Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

4 articles on this Page

LLUNDAIN.I

[No title]

News
Cite
Share

GWENER, 24. Derbyniasom bapurau Ellmynaidd i'r 22ain o'r mis hwn. A phapural Bremen a Hamburgh i'r ISfed. Jlysbysir dan y pen Genoa, Mai 21, fod1 14 o gerbydau a chwech o. bedrölfeni wedi myned i Savona, k meddiannau priodol Bona- parte a bod 200 o osgorddion Ffrengig a 90 o Hulans i wasanaethu ar yr Arch-dduges Maria Louisa yn Parma. Mynegir mewn ertliygl a amserwyd Copenhagen, Mehef. lleg, fod LUs Denmark wedi cyflawni yr hyn oil a ofynid yn nhelerau'r heddwch a'r w lad bono, tuag atroddi Norway i Sweden. Canys cyn gynted ac yr ys- grifnodwyd ammodau'r heddwch rhoddwyd di- wedd ar bob cvfrinach wladwriaethol rhwng Denmark a Norway a gorchymynodd y Breniii ar fod i drigolion y ddwy wlad uiyddhau i'r am- modau ar y rhai y sylfaenwyd yr heddwch. Yr achos o ymddangosiad yr hysby siaeth uchod yn Llys-argraff Denmark oedd, fod rhai wedi ar- wyddo mewn gwledydd tramor, yn neillduol Prydain, fod Liys Denmark yn coleddu'r gwrth- ryfel yn Norway yn crbyn Sweden odddiwrth yr hwn gyhuddiad y mae'r Breinn yn cyliawnhau ei hun. Gwneir math o achwyniad yn y Llys- argraif nchod ar ymddygiad y Llywodraeth Fry- tanaidd, o herwydd na chadarnhaodd delerau'r heddweh ynghylch rhoddi ynysoedd Gorllewinol Denmark i fynu pa fodd bynag addefir fod y wladhon wedi caniatau t Denmark gymmcryd meddiant o honynt. Torodd tan dychrynllyd allan ar y 15fed o'r mis hwn, yn Blankenesi (Germany), yr hwn a ddiny striodd 102 o dai, sef haner y pentrcf. Y mae cyfyngder y pysgo<lwyr tlodion yno yn dra mawr; ac yr ydys yn methu cael gafael mewn pedwar o'r trigoliou. Dydd Iau croesawodd y Tyrwysog Rhaglaw swyddogion y llynges yn Portsmouth, a'r Cad- fridogion Brytanaidd a thramor a chiniaw. Yn yr nwyr goleuwyd y dref mewn modd tra mawr* wych. Rheswyd 15 o longau y gad res a'r holl ffreigadau ag oedd yn y porth ddoe, yn yr ang- horfa, i fod yn barod i'r adolygiad llyiigesoi ag sydd i gymmeryd He y dydd hwn. Mynegasom (lydd- Lluti diweddaf fod y gyn- nadledd briodas rhwng y Dywysoges Charlotte o Gymru a Thywysog Etifeddol Orange, Avedi darfod. Yr ydym yn credu, megys yr amlyg- asom y-, '-pryd hyny. mai annhueddgarweh ei Huchder Breninol i drigo mewn gwlad cstronol, a Mweiniodcl i'r terfyniad annymunol hyn. Ym- rwymodd y TyWysog ieuanc, mewn gobaith i symud y gwrthddadl, i gymmeryd ei anwylyd Freninol drosodd dros amser hyr yn unig, i ddangos iddi ei wladwyr, gan addo yn ddifrifol i ddychwelyd gyda hi i Brydairi ynmhen pythefnos, a pheidio ceisio ganddi fyncd yno fyth drachefn. Ymddangosai'r Dywysoges i ymfoddloni yn hyn dros ychydig, ac yr oedd y cytundeb priodas yn agos i gael ei orphen. Yr oedd swm helaeth o arian ar y ffordd o Holand i brynu tlyrsau yr oeddid wedi peri i'r cerbydau gael eu parotoi a'r dydd wedi ei bennodi, sef y ltaf o Awst. Po'dd bynag ofnodd y Dywysoges y gallesid ei rhwymo i aros yn hwy nag yr ewyHysiai yn lIo- land, a chynnygodd ar fod i erthygl gael ei roddi yn y cytundeb priodas, i'w gwahavdd hi i ym- adact t'r deyrnas hon ar un achos, na thros un amser gan iiad pa mor fyred bynag. Eithr nid oedd y Tywysog yn meddu ar awdurdod i gyd- synio i'r cynnyg hwn, gan ei fod wedi ymrvvymo i'r Dutch i gymmeryd y Dywysoges i'w plith dros amser byr—ymadawodd y Tywysog o Lun- dain, ar nos Fawrth, yn llawn galar. Yr oeddid yn dysgwyl mor ddiysgog i'r undeb hwn gym- merydt lie, fel y gwuaed yn sylfaen i erthygl a berthyuai i ganlyniadaeth (succession) i Beuad- uriaeth Holand, yn y cytundeb heddweh. A ,(Id canlyniadau y meth- th?Ibia rtiai pobi, y b y undeb hwn yn anhyfryd i'r Dutch, am fod rhai o daleithau Belgium a roddwyd iddynt yn nhelerau'r heddweh, wedi cydsyino a'r drofn, o herwydd eu bod yn gobeithio yr ymgeleddid hwy gan Brydain.-( Pigioli o'r Globe). Ymddangosai Ymerawdr Russia megys pe buasai mewn iselder ysbryd pan ymadawodd o Luudain. Pan y" mad aw odd efe o Westdy PuI- teney, chwennychai llawer o ddyuion- y^gwyd dwylaw ag ef, yr hyn a arferai efe wneuthur cyn hyn mewn modd tra gostyngedig a'r dorf, yn neillduol &'r rhyw fenywaidd, ond bore dydd Mawi-tli iii wnaeth efe" feIly. Prydnawn dydd lau ynghylch chwcch o'r gloch, (Iaeth Dug Weliugtonrrddinas rnCWH cerbyd a chwech cellyl yn ei dynu.- Efe a ddis- cynocld yn ei dy ei Lun, yn Lie-Hamilton, ac vediaibs yno yn nghyich banner awrj efe a gerddbdd yn mraic!) g't bonheddig i ben ticiiaf Ileol-Dug, He yr oedd cerbyd Ardalydd Weles- ley (ei fravvd) yn ddamweiniol yn croesi. Bioeddiadau y dyrfa yn ci-och loisio Weling- ton dros fyth, a barodd i'j; cerbyd aros yn ddioed, discy nodd yr Ardalydd a clioileidiasaut eu gilydd yn wresog, ac aethant ynghyd yn y ccrbyd i dy'r Beudel'.ges Smith, chwaer y Dug. Pan ddychuelcdd i'w dy ei hun ymddangosodd ddwy waith yn y (fenestr i'r dorf, y rhai a rvvyg- ent yr awyr a'u bonllefau gorfoledd. Buasai y trigolion yn llusgo ei gerbyd oui buasai fod ei getfylau yn myned ag ef yn rhy gyilym. Pan diriodd ei urddasolrwydd Y11 Dover, ar y 23ain, arweddvvyd ef gan y werin i Westdy Wright, a chroesawyd ef a, tharanau o fonllefau gorfole- ddus. Y inae ei Arglwyddiaeth ar ol holl lu- dded y rhyfel yn wych dros ben, ond bod ei wynebpryd wedi melynu cryn lawer gan yr haul, ac y mae yn deneuach nag oedd cyn gadael y w lad.

[No title]

Advertising