyd ef i urddas Tywysog gan Freniu Bavaria. JVIynegir fod lluoedd Russia, y rhai oeddynt yn ddiweddar yn gwarchae ar Hamburgh, mewn lluestai yn Ilolstein, lie yr ¡ ymgynnull byddin o 50,000 o wvr, cs bydd cisie?eu cyunortliwy i ddarostwng Norvvav i I >w.<'en. Rhagfyoe?ir gan bapurau Paris, y trefniadau a dybiant a gymmcn1nt Ie yn y gymmanfa sydd i ymgynnul! yn Vienna ar fyrder. Dywedant fed Prussia i dderbyn tiriogaeth ychwanpgotar y Rhine, 0 Mayence i Wesel, a rhan helaeth o Saxony, yr hon a gaifF gynnal ei Ffurf-h wod- raeth, a chad ci Uywodi'aerhu gan Rag-freiiin. Ac am hyn, dywedir, y rhydd I)rmsia ran o'i thiriogaein ddwyreiniol i Russia, yr Itoit a fedd- ianna Memel a geneu'r Nieraen. Ac ynmhell- aell dywedir fod Awshia i roddi rhan fawr o Gallicia i Russia, a digoliedir Awstria tinvy roddi'r Tyrol i'w meddianf, ynghyd a. BrclIin- -ae h Italy. Yr ydym yn deal! trwy gyhoeddiad o eiddo'r Count, de Bellegarde, a an:serwyd Milan, y 12fed, fod Dambardy, Mantua, Brescia, Bergamo, a Cremona, yn yr Eidal, wedi eu huno ag Ymerodraeth Awstria. Daeth llythyr-god o Hamburgh i'r ddinas ddoe, a. lIythyrau a phapurau i'r ^iain o'r mis hwn. Y mae y dramwyfa rlmng y ddinas fas- nachol fawr hono a Phrydain wedi c."el ei chy f- Tawn adsefydlu. Y llythyr-god Brytanaidd cyntaf a aeth yno yn union-gyrch a dderbynwj d ar y 19eg o'r mis hwn, g) da mawr orfoledd. Gofidlls genym gael piolion liewyddion yn y papurau hyn o'r digasedd ag sydd yn parhau rhwng y lluoedd Ffrengig ac eiddo y Cyngreir- I wyr, o'r hyn y cafwyd cymniaint o yn Ffrainc oddiar pan gytunwyd ar heddwch. Dy- wedir fod ymryson wedi cymmeryd lie rhwng lluoedd Prussia yn Wessel, a miiwyr Ffrainc, y rhai a ddaethent allan &■ Hamburgh, tra yr oedd- ynt yn cychwyn adref, pryd y lladdwyd rhwng ped war a phum cant o'r Ffrancod ond nid ydys yn crybwyll colled y Prussiaid. Cyrliaeddwjd Dover neithiwr, gan ein hym- welwvr Breninol, y. rhai a luvyliant oddi yno i'r Cyfandir, Gan fod Llywcdraeth Sweden yn gorfod def- nyddio llawer o longau ei Maelierwyr fel tros- glwydd-longau, ac yn ofni y byddai i'w masnach drosglwyddol ddyoddef trwy liyny, y mae wedi penderr) nu caniatau, hvd ddiwedd y ilvvyddyn hon, i loii,,qu- ti-.anior drosglwyddo cynnyrch Sweden i wledydd ereill, am yr un toll ac ar yr pin y i, uti toll ae -,t ? yr un telerau a 1 longau Sweden ei hun; yr'hyn sydd dra manteisiol i berchenogion 1 longau a Maelierwyr agsydd yn ma-nachu a'r wlad hono i wy hod. -—: Derbynia?om bapur,iu vr Americ i'r 22ain o FaL Yr oedd c!ywed am fyiipdiad y Cy'-greir- wyr i Paris wedi peri llawer o gylfro yno, yn enwedig am fod plaid y Llyvvodiaelh wedi ymdrcchu denu y bobl i gredu fod achosion y fCyngrci, wyr mewn amgylchiad tra pheryglus, ac nad oeddid i ddysgwyl y gallasent giiio o Ffrainc ?mewii (l io,-c l Ni-e i i. mewn diogelwch. Mynega y Savannah Repub- lican fod cryn lawer o filwyr Brutanaidd ar (ly- fer St. Mary, a'u bod yn dysgwyl ymosodiad bob munud; ac hysbysir mewn llvthyr o Burlington, a amserwyd lVIai 15, 1814, i lynges Prydain ym- ollwng yn dra bywiog ar y gwarchgloddiau ag oeddynt wrth enan yr afon Otto Creek, a Ver- genes, ond ni chrybvv) Uir y caniyniad. Parodd y cyhoeddiad Brytanaidd am "archae noll long- byrth yr Americ lawer o fraw, ac y niae y papur a elwir Ilysbyswr G wladwriaethol yn cysuro y bobl, trwy ddywedyd fedyr holl daleithiau wedi eu gosod yn gydradd, ac yn yr un sefjlifa, ac am hyny pa raid acliwyn LLYS-ARGRAFF LLUXDAIN, I Mor-lj's, Mthijhi '2 1814. Colres o longau a attaraelwyd ac a ddalwyd gan longau ei Fawrhydi o dan lywyddiaeth yr Ql-lyngesydd Syr Francis Laforev, oddiar ganol dydd y lUfed o fonawr, 1814:— Lioiig, Sweden, yn llwythog o beilliaid, a gymmerwyd gan y Pique, Ion. 13, ac a ddanfon- wyd i G uadaloope.-Llo,tig Sweden, y Margaret, mewn balasarn, a gymmerwydgan y Pique, Ion. 13, ac a ddanfonwyd i Guadaloupe.—Ll^ig o'r Am eric, y Greyhound, yn llwythog o luniaeth, a gymmerwyd gan yr Elizabeth, Ion. 13, ac a ddanfonwyd i Christopher. Y Hong Aurora, o St. Bartholomew, yn yr India Orilewinol, yn llwythog o beilliaid, a gymmerwyd gan y Vrestal, Ion. 20, ac a ddanfonwyd i Guadaloupe.— Y llong Yspaenaidd, Magaelina, yn llwythog o tel, blawd, &c. a gymmerwyd gan y Crane, Jon. 21, ac a ddanfonwyd i St. Thomas.— Yr [Ierwlong Americaidd Frolic, a gymmerwyd gan yr Heron, Ion. 25, aC a ddanfonwyd i Barba- does.-—Y llong Swedaidd Gottand, yn llwythog o yd, &c. a gymmcrwyd gan y Barbadoes, Ion. 31, ac a ddanfonwyd i Antigua.—Y llong Ame- ricaidd Commodore Perry, yn llwythog o IUIl- r iaeth, a gymmerwyd gan y Maria, Ion. 11, ac a ddanlonwyd i Trinidad.— Y llong Yspaenaidd La Cuola, yn llwythog o driagl a gwirod, agyni- merwyd gan y Cleopatra, Ion. 13; ac a ddau- fonwyd i Antigua. 'Il'y(l(lf.( Dr::ImGr, JhhJn :S. Rbyngodd bodd i'w Uchder Breninol y Tyw- ysog Rljaglaw, yn enw, a thros ei Fawrhydi,' gymmeradwyo Mr. Edward Jameson i fod yn Vdil pnvywr CylFredin yn Cork, dros Dywysog Orange Nassau, T'ywysog Goruchaf Unol Da- leithiau y Netherlands.

-.MAW TIT IT, 28. I YMADAWIAD…

iSENEDD -YMERODROL.I