Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

4 articles on this Page

p&Baamswui&imm*. Af alii ?…

News
Cite
Share

p&Baamswui&imm*. Af alii ? .<; SAD-%V It N- -.LliN;AIN, SADWR, lE1I. 25. bore hwn cb.eth llyth.yr-godatj o Gotten- i'r ddrnas, a phapiirau i'r 10fed o'r -="- mis prescnöl.Aherchwyd TywysogCo- j ci?og Sweden arv 9fed, gan genadon oddiwrth ddinasyddion Stcckholm, y rhai a gynnygasant -leiladau pent newydd yn y ddinas bono, er o'i ddychweliad diogl ef j'w wlad. t Y'u ei ateb. efe a gykiriai at roddiad Norway i fynu i Sweden, yr hyn a ddiogehvyd iddi gau y Cyngreirwyr, a'r hon y tystioiaethai efe ei fed yn hyderus ei fod yn ddigon galluog i'w daros- twng, yn ebnvydd. Daeth paparau Paris i'r 22ain o'r mis hwn i law. Mynogant fod y Tywysog Christian, yn awr Brenin Norway, wedi gwrthod tie; hyn Dir- prwywyr y Galluopdd cyfunol, o herwyM Iias jflpJicut ddangos cu bod-wedi fu h<*vrduidodi tel C't'?t?j/r !'? jL;/? <? Dysgwy!ir i fyddin Sweden, yr hon sydd 40,000 o wyr? i ymosod ar Norway mewn dau fan gwahano!, tua d:?p(M Gorphenaf. Yr oedd rhy w ychydig o anghydfod We(-Ii cymmeryd lie rhwng Prussia a Bavaria, ynghylch nieddiannad Mentz, eithr y mae'r ang- hytundeb wedi ei derfynu, tnvy fod y ddwy blaid wedi boddloni i'r ddadi gael ei theifyr-u gan y Penaduiiaid cyfunol; o gaulyniad aeth lluoedd Prussia allan o'r ddinas, a daeth milwyr Bavaiia yn en lie, i'w nieddiannu, hyd oni wypir i bwy y rheddir yr amddiilynfa gadarn hon. Cynnwysir gorchymyn yn Llys-argraff Ma- rid, prif-ddinas Spain, yn gwahardd rhyw fath o bleidwjr Llywcdraeth Joseph JBonapaite, y Thai ydynt yn awr yn F frainc, ddychwelyd i Sp-iin-aphcrii'r rliaisy-dd yu awr yn Spain, i ymadael a'r deyrnas. Pygodd Arglwydd Palmerston amcan-draul y fyddin i Dy y CylFredin neithiwr. Ilysbysodd fod lleihad o 2,362,0001. wedi cymmeryd lie, end ni aliasai ddywedyd yn gywir pa faint fydd I ai'r sefyd'iad yn amser heddwch. Yrydyn yn clywed mai can mil o wyr arfog sydd i gael eu •c.ynnal dros y flwyddyn a ganlyn. Cyhoeddwyd O-dinhad gan Dywysog Penad- i,rel Holand, i awdualodi r gweinidogion per- thynol i achosion rliyfel i wall odd y milwyr sydd yn dychwelyd o Ffrainc, y rhai a orfu arhyat filwrio gyda'r Ffrancod, i Lii,o a'r fyddin Ell- mynaidd, end ar yrun pryd i roddi cyilawa ry- tidid ibawb a chwennychcnt fyned adref i gael myned. ADOLYGIAD LLYNGESOL YN PORTSMOUTH, Ofer fyddai cynnyg rhoddi dartumad cyflawn o'r adolygiad liyngesol srdderchog a gymmer- odd le ddce yn Spithead. Yr cedd c) iinifer o "wrthddrychau hy.nod yn ymgynnVg-i'r Ilygad ar yr un amser, ful nad oedd bosibi i grnHl1 arnynt oil, gan hyny rhaid ymfoddicni ar ddarlllJlîad byr anmherflaith o honynt. Yr oedd tuedd cry I yn yr amrvw olygfeydd maw.)wych i BTrgrall'u ar feddyliau y Penadiinaid' cy n addas o'n goiuchaiiaeth llyngesol fe! gwlad ar bob u-ii arall. Gyrodd y Tywysog Illiaglaw yn ,ci gerbyd i'r Llong-gadias {DJek-yaru) cyn 10 o'r gloch, 11 e. y cyfa- fu y. Penaduiiaid cyfunol, y Dugiaid Brcnincl, a 11a wer o Swyddogion mil M'raidd ag'cf; yna esgynodd y Rhaglnw, Ymer- dr Russia, Brenin Prussia, a Duges Oldenburg, iysgralF, n-eu fad harddwy"ch, yr hwn a barotci id ar ji- aclios -yr oedd 16 o rwyfwyr yrddo, jnewa crysau gni-ytiioii, a liediau (breeches) a liosanau cochion yr oedd y^grafFau ereill yn canlyn, yn y rhai yr oedd y Dugiaid Breninol, Cenadwyr tramor, a llawer o Swyddogion eii- pedair ar dd<'g o lotigau y gad-res oeddynt vi-tii aiig(,riti yn ddwy res, yiv cyrhaedd agos i bedair milldir; ec-gynodd yr Ymwelwyr Brell- luol i fwrdd yr Impregnable; anerchwyd eu dyfod:ad gan ruadau mangnelau o'r hell longau, yr hyn a tynychwyd nmryw weitlsiau. Yr oe- ddid yn cyfrif fed bOO 6 loiiatu o bob math yn bresennol. Crorchuddid y bryniau oddi am- pylch gan luoedd o ddynion cyfrifol: cymmer- odd yr Uchelwyr Coronog luniaeth ar fwrdd y llong, ac wedi amlygti llawer o gampiau Uyng- esol gan y morwyr, dychweiodd y Perjaduliaid i dir. Yn yr hwyr, pwy ddeuai i'r dref mewn cerbyd ac wyth celfvl yn ei dynu, end Blucher ytnwthiai pob graddau ynmlaen i geisiocytle i ysgwyd dwj law a') gwro", a'r sain "Bluch.ér, ■Blucher; dangosMCh i In) orchfygwr y gormes- -%vr! Dcuwehynm 1aen, Blucher," a lenwai y gwagle awyrol. Daeth y gwron i ffenesti; ei ys- I tafell a chwpanaid llawn yn el law, ac a yfodd iechyd iddy4it yn y SaesnEfg; bonllefau, fel ta- l'anau a ganiynodd. Pan aetli yr hen wren i'w gerbyd drachefn, neidiodd haner dwsin o forwyr i'w ben, olld daeth ychydig farcTiluoedd i'r fan., a dilochesw) d rhai o'r morwyr, eithr safodd dau o honynt yno, dan gampio a- d-awnsio mewn .modd-buddtigol, fel yr oedd yn myned rhagddo. -a yr cedd yr Ymerawdr Alexander ar fwrdd y liong, ac ytr edrych ar y mor^rtr yn yfed eu gwirod a dwfr, efe a geisiodd wydraidy tac a'i byfodd, gan ddywedyd yn Saesneg, Yr ydych yn galw grog ar hwn, yr wyf yn tybied mai purion peth ydyw," a.c yna efe a geisiodd ych- ydig i'w chwaer, Duges Oldenburg, yr lion a'i hyfodd yn dra siriol ei golwg.

[No title]

-.MAW TIT IT, 28. I YMADAWIAD…

iSENEDD -YMERODROL.I