Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

4 articles on this Page

LLUNDAIN.I

[No title]

[No title]

News
Cite
Share

I Ni FEDR FFOJ, I GUDDIO EI FROTLNKHI—Go- fynodd Duges swydd Devon i Bendefig gwirion- Unl o'r A!ban, pa fodd y dygwyddai fod yr Al- baniaid (Scots) ag oedd yn dyfod o'u gwlad eu hunain, yn gallach, y n gyffrcdin na'r rhai oedd yn trigo ar ol ? uO fy Arglwyddes," cb efe, u y rheswm sydd eglur. Wrth bob gollyngfa allan (outlet) y mae dynion wedi sefydlu i broii pob un el heibio, fel (er anrhydedd i'r wlad) na chaifF neb ond dynion deallus, genad i fyned o'r wlad." 44 Gan hyny," ebe hi, 44 tcbygwyf i'ch Arglwyddiaeth ddyfod oddi yno mewu ffordd ledradaidd." Y DULL GOitAn I I) ILu DYLEDio-N-Rbo;, ddodd VVewitzer fcnthyg ychydig fvvnws i'w gyfaiH Thomas, ar an ainser, ond wcdi bod yn hir hebddynt, cyfarfyddodd ag ef ar un nos- waith, a dywedodd wrtho, Twm, o (Idifi-if fe ddylai y ddau guinea hyny a roddais fenthyg i ti gael eu talu i mi bellach, ti Wyddost fy mod i mewn cyfyngder mawr, canys nis gellwn gael dim o'r drysorfa." "Na siaradweh a mi yn eti cylch ynmliellach,^ ebe y Hail., canys, mewn gwirionedd, myfi a ofalaf eu talu mewn rhi/u- ddulllleu'l'llall, yr wytlillos lioit," "Chwi a'm boddlonwch yn fawr," eb yr echwynwr, ond atolwg, bydded y taliad gymmaint ag a fyddo bosibl yn null dan guinea." MAEDDU Y CYLMDYT)r> (Exciseman).—At- taliwyd gwr gwledig gan Gyllidydd yn Burles- don, tra yr oedd ar ei daith gyda dwy farilan o AVirod i Titchfield, y rhai a dybiasai efe oedd yn cael eu cludo ymaith heb i'r toll gael ei dalu. Wedi i'r Cyllidydd arwedd y gwirod hyd Titch- field, ynghylch tair milldir o'r lie y dcchrcuodd, arosodd y gwladwr yn ddisymmwth wrth ryw dy, a dywedodd, Dyma'r fail i adael y gwirod. Ateb- odd y Cyllidydd, u Nage, gan fy mod i wedi ei at- tafaelu, rhaid myned ag ef i'r gyilidfa," (Excise Ojjice) gan fyned rhagddo a'r ddwy farilan. Nid gwbl mor gyntedj meistr, ('he'l' gwladwr, Y mae genyf ddarn byehan o bapur yma, os cymmerwch chwi y boen i'w ddarllen, cewch weled eu bod i'w gadael yn y ty hWn." Wedi i'r Cyllidy dd ddarllen y papur, efe a floeddiodd, 44 Beth, chwi ddiffeithwr, Trwydded (Permit) yw hwn, pa ham na buascch yn ei ddangos i mi yngyntf" 44 Oblegid," eb efe, pe gwuaethwn, ni buasech chwi mor garedig a'i arwedd mor belled droswyf." Yr wythnos ddiweddaf cyhuddwyd Jcachim I Boace a Rocholz, luddewon o Poland, yh Lly s- I dv'r Brif-ddinas o fed yn euog a ani heithio am- ryw wcrthwyr brethynau a llieinau yn Llun- dain. Cymmerodd y carcharorion fantais o ad- sefydliad heddweh, a dacihant i'r wlad hon gyda chymmeiadwyaeth fFugiol i'r Dr. Ilerschil, yr hWll sydd yn blaenori ar yr eglwys luddewig, a thrvvy gymmeradwyaeth yr hwn cawsantletty gwych yn Goodman's fields. Cyn gynted .ag oeddynt wedi sefydlu yn y ddinas aethant oddi amgylch at amryw Lieinwyr CyTanwerth ( Wholesale Drapers) o dan y lliw o brynu nwy- ddau i'r marchnadoedd tramor. Edrychasant ar amrywiaeth helaeth o ddefnyddiau, gan arwyddo eu bod yn meddwl prynu cryn lawer, y r hyn a 'barodd i'r gwerthwyr eu parchu, ac. i raddau he- I laeth i beidio gwylio yn fanwl, a thrwy hyn cawsant gyfle i ddirgelu (lefiiirddiau Sidin, gwddf lieiniau, ac amryw fath o'r lliain tecaf o amryw I fanau. Daliwyd hwy gyntaf yn masnachd v Mr. tmpSOH wrth f()nw-,St. Paul, wedi hyny chwiliwyd eu lletty, a chafwyd gwerth agos i 400!. o ddefnyddiau o'r fath u.'hcd yno. Dim llai na, 15 o fasnachwyr cyfamvt ..th a yspeilias- ant yn y modd hyn. Gyrwyd hwyr i garchar i 1 gael eu chwilio yn y brawdlys nesaf. Dydd Sul y trydddd o'r mis hwn, cyfarfu I dyn tlawd"olr enw George Blanehlield, ar drofa j Halsdrt^^gerllaw Caerwisc (Exeter) a thri ys- peiliwr aV draed (morwyr), y rhai a'i hyspeilias- ant o'r hyn olt a feddai, pum' punt. Wedi tefny siarftdai y dihirod am ei lofruddio; on Vn lie hyny cytunasant i glymu ei ddwvlaw a:' draed ynghyd, a 1 daHu I brysel wyn (thicket) yr hyn a gyrflawnasant, ac wedi hyny aethant i'w ffordd. Bu gwrthddrych anned'wydd ell, creulondeb yn y sefylifa resyUol hyn heb lun- iaeth dros gaith niwrnod, yma c a f sv, ddo gan IIwsmon, yr hwn oedd yn chw iiio am ych colledig, a'r hwn a'i rhyddhaodd. Er ei fo"d wedi bod cyhyd-yn agored. i afrywiogrwydd y tywydd hcb luniaeth, yr oedd fr ystruan yn ddigon cryf i Jlnlugo ad ref, yr hyn oedd dros bum milldir oddi yno. Tormentiwyd ef yn greulon gan amrywfath 0 IHTfCd, y rhai a ymosodent arno yn liyrnig tra yr oedd" yn hollol analluog i'w gyru ymaith, gan ei fod yu rhwym draed a dwylo. Pan oedd y Llywydd Blucher yn dy^chwplyd o'r cinio mawr a roddwyd yn Neuadd y Seiri Rhyddion, Llundain, yr oedd y fyuedfa wedi ei j llenwi gan foneddigesau, y rhai oeddynt awy. ddus i'w weledi Ac am eu bod yn ymdyru o'i I amgylch^ yr oedd yn anbawdd iddo fyned oddi yno. Daeth i'w feddwl mai'r ffordd garueiddiaf I i'w gwasgaru oedd cusanu un neu ddwy o hon- ynt, gan dybied y buasai hyny yn peri i'r holl nythlwyth o honynt gilio ynmhellach, a.c yn ddiattreg efe a wnaeth felly; citlir ni bu'r hen I Gadfridog erioed mor gamsy niol yn ei drefn- iadau byddinol, canys ni wnaeth hyn ond peri iddynt nesii ato cito yn nes, a phob un yn barod i I roddi iddo anerchiad gwefusol; ond heb ymfodd- loni ar hyn, chwennychent gael rhyw I>e(h ganddo ilw gadnv er cof am dano; mewn trefn i'w boddio, efe a dynodd ei bluf o'i lied y rhai a ranasant yn awydduis yn eu plith, o barch i'r hen Wron clodfawr, yr hwu a faeddodd Ormes- wr Ewrop; Cyn le:ed oedd Blucher yn feddwl hm y der- bYlIiàderoesawus yn y wlad hon, fel y tybiodd yn addas i geisio llythyrau o gymmeradwyaeth cyn cychwyn o Paris, ac wrth siarad yn ddi- wecldar am eithafocdd y caredigrwydd a ddang- oswyd iddo yma, dyvVedai'r gwron, u\r wyf yn sicr, mewn modd dedwydd, wedi diauc fwy mig unwaith riiag angau ar y maes; ond yr wyf yn awr mewn rawy perygl nag eiioed, sef y perygl b gael fy lladd gau garedigrwydd." Dygwyddodd damwain angheuol yn yr Arfdy Breninol yn Woblwich, ar fore'r 2bfed o'r mis hwn: fra'r oeddid yn parotoi gweithiau tân, syrthiodd gwreichionen i'r Py lor, trwy yr hyn y collodd pedwar o'r gweithwyr eu bywydau, a chlwyfwytl dau ereilh Hysbysir gan bapur o swydd Caerefroc, fod teulu't- larll Fitzvvilliam yn bwriadu gostwng yr ardr'eth (rent) ar eu tiroedd, mewn trefn i allu- ogi yr hwsmon Brytanaidd ddyfod a'i yd i'r farchnad am cyn leied o bris a'r hwsmon tramor.

Advertising